38.nädal 2022. Keila lahingu aastapäev.

Esmaspäev, 19.september:
Tänasest on Keila linnavalitsuse heakorraspetsialist Mart Arrak. Tema tööülesanded hõlmavad heakorda ja teid-tänavaid. Sama valdkonnaga on ta tegelenud juba alates 1998.aastast Lääne-Harju vallas ja selle eelkäijas Keila vallas. Kuigi Mart elab Lääne-Harju valla territooriumil, on ta elu kogu aeg olnud seotud Keilaga. Mart Arrak on aktiivne kaitseliitlane. Heakorraspetsialisti kohustused on Keila linna teede ja tänavate, avalikus ruumis paiknevate tehnoseadmete haldamise ja hooldamise korraldamine ja hoolduslepingute täitmise kontrollimine, liikluskorralduse koordineerimine ja liiklusohutusmeetmete kavandamine ja elluviimine, heakorra valdkonna õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise kontrollimine, transpordiküsimuste, sh ühistranspordi korraldamine.
Harju Maakonnaraamatukogu pearaamatukoguhoidjana alustas 19. septembril tööd Jandra Peegel.
Keila linnavalitsuse saalis toimus Keila arengukava 2035 tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 avalik arutelu.
Tuula tee 14 DP avalik väljapanek toimub 19.09-02.10.2022. Juhul, kui detailplaneeringu kohta esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub detailplaneeringu avalik arutelu. Materjalidega saab tutvuda https://www.keila.ee/avalikustamised-teated ja Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel infoletis. Arvamusi DPde kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.
KeilaTV avaldas sarjast ÜKS LUGU klipi “Elu läbi rahvatantsu” – Aire Toms.
Püksipaikamise päev Keila Sotsiaalkeskuses – prahiring kutsub osalema Heimtali muuseumi ja ERKL-i poolt korraldataval püksipaikamise konkursil. Järgmine päev on 26.septembril.
Kultuurikeskuses vabakava ”Ala(s)ti Palmiste”. Õhtu kava on vaba näitekirjaniku kirjutatud tekstist ning remarkidest, mille näitlejanna peaks pähe õppima, lavastaja kindlakäelistest suunistest ning loodetavasti ka kriitikute viisakalt vinguvast kriitikast. See on vabakava. Publiku ette astub üks ja ainus Merle Palmiste (Eesti Draamateater).

Teisipäev, 20.septebmber:
20.septembril kooskõlastas Linnavalitsus avaliku arutelu tulemusel tehtud muudatused Keila linna eelarvestrateegia ja tegevuskava 2023-2026 kinnitamise eelnõus ja saatis eelnõu edasi Keila Linnavolikogule.
KeilaTV demonstreeris Kultuurikeskuses oma filme sarjast “Üks lugu”. Tegemist on Keila linna kaasava eelarve lõpusündmusega. Lõpuks jõuavad kõik klipid (kokku 53 lühifilmi Keila inimestest ja mõnedest sündmustest) välimälul Harjumaa Muuseumi. Kõiki klippe näed SIIT.
Projekt „Üks lugu” võitis Keila linna 2022. aasta kaasava eelarve investeeringu ja selle raames filmiti üles 21 lugu, kus igas osas räägib üks Keilaga seotud inimene enda valitud loo. Sissepääs filmide vaatamisele on tasuta.
Keila Sotsiaalkeskus teavitas oma ringide esimestest kokkusaamistest 2022 sügishooajal vanemaealistele:
E Võimlemine I rühm – kell 9.00 3.oktoober, võimlemine II rühm, kell 10.15 juh Katre Kaljusaar
E Nahatööd, köitmine – kell 11.00 (iga kuu 2. ja 4.esm) juh Sirje Kriisa 10.okt
E Taaskasutusring – kell 11.00 (iga kuu 1. ja 3. esm) juh Tiiu Jalakas 3.okt
E Kangastelgedel kudumine – kell 17.00 –juh Marju Kullerkupp 3.okt
T Heegeldamine ja kudumine – kell 10.00, juhendaja Anneli Teimann 4.okt
T Kunstiring – kell 12.00 juhendaja Tiiu Jalakas 4.okt
T Lauluklubi – 1 kord kuus, juhendab Küllike Pajula 25.okt
K Tikkimine – kell 10.00, juhendaja Lembe Maria Sihvre 5.okt
K Keraamika – kell 12.00 (iga kuu 1. ja 3. kolmapäev) juh Tiiu Jalakas 5.okt, kohustuslik registreerimine kuni 26.september tel 524 7284!
N Võimlemine I rühm – kell 11.00, võimlemine II rühm – kell 12.00 juhendaja Katre Kaljusaar
N Mälutreening – kell 11.45 (iga kuu 1. ja 3. neljapäev) juh Tiiu Jalakas 6.okt
R Qigong (omaosalusega) – kell 10.00 juhendaja Reet Võrk 7.okt
Waldorfkoolis Läte algas loengusari lapsevanematele. 20. september kell 18.30 – “Põhitund ja rütm lapse elus” Loengu pidas Piret Ojap, Tallinna Vaba Waldorfkooli 2. klassi õpetaja, olnud kooli juures tegev 18 aastat. Kuidas rütm toetab lapse arengut. Miks on põhitund nii pikk? Millest koosneb põhitund? Mis on tervislik tunniplaan? Loengu tasu on vaba annetus.
Järgmised planeeritud loengud: 17. oktoober kell 18.30 – “Eurütmia” (Loengut peab meie kooli eurütmiaõpetaja Karmen Püü); 16. november kell 18.30 – “Vanemana waldorfkoolis – võlu ja valu” (loengut peab Lätte kooli lapsevanem Aivar Simmermann), 5. detsember “Aastapühade tähistamine” (loengut peab Heidi Reimann).
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek, peateema koduse lapse toetuse määruse eelnõu arutelu.
20.septembrist on Keila Sotsiaalkeskuse 2.korrusel üleval ERKL-i näitus “Teel meistriks”.
Kultuurikeskuses Viljandi Lasteteatri Reky etendus „Siis kui leib magusaks muutub“

Kolmapäev, 21.september:

21. ja 22.septembri lõuna ajal toimus Vikerkaare lasteaia saalis personali koolitus “Õpetajate vaimne tasakaal ja stressiga toimetulek”. Koolitaja Rita Rätsepp
Miki lasteaias on Kassikäppade rühmal piimanädala projekt : teeme ise võid ja koorejäätist. Juhendajad õpetaja Krista ja assistent Monika.
Täna algas Euroopa säästva arengu nädal ning Harju Maakonnaraamatukogu on liitunud selle nädala raames kampaaniaga “Tund enne und mobla peost, naudi teost”. Meie raamatukoguhoidjad tutvustavad täna oma nö öökapiraamatuid, mida nad loevad enne kosutavat und.

Neljapäev, 22.september:
Keila Linnavalitsuse 52.istung 22.septembril 2022.
Keila Linnavalitsus algatas kaasava eelarve menetluse määrates kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtajaks 23. september 2022 kuni 23. oktoober 2022. Samaga moodustati komisjon kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks, analüüsimiseks ja rahvahääletusele pandavate ettepanekute väljavalimiseks, mida juhib linnapea Enno Fels. Kaasava eelarve fond on 20 000 eurot.
Linnavalitsus määras Keila linnas asuvate Paldiski mnt 19, Paldiski mnt 23 kinnisasja ja Ehitajate tee 6 kinnisasja maakorraldustoimingu käigus uutele moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed. Uued reaalosade andmed on Harju tn 1 (sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%), Harju tn 1a (sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%), Harju tn 3 (sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%), Harju tn 5 (sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%), Harju tn 4 (sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%), Harju tn 2 (sihtotstarve ärimaa 100%), Harju tn 3a (sihtotstarve tootmismaa 100%) ning Harju tänav (sihtotstarve transpordimaa 100%).
Linnavalitsus määras Keila linnas Haapsalu mnt 47 kinnisasja ( pindala 2135 m², elamumaa 100%) jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Haapsalu mnt 47 asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% elamumaa ning Lõuna tn 7 asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% elamumaa.
Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Keskväljaku umbes 160 ruutmeetrilisele osale maakaabelliini ja jaotuskilbi omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.
Linnavalitsus koormas isikliku kasutusõigusega Vasara tänava osad AS Utilitas Eesti kasuks seal asuvate soojatrasside ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu mnt 34a kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib püstitada ühekorruselise elamu ehitusealuse pinnaga 200m2, mis jääb ca 45 ruutmeetri võrra seni kehtivast hoonestusalast väljapoole.
Linnavalitsus kooskõlastas taotluses esitatud nelja puuraugu asukohad Tervise tn 39 kinnistul maakütte rajamiseks.
Linnavalitsus väljastas Center Kinnisvaragrupp OÜ-le reklaami paigaldusloa Haapsalu mnt 31 kinnistule. Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt, ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust. Reklaamipind on kahepoolne PVC plaat trükikleebisega, mõõtudega 0,7 x 0,7m (ümardades 2 m²). Reklaam annab informatsiooni Keilas müüdava kinnisvara kohta. Reklaami võib eksponeerida 26.09.2022 kuni 26.11.2022. a.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa elamu lammutamiseks ja üksikelamu püstitamiseks Pargi tn 17 kinnistul. Kinnistul asub 1938. a kasutusele võetud ühekorruseline ja 44 m² ehitisealuse pinnaga üksikelamu ja ühekorruseline abihoone ehitisealuse pinnaga 21 m². Olemasolev amortiseerunud eluhoone ja abihoone lammutatakse ja nende asemele ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav ühepereelamu. Projekteeritav elamu on paigutatud kinnistu keskele ida-lääne suunaliselt. Uus elamu on ette nähtud ehitada ristkülikukujulisena, viilkatusega, ilma keldrita plaatvundamendile, puitelementidest seintega, ühekorruselisena ja puitfermidel kivist katusekattega, katusekalle 20°. Seinte välisviimistluses kasutatakse heledaid toone, katusekivi on must.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 6. oktoobrist 2022 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele ning tegi otsused sotsiaaltransporditeenusele suunamisest ja selle teenuse eest maksmise kohta.
Linnavalitsus otsustas nimetada 26. septembrist 2022 majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisus järelevalvespetsialisti ametikoht ümber nõuniku ametikohaks ning viia see majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisust linnapea otsealluvusse.
Linnavalitsus tegi muudatused juba linnavolikogu menetluses olevas määruse eelnõus „Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord“ tehes ettepanek jõustumiseks 01.01.2023, et elanikke teavitada ja taotluste menetlemise protsess ette valmistada. Määruse vastuvõtmisega kaasnevad rahalised kulutused planeeritakse linnaeelarvesse. 2023. aastal on planeeritav kulu (ca 30 last ja 350 eurot lapse kohta kuus) 126 000 eurot.
Täna alustati ülekäiguradade juures äärekivide teega samasse tasapinda laskmisega, et jalakäijatel ja ratastel liikujatel oleks mugavam teed ületada. Esimese hooga võtab Tee ja Tee OÜ linna tellimusel ette 15 ülekäiku: Luha tänaval, Haapsalu maanteel, Pae tänaval ja mõnes kohas veel. Järgmine kord järgmised kohad.
Keila Korvpallikool andis teada, et nende U20 tiim, mis tõsi küll koosneb aasta või paar noorematest mängijatest, avas hooaja Euroopa Noorte Korvpalliliiga 1. etapi turniiriga Riias. Lõpetasime positiivse saldo – kolme võidu ja kahe kaotusega. Keila vs Riia LU 51:84 Christopher Lenk 20p. Keila vs Ridzene 73:71 Lenk 28p, 6vl; Tom Oskar Arro 14p; Kermo Sepik 9p, 9lp. Keila vs NABA (IRL) 77:60 Rasmus Hulkko 25p; Lenk 19p, 5vl; Arro 14p, 8rs, 6vl. Keila vs R. Halliku KK 62:82 Lenk 15p, Kenert Kuldveer 13p, Sepik 11p. Keila vs Audentes 75:54 Hulkko 19p, Lenk 15p, 8rs; Sepik 13p, Arro 5p, 8rs. Lisaks eelpooltoodutele kaitsesid Keila värve Karl Lillimägi, Henri Aimre ja Oliver Kruus.
Täna avati Miki lasteaia õppe-seiklusrada. Idee on õpetajate ühistöö, teostaja õpetaja Sirje Rannamets. Raja esmaläbimine toimus õpetaja Georg Andres Veskioja juhendamisel. Raja lõpus ootas kõiki väike auhind, mida sponsoreeris AS Pinus.
Lasteaia Miki Karikakarde rühma lapsed tegid täna õpetaja Eve Jõeranna juhendamisel ise leiba. Ise tehtud, hästi maitseb.
Tähistamaks USA ja Eesti suhete 100.aastapäeva annab teeb Eesti tuuri a capella bänd The House Jacks. Täna anti tasuta kontsert Keila Kultuurikeskuses.
Keila Algkooli hoone sai täna hommikul suure kallistuse ja pai. Tähistati Vabadussõja ausambana ehitatud koolihoone 92. sünnipäeva. Rõõmus päev Keila Kooli pargimajas! Pargimaja esimese koolihoone sünnipäeva puhul kogunesid õpilased ja koolitöötajad koolimaja ümber. Moodustasid inimketi ja tegid koolimajale suure-suure sünnipäevakalli, hõigati ka häid soove ja tänusõnu. Koolikoridori kaunistab nüüdsest väärikas tammepuu, mis kattus tänasel pidulikult päeval heade ja rõõmsate soovidega (maalis Raili Madisson). Päev jätkus maastikumängu ja spordipäevaga!
Harju Maakonnaraamatukogus kohtumine kirjanik Ena Metsaga. Jutuvestja Ena kohtus raamatukogus pealkirja „Inimhetked ja kohtumisretked“ all.

Reede, 23.september:
Algas sügis.
Keila Lehes: esiküljel Hoovilugude Päeva tänuürituselt. Uudistes Harju tänavast, linnusöödatootja Keilasse kolimisest, nurgakivi panekust Keskväljakul, Ühendkuningriigi suursaadiku külaskäigust, riigiteede hooldajast, naistearsti vastuvõtust Keilas, liikluskorraldusest 1.oktoobri õhtul, uutest teenistujatest, Porikuust, kortermajadest haigla maale, Harjumaa aasta tegijate valimisest, sotsiaalkeskuse ringidest, Vikerkaare matkast „Liikudes olümpiale“. Palamets pajatab Londoni teatritest uusaja algul. Tegija on Tiit Birkan.
Algas kuni 2.oktoobrini kestel Keila Kooli MOBO orienteerumisnädal. Keilas avati suvel mobiilse orienteerumise rada: https://mobo.osport.ee/keila . Kehalise kasvatuse õpetajad koostöös Keila linnaga kutsuvad kõiki õpilasi ja õpetajaid Euroopa spordinädalal seda rada läbima. Kooli jaoks on valminud minivariant, mis on kõigile jõukohane. MOBO raja läbimiseks lae enda nutiseadmesse MOBO2 äpp, mille leiad kodulehelt https://mobo.osport.ee/keila . Esmasel kasutamisel sisesta kasutajatunnus – nimi ja klass. Vali radade nimekirjast “Keila linna MOBO” rada. Kontrollpunktis märke tegemiseks skaneeri tähisel olevat QR koodi MOBO äpiga. Kontrollpunktide järjekord ei ole määratud. Alusta endale sobivast kontrollpunktist ja läbi niipalju, kui jõuad. Rada võib läbida korduvalt, nii üksi kui sõpruskonnaga. Rada on ka rattaga läbitav. Tulemused on nähtavad MOBO koduleheküljel. Keila mobo raja autor on Eduard Pukkonen Harju Orienteerumisklubist. Start : Keila terviseradade parklas, GPS: 59.315730,24.390580 Kontrollpunktid minikaardil: 13 + start (S1(start), 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50). Suurel kaardil (see on nähtav nutiseadmes) on punkte rohkem (29) ja huvi korral võib neid ka rohkem otsida. Raja info Paberkaardi saab kehalise kasvatuse õpetajate toast või Merikese juurest. Aktiivsematele klassidele on auhinnad ja lisaks loositakse kõigi osalejate vahel välja auhindu. TULGE LIIKUMA! Mobo orienteerumisnädalal osaleb ka linnavalitsuse rahvas.
Kooli staadionil toimus ka Mesikäpa heategevuslik Teatejooks.
Sügise alguse tähistamine Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas. Tähistame sügise algust väikese esinemisega kogu lasteaiaperele: Seejärel lähevad vanemad lapsed Keila jõeparki sügismatkale ja orienteerumismängule, kus leitud punktides on erinevad ülesanded. Nooremad lähevad oma õpetajaga jõukohasele jalutuskäigule ja õpetaja juhendamisel teevad kaasa pildil nähtavaid ülesandeid ja harjutusi.
23.09-25.09.2022 on Tervisekeskuse ujulas tavapärasest rohkem rahvast, majas on Eesti ujumisliidu noorsportlaste laager.
Oliver Grauen saavutas OCR (jõu-)takistustega jooksu Maailma Meistrivõistlustel Stratton Mountain Resort, VT, USA-s 3 kilomeetrisel distantsil 13 – 19aastaste vanuseklassis III koha.
Raamatukogus on MINU KOGU kapis näitus Kärt Seppelilt, vaatamiseks oktoobrikuu lõpuni.
Vikerkaare lasteaia lapsed külastasid täna saabunud sügist õppekäiguga „Sügisele külla“. Õppekäiguks vajalikud vihjed jagati juba hommikul rühmadesse. Aiarühmad otsisid erinevaid sügisaardeid ja puid Keskpargis, mõned sõimerühmad lasteaia õuealal. Lapsed tutvusid puude kujude, lehtede ja viljadega. Viimases sihtpunktis päikesekella juures ootas lapsi liikumisõpetaja Sirje, kes jagas igale lapsele kätte töötajate poolt käsitööna valmistatud aedvilju. Seejärel mängiti hiigelsuure varjuga erinevate roogade valmistamise mängu. Näiteks hüüde peale „porgandimahl“ jooksid kõik lapsed, kelle käes olid porgandid varju alla. Ühepajatoidu puhul said kõik korraga varju all käia. Lastele lisas õppekäik ja mäng palju uusi teadmisi ning tekitas põnevat elevust. Iga matkaline sai tänutäheks armsa medalikese. Lõpuks kosutati januseid suid vitamiinipausi ajal mõnusa õunaampsuga. Päikeselise ilma kaunistav sära tõi sügisvärvid kenasti esile. Aitäh nii suurtele kui väikestele vahvatele ränduritele! Tänusõnad liikumisõpetaja Sirjele ja kõigile tema abilistel
Karmel Jano jooksus Kuressaare staadionil JK Sarma seeriajooksu viimasel 800m etapil uue isikliku rekordi 2:20,5 mis annab 2022 a U16 tüdrukute edetabelis esimese koha.

Laupäev, 24.september:
Keila ümbruses 1944. aastal toimunud lahingute 78. aastapäeva tähistamine. VAATA PILTE. Kavas: kell 12.00 Sõit Kumna mälestuskivi juurde Keila Linnavalitsuse eest. Kell 13.00 Ajalookonverents Harjumaa Muuseumis (Linnuse 9, Keila): Jaan Bärenson Eesti kirikuelust pöördelistel 1940. aastatel; Hanno Ojalo Eesti väikesaared Teises maailmasõjas; Leho Lõhmus Nõmme sõja-aastatel ja Iivi Zajedova Kuidas hinnata pagulaseestlaste panust Eesti iseseisvuse taastamise protsessis. Korraldavad ajaloolane Mati Mandel, Harjumaa Muuseum ja Keila Linnavalitsus. Tõnu Karu tõi tervitused teadaolevalt ainukeselt veel elus olevalt pitkapoisilt, USAs elavalt Taavi Kaupsilt. Admiral Johan Pitka Relvavendade Ühendus annetas sündmuse peakorraldajale Mati Mandelile Johan Pitka 150.sünniaastapäeva mälestusmedali. Medali said ka Keila abilinnapea Eike Käsi, linnapea Enno Fels ja Keila malevkonna pealik leitnant Priit Luurel.
Täna saavutas Anna Helene Rauk Saaremaa duatlonil Eesti meistrivõistlustel vanuseklassis 3.koha.
Terviseradadel Harju Meistrivõistlused Discgolfis.
Keila Lasteaed Vikerkaar energilise liikumisõpetaja Sirje Aija ja tegusate kollektiivi liikmete rõõmsameelsel eestvedamisel toimus juba üheteistkümnendat korda kogupere orienteerumismatk “Liikudes Olümpiale 2022”. Justkui vahvas muinasjutust võluväel ilmununa oli ka sellel aastal Keila Terviseradade metsaalusele matkarajale „tekkinud“ erinevad tegevuskeskused, kus laste suureks rõõmuks kohtas ka seekord palju põnevaid kostümeeritud tegelasi, kes lapsi ja peresid tegevustes nii juhendasid kui suunasid. Kogupere matka jooksul läbiti viis kontrollpunkti: „Veeretan või triblan“, „Tasapisi tasakaal!“, „Täidan kõhtu!“, „Hüppan, astun, poen“, „Kes otsib, see leiab“. Põnevaid elamusi pakkuva matka järel said kõik lapsed mandaadis koos ürituse logoga medalile ka šokolaadimedali ja mahlajoogi. Osalejatele pakuti puuvilju. Sellel aastal oli osalejaid kokku 439, nendest lapsi 220 ja 210 saatjat ning 9 koera. Külalisi oli tulnud mitmelt poolt lasteaedadest: Keila Miki LA, Keila Rukkilill, Klooga, Viimsi, Laagri Tuleviku, Peetri Järveküla, Laulasmaa kool/lasteaed, Saue Midrimaa ja Naerupalli lastehoid, Padise, Tallinna Luha, Taebla ja Tallinna Südamekese lasteaiast. Koolidest: Lätte kool, Keila Kool, Saue, Tabasalu, Tallinna 21.kool, Tallinna Reaalkool, Tallinna Toomkool, Tallinna Tondi Kool. Vikerkaare Lasteaed tänab Tervisedenduse töögrupi juhti ja liikumisõpetajat Sirje Aijat ürituse eestvedamise ja korraldamise ning põnevate tegeluspunktide väljamõtlemise eest. Suur aitäh töögrupi liikmetele, ülejäänud kontrollpunktide juhendajatele ning kõikidele kaasaaitajatele hooliva panuse eest. Samuti täname kõiki koostööpartnereid. Tänusõnad toredatele lastele ja peredele osalemise ning meelipaitava tagasiside eest! Infoks, et traditsiooniks kujunenud orienteerumismatk on juba neljal aastal järjest registreeritud ürituse Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile korraldatud spordinädala raames toimuvate sündmuste kalendrisse. Lasteaeda tänati osalemise ja korraldamise eest!
Keila Motohallis/pargis toimub 24. september 2022 punktitriali formaadis triali võistlus.
Saaremaal oli täna imeline sügisilm! Karmel Jano tegi Pööripäevajooksude uue rajarekordi 2,5 km rajal. Senine Grete Tõnne aeg 8.50 (2014) sai üle joostud väga napilt aga kindlalt ehk 8.49,9.
Kõik tulemused on näha: https://www.championchip.ee/
Aitäh kõigile osalejatele ja toetajatele!
Fotol N15 esikolmik vasakult: Kaisa-Maria Oll (II), Karmel Jano (I) ja Eliise Luks (III).

Pühapäev, 25.september:
Pühapäeval, 25. septembril kell 11.00 Miikaeli kirikus pidulik Keila kihelkonnapäevade jumalateenistus armulauaga, lisaks kuld- ja hõbeleer. Teenib õpetaja Matthias Burghardt. Leeriõnnistamisele on oodatud kõik, kel kas käesoleval aastal või veidi varem on leerist täitunud 50 või 25 aastat. Kuld- ja hõbeleeri õnnistamisele tulijatel palume end eelnevalt koguduse kantseleis registreerida.
Toimu Keila Jalgpalliklubi perepäev klubi liikmetele, lapsevanematele, sõpradele ja tuttavatele, et üheskoos teha midagi ägedat ning veeta lõbusalt aega! Kavas vanemad vs lapsed jalkamängud, batuudid, mullipallid, näomaalingud, täpsuslöök, fotosein, Keila JK maskott Hundu, rahvaliiga 5 vs 5 turniirid (naised ja mehed), kell 15:00 II liiga mäng Keila JK vs Harju JK Laagri U21. Head ja paremat pakkusid Bee toidukaravan ja jätsimeistrid.
Keilas toimus naiste #5vs5 turniiri kuues etapp, kus oma võimed jalgpallis panid proovile 48 naist kuuest ägedast naiskonnast. Turniir oli osa Keila JK perepäevast ja etapi avakõne pidas Keila linn linnapea Enno Fels ning korraldada aitas Team Moisar. Esikoha võitis KadRak United. Teine koht FC Nõmme United naiskonnale ning kolmandaks tuli JK Tabasalu Naiskond Harrastajad. Veel osalesid Keila JK Naiskond, Saue Jalgpalliklubi ja Saku Sporting , kusjuures Saue ja Saku naiskonnad tegid oma ametliku turniiridebüüdid. Järgmine 5 vs 5 turniir peetakse 23. oktoobril Tallinnas EJL hallis. Lisainfo EJL kodulehelt. 5vs5 turniire toetavad Rimi Eesti, Sportland Eesti ja Corny.
Perekond Grauen teeb USAs OCR takistusjooksu maailmameistrivõistlustel mehetegusid, eriti 16-aastane Olive – tema tõusvas joones. Reedesele pronksile 3-km distantsil lisandus laupäeval hõbe 15km pikkusel, 1140 tõusumeetriga 50 takistusega distantsil ja täna Soome-Eesti segavõistkonnas (Lisaks Oliverile ka ta isa Peteri Grauen ja vend Kasparit asendanud soomlane Jan Von Gerich).

Eelmine Kodutarbijatele automaatsed energiahüvitised

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content