Teavita kompostimisest!

Linnavalitsus palub hiljemalt 1. novembriks 2023 jagada infot kompostimisest oma kinnistul!

Biojäätmete liigiti kogumise kohustus jõustub 1. jaanuaril 2024, mis tähendab, et biolagunevaid jäätmeid ei tohi enam panna olmejäätmete konteinerisse. Köögi- ja sööklajäätmeid on lubatud kompostida ainult kinnises kompostimismahutis, aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtises aunas.

Järgides jäätmehoolduseeskirja, palub linnavalitsus hiljemalt 1. novembriks 2023 jagada infot kompostimisest oma kinnistul, lisades teavitusele ka foto kompostrist. Kompostimisest ei pea teavitama jäätmevaldajad, kes soetasid 2022. aastal linnavalitsuselt KIK projekti raames kodukompostrid. Nende andmed on jäätmevaldajate registris olemas. Kes kompostimisest ei teavita või ei soovi biojäätmeid kompostida, neil kinnistuil alustab jäätmevedaja 1. jaanuarist 2024 biojäätmete veoteenuse osutamist vastavalt veograafikule ja hinnakirjale.

Sellisel juhul palutakse tagada biojäätmete mahuti olemasolu. Info kompostimise kohta on oodatud soovituslikult jäätmevaldajate registri kaudu  https://evald.ee/keilalinn/app/jaatmekaitlus/  või e-posti aadressil anu.rei@keila.ee.  linnavalitsus hiljemalt 1. novembriks 2023 jagada infot kompostimisest oma kinnistul. Veoteenuse hinnakirja leiab: https://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2022/06/Hinnakiri_Keila_01072022.pdf

Eelmine 42.nädal 2023 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content