24.nädal 2023

Kooli Kogukonnapäev ja Pööripäeva pidu.

Esmaspäev, 12.juuni:

Keila Koolis oli Kogukonnapäev.

Linnavalitsuses on külas 6a ja 6b klass, keda võtsid vastu abilinnapead Eike Käsi ja Maret Lepiksaar. Maret palus noortel öelda, mis hetkel Keilas puudu ja mida soovitakse ehk mõtisklus MINU TULEVIKULINN: Paremad rattateed, -Starbucks, Kino, Terviserajade edasiarendus, Rohkem rampe, Lidle, Tõukside rent. 7C klass külastas Keila Lehe toimetust.

 Enstot külastas 20 noort (8. ja 11.klasside õpilased) koos klassijuhatajatega.

Rukkilille lasteaias olid külas Keila kooli 8f klassist 5 poissi koos õpetajaga. Mida poisid teevad, ikka mängivad, seekord käsipalli sugemetega jalgpalli.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas oli 8d klassi lapsed koos oma õpetajaga. Algatuseks tutvustas Sipsik koolilastele lasteaeda ja kuna tegemist on ikkagi lasteaiaga, siis tegime koos ka mõned mängulised tegevused, pisut võimlesime ja lõpetuseks valmisid ühistööna toredad pildid lasteaiast.

Harju Elekter võõrustas Keila Kooli 10. klassi õpilasi ja näitas Harju Elektri tootmisüksuste tegemisi.

Glamoxis olid külas 10. klasside noored, kes said tutvuda tööprotsessidega ja vaadata kuidas Glamoxi valgustid valmivad. Lisaks anti noortele praktilisi nõuandeid, mida töömaailma sisenedes silmas pidada ja kuidas endale varakult suveks töökoht leida.

Kaks õpilaste rühma olid  Harju Maakonnaraamatukogus.

Keila Koolis toimus selle õppeaasta viimane kooli hoolekogu koosolek, kus oluliseks teemaks oli valmiva kooli arengukava tutvustamine ja arutelu.

Terviseradadel oli abiks kaks Keila kooli klassi. Rajameister Raido Notton rääkis tegemistest ja milleks tervisesporti ja radu vaja on. Lisaks koristati koos kive ja prügi radadelt.

Õhtul oli Kultuurikeskuse linnavalitsuse korraldatud jäätmeteemaline infopäev korteriühistute juhtidele ja kortermajade elanikele. Kohal on Ragn Sells AS esindajad. Päevakorras biolagunevate jäätmete sorteerimine, süvamahutite paigaldamise võimaluste tutvustus, kokkuvõte, kuidas on aasta uue jäätmevedajaga läinud, kohapeal algatatud küsimused.

Keila Korvpallikool kuulutas välja oma kassikujulise maskoti nimekonkursi. Parima nime valib välja Keila Korvpallikooli esindus ja võitja kuulutatakse välja juba laupäeval (17.06).

Luha tn on kuni töönädala lõpuni kahe sadeveeühenduse rajamiseks Maximast Põhja tn-ni liiklusele suletud.

Teisipäev, 13.juuni:

Täna lõpetati Keila Kooli  Pargimajas kooliaastat ja alustati uue traditsiooniga. Esimest korda said pärjatud uhke “Tuhkatriinu suurim sõber” tiitliga 3.c klass ja õpetaja Mirjam Pärtel. Tiitli ja sellega kaasneva rändauhinna  “Tuhkatriinu kingake” teenisid nad auga selle eest, et osalesid sel õppeaastal enim raamatukogutundides. Pea sama tublid, aga napilt 2.-3.ndat kohta jäid jagama 3.a (õpetaja Ebelii Barndõk) ja 3.b (õp. Irma Erendi). Neile omakorda järgnesid napi vahega 2.a (õp. Jana Uibo) ning 2.b (õp. Anastasia Rikk).  Suur tänu kõigile õpetajatele, kes leidsid  koos lastega  tee raamatukogusse raamatute juurde. Tuhkatriinu kingake jääb aastaks ajaks nüüd õp. Mirjami klassi, kes selle järgmisel aastal auga endale saab, selgub juba aasta pärast. Lisaks tunnustasime meie usinaid lugejaid. Ka kooliraamatukogus leidub hulganisti head ja paremat lugemist ning oskuse raamatukogust endale sobivat valida, on leidnud märkimisväärselt suur hulk lapsi. Kiitus neile kõigile!  Väike Tuhkatriinu kingake või võtmeke võlumaailma jääb raamaturikast õppeaastat meenutama neile, kes laenutasid kooliraamatukogust enim raamatuid.  Usinamad laenutajad olid: Marii Simm, Emilia Abram, Oliver Urva, Loore Saft, Saara Kulp, Rasmus Talves, Mihkel Allikmäe, Katarina Suviste, Daryna Ovdienko, Noora Kulp, Loviise Saft, Janne Tammets.

Suverändurid: Keilas, just Kuuseparki jõudes lõi Aune ja Frank Goehri rattakompuutrile ette oma retke algusest 2060 km. Nad olid startinud kolm nädalat tagasi oma Stuttgardi kodunt, et sõita rongiga Berliini ja sealt vändata läbi Poola, Leedu ja Läti Eestisse. Homme õhtul on neil kavas Tallinnas istuda Rootsi laevale ja sealt nädalaga tagasi koju jõuda. Tekstiili uurimisega tegeleva instituudi keemik Frank rõõmustas, et ta on on üle aastate saanud nii pika puhkuse võtta ja et ka samas laborandina töötaval Aunel sattus olema võimalik seda retke ette võtta. Ka ilm on rändajaid soosinud, vaid Poolas saadi korraks veidi vihma.

Keila Kooli Pargimajas  olid lõpuaktused.

Abilinnapea Maret Lepiksaar osales Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul.

Kolmapäev, 14.juuni:

Keila jaama juures oli küüditamise mälestushetk.

Päästeamet kuulutas välja tuleohtliku aja. Ka Keila metsad, sh Terviseradade rajad on äärmiselt tuleohtlikud. Olge ettevaatlikud ja vältige looduses igasuguse sädeme tekitamist, ka suitsukonist võib tänase kuivusega maastik süttida! Kuuldavasti on vähemalt korra juba päästjad terviseradadele sõitnud, et hakkega kaetud teed kustutada.

Keila TV avaldas sarja meie Kooli Lood seitsmeteistkümnendas osa, kus Kairo Arna meenutab õpilase elu algkooli majas, keskkooli ajal toimunud üritusi ja seda, kuidas ta oli kindel, et peale lõpetamist ta enam kooli ei lähe.

11.-14.juunil oli Keila Korvpallikooli 1.klasside lastele Kloogarannas korvpallilaager.

Neljapäev, 15.juuni:

Keila Linnavalitsuse 93.istung 15.juunil 2023.

Linnavalitsus kinnitas osaühing Keila Tervisekeskus 01.01.2022 – 31.12.2022. a majandusaasta aruande.

Osaühing Keila Tervisekeskus käive 2022 aastal oli 1,04 miljon eurot, põhivarasse investeeriti 157,6 tuhat eurot. Osaühingus Keila Tervisekeskus töötas aasta lõpu seisuga 9 töölepinguga töötajat (sh enamuses letiteenindajad ja tehnikud, ning otsese administreerimisega tegelevad 2 inimest) ja töövõtulepinguga 11 töötajat. Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku koos tööjõukuludele lisanduvate maksude ja maksetega 333,9 tuhat eurot. 2022.aruandeaasta kahjum oli 390 695 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Aktsiaselts Keila Vesi 1.01.2022 – 31.12.2022. a majandusaasta aruande ja otsustas AS Keila Vesi 2022. majandusaasta kahjumi summas 207 115 eurot katta eelmiste perioodide jaotamata kasumist.  AS Keila Vesi müügitulu oli 2022 aastal 3 512,5 tuhat eurot, millest veeosakonna tulud olid 1 300,3 tuhat eurot, moodustades 37 % müügitulust ja haldusosakonna müügitulud olid 2 212,2 tuhat eurot, moodustades 63 % müügitulust. Võrreldes 2021. aastaga suurenes müügitulu kokku 7,8 % (2021. aastal oli vastav näitaja 38,8 %).

Linnavalitsus määras Keila linnas asuvale Pargi tn 30 kinnisasja (kinnistu registriosa nr 4173150-4173750, katastritunnus 29601:003:0012, pindala 48031 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), maakorraldustoimingu käigus uutele moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed. Uued kohaaadressid on Männipargi tn 1 (ühiskondlike ehitiste  maa 100%, DP pos 1), Männipargi tn 2a ( tootmismaa 100%, DP pos 2), Männipargi tänav (transpordimaa 100%, DP pos 3), Männipargi jalgtee (transpordimaa 100%, DP pos 4), Kruusa tn 20a (transpordimaa 100%, DP pos 5), Kruusa tn 20 (elamumaa 100%, DP pos 6), Männipargi tn 10 (elamumaa 100%, DP pos 7), Männipargi tn 8 ( elamumaa 100%, DP pos 8), Männipargi tn 6 (elamumaa 100%, DP pos 9), Männipargi tn 4 (elamumaa 100%, DP pos 10), Männipargi tn 2 (elamumaa 100%, DP pos 11), Männipargi (Keila linn, üldkasutatav maa 100%, DP pos 12), Männipargi tn 8a (tootmismaa 100%, DP pos 13).

Linnavalitsus väljastas ehitusloa maasoojuspuuraukude rajamiseks Keila linnas Posti tn 8 kinnistul. Ehitusluba väljastati ka üksikelamu püstitamiseks Spordi tn 25 kinnistul.

Kasutusload väljastas linnavalitsus üksikelamule Ülase tn 6 kinnistul ning korterelamutele aadressil Haapsalu mnt 25/1 ja Haapsalu mnt 25/2.

Linnavalitsus andis loa Haapsalu mnt 19 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Omanikul on kavas rekonstrueerida fassaadi laudist ning soojustades ja vahetades osaliselt väliseid avatäiteid.

Linnavalitsus kehtestas Keila Lasteaed Miki tasuliste teenuste hinnad.   Saali üüri hind on 15 eur/h, ringiruumi või savitoa üür 20 eur/h, õueala üür 15 eur/h ning digivahendite rent 10 eur/h.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. juulist 2023 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele ning andis volituse eestkostja ülesannete täitmiseks Keila linnavalitsusele ametiasutusena.

Rahastada alates 01.07.2023 Elora Keila Haigla AS (reg kood 16698729) hooldekodus viibiva kodaniku üldhooldusteenuse teenuskoha maksumust Sihtasutus Elora Keila Haigla AS poolt kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude piimäär.     

Linnavalitsus tegi otsuse katta alates 01.07.2023 Elora Keila Haigla AS ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva Keila kodaniku üldhooldusteenuse teenuskoha maksumuse Sihtasutus Elora Keila Haigla AS poolt kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude piimäär.

Kesklinna pandi postidele suvelilledega amplid. Kokku pannakse amplid 39 postile.

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem. Keilas praegu veel joogiveega probleeme pole, kuid kokkuhoiule manitseb ka Keila vesi, sest täpset ülevaadet pole, mis seisus põhjavee tase on.

Eesti Lennuspordi Föderatsioon andis teada, et Eesti lennusportlaste seast lahkus ootamatult Kalev Tikk. Keilaga seovad Kalevit kuumaõhupallid – ta osales pea kõigil Keila korraldatud kuumaõhupallivõistlustel. Lisaks võistlejana oli ta alati ka korraldajatel abiks nii nõu, kui vajadusel jõuga. Viimastel aastatel oli Keila üks Kalevi lemmikumaid lennupaiku – läänekaarte tuultega oli Keila ümbruskonnast hea startida. Ta oli ainuke pidevalt kommertslende teinud piloot. Nüüd saame Keilas kuumaõhupalle harvemini näha…Lennuspordi Föderatsioon: Kalev alustas oma lennuteed Nõukogude ajal ALMAVÜs purilennunduse ning langevarjuhüpetega, aga viimasel ajal oli põhiliselt aktiivne eeskätt kuumaõhupallinduses, kuid ka tiibvarjude ning gürokopterite alal. Kalev oli ihu ja hingega alati võimalusel lendamas, jagades oma kirge paljude teistega ning andis oskusi meisterlikult edasi. Kalev hukkus Rae vallas toimunud treeninglennul, kui tema juhitud gürokopter seni teadmata põhjustel sõiduteele kukkus. Kaastunne tema lähedastele ning kena igavikulist lendu Kalevile!

Reede, 16.juuni:

Keila Lehe esikaanel Ringkäikudest Keilas. Uudistes Kaitseliidu Keila malevkonna ja Ensto Eesti uutest juhtidest, vanametalli vastuvõtust Tutermaal, Maakaitsepäevast, Luha kergliiklusteest, CrossFitist ja rohepunktidest. Muuseumivaramu alustab Hilja Merisaare ülevaadetega Keila kaubandusele. Tegija on Kristin ja Kristjan Linnas. Järgmine Keila Leht ilmub 30.juunil.

Paarkümmend EKA 4. kursuse tudengit tulid Keilasse. Nad tegid eelmisel semestril mõned grupitööd meie linnale baseerudes.  Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased esitlesid täna oma kursusetöid linnaametnikele ja avalikkusele. Koostatud on kaheksa akadeemilist projekti Keila erinevatesse linnaehituslikesse sõlmpunktidesse. Esitlusi kommenteerisid kohapeal  õppejõud Andres Alver , Andres Ojari, Veljo Kaasik ja Sean Tyler. Projektid püüavad taskukohase elamispinna lahendusi leida. Samuti käsitletakse alternatiivseid elamispinna ja majutuse vorme, nt erinevad aatriumiga korterelamuid. PILDID

Laupäev, 17.juuni:

Harjumaa Muuseumi õuel oli täna õhtul Keila suvise pööripäeva tähistamine. Kavas olid töötoad, Beebide ja mudilaste võimlemisring “Trallipallitajad”, Kaia Kärneri koostatud tantsukava, Keila rahvamuusikud ja Reeda rühm, Lõpuks ansambel Untsakad, mängud. Lõkke süütamine jäi äärmiselt kuivade ilmaolude tõttu ära. Sündmus oli tasuta ning seda korraldasid Valmar Dreger, Keila Linnavalitsus, Keila Noortekeskus ning Harjumaa Muuseum. PILDID

Kultuurikeskuses on Waldorfkooli Läte lõpuaktus.Pühapäev, 18.juuni:

Karjaküla kalmistupüha tarbeks on linn tellinud pühapäevaks, 18.juuniks eribussina Keila siseliini K14 algpeatusega Tammermaa kell 13:15 ja 15:10, marsruudil Tammermaa – Rõõmu kaubamaja – Keila raudteejaam – Keskväljak – Keila kirik – Pargi – Keila kool – Keila haigla – Tervisekeskus – Karjaküla kalmistu. Tagasi sõidab buss kell 13:36 ja 16:00 marsruudil Karjaküla kalmistu – SOS lasteküla – Tervisekeskus – Keila kool – Keila haigla – Pargi – Põhja tänav – Luha – Keila kirik – Jõe – Tähe – Aia – Kase – Eha – Ülesõidu – Keila raudteejaam – Rõõmu kaubamaja.

Eelmine Teade Keila Linnavolikogu 22. istungist

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content