8.nädal: Elagu Eesti!

Esmaspäev, 19.veebruar:

Maa-ameti peadirektori 15.02.2024 käskkirja nr 1-1/24/12  alusel langetatud riigivara müügi otsustest on otsustatud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel olevad 22 kinnisasja. Keilast on pakkumisel Raba 43 kinnistu (17614 m² ) alghinnaga 352 280.- (tagatisraha 35 220.-) eurot. https://maaamet.ee/…/13032024-loppeb-avalik

19.veebruaril  toimus Viimsi Artiumis “Parim Noor Instrumentalist 2024” Loode -Eesti  regiooni konkurss. Keila muusikakooli akordionistide tulemused : 0 vanuserühm Rivo Pert  II koht ( õp. Erika Uus),  Marianna Blinova III koht  (õp. Pille Metsson) ; I vanuserühm: Freddie William Laido Diplom  (õp. Pille Metsson); II vanuserühm: Sandra Tamm II koht ja eripreemia kogu kava meloodiabassidega esituse eest (õp. Pille Metsson), Nora Maria Raadik  Diplom (õp. Erika Uus); III vanuserühm: Andri Vallsalu  I koht  (õp. Pille Metsson), Risto Pert Diplom ( õp. Erika Uus); IV vanuserühm: Gabriela Ehalill Skalkina II koht (õp. Erika Uus).

Eesti Loomakaitse Selts: Säästa oma lemmiklooma soovimatutest järglastest, pane aeg loomaarsti juurde juba tän. Sels kutsub kõiki kassi- ja koeraomanikke oma lemmikuid viima steriliseerimisele ja kastreerimisele vältimaks soovimatuid järglasi, jooksuaja poolt põhjustatavat stressi ja ebameeldivat käitumist. Kampaaniaga on liitunud loomakliinikud, kes pakuvad steriliseerimist ja kastreerimist soodsama hinnaga, Keilas on selleks Keila Loomakliinik. Kampaanias osalemiseks peab looma registreerima kuulôpu seisuga ja operatsioonid toimuvad märtsis. Kiireim lahendus registreerimiseks lehel loomaravi.ee vôi telefonil +372 5562 8669, soodustus kehtib Keila linna kassiomanikele.

Maret – Ester Väli

Saabus teade, et lahkunud on Maret – Ester Väli ( 1.08.1931 – 18.02. 2024).  Maret oli aktiivne Keila linna kodanik, pikaaegne Keila Linnavolikogu liige, Keila Pensionäride Ühenduse aktivist, Harjumaa Sädeinimene aastast 2014, kui ta kuulus linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu ja vajadusel tegeles ühiskondlikus korras eakate koduhooldusega. Siiras kaastunne lähedastele!

AS Keila Vesi teatas, täna kella 11.00  ja 13.00 vahel lasti vesi Kruusa tänaval rekonstrueeritud , uue veetoru kaudu linna veevõrku. Seoses sellega võib esineda täna ja homme piirkonniti vee kvaliteedi häiringuid (hägusus). Kogu Keila linnale olulise veetrassi rekonstrueerimine oli vajalik, et tagada klientide nõuete kohane veega varustamine ka tulevikus. Ettevõte tänab kõiki kliente mõistva suhtumise eest ja palub veelkord vabandust rekonstrueerimistööde ajal esinenud vee kvaliteedi häiringute pärast.

Teisipäev, 20.veebruar:

Keila Linnavolikogu 29. istung.

Keila Linnavolikogu muutis oma 30. oktoobri 2018 määrust nr 12 „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas“ suurendades tänast toidukulu päevamaksumust 2.20 eurolt neljale eurole. Nende laste puhul, kelle vaid ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Keila linn, vabastatakse lapsevanem senise 1 euro ja 10 sendi asemel 2 euro ulatuses päeva toidukulu maksumuse tasumisest. Määrust rakendatakse alates 1.veebruarist 2024.a. Jätkuvalt on kehtiva määruse kohaselt toidukulu tasumisest vabastatud lapsed, kelle sissekirjutus ja kelle mõlema vanema sissekirjutus Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, või laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel, või Keila eralasteaias Rukkilill käiva lapse rahvastikuregistrijärgne omavalitsus on andnud nõusoleku Keila Linnavalitsuse määratud kohamaksumuse tasumiseks, või lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine“ alusel. Kui lapse ja ühe vanema sissekirjutus on 1.jaanuari seisuga Keila linn, siis vabastatakse toidukulu tasumisest 50 % ulatuses.  Senine toidukulu päevamaksumus ei kata ära lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsekulu, sh kallinenud toiduainete kulu. Alates 1.jaanuarist 2024 rakendus käibemaksumäär 22%. Lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsekulude (toiduainete kulu ja köögipersonali palk) arvestamise tulemusel, tagamaks kvaliteetse toidu pakkumise jätkamine, on Keila Lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki hoolekogud otsustanud määrata 1. veebruarist 2024  toidukulu päevamaksumuseks 4 eurot, mille on kinnitanud Keila Lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki direktorid. Hoolekogud on teinud ettepaneku lapsevanema vabastamiseks lapse toidukulu tasumisest sama summa ulatuses kehtivas volikogu määruses sätestatud tingimustel.

Linnavolikogu seadis reaalservituudi  Keila linna omandis olevale kinnisasjale Põhjakaare tn 6 kinnisasja kasuks ja andis volituse vastava asjaõiguslepingu sõlmimiseks. Otsusega seati Keila linna omandis olevale Põhjakaare tänava kinnisasjale teeservituut Põhjakaare tn 6 asuva Lidli kaupluse kasutuses oleva kinnisasja kasuks. Teeservituudi sisu on Põhjakaare tänava kinnisasja osa kasutamine Lidli kaupluse klientide teenindamiseks parklana. Teeservituudi seadmise eest maksab valitseva kinnisasja omanik Keila linnale tasu, ehitades välja piirkonna kergliiklusteede lõigud ning annab vastutasuks linna kasutusse isikliku servituudi alusel Põhjakaare tn 1 kinnisasja ehitades sinna sõidu- ja kõnnitee koos kaasnevate rajatistega ning avalikes huvides 20 parkimiskoha igapäevaseks ristkasutuse tagamiseks. Teeservituut seati tähtajatult.

Tulenevalt Keila linna kultuurikomisjoni ettepanekule määras Keila Linnavolikogu 3000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia 2024. aastal EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardtile silmapaistva, südamliku ja sõbraliku Keila kogukonda ühendava tegevuse eest kogu elukaare ulatuses. Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaadile üle Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsert-aktusel, mis toimub 23. veebruaril 2024 Keila Kultuurikeskuses.

Keila Kultuurikeskuses Komöödiateatri kordusetendus “LUMEVANGIS”.

Sotsiaalkeskuses oli töötajatele ja sotsiaalmaja elanikele tuleohutuskoolitus.

Kolmapäev, 21.veebruar:

Elora Keila haiglas kostus teistmoodi siginat-saginat. Nimelt käisid õppekäigul Keila Lasteaed Vikerkaare Naksitrallide-Rõõmupallide teadmishimulised lapsed, kellele doktor Nils Oskar Jõgi ja õendusjuht  Liisi Griffel tutvustasid arstide ja õdede igapäevast tööd. Lisaks arutlesid kõik koos, kuidas oma tervist hoida. Õppekäigu jooksul vaadati, katsuti ja katsetati erinevaid meditsiiniseadmeid🩺. Näiteks said lapsed stetoskoobiga kuulata, kuidas sõbra süda tuksub, otoskoobiga vaadata, milline näeb kõrv seestpoolt välja ja kuidas väike täpikene nahal muutub läbi dermatoskoobi palju suuremaks. Ei puudunud ka käelised tegevused – kõik said ise oma apelsinile ohutult ja turvaliselt ilma nõelata süsti teha. Kohtumise lõpus kinnitasid nii mitmedki lapsed, et tahavad arstiks või õeks õppima minna. Nii et tere tulemast meie sekka, tulevased kolleegid! PILDID

Rukkilille lasteaias: Töökasvatus, kuidas need filtrid ikka külge käivad või siis jälle ära? Mida saab teha kui tekib ummistus või lihtsalt vesi tilgub? Markus andis täna vägeva praktikumi Mesilastele. Väikestest huvilistest tekkis lausa järjekord, kõik soovijad said kätt proovida.

Glamox: Avasime tänase “Tööle kaasa!” päeva raames uksed meie töötajate lastele, kes said tutvuda Glamoxi toodete ja tootmisega ning vaadata, millist tööd nende vanemad igapäevaselt teevad. Samuti said lapsed ise valgusti koostamises kätt proovida. Kõige rohkem huvi pakkusid lastele erinevad robotid, masinad ja seadmed ning kuidas ise valgusteid kokku kruvida ja testida. „Tööle kaasa!“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda algatus, mis loob tööandjale võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Keila Korvpallikooli Saku II liiga kodumängu Haapsalu Herilastega võitsid kõlalised 80:81.

Harju Elekter: 2023. aasta jääb Harju Elektri ajalukku kui transformatsiooniaasta. Suutsime eelneva aasta sügava kahjumi ümber pöörata tugevaks kasumiks, seejuures saavutada kontserni ajaloo suurima ärikasumi ning kasvanud intresside juures ka rahuldava puhaskasumi.  Aastat sisustasid mitmed põhimõttelised otsused ja pöördelised muudatused, mille üle uhkust tunda. Näiteks Harju Elekter Estonia ettevõtete liitmine läks oodatust edukamalt, mida ilmestasid ka tugevad majandustulemused. Kevadel alustame kontserni järgmise kasvuperioodi strateegiliste eesmärkide seadmisega, mida ajendab kontserni ärikasumi marginaali kasvatamise vajadus ja vastavalt omanike ootusele ka jätkuv dividendi suurendamise soov. Kontserni keskseks strateegiliseks teesiks järgnevatel aastatel on kasumlik kasv. Loe lisaks aruandest: https://harjuelekter.com/…/HEG-vahearuanne-IV-kv-2023.pdfNeljapäev, 22.veebruar:

Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ilmub Keila Leht juba neljapäeval. Värskes Keila lehes: Kultuuripreemia pälvib Arndt Mattias Burghardt. Uudistes uusarendusest Keila külje all, lauluväljakust, Köögardli päevaraamatust aastast 1924, pensionäride ühendusest, niplispitsist ja koduloomade väljaheidete koristamisest. Pikemalt ukrainlastest Keilas. Muuseumivaramu jätkab Keila apteegi ajalooga. Tegija on Renato Okspuu.

Keila Linnavalitsuse 134.istung 22.veebruril 2024.

Keila Linnavalitsus määras Pargi tn 39 uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Barsbütteli tn 62.

Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa Pargi 4a kinnistule rajatud laululavale, laohoonele, tribüünile ja väikese tribüünile. Pargi tn 4a kinnistul asuv lauluväljaku ala rekonstrueeriti kogu mahus. Projekti autor on molumba OÜ arhitektid Karli Luik, Johan Tali, Harry Klaar, Priit Rannik, Helina Maalt. Ehitustöid teostas OÜ RTS Infra Eesti.  Rajati uued tribüünid, tribüünide alused ruumid ja eraldiseisvad abihooned. Renoveeriti teid ja rajati uusi ning heakorrastati territoorium. Uus laululava ja publikuala paiknevad põhja-lõuna suunaliselt, selliselt, et suvel õhtusel ajal paistaks publikule päike selja tagant ning laval toimuvat valgustaks viimased päikesekiired. Laululava on kahepoolne, suur lava avaneb põhjapoole peatribüünile, väiksem lava omakorda lõunasse, väikesele tribüünile. Kogu lauluväljak on maastikuobjekt, seega on vajalikud rajatised ja siseruumid maastikku peidetud või maastikust selgelt eraldatud, võimaldades sarnaselt varasemaga kogu ala kasutada avaliku ruumina. Laululava teenindavad ruumid on paigutatud tribüünide alla või külgedele pinnasest väljaulatuvate tugimüüride taha. Laululavast idasuunale jääb paviljonihoone, milles on ka avalikud tualettruumid. Läände jääb laoruum ja lõunasse väikese tribüüni taha laululava riietusruumid. Lauluväljaku ala avatakse vabaks liikumiseks laupäevast, 24.veebruarist. Istutusalade kaitseks paigaldatakse aedikud, külastajatel palutakse aedadega piiratud alale mitte minna. Alale paigaldatud turvakaamerat pilt salvestatakse politsei serveris.     

Linnavalitsus väljastas ehitusload üksikelamu püstitamiseks Sügise tn 3 kinnistule ning  maasoojuspuuraukude rajamiseks Suve tn 9 kinnistule.

Linnavalitsus otsustas välja kuulutada avaliku konkursi Keila Noortekeskuse juhataja vabale ametikohale.  Keila Noortekeskuse juhataja ametisse oodatakse juhiomadustega inimest, kes on uuendusmeelne, motiveeritud töötama noortega ning orienteeritud koostööle ja tulemustele. Juhataja vastutab noortekeskuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on noortekeskuse sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhataja väljakutseks on kogukonna kaasamine ning tulevase loomelinnaku kavandamine koostöös linnavalitsusega. Avaldust koos dokumentidega (CV, kandideerimist toetavate dokumentide koopiad,  kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, visioon noorsootööst Keila Noortekeskuses järgmise viie aasta jooksul, kus on muuhulgas välja toodud tegevused kogukonna kaasamiseks keskuse tegemistesse) tuleks esitada hiljemalt 10. märtsiks 2024 Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608, või elektronposti aadressile janne.kasi@keila.ee, märgusõna „KNK konkurss”. Senine direktor Gethe Kooli jätkab kuni uue juhataja leidmiseni, kuid teda ootavad uued väljakutsed Sotsiaalkindlustusametis noortegarantii tugisüsteemi koordinaatorina.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja tähistas täna imeilusasti kaunistatud Krõlli rühmas Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku aktusega. Külla tuli ka vana hea sõber härra Karlsson, kes aktuse kulgedes jõudis arusaamisele, et tema tahab ka presidendiks saada. Lapsed kuulasid ja vaatasid hoolega, publikust kostus ka rõõmsat naeru. Koos härra Karlssoniga said lapsed kinnitust oma headele teadmisetele Eesti Vabariigi kohta. Rühmad said sõpradele esineda laulude ja tantsudega. Kingituseks jagas Karlsson igale rühmale Kalevi EESTI kommipakid. Lastele meeldis väga tantsida laulu “Me armastame Eestit” järgi. Tore ja pidulik üritus oli!

Täna kogunesid Vikerkaare lasteaia väiksemad sõbrad saali Eesti sünnipäeva pidulikule mängupeokesele. Koos käsitöönukkude Juku ja Juulaga võeti ette teekond pealinna. Tee peal kohtuti huvitavate tegelastega ja märgati muud põnevat. Lõpuks jõuti suure torni juurde ja lehvitati endagi poolt rõõmsalt sinimustvalgete lipukestega, et torni tipus olev lipp nii üksik poleks. Lauldi, tantsiti ja mängiti hoolega. Tagasi jõudes leiti, et oma kodus on ikka kõige parem olla. Aitäh muusikaõpetajatele Aunele ja Karinile ning tänusõnad kõigile rõõmsatele asjaosalistele. PILDID

Rukkilille lasteaias tähistati koos kaitseliitlastega Eesti Vabariigi aastapäeva lipuheiskamise ja hümni laulmisega.

Harju Elekter Eesti osaleb konkursil “Aasta tehas 2024” ning meil oli väga hea meel võõrustada eelmisel reedel konkursi žüriiliikmeid meie tehases. Tiitlit läheb püüdma seitse tehast ning võitja selgub 14. märtsil toimuval konverentsi ja messi “Tark tööstus 2024” üritusel. Konkursi žüriisse kuuluvad: Lean Digitali partner Aleksandr Miina, Saksa Automaatika juht Ats Alupere, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Tauno Otto ning Leanesti juht Marko Saviauk.

Keila Sotsiaalkeskuses tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva. Külas oli Aleksander Popov – mitmekülgne inimene, tuntud koomik, kellel on oskus kombineerida oma turvamehe roll igapäevase eluga koolipapa ja õppejõuna. Aleksandrile meeldib jutustada humoorikaid lugusid, mis on seotud päevakajaliste ühiskonnamurede ja poliitiliste teemadega. Selle lähenemisviisi abil suudab ta tuua inimeste tähelepanu tõsistele teemadele, kuid samal ajal pakkuda ka naeru ja kergendust.

Harjumaa Muuseumis tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva Harjumaa Muuseumi õuel. Kavas oli Rivistus ja sõiduriistade ülevaatus, Ettekanne “Liikumine keskaja talvel”, Talispordimängud ning Osalejate tunnustamine. Avatud jääbaar mittealkohoolsete jookidega ning uudistada saab meie talviste sõiduvahendite väljapanekut.

Reede, 23.veebruar:

Eesti Vabariigi 106.aastapäeva kontsertaktusel Arnt Matthias Burghardtile üle Keila linna kultuuripreemia silmapaistva, südamliku ja sõbraliku Keila kogukonda ühendava tegevuse eest kogu elukaare ulatuses. Autasud said kätte Keila linna 2023.aasta Tegija – 10.septembril toimunud perepäeva ja taaskasutuslaada korraldaja Triin Merisaar ning Aasta Sündmuse 2023 –  maikuu viimasel pühapäeval toimunud Keila Suvemängude korraldajad. Eesti Kergejõustiku noortekoondisega Leedus võistlustel viibinud Karmel Jano asemel oli auhinda vastu võtmas samuti korraldamises osalenud Karmeli isa Rain Jano.  Aukirja pälvis ka kunstiringi Sirlett 30 aastat vedanud Sirje Rannamets. Tulge õnnitlema! Esinevad Segakoor Keila, naisrahvatantsurühm “Koidula” ja Estonia Poistekoori Meeskvintett. PILDID

Keila linnale saabus tervitus Eesti sünnipäev puhul sõpruslinna Birstonase linnapealt Nijole Dirginčienėlt.

Waldorfkool Läte pidas Eesti Vabariigi aastapäeva aktust Keila Muusikakooli saalis, kuhu mindi uhke rongkäiguga.

Eesti vabariigi sünnipäeva aktused olid ka Keila Koolis

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Vikerkaare laulu- ja tantsupeoke „EESTI LAPS“ tõi poolte rühmade lapsed taas saali. Eilse peoga võrreldes kohtusid seekord vanemate rühmade sõbrakesed. Südamlik pidu algas hümniga, jätkus vaheldumisi esinemistega ning lõppes kodu teemalise ühise laulu ja tantsuga. Mõlemal päeval tänati osalejaid temaatilise lipuvärvides kommipakiga. Soojad tänusõnad kõigile asjaosalistele. Palju õnne, armas Eesti! PILDID

Keila Vesi rekonstrueerib linna peaveetrassi ning seoses sellega lülitati välja veetöötlusjaam öösel 23.02.2024 kell 01.00 – 04.00. Linna veevarustust ei katkestatatud. Vesi suunati linna veetrassi varupuurkaevust. Seoses sellega võis ajutiselt esineda veesurve kõikumist ning vesi võis sisaldada nn õhumulle. Pärast katkestust võib esineda veehägusus. Hägune vesi ei ole tervisele ohtlik. AS Keila Vee poolt linnatrassi suunatavat joogivett kontrollitakse regulaarselt vastavalt kehtivatele nõuetele.

Plaanis oli Keila Suusasari 2024 6.etapp 23.02.2024 – Pikk sõit. Õus on sula.

Keila discgolfar Kaidi Allsalu andis teada, et tal avanes algaval uuel hooajal väikese üllatuse läbi võimalus oma hooaega alustada Ameerikas USA Naiste Lahtistel Meistrivõistlustel. Kuna USAsse reisimine on üsna kulukas ettevõtmine ning hooajal on plaanis veel mitmeid välisvõistlusi siis pani Kaidi kokku väikese loosi toetamaks oma teekonda. Loosi ühe pileti hind on 5€ ja pileteid saab soetada piiramatu arv. Piletid lähevad loosirattasse ülekande järjestuse alusel. Pileteid saab soetada tehes ülekande all olevale kontole: KAIDI ALLSALU  EE842200221033294565, selgituseks võib märkida TOETUS. Loosis saab osaleda 2. märtsini ning loosi teeb Kaidi  3. märtsil kell 18:00.  Loosi läheb 3 discgolfi kotti ning 4x 5ketast.

Laupäev, 24.veebruar:

Eesti Vabariigi 106.aastapäeva tähistamine Keilas algas kell 7.00 jutluse ja palvega Keila Miikaeli kirikus. Teenis Keila linna 2024.aasta kultuuripreemia laureaat, õpetaja Arndt Matthias Burghardt. Päikesetõusul, kell 7.37 toimus Keila Kultuurikeskuse ees lipuväljakul Eesti Vabariigi lipu heiskamise tseremoonia. Lippu aitasid heisata Keila Maakaitsekompanii kaitseliitlased, Aita Viigi, Anneli Pärlin ja Jane Süld Naiskodukaitsest ja noorkotkas Hendrik Räim. Hümni laulis segakoor Keila (dirigent Arvo Pihlamets) ja kammerkoor Toonika (dirigent Kadri Leping). Pidupäeva tervituse tegi Keila Linnavolikogu esimees Tanel Mõistuselt. Tantsis segarahvatantsurühm Pillerkaar (juhendaja Aire Toms). Kultuurikeskuse ees pakuti sooja teed ja kiluvõileiba. Pärast tseremooniat oli pärgade panek Vabadussõjas langenute mälestuseks ehitatud Keila Algkooli majale. PILDID

IPSON kutsus kõiki koerasõpradest keilakaid ja oma treeningrühmade liikmeid koos koertega osalema traditsioonilisel IPSONi retkel, 24. veebruaril kell 11.00! Kogunemine Keila Kultuurikeskuse ees oleval lipuplatsil. Lõpp kõrval oleva Koertekeskuse ees. Retke pikkus sõltus ilmastikust umbes 2-3 tundi.

Keila uus lauluväljak on nüüd valmis! Nojah, puu peab veel lehte minema ja muru lume alt välja pääsema, kuid betoon on valatud, pingid on kinnitatud ja juhtmed on ühendatud. Isegi kasutusluba on olemas! Ja nüüd saavad kõik huvilised platsile jalutama minna ja tehtut oma silmaga uudistada. Esialgu tasuks aga piirduda käimisteedel liikumisega, sest kõik see, mis ootab kasvamiseks ja kosumiseks kevadet, peab saama veel natukene rahu. Mõnel pool jäävad seepärast ka piirdeaiad esialgu püsti. Mõnel pool võib jää alt välja sulada ka mõningast väiksemat ehitusprahti. Ehitaja vabandab selle pärast! Avamispidustused toimuvad maikuus. Pilt Tarmo Rande.

Keila Tervisekeskuses tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva 106 x 100 m teateujumisega.

U18 Balti võistkondlikel meistrivõistlustel Klaipedas 1500m hõbe Karmel Janole.

Pühapäev, 25.veebruar:

Kavas oli Keila Suusasarja 7. etapp  – Vigursõit. Õues on sula. Etapp viiakse lobi 800m pikkuksel metsavahelisel rajal.

Eelmine Keila Linnavolikogu 29. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content