Keila Linnavolikogu 31. istung

Keila Linnavolikogu 31. istung toimus teisipäeval, 30. aprillil 2024. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Ülevaade AS-i Keila Vesi tegevusest (ettekandja Janno Jazõkov)

3. Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korra muutmine

Keila Linnavolikogu muutis Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korda nii, et toetust oleks konkreetse tähtaja 1. oktoober  asemel taotleda aastaringselt.  Korda lisatakse paragrahv, et toetuse andmise otsustamine, mille kohaselt otsustab toetuse andmise ja selle suuruse linnavalitsus, kes mitme esindusvõistkonna olemasolul lähtub toetuse määramisel osalevate esindusvõistkondade arvust Keila linnas, ning mis võimaldab lisaks rahalisele toetusele linnavalitsusel anda esindusvõistkondadele treenimiseks ja võistlemiseks linna baaside tasuta kasutamise õigust.

4. Keila linna põhimääruse muutmine (I lugemine)

Kavas on muuta linna põhimäärust, et täpsustada eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldisi põhimõtteid. Täpsustamaks õigusaktide eelnõude lugemiste arvu volikogus, loetletakse mitmele lugemisele minevad õigusaktide eelnõud, mis käsitlevad: linna eelarve vastuvõtmist (välja arvatud lisaeelarve, mida võib vastu võtta esimesel lugemisel); linna põhimääruse muutmist, kui muudatus ei tulene seadusest; linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmist. Eelarvevahendite kasutamise kontrollijateks nimetatakse linnavolikogu revisjonikomisjon ja audiitor. 

5. Keila linnavara eeskirja muutmine

Linnavolikogu muutis Keila linnavara eeskirja ajakohastades 17 aastat muutmata olnud summasid. Seoses linnavalitsuse kui asutuse struktuuri muudatustega asendati määruses toodud viide raamatupidamisteenistusele viitega raamatupidamisega tegelevale üksusele,  mitte konkreetse nimetusega teenistusele.

6. Omafinantseeringu tagamine

Linnavolikogu otsustas tagada projekti “Keila Kooli Loodemaja ja Waldorfkool Läte kaasava hariduse põhimõtete rakendamine“ omafinantseering 15% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot perioodil 15.05.2024 kuni 31.08.2025 ning lubas Keila Linnavalitsusel läbi viia nimetatud projektiga seotud riigihanked ja volitada Keila linnapead sõlmima projekti elluviimiseks vajalikud lepingud.

7. Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine

Linnavolikogu moodustas 9. juuni 2024 Euroopa Parlamendi valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjon nr 1 ja nimetas selle esimeheks Raili Särevi. Komisjoni liikmed on Sven Andrejev, Jaana Ojala, Heidi Kena, Kristel Kõrvits, Eve Maibak, Eve Eelmäe, Märt Maripuu, Märt Jamnes, Sirje Kaur, Marika Luide ja Evi Peterson ning asendusliikmed Kaire Marrandi ja Tarmo Rande. Jaoskonnakomisjoni koosseisus on mitmed inimesed, sh komisjoni esimees, kes on valimiste läbiviimisel jaoskonnakomisjoni koosseisus osalenud üle 10 aasta. Jaoskonnakomisjoni koosseisu on esitatud ja linnasekretäri poolt jaoskonnakomisjoni koosseisu lisatud liikmekandidaadid ka 4 erakonna (Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Keskerakond) poolt.
Euroopa Parlamendi valimisnädal on 3. juunist 9. juunini 2024, kui toimub eelhääletamine vähemalt valimisjaoskonnas kell 12.00 – 20.00. Elektrooniline hääletamine algab 3.juunil 2024 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 8.juuni 2024 kella 20.00-ni. Valimispäeval toimub hääletamine kell 9.00 – 20.00 jaoskonnas.

Eelmine 17.nädal 2024 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content