LINNAVALITSUS

LINNAVALITSUSE LIIKMED

Linnapea Enno Fels

Tegevusvaldkonnad:
üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, linna esindamine, suhted avalikkusega, välisprojektid, välisrahastus, välissuhted, sisekontroll, perekonnaseisutoimingud, kriisi preventsioon ja kommunikatsioon, riigihanked, linna eelarve, laenupoliitika, investeeringute finantseerimine , kohalikud maksud, raamatupidamise korraldamine.

Abilinnapea Inge Angerjas

Tegevusvaldkonnad:
linna territooriumi ruumilise planeerimise korraldamine, muinsuskaitse, keskkond, heakord, jäätmemajandus, ehituse ja maaga seotud toimingud, veevarustus ja kanalisatsioon, energiamajandus ja kommunikatsiooniplaanid, transport ja liikluskorraldus.

Margus Välja

Tegevusvaldkonnad:
linnavara haldamine ja arendus, elamu- ja kommunaalmajandus, korrakaitse küsimuste koordineerimine, avalik kord ja turvalisus, tarbijakaitse.

Maret Lepiksaar

Tegevusvaldkonnad:
linna arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine, linna arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine, turismimajanduse arengu linnapoolne koordineerimine, linna turismialase teabe kogumine ja levitamine, ettevõtluse arendamine, kultuur ja huvitegevus, sotsioloogiliste uuringute teostamine, tellimise korraldamine ja analüüs.

Elmet Puhm

Tegevusvaldkonnad: noorsootöö, lastekaitse, kommunikatsioon, kaasamise ja koostöö arendamine, kodanikuühendused, suhted usuorganisatsioonide ja kirikutega, mitte-eestlaste integratsioon.

Veljo Reinik

Tegevusvaldkonnad: haridus, sotsiaaltöö, tervishoid, teadus, narkomaania ennetus.

KOMISJONID

Keila Linnavalitsus moodustas 05.03.2020 korraldusega nr 72 Keila linna laste, noorte ja perede komisjoni.
Komisjon moodustati Keila linna laste, lastega perede ja noorte toimetuleku parandamiseks, ennetustegevuseks ja toetamiseks.

Komisjoni koosseis on järgmine:
esimees – Keila Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialist;
aseesimees – Keila Linnavalitsuse haridusnõunik;
Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötajad;
Keila Noortekeskuse juhataja;
Keila Kooli sotsiaalpedagoogid;
Keila linna noorsoopolitseinik.

Kontakt:
Komisjoni esimees Ene Ellik, Keila Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialist:
E-post: ene.ellik@keila.ee
Tel. 679 0725

KOMISJONI PÕHIMÄÄRUS 
Komisjoni koosolekute protokollid ei kuulu delikaatsete isikuandmete kaitseks avaldamisele.

Komisjoni esimees: Enno Fels, Keila linnapea
Komisjoni aseesimees: Inge Angerjas, Keila abilinnapea

Komisjoni liikmed:
Maret Lepiksaar, Keila abilinnapea
Elmet Puhm, Keila linnavalitsuse liige
Merle Liivand, Keila linnavalitsuse liige
Margus Välja, Keila linnavalitsuse liige
Maris Mäger, Keila linnasekretär
Katri Reimann, Keila linnavalitsuse finantsjuht
Anu Rei, Keila linnavalitsuse linnaaednik
Mart Arrak, Keila linnavalitsuse heakorraspetsialist
Valdur Vacht, Keila linnavalitsuse pressiesindaja
Uno Paas, Keila linnavalitsuse nõunik
Janno Jazõkov, AS Keila Vesi juhataja
Allar Lohu, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskond piirkonnagrupp, grupijuht
Ragnar Neudorf, Päästeameti Põhja päästekeskuse Keila päästekomando pealik
Renee Toomse, Kaitseliidu kooli pealik
Dmitri Opmann, AS Utilitas Eesti, Keila osakonna juhataja
Elmo Meier, EKT Teed OÜ, valdkonna juht

Keila Linnavalitsus moodustas 27.04.2022 korraldusega nr 95 Keila linnavalitsuse alaliselt tegutseva komisjonina Keila linna eakate nõukogu

Komisjon moodustati eakate seisukohtade väljaselgitamiseks linna elu puudutavates küsimustes (transport, heakord, kultuuritegevused jt.) ja nende seisukohtade esitamiseks linnavalitsusele, et tulemuslikult lahendada eakate probleeme.

Komisjoni koosseis on järgmine:
Komisjoni esimees Enno Fels, Keila linnapea
Eike Käsi, aseesimees
Urve Paltser-liige, asendusliige Siina Rajamäe
Ago Kokser -liige , asendusliige Sirje Kaur
Evi Peterson-liige, asendusliige Maris Ehrbach
Toivo Lumiste-liige, asendusliige Ilmar Puskar
Aime Põlluvee-Juurik-liige, asendusliige Kai Taring
Aavi Terasmaa-liige, asendusliige, Liis Lille
Tiiu Oras-liige, asendusliige Maie Kivi
Maret Lepiksaar-liige
Inge Angerjas-liige
Riina Sippol-liige
Kalle Kask-liige

E-post: klv@keila.ee
Tel. 679 0700

Keila linna eakate nõukogu põhimaarus

Keila linnapead, linnavanemad ja täitevkomitee esimehed

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content