39.nädal 2023

Teisipäev, 26.september:

Keila Linnavolikogu 24.istung 26.septembril 2023.

1. Linnapea aruanne

2. Kriisideks valmistumine ja inimeste valmisolek – ettekandja Elo Paluoja (Põhja päästekeskuse ennetusbüroo elanikkonnakaitse teema koordinaator)

3. Ülevaade Keila Kooli olukorrast – ettekandja Ahti Noor (Keila Kooli direktori kohusetäitja)

195 – pedagoogilist personali, kõik õpetajad olemas

1688 õpilast,

–              kellest 154 HEV (25 klassis) õpilast, neist 70 HEV õpilast tavaklassis.

–              95 õpilast vene keelses põhihariduses, ca 65 ukraina õpilast kokku (umbes pooled neist õpivad eesti keeles)

–              84 õpilast mittestatsionaarses õppes

–              165 õpilast gümnaasiumis – gümnaasiumi osa on suuruselt 55.Eestis

4. Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 vastuvõtmine

Linnavolikogu kinnitas Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2024 – 2027 Keila linna arengukava 2035 osana ja Keila linna arengukava 2035 tegevuskava aastateks 2024 – 2027.

5. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega, mis moodustatakse kinnistust aadressiga Keila linn, Sooserva (müüdava kinnistu aadressiks on määratud Maanteeserva, pindala ca 21 433 m2, sihtotstarve 50% tootmismaa ja 50% ärimaa) ja määrata enampakkumise alghinnaks 750 000 eurot.

6. Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumisel turukompleksi ehitamiseks ja turu pidamise eesmärgil

Linnavolikogu pani linnavalitsusele ülesande korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast moodustatava kinnisasja (pindala ca 1836 m2, sihtotstarve ärimaa, edaspidi nimetatud kinnisasi) koormamiseks hoonestusõigusega. Kinnisasi on Uus tn 19 katastriüksuse osas hoonestatud, hoone tuleb lammutada. Kinnisasjale rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hoonestusõiguse aastatasu algsuurus on 2 203 eurot (käibemaksuta), mis moodustab 1,5% kinnisasja maa 2022. aastal määratud maksustamishinnast (146 880 eurost). Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale olemasoleva kaubaaida asemele uus turuhoonete kompleks (edaspidi turg) ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud- ja rajatised jms) regulaarselt turu pidamiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud viisil.  Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud turupidamist toetavate tegevuste korraldamiseks. Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel. hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruseks 110 150 eurot (käibemaksuta), mis võrdub 50 kordse hoonestusõiguse aastatasu suurusega ja enampakkumise tagatisrahaks 200 eurot.

Keila linnavalitsuses 26. septembril toimunud kohtumisel leiti kompromiss Keila Korvpallikooli esindusmeeskonna eestvedajate vahelises erimeelsuses. Koostatu avalduses nentisid mõlemad osapooled oma senises tegutsemises vigu.  Meeskonna peatreener Peep Pahv tunnistas, et raha kogumine MTÜ Keila Basketi arveldusarvele oli viga. Keila Korvpallikooli juht Tarmo Hein tunnistas omakorda, et kiirustas otsuse elluviimisega. Kohtumisel lepiti kokku, et Keila Korvpallikooli meistriliiga meeskonna toimimine ja majandamine viiakse uutele alustele. Peatreeneri ja klubi majandamise rollid viiakse lahku. Meistriliiga meeskonna majandustegevuse ja kogu tegevuse kontrollimiseks moodustatakse nõukogu, kuhu kuuluvad linna ja sponsorite esindajad ning Korvpallikooli tegevjuht. Peatreenerina jätkab Peep Pahv. Korvpallikooli 22. septembri pressiteate kohaselt otsustati tööleping Peep Pahviga üles öelda erakorraliselt, aluseks usalduse kaotus seoses esindusmeeskonna sponsorrahade suunamisega Pahvile kuuluvasse mittetulundusühingusse. Pahv lükkas kõik süüdistused tagasi. Sama otsusega oli Keila esindusmeeskonna peatreeneri kohale alates 22.septembrist nimetatud senine meeskonna abitreener Kristjan Evart. 22. septembri uudise järel lõpetas esindusmeeskonna nimisponsoriks tõusnud Coolbet korvpallikooliga koostöö. Kahe osapoole tüli püüdsid aidata lahendada nii Keila linnavalitsus kui Korvpalliliit, kohtudes korduvalt mõlema mehega.

Kolmapäev, 27.september:

Keila Kooli Õpilasesinduse uueks presidendiks valiti Laur Maide ja asepresidendi rolli astub Helena Erm.

27. septembril andis Coolbet teada, et on otsustanud jätkata Keila KK esindusmeeskonna nimitoetajana: 2023/2024 ja 2024/2025 hooajal kannab tiim nime Keila Coolbet.

Neljapäev, 28.september:

Keila  Linnavalitsuse 110.istung 28.septembril 2023

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusluba osaühingule Pindi Kinnisvara reklaamile Tallinna maantee kinnistul. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt, Tallinna maanteelt ja Luha tänavalt nii, et see ei sega sõidukijuhtide nähtavust. Kahepoolne 5 x 3 m suurune reklaam Keskpargi kodude reklaamimiseks on maapinnale kinnitatud betoonraskustega. Reklaami eksponeeritakse 02.10.2023. – 08.08.2024. a. 

Maa-amet 12.07.2023 saadetud kirjaga teavitas Keila linnavalitsust Keila linna haldusterritooriumil asuvatest, kahe tänava nurgal asuvatest üksikelamutest, millele määratud paralleelaadressid pole põhjendatud ja tuleb muuta selliselt, et aadress oleks määratud liikluspinnalt (tänavalt), millelt toimub tegelik juurdepääs elamule. Seepärast muutus linnavalitsus 54 kinnistu koha-aadressi ja määras uueks aadressi selle tänava järgi, kust on elamule ligipääs. Paralleelaadress kaotati teiste hulgas ka Lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja kinnistult (Keila linn, Luha tn 1 // Pae tn 2), kuna peamine juurdepääs lasteaiahoonele on Pae tänavalt. Asjassepuutuvate kinnistute omanikke teavitatakse uuest aadressist eraldi.

Linnavalitsus kinnitas Maanteeserva kinnisasja võõrandamise enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu tingimused ning moodustada enampakkumise läbiviimiseks 3-liikmelise komisjoni, mida juhib Keila linnapea Enno Fels. 21 433 m2 suuruse tootmis- ja ärimaa kinnistu enampakkumise  alghind on 750 000 eurot, pakkumised tuleb esitada hiljemalt 20.novembril 2023 kella 12.00  Keila Linnavalitsuse e-posti aadressile klv@keila.ee.

Linnavalitsus andis loa Suve tn 9 kinnistul piirdeaia rajamiseks tingimusel, et enne piirdeaia rajamist tuleb taastada piirimärk, mis on ühine Tuula tee 24, Suve tn 9, Suve tn 11 ja Raba tn 5 kinnistutel. Linnavalitsus andis välja loa sidekanalisatsiooni rajamiseks Allika tänav ja Allika tn 5 kinnistutel.

Linnavalitsus otsustas rahastada ühe Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse ja  OÜ Viimsi Mängutuba teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli arengukava 2023-2027.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja andis välja volituse dokumendi kättesaamiseks sotsiaaltöötajale.

Õpetaja Eve koos Miki lasteaia Karikakarde rühma laste ja assistentide Kersti ning Riinaga võtsid täna nõuks üks mõnus laar leiba küpsetada. Õla pani alla Veski Mati ja varustas pisikesi pagareid “Mitmevilja jahuseguga”. Tainas kerkis kenasti ja iga laps sai omale pätsikese vormida.

Millalgi möödunud sajandi lõpus leiti Miki lasteaia pööningult  sellise vana, vana kirstu. Kuna maja kuulus kunagi perekond Tähele, eeldatakse, et kirst on osa nende perekonna loost. Tänaseks on Tähe maja asemele kerkinud uus lasteaiahoone, side eelmiste asukatega on hääbumas ning lasteaia pere ühisel otsusel saadeti vanake oma majast teele. Nüüdsest pakub kirstule peavarju Harjumaa Muuseum.

Pärast heitlust raske haigusega suri ööl vastu 28. septembrit Põhja-Eesti regionaalhaiglas haridustegelane, äri- ja teatrijuht Mart Raik. Keilaga seotult: Mart Raik juhtis Keila Kooli uue hoone ehitamist ning töötas SA Keila Hariduse ja SA Keila Tervisekeskus juhina.

Reede, 29.september:

Keila Lehe esiküljel 1944.aasta lahingute meenutamisest. Uudistes Keila Baptistikoguduse 120 aastast ja uuest hingekarjasest,  Lidlist, Porikuu avaüritusest, linna uuest turust, Paldiski maantee remondist, Keila korvpalli keerulisest nädalast, taipoksist, seente korjamisest, trialist, Harjumaa tegijate esitamisest ning sarjast “Täna õhtul.. “. Muuseumivaramus jätkab Taavi Kaups Podinitest, Kaupsidest ja Karudest.  Tegija on Juhan Kilumets,

Waldorfkool Lättel oli Jõepargis traditsiooniline Draakonimäng.

Waldorfkool Läte andis teada, et ootab lauljaid loodavasse Lätte koori, mida on valmis juhendama dirigent Sille Freiman. Oodatud on nii mees- kui naishääled. Proovid toimuvad esmaspäeviti kl 18-20 Waldorfkool Läte koolimajas. Koor saab kokku alates 16-st liikmest. Esimene kokkusaamine toimub 9. oktoobril. Kuutasu on 30 eurot. Selleks, et saaks ülevaate huviliste arvust, palutakse registreerida ennast hiljemalt 8. oktoorbiks: tiia@late.ee

Laupäev, 30.septmber:

30. septembril sai Keila linnas alguse terve kuu kestev Porikuu festival! Kavas oli kell 19:00-21:00 Avamine, tegevused nii suurtele kui väikestele. Kohapeal on terve ürituse vältel toitlustajad/müüjad. Kell  20:00-21:00 Elav muusika Keila Keskpargis. Kell 21:00 – 21:20 võimas tantsu- ja valgusetendus “5 aastaaega”, loojad: Mairi Grossfeldt, Remo Sirila, Karoline Suhhov ja Karel Rahu, tantsijad: T-Stuudio ja Müstika Stuudio. Kell  21:20 – 23:30 Eesti suurim KUMMIKUDISKO Keila keskväljakul. Laval on 58 valgusseadet ja 6 laserit.  Porikuu fotonurgas on võimalik professionaalse fotograafiga pilti teha. Lastega lustis Pipi Pikksukk – mängujuht Ille Palusalu. Õhtut juhtis ja diskorütme sättis Veigo Kaaret. Üleskutse oli võtta üritusele kaasa oma vanad  vihmavarjud ning kummikud, et korraldajad saaks neile 14. oktoobril, kui toimub Porikuu SÜGISLAAT ja PEREPÄEV Padise Kastellis kummikute ja vihmavarjude maalimise töötoas uue elu anda. Keila Keskpark oli kaunistatud elava tulega. PILDID

Omad Retked avas Porikuu Festivali avaürituse ja Muinsuskaitsepäevade “Elav pärand” raames ligi 100-aastase krundi Keila südames, Paldiski mnt 22A, et pajatada huvilistele Keila kihelkonna kõhedaid tondijutte kodukäijatest, luupainajatest, näkkidest ja paljust muust.

Keila linn, Porikuu ja Laternamatkad korraldasid ühiselt Laternamatka Keilas – teede, sõdade ja uuenduste keskpunktis. „Kas mäletate veel aegu, mil kõik pealinlased nädalavahetusel Rõõmu kaubamajja poodlema ning Keila Tervisekeskusesse suplema tõttasid? Keila pole mingi tavaline Tallinna eeslinn, ta on nagu rock n’ roll – muinasajal asustatud, keskajal ehitud, sõdades korduvalt purustatud ning uutel aegadel alati teed näidanud. Näib, et Keilast ei saa jagu ei haldusreform ega vanakuri ise.“ Matkal jalutati märgiliste hoonete abil läbi Keila ajaloo ning püütii välja selgitada, mis on selle põneva paiga fenomen!  Umbes 2 tunnise, 6 km pikkuse Matka algus- ja lõpp-punkt oli Keskväljak 1, Keila kiriku ees. Matkajuht: Mihkel Reile.

Kihelkonnapäevade raames toimus täna Miikaeli kirikus  tänupalvus, millega kogudus tänas Jumalat ja kõiki annetajaid, et kiriku katus on uueks saanud. Lõpetuseks õnnistati uus katus. Teenisid Keila Miikaeli koguduse õpetaja Matthias  Burghardt ja Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu. Musitseerisid Kristjan Kannukene vioolal ja Pille Metsson orelil. Rändmeistri mehed asendasid kahe aastaga Muinsuskaitseameti ja Keila linna ning paljude annetajate toel 1860.aastal pandud Soti päritolu kiltkivid. Pikkihoone katusel pandi uued, saksa päritolu kiltkivist plaadid  tehes samaga ka vajalikud tööd katusekonstruktsioonide uuenduseks. Sel aastal sai uuendatud ka kooriruumi katus, kus kasutati valikut pikkihoonet katnud plaatidest. Tegemist ootab veel käärkambri katus. Kohaletulnud said kingituseks tükikese vanast katuseplaadist. PILDID

Rõõmu kaubamaa parklas peatus pärastlõunal umbes tunniks seltsing Ameerika Raud Ameerika autode kolonn, et lõpetada oma hooaeg ringsõiduga Jürist Unibet Arena juurde. Kolonni olid oodatud on kõik Ameerika autod, uued ja vanad, hobikad kui ka igapäevaliikurid. Peatus Rõõmu kaubamaja juures pakkus silma- ja lõhnarõõmu paljudele huvilistele. PILDID

Rukkilille lasteaias olid talgud ja millised talgud veel. Tööpäeva alguses loeti ainuüksi täiskasvanuid kokku sada. Päeva peale tuli neid juurde (osa läks ära ka) ja lisaks veel lapsed. Õuele tekkis juurde hulk mänguasju ja onne –  kõik taaskasutusest, peamiselt vanadest kaablirullidest tehtud. PILDID

Keila Coolbet meeskond pidi võõrsil tunnistama Rigas Zelli paremust 77:56.

Eelmine Keila Linnavolikogu 24.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content