KEHTETU ÜLDPLANEERING

Keila linna üldplaneering 
Lähtematerjal 
Keila ruumiline visioon 
Planeeringulahendus 
Edasine planeerimine 
Üldplaneeringusse kantud ÜP-t muutvad detailplaneeringud seisuga 2013 
Keila linna ÜP strateegiline keskkonnamõju hindamine 
Keila linna ÜP joonis 
Piirangute ja kaitsetsoonide joonis 
Puhkealade ja kergliiklusteede joonis 
Liiklusskeemi joonis 
Edasise planeerimise joonis 
Tehnorajatiste ja põhitrasside joonis 
Keila keskosa arhitektuursed väärtushinnangud, arhitektuuriajaloolised eritingimused raudtee ümbrusele

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content