TAOTLUSED KEILA E-KESKKONDADES

Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise korra eesmärk on kogukonna tegevuse soodustamine ja edendamine. Endise nimetusega vabaühenduste toetamise korra nimetuse muudatuse tingis asjaolu, et projektitoetust saavad alates 2021. aastast taotleda lisaks seltsingutele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ka äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetuse küsimise võimalus ei laiene aga tegevustoetusele, seda saavad jätkuvalt taotleda vaid mittetulundusühingud ning sihtasutused. 

Muutunud on ka taotlemise viis. Taotlusi saab esitada e-keskkonna kaudu. Vaid erandjuhtudel saab taotluse esitada e-maili teel. Selleks tuleks eraldi võtta ühendust Linnavalitsuse ametnikuga Jaanus Väljamäe.

Tegevusi toetatakse järgmistes valdkondades: 
1) kultuuritegevus; 
2) sport ja liikumisharrastus; 
3) terviseedenduslik tegevus; 
4) sotsiaalvaldkonna tegevused. 

Toetuse eraldamisel lähtub linnavalitsus järgmistest kaalutlustest: 
1) kavandatava tegevuse kestvus on toetatava aasta 31. detsembrini; 
2) tegevus on selgete eesmärkidega ja vastab linna arengukavale; 
3) tegevuse vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud ja vastab avalikele huvidele, s.o. taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond; 
4) tegevuse ja/või organisatsiooni jätkusuutlikkus; 
5) tegevuseks on olemas taotleja omafinantseering; 
6) välisreise ei toetata. 

Kogukonna tegevuse projektitoetus on rahastamisliik, mis on suunatud Keila linna elanikele ürituste korraldamiseks ja ühistegevuse soodustamiseks. 

KEILA LOGOD kasutamiseks.

KEILA HUVITEGEVUSE REGISTER – leia lapsele või endale huvitegevus

Lingid e-taotlustele: 

ARUANDED

Toetuste aruannete esitamine toimub läbi SPOKU keskkonna
Minu taotlused – Taotleja andmed ja taotlused – taotluse järel olevas aruannete tulbas vajutada nupule +Lisa.

Lisainfo: Jaanus Väljamäe 
Taotluste tehniline tugi: Katrin Leppik
KEILA LOGOD kasutamiseks

Dokumendid

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content