ELANIKKONNAKAITSE

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

Keila linna ülesanne on kanda hoolt, et veevärk, kanalisatsioon ja kaugküte toimiksid ning oleks võimalik kasutada kohalikke teid. Lisaks toetatakse inimesi eri sotsiaalteenuste kaudu.
Parimad juhised hädaolukorras tegutsemiseks leiad SIIT.
Elektrivarustuse katkeminejuhised, kuidas elektrivarustuse katkemiseks valmis olla ja elektrikatkemise olukorras tegutseda.

Elanikkonnakaitse on meetmete süsteem, mille eesmärk on kaitsta inimesi hädaolukordade ning kõikvõimalike kriiside korral.
Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni abi saabumiseni aidata.

Elanikkonnakaitse peamine ülesanne on luua inimestele võimalused nende hakkamasaamise suurendamiseks eri kriisiolukordades ja arendada elanikkonna kaitsmiseks ohtudele vastavaid ühiskondlikke kaitsemeetmeid, mis vähendavad kriisidega kaasnevaid mõjusid inimestele. Elanikkonnakaitse hõlmab elanike kaitset mistahes üleriigilise mõjuga kriisiolukorras.
Teie ja teie pere hakkamasaamine hädaolukorras sõltub eelkõige teist endist. Ennast ja oma pere saate kaitsta kõige paremini, kui valmistute võimalikeks ohtudeks ette. Ärge jääge lootma üksnes riigile või omavalitsusele. Olge teadlik, mis võib teid ohustada, kuidas see mõjub teie igapäevaelule, õpetage pereliikmeid, tehke koostööd naabrite ja kogukonnaga.
Keila linnas tegeleb kriisireguleerimisega kriisikomisjon. 

Keila linna evakuatsioonikohad: 
1. Tervisekeskus, Paldiski mnt 17, Keila
2. Noortekeskus, Mäe 7, Keila
3. Keila Haigla, Pargi 30, Keila. 

Ametlikud avalikud varjumiskohad:
1. Keskväljak 11 kelder 
2. Paldiski mnt 17, Terviskeskuse kelder

Ole valmis!

Lae alla telefonirakendus, mis aitab
kriisiolukordadeks valmistuda.

Märksõnad: kriis, elektrikatkestus, hädaolukord

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content