ARENGUKAVAD

Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

EELNÕUD:

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek.

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel
Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 30.11.2022 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026

Keila linna arengukava 2035, tegevuskava ja eelarvestrateegia 2022-2025
Keila linna arengukava 2035 slaididel
Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026
Soojusmajanduse arengukava lisa 1 – Keila linna võrgupiirkonna skeem
Soojusmajanduse arengukava lisa 2 – Keila tööstusküla kaugkütte võrgupiirkonna skeem
Soojusmajanduse arengukava lisa 3 – Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbijad
Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026
Keila linna terviseprofiil
Keila linna kliima- ja energiakava

KEILA LINNA STRATEEGIAKAART
Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content