Kutse Keila Linnavolikogu 17. istungile

Keila Linnavolikogu 17. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

 1. Linnapea aruanne
 2. Keila linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine
 3. Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2018 määruse nr 11 „Keila linna kaasav eelarve“ muutmine
 4. Rahalise kohustuse võtmine
 5. Keila linnas asuvate Luha tn 11 ja Luha tn 13 kinnisasjadele sundvalduse seadmine avaliku kasutusega kergliiklustee talumiskohustuse kehtestamiseks
 6. Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine
 7. Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine
 8. Keila linn, Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 9. Keila linna 2023. aasta kultuuripreemia määramine
 10. Keila linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
 11. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Tanel Mõistus

Volikogu esimees

Eelmine 3.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content