NOORTELE

Keila Noortekeskus

Keila Noortekeskus on Keila linnas asuv noorsootöö keskus, mis järgib noorsootöö põhimõtteid. Keskus pakub noortele erinevaid tegevusi, nagu näiteks kunsti- ja käsitöötoad, spordiüritused, laagrid, filmiõhtud, töötoad ja palju muud. Keskus on avatud kõigile noortele, kes soovivad oma vaba aega sisukalt veeta.

Vaata lähemalt: KEILA NOORTEKESKUS

Noortegarantii tugisüsteem

Keila linn on liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS).  Noortegarantii tugisüsteem  on toetus 16-29aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.    

Noorteni jõudmine ja Noortegarantii tugisüsteem 

Selleks, et toetada noorte leidmist ja võimaldada KOVil saada ajakohast infot tema piirkonnas elavatest 16-26aastastest noortest, annab sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) kaks korda aastas väljavõtte sihtrühmast, kes sel hetkel ei õpi ega tööta (va töötud), et pakkuda neile vajadusel erinevat tuge haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. Kõigile nimekirjas olevatele noortele saadetakse teavituskiri, milles palutakse ühendust võtta noorte heaolu spetsialistiga, kes tutvustab noortegarantii tugisüsteemi võimalusi.   

Teavituskirja saavad ka välismaal elavad noored, kes sel hetkel küll tuge ei pruugi vajada, kuid saavad toe ja võimalusteni suunamist kasutada Eestisse naastes.   

Palume kõigil kirja või kõne saanud noortel julgelt vastata, isegi, kui hetkel tundub, et toe järele vajadus puudub. Kuulates piirkonna pakutavaid võimalusi võib tekkida äratundmine, mis ühel hetkel võib muutuda teie eesmärkide saavutamisel oluliseks.   

Neil noortel, kes omavalitsusest kirja ei ole saanud (võib juhtuda, et kontaktandmed on nt aegunud), kuid soovivad oma plaane kellegagi arutada, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest noorte heaolu spetsialisti  poole pöördudes.   

Noorte toetamise tööpõhimõtted 

Noore toetamiseks kasutatakse noore individuaalsetest vajadustest lähtuvaid tööpõhimõtteid. Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud enesetäiendamise võimalused, iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt).   

Noore toetamisel peetakse silmas noore poolt püstitatud lõppeesmärki, nt õpingute jätkamine ja sobiva töö leidmine, sealhulgas hoitakse end noore käekäiguga kursis senikaua kuni noore eesmärk on saavutatud ja ollakse kindlad, et püstitatud eesmärk on noorele ka jõukohane.   

Noortegarantii tugisüsteemi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik. Igaüks saab noorte heaolu spetsialistiga suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel.   

Keila on liitunud Lääne-Harju piirkonna KOVide ühisprojektiga „Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“, mille raames toimuvad lisaks eelpoolmainitud tegevustele ka ennetustegevused noortele alates 13.eluaastast. Projektis osalevad: Keila linn,  Harku vald,  Kiili vald, Lääne-Harju vald ja Saku vald.   

Keila linnas töötab projekti raames alates 2024. aasta veebruarist noorte heaolu spetsialistina Liisi Jürisoo. Võta julgelt ühendust!  

Kontakt 
Liisi Jürisoo  
Noorte heaolu spetsialist   
liisi.jurisoo@keila.ee  
53863930   

Noortegarantii tugisüsteemi infovoldik
Lisainfot saab ka:
Noortegarantii tugisüsteem | Sotsiaalkindlustusamet 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content