Keila Linnavalitsuse 89.istung 11.mail 2023

Linnavalitsus määras moodustatava liikluspinna  nimeks Põhjatähe tänav.

Linnavalitsus määras Posti tn 8 uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Nurme tn 2; Posti tn 10 uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Nurme tn 4; Posti tn 12 uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Nurme tn 6 ning Posti tänava uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Nurme tänav.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa osaühingule Meedia ja reklaamiteenused reklaami paigaldamiseks Tallinna maantee kinnistule. Reklaam on nähtav T-8 Tallinn-Paldiski maanteelt ja Luha tänavalt nii, et see ei sega sõidukijuhtide nähtavust. Ühepoolne 3,5×2,25 m suurune reklaam on kinnitatud objektile ning reklaam ei ole valgustatud. Reklaami eksponeeritakse 11.05.2023 – 22.06.2023. a. 

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. maist 2023 Mittetulundusühing Keelte Harmoonia teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus kooskõlastas vastavalt kooli direktori ettepanekule Keila Kooli palgakorralduse põhimõtted. Kooli töötajate töötasud määrab direktor lähtudes eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite suurusest ning ametikohale esitatavatest kvalifikatsiooninõuetest ja töö keerukusest. Töötasu koosneb põhitasust, muutuvtasust, asendustasust ja seaduses ettenähtud lisatasust.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta ja andis volituse dokumendi väljavõtmiseks sotsiaaltöötajale.

Eelmine 18.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content