Keila Linnavolikogu 25. istung

Keila Linnavolikogu 25. istung toimub teisipäeval, 31. oktoobril 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila linna valmisolek talveks (ettekandja EKT Teed OÜ esindaja Elmo Meier)

On varutud soola. Masinad on valmis. Oktoobri lõpus on kahel korral käidud tänavaid soolatamas. Suuri traktoreid 2 ja veok, kõnniteedel 3 väiketraktorid, lisaks käsitööbrigaadid. Kõik tehnika on Keki tänaval. Tagavaraks ekstrakoguse lume korraks on Keilas täienduseks laadur lume teisaldamiseks ning Tallinnas asuvad varuautod.  
Mure: parkimine  – oleks hea, kui saaks lume korral tänavatelt autosid vähemaks, eriti kitsamatel tänavatel. Nt Tiiru – kust sahad ei mahu läbi. Kitsaid tänavaid on veelgi. Peaks hakkama väga varakult lund ära vedama, kuid lume äravedu on väga kallis.

Palve ajutiste märkide järgimiseks – kui lumekoristuseks on paigaldatud ajutised parkimist keelavad märgid, et neist kinni peetaks.

Erinevad seisundtasemed – inimeste ootused ei vasta sageli nendele. Madalaima hooldustaseme tänavatele jõuab koristaja sageli vastavalt lepingule liiga hilja. Konarluste lihvimisega on oht lõhkuda asfalti. Ettevõtte kohustus on ka asflaldisse tekkivate löökaukudega tegeleda, esitas palve volikogule leida raha „ämblikuvõrgus“ katete uuendamiseks.

3. Ülevaade elektriliste tõukerataste kasutamisest Keila linnas (ettekandja Hoog Mobility OÜ esindajad)

Ettevõte on väga rahul esimese hooajaga. Statistikat juuni – oktoober 2023 : sõite 1641, 24000+ km, 1938 kasutajat (kuupaketiga 784), keskmine sõidu pikkus 1,51 km.

Parkimist sõidu lõpetamisel jälgib tehisintellekt lõpetamisel saadetud pilti analüüsides. Halvasti pargitud tõuksiga ei saa sõitu lõpetada. Statistika näitab valdavalt head parkimist ja halvasti pargitute osakaal on marginaalne.

Lõhkumisi pole palju olnud, ühtegi tõuksi pole vaja olnud välja vahetada – kõik on olnud remonditav.

Hooaeg lõpeb lumega. Kahe päevaga viiakse ka minema. Hullude teeoludega – nt ootamatu jää, võidakse kõik tõuksid välja lülitada.

Ettevõttele teadaolevaid õnnetusi pole juhtunud, võimalik, et neist pole isikukaitse seaduste nõuete tõttu teada antud.

Hoogi tõukerataste maksimaalne võimalik sõidukiirus on 25 km/h. On ka limiteeritud sõidukiirusega kohti, nt Keskväljakul, Keskpark, koolide ja haigla alad ja ohtlikumad ristmikud on piiranguga 10-15 km/h.

4. Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)

Linnavolikogu viis läbi Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve eelnõu esimese lugemise. Keila Linnavalitsuse tehtud ettepaneku järgi suureneks II lisaeelarvega linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot, põhitegevuse kulud 234 336 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 135 602 eurot ja likviidsete varade muutus oleks 133 786 eurot. Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, mis suunatakse kassajääki.

5. Kinnistute otsustuskorras võõrandamine

Linnavolikogu otsustas võõrandada otsustuskorras OÜ-l Nordlin Ehitus  Keila linna omandis olevast Tammiku tee 4 asuvast kinnistust detailplaneeringu alusel kinnistu jagamisel moodustatud üheksa  kinnistut koguhinnaga 615 000 eurot. Esimese ringi pakkumises osales viis ettevõtet, korrigeeritud pakkumisi oli kolm. Keila Linnavolikogu otsustas 28.02.2023 otsusega müüa samad kinnistud enampakkumisel alghinnaga 560 000 eurot. Siis enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.

Eelmine 43.nädal 2023 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content