Keila Linnavolikogu 13. istung

Keila Linnavolikogu 13. istung toimus teisipäeval, 27. september 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

-Volikogu liikme arupärimisele vastamine.

Arupärimine, millele vastas linnapea, puudutas Keila Tervisekeskuse töötajaskonda ja pakutavaid soodustusi.

-Keila Kooli uue direktori Martin Ööveliga tutvumine

Martin Öövel tutvustas ennast ja oma nägemust Eesti suurima kooli juhtimisel ning vastas linnavolikogu liikmete arvukatele küsimustele. Enam, kui pool tundi kestnud vestluse saab võtta mõttesse: “Keila Koolis on nii palju head!”

-Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026 vastuvõtmine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna eelarvestrateegia 2023-2026 Keila linna arengukava 2035 osana ning Keila linna arengukava 2035 tegevuskava aastateks 2023-2026 .

-Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Keila Linnavolikogu kehtestas koduse lapse toetuse määramise ja maksmise korra, mis reguleerib 1,5-3aastaste laste lapsevanemate toetamise, kui laps ei käi koolieelses lasteasutuses ning ei kasuta eralapsehoiuteenust. Kui linn ei taga lasteaiakohta, siis on lapsevanemal võimalus taotleda koduse lapse toetust. Toetus võimaldab lapsevanemal viibida kauem lapsega kodus või/ja kasutada lapsehoidja teenust. Määrus jõustub 1.jaanuarist 2023. 2023.aastal on planeeritav kulu (ca 30 last ja 350 eurot lapse kohta kuus) 126 000 eurot. Tegemist on Keilas uue toetusega.

-Keila linn, Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikustamine.

Linnavalitsus võttis Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ning avalikustamise eelnõu tagasi, sest istungi alguse hetkeks polnud saabunud Eesti Raudtee kooskõlastust.

Eelmine 38.nädal 2022. Keila lahingu aastapäev.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content