Keila Linnavalitsuse 111.istung 5.oktoobril 2023

Linnavalitsus moodustas järgmise aasta 6.-9.juunil toimuvate Euroopa Liidu parlamendi valimisteks Keila linnas ühe valimisjaoskonna numbriga 1, mille hääletusruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Harju Maakonnaraamatukogus (Ehitajate tee 1, Keila linn, Harju maakond). Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda,  ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist, hääletamist asukohas, kodus hääletamist. 

Linnavalitsus kooskõlastas vastavalt muusikakooli direktori taotlusele Keila Muusikakooli töötajate koosseise alates 1. septembrist 2023. Kokku on muusikakoolis 21,13 ametikohta, seal hulgas 16,7 õpetaja, 1,73 kontsertmeistri, 1 direktori ja sekretär-administraatori ning 0,7 klaverihäälestaja ametikohta.

Linnavalitsus kiitis kooskõlastusringile saatmiseks heaks eelnõu Paldiski mnt 4 kinnisasjale sundvalduse seadmisest AS Utilitas Eesti kasuks. Sundvaldus seatakse kaugküttevõrgu 2xDN40 ja 2xDN32 rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas osaühingule Estlander Grupp reklaami paigaldusloa Keila Haldus OÜ kinnistule Jaama 3. Ühepoolne 5 x 1,93 m suurune reklaam osaühing Estlander Grupp reklaamimiseks on tellingutele kinnitatud reklaambänner. Reklaami eksponeeritakse 06.10.2023 – 21.12.2023. a. 

Linnavalitsus väljastada osaühingule Herbi Vara loa Haapsalu mnt 62a kinnistule Friedrich Kinnisvara  reklaami paigaldamiseks. Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt ning see ei piira sõidukijuhtide nähtavust.  Tegemist on ühepoolse 2 x 2,5 m suuruse metallraamile kinnitatud reklaamiga, mida eksponeeritakse 06.10.2023 – 06.10.2024. a. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise ümberehitamisel Jõe tn 70a kinnistul. Uuendus hõlmas kinnistul asuva garaaži elektrisüsteemi ümberehitamist ja katusele päikesepaneelide paigaldamist.

Linnavalitsus maksis erakorralisi sotsiaaltoetusi summas 500 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogude koosseisud 2023/2024.õppeaastaks ja määras neisse linnavalitsuse esindajad. Keila Lasteaed Miki hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajad Sandra Villmäe, Karoliina Vaher, Kairi Niinberg, Kaia Vainola, Kadri Ööbik, Viktoria Nigul, Jaana Näär, Maria Kokser, Maarja Maltsaar ja Daria Yevchenko, õpetajate esindaja Krista Maaro ning Keila linnavalitsuse esindaja Katri Reimann.  Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajad Mari Reier, Maksim Terin, Birgit Tamme, Helena Vaha, Silvia Laiv Mumma, Eleri Välli, Mart Veski, Maia Prunt, Tiiu Kuura, Eliisabet Serg, Getrin Halling Sula, Maris Halliste, Triin Pukk, Kaia Kotljarov, Sandra Tali, Merilin Kaalma, Eron Adoberg, Riina Loo  ja Külli Vallsalu, õpetajate esindajad Anu Tammik ja Ly Piirsoo ning Keila linnavalitsuse esindaja  Maris Mäger.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli hoolekogu 2023/2024. õppeaastaks  koosseisus lastevanemate esindajad Margit Eensalu, Helen Pert, Märt Mathisen, Kaarel Allikmäe, Kertu Lepiksaar, Anneli Pärlin, River Tomera, Viljar Paalaroos, Peteri Grauen,  Marge Randlepp, Raili Kann ja Anders Eensalu, õpilaste esindajad Laur Maide ja Helena Erm, õpetajate esindajad  Mirjam Pärtel, Eve Hint ja Julia Guljajeva ning linnavalitsuse esindajaks määratud Eike Käsi.  

Eelmine 39.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content