Keila Linnavolikogu 22. istung

Keila Linnavolikogu 22. istung toimus teisipäeval, 20. juunil 2023. a kell 18.00 Tuula Seltsimajas.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Keila Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega aadressiga Keila linn, Paldiski mnt 2b (kinnistu pindala 1118 m²), mis Keila linna üldplaneeringu kohaselt asub segahoonestusega maa-alal ja määrata enampakkumise alghinnaks kaheksakümmend kolm tuhat kolmsada (83 300) eurot. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 176 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga garaaž, EHR kood 116067931. Kinnistul puudub juurdepääs avalikult kasutatavale teele. Kinnistu asub Keila kesklinnas, Keila Kultuurikeskuse, Keila Perearstikeskuse ja mini Rimi kaupluse vahetus läheduses.

3. Keila linna ettepaneku esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse

Linnavolikogu esitas Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse. Esitatud ettepanekud puudutasid ühtse viidasüsteemi loomist,  interaktiivsete info- ja reklaamtahvlite paigaldamist.

4. Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. novembri 2016 määrust nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“, et muuta paremini kohaldatavaks Keila linna jaoks olulistele isikutele tunnustuse avaldamise menetlust. Muudatuse kohaselt kehtestatakse määruse uus paragrahv 1¹, kuhu on koondatud kõigi tunnustusavalduste ettepanekute esitamist reguleerivad sätted, mis võimaldab saada ülevaade kõigi tunnustusavalduste ettepanekute esitamise tingimuste kohta ühes asukohas.

Eelmine 24.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content