JÄÄTMEMAJANDUS

Keila linnal on  jäätmeveo leping  ettevõttega Ragn-Sells AS.  
Veograafiku leiad SIIT, valides otsingusse Keila linn.

RAGN-SELLSI KLIENDITUGI
Helista telefonil 60 60 439 töötab E-R 8.00-17.00
Kõik küsimused on oodatud e-posti aadressile info@ragnsells.ee
Lisatellimused palume saata tellimus@ragnsells.ee

Korraldatud jäätmeveo peatamiseks (elutegevus puudub vms) tuleb esitada Keila Linnavalitsusele taotlus. Taotluse saab esitada SPOKU keskkonnas. Taotluse juurde lisada dokumendid, mis tõendavad kinnistu mitte kasutamist. Maksimaalseks peatamise tähtajaks on viis aastat.

Erandjuhul on võimalik kinnistu vabastamine biolagunevate jäätmete konteineri omamise kohustusest. Vabastust saavad taotleda kinnistud, kus kasutatakse biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete komposteerimiseks suletud kompostrit.
Taotluse saab esitada vabas vormis anu.rei@keila.ee

Segapakendikonteinerid (plastpakend, metallpakend, klaaspakend):
Pargi 30 parkla 
Piiri 12 Selveri parkla 
Nurmenuku põik 1a 
Uus-Paldiski tee 6 
Tehase 5 
Pae tn 9 Rimi taga 

Klaaspakend (pudelid, purgid jt. puhtad klaaspakendid): 
Haapsalu mnt 57b 
Piiri 12 
Uus-Paldiski tee 6 
Nurmenuku põik 1a 
Tehase 5 
Pae tn 9 Rimi taga

Pakendikonteinereid teenindavad  MTÜ Eesti Pakendiringlus  KONTEINERITE ASUKOHAD 
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon  KONTEINERITE ASUKOHAD
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ  

Pakendikoti tasuta teenus (klaaspudelite ja purkide, metallist konservikarpide ja purgikaante, paberist ja papist ümbriste ja karpide, plastikust kapide ja kottide kogumiseks ja äraveoks):

telli eramajale  
telli kortermajale

Suurjäätmete (nt mööbel, madratsid, vaibad, kardinapuud jne.) äraveoks kirjutage tellimus@ragnsells.com või helistage infotelefonil 6060 439.

Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3. Vedu on tasuta.

Märkige ära, mida soovite üle anda ja ligikaudne kogus, aadress ning telefon. Seejärel võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku aeg, millal auto saab järgi tulla.

Suurjäätmete veoteenuse osutamise täpse kuupäeva saate teada tellimuse esitamisel. Vedu toimub kahe nädala jooksul. Vastavalt Keila linna jäätmehoolduseeskirjale ei ole mahutiväliste olmejäätmete teke lubatud! Erisusena võib tekkinud suurjäätmed või ehitus-lammutusprahi mahuti kõrvale asetada jäätmevedajaga eelnevalt kokkulepitud ajaks, arvestusega, et need jäätmed peavad olema ära veetud hiljemalt jäätmete väljapanemisele järgneva tööpäeva kella 17-ks.

Keila linna Jäätmejaam asub Reoveepuhastujaama vahetus naabruses Uus-Paldiski tee 6. 
JÄÄTMEJAAM 

Keila Jäätmejaama saab viia liigiti kogutud kodumajapidamises tekkinud jäätmeid – elektroonika, ravimid, suured kodumasinad, värvid, õlid, paber ja papp, pakendid, vanad rehvid, tekstiil. Uues jäätmejaamas on olemas prügipress, mis annab võimaluse suuri pakendijäätmeid lihtsalt ära anda. Kaasas olema ID kaart, sest selle alusel kontrollitakse tooja elukohta kohaliku omavalitsuse täpsusega. Keila linna elanikule on paljude liigiti kogutud jäätmete äraandmine tasuta.

Avatud tavapäraselt:
kolmapäevast reedeni kell 10.00-18.00 
laupäevast pühapäevani 10.00-15.00
esmaspäeval ja teisipäeval suletud.


Makrokapital OÜ JÄÄTMETE KOGUMISPUNKT Tehase tn.5

Peale uue jäätmejaama avamist jätkab Makrokapital OÜ Keilas Tehase 5 ehitusjäätmete, eterniidi, rehvide, paberi, pakendite vastuvõttu. 
Vastavalt OÜ Makrokapital hinnakirjale võetakse vastu järgmisi jäätmeliike
 – Ehitusjäätmed  25 EUR/ m³
 – Asbest (eterniit) 40 EUR/m³
 – Suurjäätmed (200307) 25 EUR/m3

Kogumiskonteinerid on varustatud jäätmekoodidega.

Väravad on avatud:
teisipäev, neljapäev  ja reede kell 12.00-18.00
laupäeval kell 10.00 – 14.00.

Info: tel. 5019685, mati@makrokapital.ee 

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna  uue perioodi jäätmekava eelnõu. Jäätmekava on koostatud aastateks 2021-2026, avalik väljapanek toimus 3. mai – 30. mai 2021. Kava koosneb põhiosast ja lisadest, andes ülevaate jäätmehoolduse õiguslikest alustest, jäätmemajanduse olukorra kirjeldusest, jäätmekava rakendamise mõjust keskkonnale. Tegevused aastateks 2021-2026 on kirjeldatud põhiosa tegevuskavas.

Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse kehtivas riigi jäätmekavas, jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätetatut, tegevused aastateks 2021-2026 on kirjeldatud põhiosa tegevuskavas.

Jäätmekava avalik arutelu toimus 8. juunil 2021. a Keila Linnavalitsuse saalis.

Dokumendid tutvumiseks: 
Keila linna jäätmekava 2021-2026
Lisa 1. Jäätmehoolduse õiguslikud alused
Lisa 2. Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale
Lisa 3. Jäätmehoolduse hetkeolukorra kirjeldus

Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduda: 
Anu Rei
Linnaaednik
anu.rei@keila.ee
telefon: 6790 750

infoleht: tvo.ee

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content