51.nädal 2022 – Jõulunädal

Esmaspäev, 19.detsember:

Jätkub Keila aasta tegija, sündmuse ja kultuuripreemia kandidaatide esitamine. Vaata juurde https://keila.ee/esita-keila-aasta-tegija-sundmuse-ja-kultuuripreemia-kandidaat/ .

19. detsembril lõppesid Keila Lauluväljakul vana laulukaare, pinkide ja muude struktuuride lammutustööd ning jäätmete utiliseerimine. Lammutustööst jäänud lage väljak saab olema koduks uuendatud laulukaarele, vajalikele hoonetele ja muule uudsele ja huvitavale. Peagi algab maa-aluse taristu välja ehitamine ning kogu projekti valmimisajaks on määratud 2024. aasta kevad.

On ilmunud  “Ado Köögardali päevaraamat 1946 ja 1947”. Raamatut saab soetada muuseumist ja e-poest. Neljanda köitena ilmuvad nüüd ühtede kaante vahel 1946. ja 1947. aasta päevikud, mis mõlemad on säilinud vaid poolenisti. 1946. aasta ülestähendused katkevad 9. septembril ja 1947. aasta omad algavad 14. maist. Vahepealsed poognad on kirjutaja ise millalgi ilmselt ettevaatuse mõttes hävitanud. Põhjusi võime tagantjärele vaid oletada. Oma vanaisa päeviku on ümber kirjutanud ja toimetanud Anu Saluäär – Kall, oma panuse andis Mall Siniveer. Varem on ilmunud ja muuseumis saadaval aastad 1944, 1945 ja 1949.

Toimus Kulbi klubi jõulueelne kokkusaamine Harjumaa Muuseumis.

Esmaspäeval ja teisipäeval toimusid Jõulukontserdid Keila Kooli õpilastele Miikaeli kirikus.

Päkapikkude ralli algkoolimajas. Eelmisel nädalal täitus algkoolimaja päkapikkudega, kes olid tulnud kooliperele toredat jõulusoovi tooma. Jooksmist ja põnevust jätkus kohe mitmeks päevaks, sest vaja oli üles leida 81 päkapikku ning nende toodud tähed õiges järjekorras tabelisse kanda.

Hoovilugude korraldajad – Ohvitseriprouad kutsusid taas küpsetema koduhoolduses olevatele inimestele ja erivajadustega keilalastele. Täna toodi Sotsiaalkeskusesse ohtralt erinevaid kooke , mida siis karpidesse laiali jagati. Aitähh küpsetajatele!  Eriline tänu Keila Kooli 2f klassile (õpetaja Kersti Klaos) küünalde ning 3 A ja C klassile (õpetajad Ebelii Barndök ja Mirjam Pärtel ) kaartide eest! Keila Tarbijate Ühistule tänu karpide eest ja Tiiu Jalakas abi eest!  Armsad panustajad, kes te võtsite osa Küpsetame koduhoolduses keilalastele sündmusest! Teie toodud jõulurõõmu jagasime pakikestesse, mis jõuavad enam kui saja inimeseni! Nende seas on ka 45 täiesti üksikut koduhoolduses eakat ning 29 last. Pakkide vahel said jagatud südamega tehtud koduleivad ja -saiad, pasteedid(!), soolased ja magusad muffinid, keeksid, plaadi- ja vormikoogid, küpsised, piparkoogid ning väikesed šokolaadiüllatused. Lisasime Keila Kooli 2. f klassi ja õpetaja Kersti Klaose juhendamisel tehtud küünlaid ning 3. a ja 3. c klassi meisterdatud jõulukaardid, mille tegu juhendasid õpetajad Ebelii Barndõk ja Mirjam Pärtel. Karbid andis meie oma hea Rõõmukas ehk Keila Tarbijate Ühistu. Ilma Keila Sotsiaalkeskuse osaluseta, eesotsas Tiiu Jalakas, ei oleks seda väikest jõuluimet saanud sündida. Samuti aitasid infoga kaasa linna lastekaitsetöötajad.

Teisipäev, 20.detsember:

Keila Linnavolikogu 16.istung.

Keila Linnavolikogu muutis oma 24. aprilli 2018 määrust nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“. Lasteaiatasud pole Keilas muutunud ligi viis aastat. Uue sõnastuse järgi on osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn,  12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 3% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on: 1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 13% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; samaaegselt lasteasutuses käivate kaksikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu määr suverühma teenuse kasutamisel on: munitsipaallasteasutuses 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; eralasteaias Rukkilill eralasteaias Rukkilill kehtiv osalustasu määr. Teistest kohalikest omavalitsustest Keila linna munitsipaallasteasutustes käivate laste puhul rakendatakse osalustasu määra 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Muudatuse eesmärk on tagada osalustasu kaasabil Keila linna munitsipaallasteaedades professionaalse personali olemasolu, tõstes personali töötasu ligilähedases suurusjärgus riigi poolt kooliõpetajatele võimaldatud palgatõusuga. Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 1412 eurolt 1749 eurole ehk 23,9 protsenti. 2023. aastal on töötasu alammäär lasteaiaõpetajal vähemalt 90% (1574 eurot vs 1271 eurot 2022. aastal) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% (1749 eurot vs 1412 eurot 2022. aastal) üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Sellise otsusega on tagatud riigipoolne osaline lasteaiaõpetajate palgatoetus 2023. aastal. Osalustasu ei ole tõstetud Keila linna munitsipaallasteaedades juba ca 5 aastat. Keila koolieelsetes lasteasutustes käivad lapsed on toidukulu tasumisest valdavalt täielikult vabastatud. Lasteaedade tegevuskulud on 3 aastaga suurenenud ligi 40%, lasteaia tegevuskulu lapse kohta kuus ca 36%. Samas lapsevanema osaluse protsent tegevuskulust lapse kohta on vähenenud.

Osalustasu summad eelnõus toodud määrasid arvestades on 2023. aastal järgmised: 1. 87 eurot kui lapse, vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 65,25 eurot iga teise samaaegselt lasteaias käiva lapse kohta; 21,75 eurot samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enam samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta; 130,5 eurot kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 94,25 eurot iga teise samaaegselt lasteaias käiva lapse kohta; 29 eurot samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enam samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta.  145 eurot teisest kohalikust omavalitsusest Keila linna munitsipaallasteasutuses käiva lapse kohta. Võrreldes lähivaldade 2022. aasta lasteaia osalustasude andmetega koos toidurahaga on Keila lasteaedade kehtestatavad osalustasud Keila elanike lastele endiselt ühed kõige soodsamad piirkonnas.

Keila Linnavolikogu esitas Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse. Ettepaneku „Rattaring“ tegevuse tulemusena luuakse analoogselt Kõrvemaa Rattaringiga ühiskasutuses olev rohelise mõtteviisiga ja keskkonnasõbralik transporditaristu seitsmesse omavalitsusse (Keila, Saue, Lääne-Harju, Kuusalu, Jõelähtme, Kose ja Rae).

Linnavolikogu tunnistas kehtetuks Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a otsuse nr 35 „Kohalike teede nimekirja määramine“, sest  Keila Linnavolikogu on ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja linna kui tee omaniku ülesanded delegeerinud Keila Linnavalitsusele ja Keila Linnavalitsus on kinnitanud uue, täiendatud kohalike teede nimekirja 1. detsembri 2022 korraldusega.

Paf Eesti – Läti korvpalli ühisliigas kaotas mängu hästi alustan Keila KK teisipäeva õhtul kodusaalis Kalev/Cramole 66:108.

Täna käis Põhjamaja 5.d klass Pargimajas, et näidata 1d klassile etendust „Nõiutud metsa saladus“. Etendus rääkis Jõulupaharetist, kes tegi pahandust ainult selle pärast, et tal oli igav ja Õnneõiest- julgest tüdrukust, kes läks nõiutud metsa ja avastas, et Jõulupaharet oli väga üksildane kuid samas heasüdamlik. Etenduses sai näha päkapikke, kes toimetavad Jõulurahuorus; lapsi, kes soovivad päkapikke aidata ja kuusepuid, kes oskavad kukerpalli teha. „Tänavu tulevad küll erilised jõulud!“ rõõmustasid kõik, jätsid oma igapäevamured ja toimetused sinnapaika ning tõttasid üksteisele jõulurahu ja imelist pühadeaega soovima! Õpetajad Ülvi Aaavik ja Anastassia Paasik ning 1.d ja 5.d klass soovivad kõigile kauneid jõule!

Tiina Vikat andis teada, et Tahma Toomas on Aukamäel liikvel … passige peale! Tahma-Toomas on vanadest riietest valmistatud inimkuju, mis toomapäeva või uusaasta hommikuks viidi salaja teise pere ukse taha. Et ukse juures seisev Tahma-Toomas tähendas, et pere on laisk ja lohakas, siis püüti seda oma ukse juures kiiresti teise pere ukse juurde viia

Toimus Keila Muusikakooli õpilaste jõulupidu.

Kolmapäev, 21.detsember:

Täna esitasid Vikerkaare lasteaia õpetajad assistentide ja Naksitrallide-Rõõmupallide rühma lastega saalis IV advendi jõulunäidendi „Kõigist tähtsama selgumislugu“.  Näidendi teksti on kirjutanud õppealajuhataja Silja Murel. Näidend räägib sellest, kuidas taluperes jõulueelseid ettevalmistusi tehes ootavad eit ja taat lapselast külla. Pere kiisud tunnevad aga, et nad polegi enam kõige tähtsamad ja pererahvas tegeleb pidevalt muuga. Öösel hiilivad kassid sahvrisse ja kohtuvad päkapikuga. Päkapikk imestas, et kasside koht pole ju ometi sahvris. Samal ajal hakkasid maitseained vaidlema selle üle, kes on piparkoogitaignas kõige tähtsam. Vürts leidis, et tema nimi kõlab nagu vürst, suhkur jälle, et piparkook peab magus olema, pipar aga leidis, et tema nimelises koogis on tema aukohal. Ja vaidlus jätkus! Päkapikk läks tube uudistama ja kutsus kassid teejuhtideks. Vaidlus vaibus ja saabus öörahu. Vastu hommikut hiilisid kassid aga ikkagi sahvrisse, et pipra ja kaneeli sildid ära vahetada. Nad lootsid, et kui piparkoogid untsu lähevad,  saavad nad kogu tähelepanu taas endale. Õnneks avastas eit piprakoogitaigna tegemise käigus maitseainete vahetuse, kuna kaneelipurki avades ajas sealolev pipar teda aevastama. Taat tõi tuppa kuuse ja koos külla saabunud lapselapsega ehiti see kenasti ära ning hakati piparkooke küpstema. Jõulud võisid peagi alata! Piparkooke pakuti ka kõikidele pealtvaatajatele, kes etendusele südamest kaasa elasid ja muusikapalade peale hoogsalt plaksutasid. Esmaspäeval kahes jaos toimuv näitemäng etendus hoopis kolmapäeval ja ühe korraga kõigile. Ongi tore – jõulud nihkusid veelgi lähemale ja ongi kohe-kohe käes! Lasteaed tänab nii organiseerijaid, osatäitjaid kui  lahket publikut ning soovib kõikidele häid peagi saabuvaid pühi!

Vikerkaare lasteaia mõlema maja personali tänamise jõuluhetke üllatuskingitused olid laste lõunase puhkehetke ajaks aegsasti valmis sätitud. Kohvi ja tee kõrvale pakuti nii soolaseid suupisteid kui puuvilju. Taustaks kõlas meeleolukas jõulumuusika.

Selleks aastaks sai jälle läbi ka Rukkilille lasteaia tore Jõulutrall. Jõuluvana on auga puhkuse ära teeninud, sest nii palju tantsu kui sel aasta lüüa sai, ta ei mäletanudki. Eriti rõõmsaks tegid teda aga laste endatehtud luuletused, sest neid ta kuulis esimest korda. Täname ka Ilmataati, kes suutis vihma meie pidude lõpuni pilves hoida.

Kaheksandat korda tulid Keila kristlikud kogudused Keila jaama platsile, et tervitada rongilt tulijaid jõulude puhul asjakohaste laulude, piparkookide ja sooja teega. Tagasihoidliku tahvliteatega tuletati meelde, millal Keila Miikaeli kirikus, Keila Baptistikirikus ja Adventkoguduses jõuluteenistused toimuvad.

Jõuluvõistlusel Audentese spordihoones tegi Karmel Jano eile 1000 meetri distantsi võites uue isikliku rekordi 3.03,14

Muusikakoolis oli Margus Minni kitarriõpilaste kontsert.

Neljapäev, 22.detsember;

Keila Linnavalitsuse 67.istung 22.detsembril 2022.

Linnavalitsus vaatas asjaomastega kooskõlastamiseks eelnõu sundvalduse seadmiseks AS Utilitas Eesti kasuks Piiri 3., Piiri 5 ja Paldiski mnt 26a kinnisasjade osadele kaugküttevõrgu rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus kooskõlastas puuraukude asukohad Linnuse tn 5 kinnistul maakütte rajamiseks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Kevade tn 6 ja Suve 1 ehitatud eramutele.

Linnavalitsus andis loa Jõe tn 57 kinnistul asuva elamu kasutamiseks ja Mäe tn 4 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Mäe 4 korterelamu välisseinad soojustatakse ja viimistletakse. Katus soojustatakse ja paigaldatakse SBS kate. Vahetatakse hoone kõik aknad, korteritele paigaldatakse tuletõkkeuksed. Eemaldatakse olemasolevad rõdupiirded ja paigaldatakse uued, klaasitud alumiiniumprofiilist piirded. Uuendatakse olemasolev küttesüsteem, vahetatakse vee ja kanalisatsioonitorustikud. Paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Hoone katusele paigaldatakse päikesepaneelid.

Linnavalitsus maksis erakorralisi sotsiaaltoetusi 212 euro ulatuses.

Keila Kooli õpetaja Heli Israelile anti üle Haridusminister Tõnus Lukase poolt 28.novebril allkirjastatud tänukiri Eesti Inimeseõpetuse Ühingu tunnustuse – aasta 2022 inimeseõpetuse õpetaja tiitli eest.  Tunnustuse pälvis Heli Israel põhikooli õppematerjalide loomise ja väljaandmise ning õpetajate koolitamise eest.

Selgus, et TV3 saade “Inglite aeg” ootab annetusi hapnikupuuduses sündinud beebi Mariile Keilast, kes vajab kallist teraapiat.

Et jõuluaeg oleks veelgi toredam, oodati külastajaid Harjumaa Muuseumisse Määra Mäe meistrikoja perenaisest filmi vaatama. Ühtlasi sai perenaise kunsti kaasa osta.

Keila Sotsiaaldemokraadid jagasid jaama platsil piparkooke.

Reede, 23.detsember:

Keila Leht on pühendatud jõuludele. Esikaanel rookroonidest. Tervitab Keila Linnavolikogu esimees Tanel Mõistus. Jõulupalvuse on kirjutanud Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghardt. Lapsepõlve jõulusid meenutab Elvi-Aino Leitmäe. Uudistes Kultuurkapitali tunnustusest rajameister Raido Nottonile, Köögardali päevaraamatute uuest köitest ja eraisikute veetaristu toetusest. Abilinnapea Inge Angerjas kirjutab üleujutuste mõju vähendamisest Keilas. Palamets pajatab sõjaväeparaadidest preisi stiilis. Tegija on Kersti Kukk. Lehes on jõulusalmide spikker.

Linnavalitsus on suletud, ametnikud töötavad kodukontoris kuni keskpäevani.

Keila Jäätmejaam avatud 10:00-18:00, 24.-26. detsembril on jaam suletud.

Keila KK esindusmeeskonnale sõidab külla BC Tarvas! Tule veeda meiega üks mõnus jõulueelne õhtupoolik ja kes teab, võib-olla saab saalis ka jõuluvana näha!

Algas koolivaheaeg.Laupäev, 24.detsember:

Jõululaupäev Adventkoguduses: 24. detsembril kell 12  Jõulujumalateenistus, kõneleb pastor Marge Randlepp, laulavad koguduse lapsed, kaetud jõululaud.

 Jõululaupäev Baptistikirikus: 24. detsembril kell 15 Jõuluõhtu jumalateenistus.

Jõululaupäeva Jumalateenistused Miikaeli Kirikus  24. detsembril kell 16.00 ja 18.00. Teenib õp M. Burghardt. Kell 16 teenistusel osaleb koguduse kammerkoor Miikael.

Pühapäev, 25.detsember:

Kell 11 toimub Miikaeli kirikus Jõulu Jumalateenistus armulauaga. Esinevad plokkflöödil Mari Kalkun ja Tiia Maasikas.

Kell 11 algab Baptistikirikus Laste ja perede jõulukiriku sündmus. Lauldakse jõululaule, Pühapäevakooli lapsed etendavad Jõuluevangeeliumi.

Eelmine Keila Linnavolikogu 16.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content