Keila Linnavolikogu 23. istung

Keila Linnavolikogu 23. istung toimus teisipäeval, 29. augustil 2023. a Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 heakskiitmine ja avalikustamine.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027  ja otsustas need avalikustada Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Avalik väljapanek toimub 30. augustist 14. septembrini 2023. Ettepanekuid Keila linna arengukavale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 14. septembril kella 23.59-ni 2023. aastal kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee , avalik arutelu toimub 18. septembril 2023 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Materjalid leiad SIIT

3. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Linnavolikogu kehtestas koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra. Määrusega kehtestatakse Keila linna üldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate 1.-12.klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks riigieelarve vahenditest ette nähtud toetuse kasutamise tingimused ja kord. Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Koolilõuna maksumuse kehtestab linnavalitsus oma korraldusega. Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud riigihanke tulemusena toitlustusteenuse osutamiseks Keila linnaga sõlmitud lepingu alusel. Toitlustaja peab tagama üldhariduskooli statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatud toetuse vahe kaetakse linnaeelarvest. Keila linn kompenseerib linnaeelarvelistest vahenditest ka erakoolis Läte 1.-9.klassis käivate rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste koolilõuna maksumust ja selle suurus ühe õpilase kohta on võrdne munitsipaalkooli õpilastele makstava linnaeelarvelise toetusega.

4. Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine

Linnavolikogu kinnitas Keila linnale kuuluva Paldiski mnt 2b asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks HL Investment OÜ pakkumine hinnaga 106 600 eurot.

5. Audiitori määramine

Linnavolikogu määras audiitoriks Keila linna 2023-2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Audest Audiitorteenuste OÜ. Keila linnavalitsuse raamatupidamisteenistuse juht viis läbi alla lihthanke piirmäära jääva teenuste tellimise korras riigihanke Keila linna 2023-2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks. Konsolideerimisgrupi liikmed on lisaks Keila linnale Aktsiaselts Keila Vesi, osaühing Keila Tervisekeskus ja Sihtasutus Keila Leht. Konsolideerimisgrupi liikmed sõlmivad edukaks tunnistatud ettevõtjaga lepingud vastavalt hankes esitatud edukaks tunnistatud pakkumuses toodud hindadele. Riigihankes laekus tähtaegselt üks pakkumus Audest Audiitorteenuste OÜ-lt kogumaksumuses 26 400 eurot, millele lisandub käibemaks. Hinnapäringu saanud Grant Thornton Baltic OÜ, Audiitorbüroo ELSS OÜ pakkumust ei esitanud, OÜ AMC Audit esitas pakkumuse hilinenult ja Audit & Consult OÜ teatas loobumisest.

Eelmine 34.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content