Keila Linnavalitsuse 113.istung 19.oktoobril 2023

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Tööstuse tänava kinnistu osale  maakabelliini omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil ning AS Utilitas Eesti kasuks Paldiski mnt 4  kinnisasja osale kaugküttevõrgu 2xDN40 ja 2xDN32 rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse „Keila Kooli (Ehitajate tee 1) arvutiklassi arvutihange“ e-menetlusena ja määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Maret Lepiksaare, kes juhib ka riigihanke lihthankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni. Kavas on rentida 56 arvutit. Kavas on rentida 56 arvutit, vahetusse lähevad arvutiklassi kuus aastat vanad arvutid.

Linnavalitsus kinnitas Keila Muusikakooli Keila linnavalitsuse 22. detsembri 2021 korraldusega nr 372 kinnitatud hoolekogu koosseisus muudatused. Koosseisust arvati välja seoses lapse muusikakooli lõpetamisega senine lastevanemate esindaja Marge Randlepp ning avalduse alusel senine kooli toetava organisatsiooni esindaja Sille Kroon. Koosseisu nimetati lastevanemate esindajana Maris Mäger, kooli toetava organisatsiooni esindajana Gethe Kooli ja õppurite esindajana Mirell Pajumets. Keila Muusikakooli hoolekogusse kuuluvad Keila Linnavolikogu esindajana Kalle Kask, linnavalitsuse esindajana Maret Lepiksaar, õpetajate esindajatena Marika Pabbo ja Margus Minn, lapsevanemate esindajana Maris Mäger,  kooli toetava organisatsiooni esindajana Gethe Kooli ning õppurite esindaj Mirell Pajumets.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Pae tn 9, Paldiski mnt 2 ja 4 kinnistutel.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa teede ehitamiseks Harju KEK-i äripiirkonna detailplaneeringu alal ehk  Ehitajate tee, Ehitajate tee lõik 1, Harju tänav, Harju tn 1, 2, 4 ja Paldiski maantee kinnistutel.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Spordi tn 27 kinnistul.

Linnavalitsus otsustas lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 1. november 2023 kuni 15. aprill 2024 Keila linnas Linnamäe tee 25 jäätmevaldaja.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu üheksa Tammelehe tänaval asuva kinnistu otsustuskorras võõrandamisest OÜ Nordlin Ehitusele koguhinnaga 615 000 eurot. Aasta alguses kavatses linnavolikogu müüd need kinnistud enampakkumisel alghinnaga 560 000 eurot. Kuna enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu, andis Keila Linnavolikogu 30.05.2023 otsusega Keila Linnavalitsusele ülesande korraldada eelnimetatud kinnistute müük otsustuskorras. 

Linnavalitsus otsustas maksta erakorralisi sotsiaaltoetusi summas 732,00 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse  Keila linna 2023.aasta II lisaeelarve eelnõu, mille järgi suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot, põhitegevuse kulud 234 336 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 135 602 eurot ja likviidsete varade muutus 133 786 eurot. Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, ning suunatakse kassajääki.

Eelmine 41.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content