Finantsjuhtimine

LINNAEELARVEST

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele.
Keila linna eelarved on tekkepõhised. Linna eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Lühiülevaade Keila linna 2024 eelarvest 
Keila linna 2024. aasta eelarve vastuvõtmine 
Lisa 1 Keila linna 2024. aasta eelarve 
Lisa 2 Seletuskiri 

Keila linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine 
Keila linna 2023. aasta eelarve 
Keila linna 2023. aasta eelarve seletuskiri 
Lühiülevaade Keila 2023 eelarvest 
Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarve 
Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve

EELARVESTRATEEGIAST

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. 

KOV eelarvestrateegia peab:

  • kirjeldama arengukavas nimetatud eesmärkide finantseerimise;
  • hõlmama koostamise aastal vähemalt nelja järgnevat aastat;
  • sisaldama majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosi;
  • andma ülevaate seadusega nõutavas detailsuses eelneva aasta tegelikest, jooksval aastal kavandatud ja järgnevateks aastateks prognoositud KOV-i sissetulekutest ja väljaminekutest;
  • esitama KOV-i ja tema arvestusüksuse eelneva aasta tegeliku ning jooksvaks ja järgnevateks aastateks prognoositavad põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse suurused;
  • sisaldama muud olulist finantsinformatsiooni.

Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 
Keila linna eelarvestrateegia 2023-2026 
Keila linna eelarvestrateegia 2024-2027

MAJANDUSAASTA ARUANDEST

Peale eelarveaasta lõppu  koostab omavalitsus majandusaasta aruande, sh eelarve täitmise aruande, mida auditeerib sõltumatu audiitor ning seejärel kinnitab volikogu.

Keila linna 2022. majandusaasta aruande kinnitamine.
Keila linna 2022. majandusaasta aruande audiitori kokkuvõte. 
Keila linna majandusaasta aruanne 2022.

Keila linna eelarve valdkondlik jaotus

Põhitegevuse tulude eelarve 2024. aastal on 24,768 miljonit eurot.
Liikudes hiirega sektorile kuvatakse numbriline väärtus.

No Data Found

Põhitegevuse kulude eelarve 2024. aastal on 23,786 miljonit eurot.
Liikudes hiirega sektorile kuvatakse rahaline väärtus.

No Data Found

Eelarve täitmine seisuga 23. oktoober 2023
Põhitegevuse tulude täitmine 19,554 milj. EUR (84%) 
Põhitegevuse kulude täitmine 16,593 milj. EUR (71%)

Eelarve täitmise fail seisuga 23.10.2023

Põhitegevuse tulude eelarve 23,306 milj. EUR
Täitmine 84%
Põhitegevuse kulude eelarve 23,236 milj. EUR
Täitmine 71%

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content