Keila linna arengukava 2035 muudatuste avalikustamine

Keila Linnavolikogu kiitis 29.augusti istungil heaks Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 ja otsustas avalikustada need Keila linna veebilehel ja
linnakantseleis.

Keila linna arengukava aastateks 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia
aastateks 2024-2027 avalik väljapanek toimub 30. augustist 14. septembrini 2023.

Ettepanekuid Keila linna arengukava aastateks 2035 tegevuskava muudatustele ja
eelarvestrateegiale aastateks 2024-2027 saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 14.
septembril kella 23.59-ni 2023. aastal kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil
Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee.

Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-
2027 avalik arutelu toimub 18. septembril 2023 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse
saalis.

Linnavolikogu otsus Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024- 2027 heakskiitmisest ja avalikustamisest

Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2024 – 2027

Keila linna Tegevuskava 2024-2027

Eelmine Keila Linnavolikogu 23. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content