6.nädal 2024

Esmaspäev, 5.veebruar:

Linnavalitsuse saalis toimus jäätmevaldkonna infotund, huvilistele olid avatud temaatilised konsultatsioonid. Nõu andsid TVO spetsialistid pakendite kogumise ja kollase koti teemal, sai sõlmida lepinguid, – Ragn Sells kodukliendi konsultandid, – linnavalitsuse spetsialistid kompostimise ja biolagunevate jäätmete teemal. Infotundi korraldas linnamajandus, -ehitus- ja keskkonnateenistus

Keila Kooli Pargimaja 3.klassi õpilastele mängujuhtide koolitus (haridusprogrammi Liikuma Kutsuva Kool raames). Põhjamajas oli 5.-9. veebruaril Enn Soosaare nädal. Tegevused on ainetundides, peakorraldaja oli õpetaja Agnes Kolga.

Noortekeskuse juhataja Gethe Kooli külastas  5.-7.vebruaril Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt elluviidava projekti “Mis LOOM on ANK?” vol 2 raames Muru, Saaremaa ja Hiiumaa noortekeskuseid.

ENSTO võõrustas Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine “Intelligentsed tootmissüsteemid ja tehnoloogiad” tudengeid Ensto Keila tehases. Päeva alustati ohutusreeglitega. Seejärel viidi tudengid ringkäigule tehasesse, kus tutvustati kaasaegset tehnoloogiat. Tootmistuuri peamine fookus oli innovaatilisel silikoonsurvevalu tootmisprotsessil. Auditooriumis said noored tulevased spetsialistid ülevaate ka tootmisjuhtimistarkvarast TIG, mis on oluline tööriist tootmisprotsesside efektiivsuse ja kvaliteedi tagamisel.  Samuti räägiti, milliseid võimalusi pakub ENSTO nii töötamiseks kui ka praktikaks – meil on alati hea meel uute tegijate üle. Noorte tagasiside oli igati positiivne.

Postimehes avaldatud Eesti koolide edetabelis on Keila Kool 45.kohal. On oluline teadvustada, et pingereas olevad koolid ei „võistle“ siiski päris ühtsetel alustel, vaid neid on võimalik jagada erinevateks kategooriateks: 1.    Valitud õpilastega koolid (nn G5 + erakoolid) e. nn eliitkoolid; 2.    Piirkonnakoolid ja 3. Mittestatsionaarse õppega koolid, kus õpivad õpilased, kes on statsionaarse õppe erinevatel põhjustel, kuid ennekõike tulemuslikkuse vähesuse tõttu pooleli pidanud jätma. Keila Kool on piirkonnakool, mille osaks on ka mittestatsionaarne õpe. Kaasnevalt on Keila Kooli paiknemine statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe keskmiseks. See omakorda tekitab iga-aastaselt olukorda, kus kooli statsionaarse õppe sooritust kuvatakse koos mittestatsionaarse õppe sooritusega. Sealjuures on oluline märkida, et Keila mittestatsionaarne õpe on teiste mittestatsionaarse õppega õppeasutuste võrdluses heal tasemel. Eelmisel aastal oli Keila Kool samas pingerivis 56.kohal.

Keila kaotas võõrsil mängides PAF liiga mängus tabeli liidrile Kalev/Cramole 92:79.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus andis teada, et koostöös AS Ridangoga saab alates veebruarist 2024, lisaks sularahale ja ühiskaardile laetud e-rahale osta Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse haldusalas maakonnaliinide bussides pileteid ka pangakaardiga.

Teisipäev, 6.veebruar:

Keilas oli täna peaminister Kaja Kallas. Pärast Keila Lehele antud usutlust kohtus peaminister Reformierakonna kohalike piirkondade juhtidega, sealt liikus Harju Maakonnaraamatukogusse, et pidada loeng Keila Väärikate Ülikoolile. Keila päev lõppes linnavalitsuse saalis kohtumisega piirkonna ettevõtjatega – Keilast, Sauelt, Harkust ja Lääne-Harjust!

Miki lasteaias oli “Jess, lapsed” koolitus personalile

Vikerkaare lasteaias oli Onu Ervini Lasteteatri etendus “Puhtu ja Mustu”. Laste ees rullus lahti vaheldusrikka iseloomuga, õpetliku sisuga hügieeni, looduse ja keskkonna ning säästlikkuse teemaline lugu kahest erineva käitumise ja mõttemaailmaga tegelasest. Ühtne tervik moodustus läbi sõna, laulu ja mängu. Lapsed said teada, kuidas leida ja hoida seda kaunist keskkonda meie ümber ning osata näha looduse ilu ja ande. Tänusõnad nii esinejatele kui publikule.

Kolmapäev, 7.veebruar:

Selgus, et Keila Coolbeti pikaajaline abitreener ja tänavu meeskonna juures konsultandina tegutsev Üllar Kerde pälvis presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi! Vabatahtliku vereandjana pälvis Punase Risti teenetemärgi  155 korda verd loovutanud keilalane Renato Okspuu.

Harju Maakonnaraamatukogus toimus selle aasta esimene beebiball – 2023.aasta septembris, oktoobris, novembris ja detsembris sündinud beebidele. PILDID Kutse said 32 Keilasse sündinud beebi (19 poissi/13 tüdrukut), kellest enamik tuli ka oma vanematega kohale. Tervitasid Miki lasteaia laululapsed, linnapea Enno Fels, Kersti Salf Harju Maakonnaraamatukogust, Trallipallitajate juht Riin Hiieväli, abilinnapea Maret Lepiksaar ja haridusspetsialist Kristel Kõrvits. Tere tulemast, uued linnakodanikud!

Keila Muusikakoolis toimus Loode-Eesti muusikakoolide löökpilliõpilaste konkurss. Keila muusikakooli õpilased esinesid väga hästi: I vanuserühm Taaniel Va I koht (õp. Csaba Zoltan Marjan), Karl Patrik Esaul III koht (õp. Brita Reinmann), Kaspar Friedrich Kivimets diplom (õp. Csaba Zoltan Marjan), Evon Leping diplom (õp. Csaba Zoltan Marjan). II vanuserühm Riko Ronni Kötsi III koht (õp. Brita Reinmann),  Lukas Miller II koht (õp. Csaba Zoltan Marjan), Henri Rajamäe diplom (õp. Csaba Zoltan Marjan). Löökpillide kontsertmeister on Kairi Vavilov

Miki lasteaia Pääsusilmade rühm külastab linnavalitsust ja Keila Lehte.

Harjumaa Muuseumis alustati vastlapäeva programmiga.

Saku Gümnaasiumis toimunud keemia olümpiaadi Harjumaa piirkondlikus voorus osales koos aineõpetaja Einard Mändlaga  Karl-Mattias Allikmäe 9.b, Mariann Reis 9.b, Risto Laur 9.f ja Janeli Klaar 9.g klassist.

Saku II liigas kohtus Keila Korvpallikool pargimaja saalis Saku Korvpalliklubiga.

Keila Kooli 5.-9.klassidele toimus selle õppeaasta teine mälumänguturniir, mille teemaks olid: „Loodus meis ja meie ümber“ ja „Ajaloost kuni loomariigini“.  Mälumängu järgmine voor toimub 30.aprillil.

Neljapäev, 8.veebruar:

Keila Linnavalitsuse 132.istung 8.veebruaril 2024.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa Allika Kodud OÜ-le Allika tn 7 uue kortermaja reklaami paigaldamiseks  Luha tn 15 kinnistule. Ühepoolne 4,5 x 2 m suurune reklaam on nähtav Paldiski maanteelt ja Luha tänavalt ning see ei sega sõidukijuhtide nähtavust. Reklaami eksponeeritakse 08.02.2024 – 31.08.2024.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega seatakse Keila linna omandis olevale Põhjakaare tänava kinnisasjale teeservituudi Põhjakaare tn 6 asuva Lidli kaupluse kasutuses oleva kinnisasja kasuks. Teeservituudi sisu on Põhjakaare tänava kinnisasja osa kasutamine Lidli kaupluse klientide teenindamise ja parkla eesmärgil. Teeservituudi seadmise eest maksab valitseva kinnisasja omanik Keila linnale tasu, ehitades välja piirkonna kergliiklusteede lõigud ning annab vastutasuks linna kasutusse isikliku servituudi alusel Põhjakaare tn 1 kinnisasja ehitades sinna sõidu- ja kõnnitee koos kaasnevate rajatistega ning avalikes huvides 20 parkimiskoha igapäevaseks ristkasutuse tagamiseks. Teeservituut seatakse tähtajatult.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu „Koolieelses lasteasutuses käivate last toidukulu tasumisest vabastamine“ muutmise eelnõu. Tänane toidukulu päevamaksumus suuruses 2 eurot 20 senti ei kata ära lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsekulu, sh kallinenud toiduainete kulu. Alates 1.jaanuarist 2024 rakendus käibemaksumäär 22%. Lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsekulude (toiduainete kulu ja köögipersonali palk) arvestamise tulemusel, tagamaks kvaliteetse toidu pakkumise jätkamine, on Keila Lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki hoolekogud otsustanud määrata 1. veebruarist 2024  toidukulu päevamaksumuseks 4 eurot, mille on kinnitanud Keila Lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki direktorid. Hoolekogud on teinud ettepaneku lapsevanema vabastamiseks lapse toidukulu tasumisest sama summa ulatuses kehtivas volikogu määruses sätestatud tingimustel. Linnavalitsus küsib Linnavolikogult luba suurendada linna panust toidukulu vabastusega laste eest tasumisel.

Kehtiva määruse kohaselt on toidukulu tasumisest vabastatud lapsed, kelle sissekirjutus ja kelle mõlema vanema sissekirjutus Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, või laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel, või Keila eralasteaias Rukkilill käiva lapse rahvastikuregistrijärgne omavalitsus on andnud nõusoleku Keila Linnavalitsuse määratud kohamaksumuse tasumiseks, või lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine“ alusel. Kui lapse ja ühe vanema sissekirjutus on 1.jaanuari seisuga Keila linn, siis vabastatakse toidukulu tasumisest 50 % ulatuses. Seda pügalat eelnõu ei muuda ja Keila linna lastele on asteaia toit jätkuvalt tasuta.

Linnavalitsus kinnitas Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmuse konkursi tulemused. Võitjad ütleb välja 16.veebruaril ilmuv Keila Leht.

Linnavalitsus otsustas sõlmida Harjumaa Omavalitsuste Liiduga koostöölepingu projekti “Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine” toimimiseks. Projekti raames rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus Harjumaa Omavalitsuse Liidu taotlusel töölepingu alusel Keila linnavalitsusse ametisse võetava noorte heaolu spetsialisti palgakulud. Spetsialist hakkab nelja aasta kestel tegema NEET-riskis noortega juhtumikorralduslikku ja ennetuslikku tööd ning osaleb võrgustikutöös nii kohalikus omavalitsuses kui ka maakonnaüleselt.

Geter Ehrenpreisi viimane tööpäev Keila Noortekeskuses.

Miki lasteaia Kassikäppade rühma lapsed said täna Külli Daveli juhendamisel esmaabi koolitust. Lapsed olid huviga kuulamas ja tegutsemas ning avaldasid soovi teinekord uuesti esmaabi õppida.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Riigi Infosüsteemi Ameti koostöös valminud infoteenus on loodud lähtudes küsimustest ja muredest, mis on vestlustes inimestega enim esile kerkinud. Riigiportaalist eesti.ee leitav infoteenus sisaldab infot surma registreerimise, surmatõendi saamise, matusetoetuse, pärandi ja lahkunu rahaasjade ajamise kohta, kuid juhib ka tähelepanu sellele, miks on oluline rääkida oma lähedastega matuse planeerimisest. Sündmusteenuse leiab  siit: https://www.eesti.ee/syndmusteenused/et/laehedase-surm Sündmuspõhiseid teenuseid rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest. Lähedase kaotuse sündmusteenus valmis koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Tallinna linna, Viimsi valla, Saaremaa ja Võru valla ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Harju Elekter Estonia andis piltide jagamisega teada, et  2.veebruaril toimus esmakordselt Harju Elekter Eesti KICKOFF sündmus, mille eesmärk oli kutsuda kogu meie suur tööpere kokku ja anda tugev hoog aastale.  Päeva esimeses pooles läksime sügavuti ettevõtte eesmärkidesse ning kuulasime juhtide paneeldiskussiooni sektori tulevikust ja magusaimatest õppetundidest.  Siis sukeldusime ettevõtte väärtustesse, kus kõlas näiteid elust enesest, seotud Harju Elektri väärtustega – areng, koostöö ja usaldus. Särava punkti päevale andis koolitaja ja coach Ruti Einpalu, kes avas, mis toimub meie ajuga stressiolukorras ning tutvustas teaduslikult tõestatud viise, kuidas end nendel hetkedel toetada. Päeva juhtis meile teleekraanide vahendusel tuttavaks saanud teaduse populariseerija ja füüsik Aigar Vaigu.

Glamox andis teada, et Keila tehase juht Virve Jõgeva pälvis Glamox Grupis Everyday Hero eriauhinna – Special CEO award. Virve silmapaistev juhtimine ja pühendumus kestlikkusele on viinud Keila tehase kiirele kasvule, muutes selle grupi kõige kasumlikumaks tehaseks. Lisaks saavutas Glamoxi Keila tehas 2023. aastal vastutustundliku ettevõtluse indeksi KULDmärgise! See on suurepärane tunnustus, mis avaldab kestvat mõju meie tööle ja pühendumusele jätkusuutlikkusele!

Reede, 9.veebruar:

Keila lehes Harju Maakonnaraamatukogu 105.sünnipäevast.  Uudistes ühistranspordi piletitest, linnavalitsuse uuest töötajast Triin Merisaarest, haridusse panustamisest ja kuidas ka linn õpetajate palka tõstab, punutistest raamatukogus, Eestimaa suurima südame tegemisest, jäätmete sorteerimisest, Häirekeskuse tänust lastele, suurest rahvamuusikapeost, jäälemineku keelust, löökpilliõpilaste konkursi tulemustest. Keila Lehele andis usutluse peaminister Kaja Kallas. Andre Poopuu kirjutab Keilast, kui atraktiivsest elukeskkonnast. Muuseumivaramu jätkab Keila apteegi ajalooga. Tegija on Lisette Tammik.

Miki lasteaias tähistati Draakoniaasta algust.

Kultuurikeskuses tähistati kontserdiga Keila rivitrummarite tänase koosseisu 5.sünnipäeva. PILDID Laval ettevalmistusorkester (dirigent Valdo Rüütelmaa), Keila Linnaorkestri rivitrummarid (juhendaja Riina Rüütelmaa), Keila Linnaorkester (dirigendid Valdo Rüütelmaa ja Triin Viljus – Schippers) ning Tabasalu Brass ja Rauno Rüütelmaa. Rivitrummarid alustasid oma tegevust Keilas 1980-ndate alguses, kui dirigent Koit Kirber kaasas keskkooli neiud trummidega Keila Kooli orkestri ja Harju KEKi orkestri juurde. Tollest koosseisust on Anu Kütt ja Riina Kask Keila Linnaorkestri trummitüdrukute rivis ka täna. Uus tähelend algas 2008.aasta sügisel. Mängiv juhendaja on tollest algusest siiani Riina Rüütelmaa. Täna olid laval veel Maarika Laht, Ekaterina Raevskaya, Kretel Vaiknurme, Marie Adson, Delisa Kaljapulk, Hanna-Looren Samberg . Muide, rivitrummaritega saab uhkeldada vähem, kui kümme orkestrit Eestis.

Keila Kooli Pargimajas Öölugemine teemal “ÖÖS on roheLUST”.   Osalesid 3. ja 4.klasside õpilased, kellele meeldib lugeda. Üritusel saab nii lugeda, kui kuulata teiste lugemist. Võeti mõõtu raamatutetundmises ning loomulikult tuli ka üllatuskülaline, raamatuillustraator Kertu Sillaste. Päeva lõpetuseks saalis öökino. Üritus algab 09.02 kl 18.00 ja lõppeb 10.02 kl 8.00.

Füüsika olümpiaadil Viimsi Gümnaasiumis osales Keila Koolist Ville Mets 11.m, Marie Reinula 9.d, Martin Vanamölder 9.d, Keron Joasoon 9.f ja Risto Laur 9.f klassist.

Keila Coolbet võttis kodusaalis vastu BK Liepaja meeskonna, kellele pidime me esimeses kohtumises kahjuks alla vanduma. Saadi väga vajalik võit 97:89 meile tabelisse! Terve mängu suutsime juhtivas rollis olla ja väga lähedale vastast ei lasknudki. Kristjan Kasemets viskas parimana 29 punkti.

Keila elanik Lembe Sihvre koos Kristi Tederi, Saima Tõigastiga pälvis Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – käsitöö aastapreemia “Paeltega ehitud puud” projekti eestvedamise eest

Laupäev, 10.veebruar:

Täna, 10. veebruaril algab Hiina kalendri järgi draakoni aasta. Selle puhul kaunistavad meie raamatukogu lastetoa seina Keila Lasteaia Miki Meelespeade rühma laste joonistatud draakonid. Näitust saab vaadata 11. märtsini.

Keila Basketi naiskond pidi kodumängus tunnistama TSA/Cityteed paremust 35:91.

Soome Eurolaulu valikul, Uuden Musiikin Kilpailul tuli nublu koos Mikael Gabrieliga kolmandale kohale.

Üle kolmesaja võistlejaga Rahvusvahelisel Tallinn Judo Cup-il suutsid ennast pronksmedalile maadelda Keilast OOkami klubist Norman Eesmäe ja Hugo Dominik Koronen.Pühapäev, 11.veebruar:

Keila Sotsiaalkeskuses alustas Gordoni perekool.   Gordoni perekool on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel on tekkinud muresid või küsimusi seoses laste kasvatamise või peresuhetega. Keilas alustanud perekool koosneb kaheksast kohtumisest, mis toimuvad Keila Sotsiaalkeskuses (Männipargi 1-3) pühapäeviti kell 16-19. on Õnne Aas-Udam. Koolitusel saab õppida ja harjutada: kuidas tulla toime lapse jonni ja vastupanuga; kuidas ennast vanemana kehtestada nii, et suhted ei saaks kahjustada; kuidas last kuulamise abil rahustada; kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid järgiksid; kuidas ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel; kuidas vanemana jaksata ja enda vajaduste eest seista. Osalustasu ühele lapsevanemale on 25 eurot. Keilas toimuv koolitus on suunatud lapsevanematele, kelle elukoht on registreeritud Keila linnas. Eelkõige ootame osalema kooliealiste laste vanemaid. Rohkem infot http://sinamina.ee/ee/koolitused/gordoni-perekool  

JJ-Street Tantsukool koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti kutsusid juba kolmandat aastat järjest sõbrapäeva eel välja selgitama KUS ASUB EESTI SUURIM SÜDA❤️ Keila südametegijad kogunesid Keila Kooli staadionile. PILDID Palju täpselt inimesi südant tegema Keilas ja teistes linnades kogunes, selgub  12. veebruaril, kui JJ Streedi lehel avaldatakse üle Eesti tehtud südamete pildid ning antakse välja EESTI SUURIMA SÜDAMEGA KOHA 2024 tiitel. Südameaktsiooni eesmärk on tänavu tulla peast südamesse! Ajal, mil meie ümber on palju väljakutseid ja maailm on pidevas muutumises, on veelgi olulisem näidata välja hoolivust ja südamlikkust.

Nädalavahetusel toimusid Tallinnas Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus. Kristo Mägi Kergejõustikuklubist Tipp saavutas U23 vanuseklassis 400m jooksus kuldmedali ning 200m ja 800m  jooksus pronksmedali! Pildil ka  treener Mikk-Mihkel Arro. Karmel Jano saavutas U18 vanuseklassis 1500m jooksus ja 800m jooksus pronksmedali!

Eelmine 5.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content