Keila Linnavalitsuse 52.istung 28.september 2022

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2022. aastal kogukonna projektitoetust mittetulundusühingule Bike Fanatics CC MTÜ tuhat eurot rattakrossivõistluse BIKE FANATICS KEILA CX korraldamiseks Keilas. BIKE FANATICS KEILA CX toimub 8.-9. oktoobril 2022. Võistlus on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu kalendrisse kuuluv C2 kategooria rattakross. Toetust soovitakse korralduskulude osaliseks katmiseks. Võistluste kogueelarve on 35 780 eurot.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused kaugküttetorustiku projekti koostamiseks Pargi tn 4a ja Ehitajate tee 3 kinnistule. Kaugküttetorustik on vaja rajada uude asukota, sest see jääb ette uuele rajatavale lauluväljakule.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Tehase tänav, Tehase tn 3, Ühendustee ja Linnamäe tee kinnistutele ehitatud maagaasitorustikule ning üksikelamu püstitamisel Kalda põik 7 kinnistule.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa hoone laiendamiseks Haapsalu mnt 40 kinnistul.

Linnavalitsus andis Keila Kooli direktorile nõusoleku Keila Koolis 2022/2023. õppeaastal kolme pikapäevarühma avamiseks.

Erakorralisi sotsiaaltoetusi maksti 268 eurot.

Linnavalitsus vähendas osaühing Keila Tervisekeskus osakapitali lihtsustatud korras eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi summas 2 495 490,35 eurot katmiseks 2 500 000 euro võrra, mille tulemusel on osaühing Keila Tervisekeskus osakapitali uus suurus 2 935 000 eurot. Osakapitali vähendatakse osa nimiväärtuse vähendamise teel. Pärast osakapitali vähendamist koosneb osaühingu Keila Tervisekeskus osakapital Keila linnale kuuluvast ühest osast nimiväärtusega 2 935 000 eurot.

Eelmine Keila Linnavolikogu 13. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content