Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

ARENGUKAVAD

Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

EELNÕUD:

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek.

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu
Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel
Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 30.11.2022 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.

Harjumaa Muuseumi arengukava 2023-2027 

Eelnõu
Väljavõte Keila Linnavalitsuse istungi protokollist

Harjumaa Muuseumi arengukava 2023-2027 eelnõu avalikustamise aeg on 28.10.2022- 14.11.2022. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 14.11.2022 e-posti aadressil muuseum@hmk.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 15. novembril 2022 kell 17.30 Keila linnavalitsuse saalis.

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026

Keila linna arengukava 2035, tegevuskava ja eelarvestrateegia 2022-2025
Keila linna arengukava 2035 slaididel
Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026
Soojusmajanduse arengukava lisa 1 – Keila linna võrgupiirkonna skeem
Soojusmajanduse arengukava lisa 2 – Keila tööstusküla kaugkütte võrgupiirkonna skeem
Soojusmajanduse arengukava lisa 3 – Keila linna kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbijad
Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026
Keila linna terviseprofiil
Keila linna kliima- ja energiakava

KEILA LINNA STRATEEGIAKAART
Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content