ALGATATUD JA ALGATAMISE TAOTLUS

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning linna üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Taotlemine
Detailplaneeringu algatamise taotluse blankett RTF või PDF.
Vajadusel saate taotluse esitada ka Keila Linnavalitsuses kohapeal.


2022
Tuula tee 14 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine  
Tuula tee 14 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine lisa 1  

2021
Haapsalu mnt 64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP)
 
Keila, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine 
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad  
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang  
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine  
Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine  

Vanemaid vaata SIIT.

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content