Keila Linnavalitsuse 115.istung

Keila Linnavalitsuse 115.istung toimus 2.novembril 2023.

Linnavalitsus kuulas informatsiooni Ragn-Sellsi taotlusest prügiveo hinna muutmisest. Esimese taotluse hinnatõusuks tegi ettevõte juba septembris, selle lükkas linnavalitsus tagasi. Ka täna linnavalitsus Ragn Sellsi hinnatõusu taotlusele vastamiseks otsust ei teinud.

Linnavalitsus muutis üheteistkümne Keila linna omandis oleva seni Põhja, Pargi, Tuula tee, Linnuse tee või koha-aadressiga katastriüksuse aadressi.

Linnavalitsus kooskõlastas menetluseks, seal hulgas asjasse puutuvate ühistute teavitamiseks eelnõu kolme Põhja tänava aadressi kandva korterelamu katastriüksuse aadressi muutmiseks. Et järgida keskkonnaministri määrust „Aadressiandmete süsteem“ nõuded tuleb muuta Põhja tänav 10, 10a ja 10b majade uueks aadressiks määrata tänava nimi, millelt on neile kinnistutele ligipääs, ehk Põhjatähe tänava järgi. Uueks aadressiks saaks vastavalt  Põhjatähe 2, Põhjatähe 6 ja Põhjatähe 4.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Ülesõidu tn 43 kinnistule rajatud madalseiklusrajale. Rajatud madalseiklusrada koosneb 9 seiklusrajast, 7 platvormist, 4 postist, mille ankurdus on betoneeritud ja 2 rajale mineku redelist. Radade paigutus on puude ja postide vahel, turvaala katteks on hakkepuidu puiste, mille alla on paigaldatud geotekstiil. Radade kogupikkus on 84,8 m, kõrgus maapinnast 80 cm. Rajatisealune pind on 341,7 m2. Rada avatakse kasutamiseks esmaspäeval, 6.novembril.

Linnavalitsus kehtestas tagasiulatuvalt alates 1.02.2023 Keila Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames osutatavate teenuskomponentide hinnakirja.  Nimetatud projekti eesmärk on piloteerida Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsustes, sh katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Projekti baasteenuse ja mitmete lisakomponentide osutaja Keila linnas on Keila Sotsiaalkeskus.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 01.11.2023 üldhooldusteenusel viibiva keila kodaniku teenuskoha maksumust üldhooldusteenuse pakkuja Elora Keila Haigla AS poolt kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude tasumise piirmäär. 

Linnavalitsus maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 767 eurot.

Eelmine Keila Linnavolikogu 25. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content