TEED JA TÄNAVAD

Keila avalikult kasutatavate teede aastaringset hooldust teeb perioodil 2022-2025 riigihankel parima pakkumise esitanud EKT Teed OÜ. Lepinguga on kaetud tänavate, parklate, kvartalisiseste teede, jalg- ja kergliiklusteede, ülekäiguradade ning bussipeatuste talvine hooldus. 
Infotelefon 5166 052 toimib 24/7 või kirjuta aadressile valve.tln@eteed.ee

Teeaugu põhjustatud kahju hüvitamise nõudeks järgi neid juhiseid.

Keila teede seisu ja kaamerapilti saab vaadata rakendusest TEEILM. Kaarti saab suurendada + ja – nupuga ning kaamerale vajutades avaneb pilt.

Talihooldust ehk lumekoristust teevad kaks hooldusautot ja neli traktorit. Lisaks on kaheliikmeline brigaad bussipeatuste ja ülekäigukohtade käsitsi puhastamiseks. Ettevõtte hinnangul on selline kogus tehnikat ja inimesi täiesti piisav, et tagada teede heakord. 

Lähtuvalt teede kasutamise intensiivsusest on linna tänavad jagatud hooldustaseme järgi kolme rühma, mida näeb allpool olevalt sõiduteede kaardilt.

Kolmanda seisunditasemega tänavatel, kergliiklusteedel, bussipeatustes, parklates ja ülekäigukohtades peab lumetõrje olema tehtud viie tunni jooksul alates lumesaju või tuisu algusest ja libedustõrje  nelja tunni jooksul alates libeduse tekkimisest. Lumekihi paksus, mida ei tohi ühelgi ajahetkel ületada on järgmine: kohev lumi  neli sentimeetrit ja sulalumi kaks sentimeetrit. 
Teise seisunditasemega tänavatel ja teedel peab lumetõrje olema tehtud 12 tunni jooksul alates lumesaju või tuisu algusest. Ja libedustõrje tehtud kaheksa tunni jooksul alates libeduse tekkimisest. Lumekihi paksus mida ei tohi ühelgi ajahetkel ületada on järgmine: kohev lumi kaheksa sentimeetrit ja sulalumi neli sentimeetrit.  

Esimese seisunditasemega tänavatel ja teedel peab lumetõrje olema tehtud 24 tunni jooksul alates lumesaju või tuisu algusest ja libedustõrje tehtud 12 tunni jooksul alates libeduse tekkimisest. Lumekihi paksus mida ei tohi ühelgi ajahetkel ületada on järgmine: kohev lumi  10 sentimeetrit ja sulalumi viis sentimeetrit. 

EKT Teed OÜ poolt hooldatavate Keila sõiduteede kaart
EKT Teed OÜ poolt hooldatavate Keila kõnniteede kaart 
EKT Teed OÜ poolt hooldatavate Keila parklate ja bussipeatuste kaart 

Soovi korral saab vaadata teede seisu ja teekaamerate vaateid rakendusest TEEILM

Talihoolduse probleemide korral palun võtke ühendust osaühinguga EKT Teed.
Infotelefon 5166 052 toimib 24/7 või valve.tln@eteed.ee

Linnavalitsuse kontaktisik hooldeküsimustes on heakorraspetsialist Mart Arrak, tel 5770 2648 ja e-post mart.arrak@keila.ee

Hea linnakodanik! Kui Sinu poolt avalikule teele pargitud sõiduk on takistanud hooldussõiduki tööd ja seetõttu jäi lumi koristamata, siis palun ole hea ja korista ise oma auto ümbrus lumest (Keila linna heakorraeeskiri §4 p2 lg2).

Mida suurem on liiklus mingil teelõigul , seda kõrgem on ka nõutav seisunditase. Seisunditasemest oleneb jällegi hooldustööde kiirus. 
Kolmanda seisunditasemega teid on linnas kokku 12 kilomeetrit. Selle tasemega on veel parklad, ülekäigurajad. bussipeatused ja jalg- ja kergliiklusteed. Hooldatavaid bussipeatusi on meil 32 (sh. ootekojaga 19), hooldatavaid parklaid 11 410 m/2 ja hooldatavaid kergliiklusteid ligi 25 kilomeetrit (54 000 m/2). Puhastamist vajavad ka linna 102 ülekäigurada. 
Teise seisunditasemega teid on kõige rohkem ehk kokku 37 kilomeetrit. 
Esimese seisunditasemega on kvartalisisesed teed.
Neid on linnas kokku viis kilomeetrit ehk ligi 25 000 m/2. Selle seisunditasemega teedel piirdutakse üldjuhul lumetõrje tegemisega, libedustõrjet tehakse ainult ohtlikel teelõikudel, milleks on järsud tõusud, langused, raudteeületuskohtade lähedus vms. 

Tasemetel “3” ja “2” tehakse ka libedusetõrjet. Kuid seisunditasemel “1” olevatel teedel libedustõrjet üldjuhul ei tehta, välja arvatud ohtlikel teelõikudel ja kogu teel rasketest ilmaoludest põhjustatud libedate sõiduolude korral. Rasketeks ilmastikuoludeks loetakse olukorda, kui 24 tunni jooksul sajab maha üle kümne sentimeetri lund, tuisk kestab üle kuue tunni, jäite tekkimine või alla –12 °C suurest õhuniiskusest põhjustatud libedus kestusega üle nelja tunni.
Vastavalt lepingule on kõik teehoolduses kasutatavad sõidukid varustatud GPS seadmega, et oleks võimalik jälgida nende teekonda.

Märksõnad: teede hooldus, lumekoristus, lume koristamine, teeauk, teeaugud, auk tees, löökauk, löökaugud, teekaamera, teede korrashoid. lõhutud rehv.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content