Keila Linnavolikogu 19. istung

Keila Linnavolikogu 19. istung toimub teisipäeval, 28. märtsil 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Õiguskord Keila linnas

Õiguskorrast Keila linnas rääkis Keila linna piirkonnapolitseinik Djanno Tipka, kellele jääb see nädal siin piirkonnas viimaseks. Alates 24.aprillist naaseb Keila piirkonnapolitseiniku tööle Annika Koppel.

Muu hulgas oli juttu sellest, et ööl vastu 24.septembrit Keskväljakul nutiprügikasti ümber lükanud isikud on teada ja lepitud kokku menetlusevälises kulude hüvitamises.

3. Ülevaade kriisireguleerimisest, siseturvalisuse olukorrast ja selle perspektiividest andis linnapea elanikkonnakaitsega tegelev nõunik Uno Paas.

Keilas on 2 ametlikku avaliku varjumiskohta – linnavalitsuse hoone keldris ja tervisekeskuses. Peamine varjumiskoht peaks olema igas elukohas. Võimalikke varjumiskohti on vähemalt 13 (peamiselt eraomandis, sh pommivarjendid), kuid ülejäänud pole täna veel kodanike vastuvõtuks valmis.

Keilasse tuleb peagi 2 sireeni – Utilitase lähedale ja KEKi tööstuskülla. Koos sireeniga valmib peaks töökorda saama ka asukohapõhine teavitussüsteem.

Linnavalitsus on saanud raadiotelefonid kriisikomisjonile., millega on võimalik sidet pidada ka siis, kui mobiilisidet ei ole. Hetkel on nad seadistamisel.

Sõlmitud on 2 koostöölepingut hädaolukorraks joogivee ja hädapärase toiduvaru hoidmiseks. Lepingupartnerid on linnal Usin ja Keila Tarbijate Ühistu. Läbirääkimised käivad järgmiste ettevõtetega. Ennekõike on peab iga inimene korraldama isikliku hädaolukorra varu.

Korteriühistutega koostöö – meililist ühistute juhtidest on olemas. Infopäevadest osavõtt on olnud napp. 138-st ühistust osales viimatisel infopäeval 15. Linnavalitsuse küsimustikule kriisivalmidusest vastas 14. Järgmine infopäev tuleb siis, kui avaneb uus taotlusvoor varjumisvõime arendamiseks.

ELVL seadusloome töögrupis osalev Paas tutvustas kooskõlastusringil oleva Valmisolekuseadusega kohalikule omavalitsusele suunatavatest ülesannetest.

Läbirääkimistest Elektrileviga elektrikatkestuste vältimiseks. Varasemaga võrreldes – eilse Keilat hõlmanud elektrikatkestuse näitel – nüüd saab rikke ajal ka Elektrilevi juhtidega kontakti ja otseallikast infot rikke ulatuse kohta.

Juttu oli veel naabrirahu programmist, avaliku ürituse riskimaatriksist ja muust.

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele.

Linnavolikogu delegeeris operatiivsuse huvides Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise linnavalitsusele. Nii saab linnavalitsus tulevikus otsustada koolipidajana direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, kehtestada klassi täitumuse ülemisest piirnormist (24 õpilast) väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi ja ka kooli direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul piirnormist suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi. Kokku delegeeriti linnavalitsusele üle 20 otsustusõiguse. Samaga tunnistas linnavolikogu  kehtetuks samasisuline Keila Linnavolikogu 30. oktoobrist 2018.

5. Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik osalemise lõpetamine

Linnavolikogu otsustas lõpetada Keila linna osalemise mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik ja pani linnavalitsusele ülesande korraldada võrgustik osalemise lõpetamisega seotud toimingute tegemise.

28. jaanuaril 2002 kirjutasid Sotsiaalministeeriumis MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku asutamislepingule alla 12 linnapead (Elva, Haapsalu, Jõhvi, Kallaste, Keila, Kuressaare, Paide, Paldiski, Põltsamaa, Pärnu, Türi ja Võru) ja 1 vallavanem (Otepää). Tervislike omavalitsuse võrgustikuks nimetatud MTÜ 2019.aastal. Tänaseks on huvi võrgustiku tegevuse vastu langenud, eestvedamine on passiivne ja samasisulisi eesmärke täidetakse muul viisil. Pealegi sisaldavad paljude kohalike omavalitsuste arengukavad, sh Keila linna oma, juba olulises mahus tervisedenduslikke tegevusi ja panustamist tervislikku elukeskkonda. Kuna liikmesomavalitsused ei ole enam aktiivsed panustajad ega huvitatud võrgustiku tegevuse jätkamisest, siis edastati 23. veebruaril 2023 kõikidele ETOV liikmetele ettepanek MTÜ tegevuse lõpetamiseks.

Eelmine 12.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content