42.nädal 2023 Keilas

Esmaspäev, 16.oktoober:

Linnavalitsuse saalis toimus linna asutuste juhtide koosolek. Suurem osa tähelepanust pöörati turvalisusele, seal hulgas kriisidele reageerimisele ja küberturvalisusele.

Kaasava eelarve raames Suve tänava ja Ringtee vahele metsa rajatud madalseiklusrada on valmis. Täna käis objekti üle vaatamas  (ja ka esimesi katsetusi tegemas) ehituste vastuvõtu komisjon. Ehitajaga lepiti kokku veel mõnes täiendavad töös. Rada saab kasutama hakata peale seda, kui ta on ka kasutusloa saanud.

Eelmisel nädala murdus üks kirikaia puudest. Õnnelik õnnetus oli, katus, aken ja kõik hauatähised jäid terveks. Linnavalitsusele teatati ja restauraatorid käisid ka juba vaatamas.

Tallinna Turismiinfokeskus külastas Keilat. Abilinnapea Maret Lepiksaar tegi ettekande Keila arendustest. Harjumaa Muuseum korraldas linnaekskursiooni.

Teisipäev, 17.oktoober:

Muinsuskaitseamet annab igal aastal välja aastaauhindu, et tunnustada ja esile tõsta möödunud aasta silmapaistvamaid inimesi ja tähelepanuväärsemaid tegusid kultuuripärandi valdkonnas. Tänavusele avalikule konkursile esitati kokku 107 kandidaati üle Eesti, laureaadid kuulutatakse välja 2. novembril Tallinnas Lillepaviljonis toimuval tunnustussündmusel. Kategoorias “Hästi taastatud või restaureeritud detail või hoone osa” on auhinna nominent EELK Keila Miikaeli kiriku katus. Konkurendid on Karksi kabeli uks Mulgi vallas Viljandimaal ja Kunderi 4 uks Rakveres.

Keila Sotsiaalkeskuses lauluklubi. 

Kuni 6.novembrini on  Keila Sotsiaalkeskuse 2.korruse koridoris avatud näitus nõelumisest ja paikamisest.

Täna toimus Indrek Sei ujumiskooli Sügisvõistlus.

Valmistume talveks, algas kanarbikude istutamine lillepottidesse.

Nurme tänaval on alustatud liigutamisi uute elamute rajamiseks ettevalmistuste tegemisega. Muu hulgas tekib ajutine kõnnitee. Lisaks panen uute elamute haljastusprojekti.

17.-20.10 toimus noortekeskuses rahvusvahelise väikeprojekti “ The voice of Youth” meeskonna kohtumine. Osalejad Eestist, Ungarist ja Iirimaalt.

Kolmapäev, 18.oktoober:

Suvi on läbi. Purskkaev on selleks aastaks töö lõpetanud.

Keila Terviseradadel algas teenindushoone ehitus. Ehitushanke vōitis Harju Ehitus AS ja on lubanud meile ehitada hea hoone, mis on valmis juba vähem kui aasta pärast. Hoone lepinguline maksumus 790000-€, hoone valmimist rahastab 500000-€ Kultuuriministeerium ja Keila Linn/Keila Tervisekeskus. Hoone valmimisele aitavad kaasa Keila ettevōtted, AS Glamox tagab hoone valgustuse, Prysmian Group tagab hoone elektri juhtmestiku. Ootame veel toetama kohalikke ettevōtjaid, kes soovivad oma toodanguga panustada hoone valmimisse, kogukonda ja terviseliikumisse!

Lipuvabriku abil saime Keskväljaku lipuväljakule uued mastid tormis murdunute asemele.

18.-19.oktoobril toimub Tallinnas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ja Sotsiaalministeeriumi koostöös KOV sotsiaaltööjuhtide arenguprogrammi I moodul. Kokku on 2-päevaseid mooduleid viis, programm lõppeb maikuus 2024. Keilast osaleb programmis sotsiaalnõunik Piia Peterson, kokku on osalejaid üle Eesti erinevatest KOV-dest 20.

Keila Vikerkaare lasteaia mõlemas majas koolitus “Tulest targem” 6.-7.aastastele lastele. Koolituse eesmärk on mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele eakohaseid teadmisi tuleohutusest.  Selle koolituse eesmärk on mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele eakohaseid teadmisi tuleohutusest.  Lapsed said tutvust teha päästjatega ning uudistada, missugune tehnika peitub päästeautos. Lapsed nägid termokaamerat ja said teada ka seda, kus, kuidas ja miks sellist tehnikat kasutatakse. Koolitus toimus Vikerkaare maja ja Sipsiku maja õuealadel.Sipsiku maja koolituselt tõttasid päästjad väljakutsele. Vikerkaare maja koolitus toimus täismahus. Suur tänu KEILA PÄÄSTEKOMANDO PÄÄSTJATELE! VAATA KLIPPI

Koolivaheaja eelsesse nädalasse mahtus Keila Kooli Pargimajas seekord palju kohtumisi raamatutega. Kolmapäeval tuli meie 3.-4. klassidele suurte kohvritega külla Eesti Rahvusraamatukogu ning viis meid rändama raamatute maailma. Õpilased said osa kolmest põnevast teematunnist. Nüüd teame paremini, kus raamatud elavad, millised on need kõige-kõige suuremad, väiksemad, vanemad ja erilisemad teosed, miks peab raamatukoguhoidja une pealt tähestikku teadma, missugust põnevat infot saab välja lugeda vanadelt kaartidelt ja plakatitelt ning et fotod võivad vahel ka valetada. Tunnid olid kaasahaaravad. Tunniandjad kiitsid laste siirast raamatuhuvi ja asjalikke küsimusi. Suur tänu RaRa-le toreda projekti eest!

Keila Coolbeti meeskond võitis kodumängus Ogret 80:71.

Neljapäev, 19.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 113.istung 19.oktoobril 2023.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Tööstuse tänava kinnistu osale  maakabelliini omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil ning AS Utilitas Eesti kasuks Paldiski mnt 4  kinnisasja osale kaugküttevõrgu 2xDN40 ja 2xDN32 rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse „Keila Kooli (Ehitajate tee 1) arvutiklassi arvutihange“ e-menetlusena ja määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Maret Lepiksaare, kes juhib ka riigihanke lihthankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni. Kavas on rentida 56 arvutit. Kavas on rentida 56 arvutit, vahetusse lähevad arvutiklassi kuus aastat vanad arvutid.

Linnavalitsus kinnitas Keila Muusikakooli Keila linnavalitsuse 22. detsembri 2021 korraldusega nr 372 kinnitatud hoolekogu koosseisus muudatused. Koosseisust arvati välja seoses lapse muusikakooli lõpetamisega senine lastevanemate esindaja Marge Randlepp ning avalduse alusel senine kooli toetava organisatsiooni esindaja Sille Kroon. Koosseisu nimetati lastevanemate esindajana Maris Mäger, kooli toetava organisatsiooni esindajana Gethe Kooli ja õppurite esindajana Mirell Pajumets. Keila Muusikakooli hoolekogusse kuuluvad Keila Linnavolikogu esindajana Kalle Kask, linnavalitsuse esindajana Maret Lepiksaar, õpetajate esindajatena Marika Pabbo ja Margus Minn, lapsevanemate esindajana Maris Mäger,  kooli toetava organisatsiooni esindajana Gethe Kooli ning õppurite esindaja Mirell Pajumets.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Pae tn 9, Paldiski mnt 2 ja 4 kinnistutel.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa teede ehitamiseks Harju KEK-i äripiirkonna detailplaneeringu alal ehk  Ehitajate tee, Ehitajate tee lõik 1, Harju tänav, Harju tn 1, 2, 4 ja Paldiski maantee kinnistutel.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Spordi tn 27 kinnistul.

Linnavalitsus otsustas lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 1. november 2023 kuni 15. aprill 2024 Keila linnas Linnamäe tee 25 jäätmevaldaja.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu üheksa Tammelehe tänaval asuva kinnistu otsustuskorras võõrandamisest OÜ Nordlin Ehitusele koguhinnaga 615 000 eurot. Aasta alguses kavatses linnavolikogu müüd need kinnistud enampakkumisel alghinnaga 560 000 eurot. Kuna enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu, andis Keila Linnavolikogu 30.05.2023 otsusega Keila Linnavalitsusele ülesande korraldada eelnimetatud kinnistute müük otsustuskorras. 

Linnavalitsus otsustas maksta erakorralisi sotsiaaltoetusi summas 732,00 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse  Keila linna 2023.aasta II lisaeelarve eelnõu, mille järgi suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot, põhitegevuse kulud 234 336 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 135 602 eurot ja likviidsete varade muutus 133 786 eurot. Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, ning suunatakse kassajääki.

Linnavalitsus saatis täna Paldiski maanteed remontivale KMG OÜ-le hoiatusega teate lepingu rikkumisest, kuna objekt pole linnavalitsusele, kui tellijale tähtajaks üle antud. Vastavalt 31.juulil 2023 allkirjastatud teetööde töövõtulepingule oli ehitise üleandmise kuupäev 14.oktoober 2023. Linnavalitsus annab hankijana töövõtjale täiendava tähtaja ehitise üleandmiseks kuni 26.10.2023 k.a. Juhul, kui töövõtja ei anna lepingu kohast ehitist hiljemalt täiendavaks tähtajaks üle, kaalub hankija leppetrahvi nõude esitamist vastavalt lepingule.

Harju Maakonnaraamatukogus toimunud Beebiballile olid kutsutud need 12 tüdrukut ja 14 poissi koos vanematega, kes sündisid Keilasse selle aasta mais, juunis, juulis ja augustis. VAATA PILTE

Miki lapsed osaleb Päästeameti poolt korraldatud koolitusel “Tulest targem”.  Koolituse eesmärk on anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste eakohaseid teadmisi tuleohutusest.  Täna tutvuti päästekomandoga ja saadi aimu, missugune tehnika peitub tuletõrjeautos

Vikerkaare lasteaia Merineitsi rühm käis täna praktilisel õppekäigul Padise kloostris. Lapsed said haridusprogrammi raames teadmisi kloostri kunagisest elust-olust, uurisid kloostri säilinud varemeid ja ronisid torni. Töötoas kuulasid lapsed seletusi mesilastest ja nende elust, uurisid mesilasi läbi suurendusklaasi ja valmistasid sulatatud mesilasvahast küünla. PILDID

Keila Basketi esimene kodumäng naiste korvpalli meistriliiga lõppes kaotusega 61:62 Rapla Korvpallikoolile.

Harjumaa Muuseumis oli Urmas Veersalu rookroonide valmistamise töötuba.

Sotsiaalkeskuses kogunes koolitõrgetega laste vanemate tugigrupp. Tugigrupp on vastastikuse toetuse süsteem, kus sarnase probleemiga inimesed saavad kokku selleks, et saada ja jagada vastastikust abi, toetust ja kogemusi ning nende omavaheline suhe on rajatud vastastikusele austusele ja jagatud vastutusele. Tugigrupi eesmärk on luua lastevanematele hetkel puuduva tugivõrgustiku, kus kogemusi saab vahetada teiste sarnaste muredega inimestega. Grupinõustamine võimestab ja pakub emotsionaalset tuge erinevate probleemide lahendamisel. Koolitõrgetega laste vanemate tugigruppi on oodatud lapsevanemad, kes tunnevad, et tahaksid kogenud spetsialisti juhtimisel arutleda koos teiste vanematega oma lapse, tema käitumise ja toimetuleku teemadel. Võimalus kokku saada teiste lastevanematega, jagada kogemusi, saada infot ja uusi ideid. Tugigruppi juhib sotsiaaltöötaja, vaimse terevise nõustaja ja koolitaja Kairit Lindmäe.

“Oma Retked” avas Keila Keskpargi alal asunud alevivahe kalmistu kodulehe.

Reede, 20.oktoober:

Keila lehe esikaanel Suve tänava seiklusrajast. Uudistes spämmkirjadega pommiähvardustest, ministri külaskäigust, kudumite näitusest raamatukogus, muinsuskaitse tunnustusest kiriku katusele, EELK teeneteristist Pille Metssonile, järgmise aasta riigieelarvest, Paldiski maantee taastusremondi venimisest, saalihoki trennist Keilas, linnavahe kalmistu kodulehest, inglise keele õppimisest ja sõnausest. Muuseumivaramu jätkab Kaupside pere Eestist lahkumise looga. Tegija on Tarvo Leppik.

Linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht osales Tallinnas Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei koostöös korraldatud Eesti ühise inforuumi: venekeelse riigiinfo seminaril.

Tänane 20.oktoobri ettelugemise päev kulges Vikerkaare lasteaia majades mitmekesiselt põnevas tempos. Kasutati nii innovaatilisi kui traditsioonilisi meetodeid. Iga rühm valis ise, mismoodi ja kus seda teostada. Mõned rühmad lähtusid meie selle õppeaasta projektist „Õpetaja teises rühmas – jagamisrõõm“ ja käisidki teises rühmas laste rõõmuks lugemas. Lastele suureks üllatuseks luges ühes rühmas aga lausa kooliõpilane lastele ette.  Mitmed rühmad jälgisid Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatud ülekannet, kus tuntud näitlejad lugesid Eno Raua lugusid ja raamatukunstnikud illustreerisid samal ajal kuuldut. Toimuvat sai jälgida ajavahemikus kell 09.00-14.00 otseülekande vahendusel Eesti Lastekirjanduse Keskuse Facebooki lehelt ning ERR-i kultuuriportaalist. Äratundmisrõõmu ja elamusi pakkuva päevaga jäid kõik rahule – nii väikesed kui suured raamatusõbrad.

Kolmapäevast alates jagasid Keila Kooli Pargimaja õpilastega oma teadmisi ning armastust lugemise ja raamatute vastu suur hulk armsaid inimesi. Kes tutvustas lastele oma lapsepõlve-, kes noorpõlve lemmikraamatut. Ettelugemisele tuli nii äsja raamaturiiulile jõudnud raamatuid, kui ka ajatult head, kõiki kaasahaaravaid raamatuid. Koolipere tänab südamest kõiki vabatahtlikke, kes leidsid aega ja tahtmist meiega raamatuid lugeda. Suur tänu Ahti Noor, Birge Kanne, Diana Väinola, Gethe Kooli, Jandra Peegel, Kadri Laanepuu, Kaire Koronen, Kairi Teesalu, Karoliine Säde, Kerli Usai, Kersti Salf, Ketlin Priilinn, Maret Lepiksaar, Marion Nordström, Merlyn Kallaste, Mirjam Pärtel, Piret Saft, Raili Rajasalu, Tarmo Soobik, Tiina Tampuu, Triin Rattiste ja Valdur Vacht. Järgmisel aastal kordame seda kindlasti jälle, seniks aga loeme ette kodus ja koolis, vanemad lastele ja lapsed vanematele, vanavanematest rääkimata.

Keila Kooli 9.g klassi klassijuhatajatundi külastas täna ettevõtja Raivo Hein. Raivo Hein vestles õpilastega elust ja olust ning loomulikult jagas ka investeerimis- ja rahatarkusi.

16.10. oli rahvusvaheline  elustamispäev üle kogu maailma. Seetõttu viisid Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse inimesed Keila Koolis ja Rõõmu Kaubamajas täna läbi paari tunnise aktsiooni „Sinu käed päästavad elu!“. Kohal oli neli instruktorit, kõik regionaalhaigla kiirabitöötajad, elustamisnukud ning  flaierite jagamise käigus õpetati huvilistele elustamisvõtteid. Siin pildid Rõõmu kaubamajast. Keila Kooli põhjamajas aktsiooni “Sinu käed päästavad” käigus sai 20 klasstäit õpilasi praktilise elustamise koolituse. Koolituse viisid läbi Regionaalhaigla meedikud. Koolituse organiseeris kooli õpetaja Marge Kannel, koordineeris Heli Israel.Igal aastal 20. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist kokkade päeva eesmärgiga väärtustada seda suurepärast elukutset. Seda tehti täna ka Vikerkaare lasteaias. Nii suured kui väikesed, kõik külvasid heade sõnadega, soovidega ja kingitustega üle meie lasteaia köögipersonali. Kõige ilusamat kokkade päeva maailma parimatele kokkadele – Janika, Mari, Mare, Aita ja Sirje! VAATA PILTE

Naiskodukaitse Keila jaoskonnad korraldasid orienteerumisürituse „Öös on hääli“. Oodati 2-10 liikmelisi võistkondi lõbusale öisele orienteerumisele. Väikestele orienteerujatele oli 19.00- 21.00 avatud köierada , mille korraldasid noored kotkad ja kodutütred. Rada algas ja lõpes Aia tn 35.

Laupäev, 21.oktoober:

Harju Maakonnaraamatukogu ootab lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. Veljo Reinik loeb Eno Raua jutte. Peale juttude kuulamist saavad huvilised meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Riko Tammepuu tuli Narvas toimunud Eesti Meistrivõistlustel cyclocrossis hõbemedalile.

Keila Coolbet andis teada, et meeskonna juhtimises toimusid muudatused ning seoses sellega loobuti suve hakul liitunud manager Kaarel Sibula teenetest.

Vikerkaare lasteaia Muumi rühm korraldas laupäeval talgud. Lapsevanemate abiga sai pandud piirded rühmale lähimale mängualale, ehitatud mudaköök, traktor ja paigaldatud liumägi.  Õpetaja pakkus talgulistele enda küpsetatud kapsapirukat ja külmapeletamiseks sooja teed. Aitäh kõigile osalejatele! PILDID

Pühapäev, 22.oktoober:

Tervisekeskuses PAF Eesti-Läti liigas Keila Coolbeti kodumäng  Taltechiga. Keila kaotas 81:86.

Eelmine Keila Linnavalitsuse 113.istung 19.oktoobril 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content