Keila Linnavalitsuse 77.istung 2.märtsil 2023

Linnavalitsus tegi otsuse maksta Keila linna eelarvest 2023. aastal kogukonna tegevustoetust kümnele taotlejale summas 19 733 eurot ja kogukonna projektitoetust 18 projektile summas 25 267 eurot. Suurima kogukonnatoetuse, 5000 eurot sai MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad ja suurima projektitoetuse Anni Toom Hoovilugu päev 2023 korraldamiseks. Kogukonna projektitaotlusi esitati 29. Äraütleva vastuse saavad projektid, mis ei ole Keilaga linnaelanikele avatud, laagri korraldamise või  reisikulud ning mis saavad toetust muul moel. Keila linna 2023. a eelarves on kogukonnatoetuste jaoks eraldatud 45000 eurot. Komisjoni ettepanekul eraldatakse tegevustoetusteks 19733 eurot. Projektitoetusteks eraldatakse 25267 eurot.

Linnavalitsus eraldas  2023. a meisterlikkuse toetust 13-le taotlejale summas 60 000 eurot, millest 17 100 eurot saab Keila Korvpallikool. Lisaks tasub linn siin tegutsevate spordiklubide asemel Keila spordibaaside kasutamise eest.

Linnavalitsus kiitis avalikustamisele suunamiseks heaks eelnõu avaliku kasutusega kõnnitee talumiskohustuse kehtestamisest Paldiski mnt 36 kinnisasjale sundvalduse seadmisest. Plaan on rajada kõnnitee Paldiski mnt 36 kinnistu Vasara tänava äärsesse serva.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Keilas Ohtu tee 8 kinnistule elamu abihoone püstitamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks Aia tn 16 // Koidu tn 110 kinnistul. Hoonele lisatakse teine korrus. Muudetakse sissepääsu asukohta, plaani lahendust ning osa välispiirde avadest. Hoone põhjaküljele lisatakse kaetud terrass.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa kaupluse ümberehitamisel Jaama tn 1 kinnistul.  Hoone katusele rajati 30 kW päikeseelektrijaam.

Linnavalitsus kinnitas Tammiku tee 4 kinnistust moodustatavate üheksa kinnistu võõrandamiseks korraldatava enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu tingimused. Enampakkumisele registreerimine algab 20. märtsil 2023. a kell 10.00 ja lõpeb 25. aprillil 2023 kell 10.00.  Enampakkumine algab 26. aprillil 2023. a kell 10.00 ja lõpeb 3. mail 2023. a kell 10.00 oksjonikeskkonnas aadressil oksjonikeskus.ee, pakkumise samm on 10 000 eurot, pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.  Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2023. a kell 10.00 kohtutäitur Mati Kadak arvelduskontole EE721010010127566012 ning osavõtutasu peab olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2023. a Keila Linnavalitsuse arvelduskontole EE121010022073899009.  Pakkumised, mis on laekunud hiljemalt 3. mail 2023 kell 10.00, vaadatakse üle (avatakse) 3. mail 2023. a kell 11.00 kohtutäitur Mati Kadak büroos Tallinnas Kaupmehe 14-40.  Samaga moodustati enampakkumise läbiviimiseks 3-liikmeline komisjon, mille esimees on kohtutäitur Mati Kadak.

Linnavalitsus kooskõlastas avalikustamisele suunamiseks eelnõu  moodustatava Tammelehe tänava liikluspinna ruumikuju ja kohanime määramisest. Keila Linnavolikogu kehtestas 28.02.2023 otsusega nr 1-3/7 Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga moodustatakse Tammiku tee 4 kinnistust 15 elamumaa krunti, 2 üldkasutatava maa ja 2 tee ja tänava maa otstarbega krunti. 

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila linna parkide ja haljasalade hooldamine aastatel 07.2023-07.2026 e-menetlusena. Riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni juhib abilinnapea Inge Angerjas.

Linnavalitsus otsustas suvepuhkusteks sulgeda Keila lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki 1. juulist 2023 kuni 31. juulini 2023. 

Eelmine Keila Linnavolikogu 18. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content