5.nädal 2024

Esmaspäev, 29.jaanuar:

Mikis lasteaias oli hoolekogu koosolek.

Keila Lasteaed Vikerkaar 39. sünnipäeva karneval pakkus elevust ja rõõmu nii väikestele kui suurtele. Lotte kutsus lapsed kaasa ja koos äratati üles Uinuv Kaunitar Vikerkaar, kes oleks peaaegu oma sünnipäeva maha maganud. Lasteaiapere trallis südamest – väikesed ees ja suured järel. Mängiti põnevaid laulumänge ja lauldi sünnipäeva laulu. Suurematel lastel olid rühmade kaupa vikerkaare värvilised detailid, mille alusel neid tantsu saatel rongile kutsuti. Kuninganna Kaia kinkis lasteaia poolt rühmadele põnevaid lühijutte sisaldava raamatu „Jip ja Janneke“. Tänusõnad muusikaõpetajatele Aunele ja Karinile ning kõikidele osalejatele. Kostüümid olid erilisest erilisemad – aitäh nii peredele kui teistele asjaosalistele. Personalile on lõuna ajal kaetud kohvi- ja teelaud, kus saab sobival hetkel tordiga maiustada. PILDID

Keila Kooli juhatus: Streigi ajal tegemata jäänud töö jääb tasustamata ja puhkusepäevad jäävad ka saamata. Hiljem lisatööna tehtud töö hüvitatakse lisatasuna käskkirja alusel, kuid puhkusepäevi juurde ei saa. 5 streigipäeva on 1 puhkusepäev vähem. Riiklik õpetaja töötasu alates 2024a jaanuarist on 1803, mis on 3.1% suurem eelmise poolaasta töötasust(1749€). Klassijuhataja tasu Keila Koolis eelmisel poolaastal oli 180€. Klassijuhataja tasu tõuseb 11,1% ja alates jaanuarist on klassijuhatamise eest makstav tasu 200€. Motivatsioonifondi varasemal kujul ei ole.

Keila Kooli humanitaarainete õppetool teatas, et  toimus piirkondlik lingvistikaolümpiaad, milles osalesid koolist 10. klassi õpilased, keda juhendas õpetaja Gristel Mänd. Ülesannete lahendamise käigus tuli süübida keelte hääldus- ja stenograafiaerisustesse, võrrelda eesti ja inuinnaqtuni ning eesti ja purepetša keelt, kirjutada nanai keeles numbreid. Harjumaal saavutas tubli teise koha Mattias Mitro Lyra.

Harju Maakonnaraamatukogus on kuni kuu lõpuni vaadata Mirjam Mölder-Mikfelti maalide näitus 250.visioon/50th vision“.

Kaamos Karikavõistlustel võitis Keila Coolbet Rakveres kaheksandikfinaalis Reinar Halliku korvpallikooli 81:93. Järgmine vastane on Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Teisipäev, 30.jaanuar:

Keila Linnavolikogu 28. istung

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2024. aasta koondeelarve, milles on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 24 768 095 eurot, põhitegevuse kuludeks 23 786 021 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -2 052 582 eurot, vahendid finantseerimistegevuseks +1 272 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas +201 492 eurot. Põhitegevuse tulusid on planeeritud 24,8 miljonit eurot, mida on 4% rohkem kui 2023. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 65% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 15 943 000 eurot ehk 9,2% rohkem, kui 2023.aastal, maamaks 166 000 eurot, reklaamimaks 10 000 eurot. Alates 2023. aasta juulist kehtestati teede ja tänavate sulgemise maks, millest järgmisel aastal laekub prognoositult 5 000 eurot.

 Samaga selgusid Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad : sünnitoetus – 500 eurot lapse kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 150 eurot lapse kohta;  juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus;  erivajadusega lapse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, (isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,2 eurot  kilomeetri kohta);  hooldajatoetus puudega lapse hooldajale – 70 eurot lapse kohta kuus; hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale – 70 eurot hooldatava kohta kuus; matusetoetus – 240 eurot lahkunu kohta; lastega pere toetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas; koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus – kuni 98,4 eurot lapse kohta kuus; vajaduspõhiselt laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus – kuni 400 eurot aastas;  koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär – kuni 500 eurot ühe lapse kohta kuus.

Keila Linnavolikogu lubas Keila Linnavalitsusel läbi viia viis riigihanget, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Kavas on viia läbi lihthankemenetlus „Keila jõeäärse promenaadi projekteerimistööd“, lepingu tähtajaga kuni 12 kuud;  avatud hankemenetlus „Keila jäätmejaama operaator perioodil 2025-2027“, lepingu täitmise tähtajaga kuni 36 kuud; avatud hankemenetlus „Keila jääväljaku operaator perioodil 11.2024-03.2027“, lepingu tähtajaga kuni 29 kuud; avatud hankemenetlus „Keila Põhja tänava projekti koostamine ja elluviimine“, lepingu tähtajaga kuni 12 kuud ning avatud hankemenetlus „Keila Tallinna mnt rekonstrueerimine“, lepingu tähtajaga kuni 9 kuud.

Linnavolikogu otsustas omandada koguhinnaga 4 500 eurot Keila linnale HÄVEL & CO OÜ-lt kinnistud  Raba tn 90a asuv kinnistu ostuhinnaga 1500 eurot  ja Ringtee 6a asuva kinnistu ostuhinnaga 3000 eurot, millel asuvad puurkaevud.

Linnavolikogu otsustas võõrandada otsustuskorras LLM3 OÜ-le Keila linna omandis olevast Keila linnas asuvast kinnistust  jagamisel moodustatud Maanteeserva kinnistu (sihtotstarve tootmismaa 50%, ärimaa 50%) hinnaga 750 000  eurot. Kinnistu müük enampakkumisel nurjus osalejate puudumise tõttu.

Keila Linnavolikogu muutis oma 26.02.2013 määrust nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ millega nimetaid linnavalitsuse struktuuriüksustena linnakantselei; majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus;  haridus-, kultuuri ja sotsiaalteenistus; finants- ja infotehnoloogia teenistus. Linnavalitsuses on 27 ameti- ja 12 töökohta.

Harju Maakonnaraamatukogus tähistati eesti kirjanduse päeva eesti kirjanduse kooslugemisega. Loeti ette Kadri Hinrikuse raamatut “Taks ja Dogi”. Pärast ettelugemist meisterdamine. Kogu päeva võimalik mängida mängu “Kes on kes eesti lastekirjanduses?”. Mängima olid oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud.

Miki lasteaias saadi eesti kirjanduse päeva tähistamiseks kokku muusikasaalis, et üheskoos kuulata kahte lugu Kadri Hinrikuse raamatust “Taks ja Dogi”.

Ka Sotsiaalkeskuses tähistati eesti kirjanduse päeva. Soovijad said teistele lugeda ette lõike oma lemmikraamatust.

Vikerkaare lasteaias tähistasid Pöial-Liisi ja Arabella rühma lapsed koos eesti kirjanduse päeva, mis on ühtlasi kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäev. Tähtsa sündmuse tähistamiseks kutsus Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Soome Tuglase Selts taas kõiki üle maailma koos head eesti lastekirjandust lugema. Peale A. H. Tammsaare tutvustamist ja tema raamatu “Poiss ja liblikas” meenutamist, lugesime Kadri Hinrikuse raamatut „Taks ja Dogi“. Lapsed kuulasid lugusid “Lõhnad” ja “Matk” ning seejärel sai loetu-kuuldu ka üles joonistatud – tundub, et nii mõnigi lapsevanem peab sammud raamatupoodi või raamatukokku seadma. PILDID

Miki lasteaed tähistas eesti kirjanduse päeva ja luges üheskoos Kadri Hinrikuse raamatut „Taks ja Dogi”, mis jutustab maailma suurimatest sõpradest – koertest Taks ja Dogi. Raamatust loeti kahte lugu „Lõhnad” (lk 23-25) ja „Matk” (lk 56-58)

Kogunes Keila aasta tegija ja aasta sündmus komisjon et valida välja laureaadid. Võitjad avalikustab Keila Leht.

Harjumaa üheksandate klasside õpilastele toimus  inglise keele võistlus Laagri Koolis. Keila Koolist osalesid Dagmar Eloise Schmidt, Mariann Reis, Karl-Mattias Allikmäe 9b, Mia-Brit Zelinski, Kaspar Masing, Ellada Dambajeva ja Lenna Marie Sepp.

Kiilis Gümnaasiumis toimusid Harjumaa koolidevahelised võistlused võrkpallis. Keila Kooli esindus sai 4.koha.

Harjumaa muuseumis on riiulis Eesti kirjanduse TOP-20 – raamatukogu lugejate lemmikraamatud aastal 2023.

Kolmapäev, 31.jaanuar:

Keila Väärikate Ülikoolis oli loengkinnisvara ohutust ostust-müügist-vahetusest. Kõneles kinnisvaramaakler Külli Friedrichson.

Keilas alustas taas vanemluskoolitus „Imelised aastad“. „Imelised aastad“ koolitus on suunatud 2-8-aastaste laste vanematele, kes tunnevad, et soovivad tuge ja nõu lapse kasvatamisel. Koolitusel omandatud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme tulevikus. Koolitus kestab 16 nädalat ning kohtumised toimuvad igal kolmapäeval kell 18-20 Keila Lasteaias Miki. Osalustasu on 50 eurot lapsevanem. Koolitusel on oodatud osalema mõlemad lapsevanemad ning ka teised lapse jaoks olulised inimesed, kes temaga igapäevaselt kokku puutuvad.

Keila Coolbet viimane mäng ENBLis lõppes kodumängus Serios Group Newcastle vastu kaotusega 84:92.

Keila Muusikakoolis andis kontserdi klaveriduo Aurēlija Šimkus (Läti) ja Tony Yike Yang (Kanada). Kavas: J.S. Bach, F. Liszt, G. Faure, W. A. Mozart, G. Gershwin. Sissepääs prii.

Neljapäev, 1.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 131.istung 1.veebruaril 2024.

Linnavalitsus määras katastriüksuse Kruusa tn 11a uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Vaikne tn 42 ja  Kruusa tn 15  uueks koha-aadressiks Harju maakond, Keila linn, Vaikne tn 44.

Keila linnavalitsuse kinnitas 2024.aasta hankeplaani. Kavas on sel aastal kuulutada välja hange Keila lauluväljaku haljastuse hoolduseks, Keskväljaku remondiks, kergliiklejate rohekoridori projekteerimiseks, lasteaed Vikerkaar madalseiklusraja rajamiseks, jõeäärse promenaadi projekteerimiseks, Keila jäätmejaama operaatori leidmiseks perioodil 2025-2027, Keila jääväljaku operaatori leidmiseks perioodil 11.2024-03.2027, Põhja tänava projekti koostamiseks ja elluviimiseks,  Tallinna mnt. rekonstrueerimiseks ning toiduainete hankimiseks lasteaedadele 2025.aastal.

Linnavalitsus tegi ühe aastase raamlepingu sõlmimise ettepaneku hanke alusdokumentide tingimustele vastava pakkumuse esitanud ja kvalifitseerimistingimustele vastavale aktsiaseltsile PINUS aasta maksumusega 149 262,98 eurot, millele lisandub käibemaks.

Linnavalitsus kehtestas Eesti Infoturbestandardi (E-ITS) rakendamise raames Keila Linnavalitsuse infoturvapoliitika, arvuti kasutamise korra ja infosüsteemide kasutamise korra.

Linnavalitsus kandis bilansist välja kaks lootusetuks tunnistatud rahalist nõuet summas 361,35 eurot.

Linnavalitsus kandis raamatupidamises arvelt maha seoses uue soetamisega Ehitajate tee 1 hoone tuletõrjesignalisatsiooni, osaliselt Paldiski maantee senisest sõidutee kattest, Keila vana lauluväljaku ja selle osad ning mõned lasteaed Miki ja Keila Kooli mööbliesemed.

Arvestades Baltic Restaurants Estonia AS poolt juba mullu juunis esitatud hinnamuutuse teatist kehtestas Linnavalitsus  Keila Koolis koolilõuna maksumuseks 2.15 eurot päevas tagasiulatuvalt alates 1.01.2024.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 6. veebruarist 2024 OÜ Mõmsik teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele, kohaldas ühele lapsele lasteasutuse osalustasu soodustust.

Erakorralisi sotsiaaltoetusi maksti summas 160 eurot.

Linnavalitsuses alustas projektijuhina tööd Triin Merisaar. Tema peamised tööülesanded on uue lauluväljaku turundamise ja rentimisega seotud teemad. Lisaks hakkab ta suuremat koostööd tegema Keila Kultuurikeskuse ning Harjumaa Muuseumiga. Samuti saab ta olema seotud erinevate arendustegevustega – näiteks loomelinnakuga. Triin on põline Keila linna elanik ning 4 lapse ema. “Kogemusi olen kogunud erinevates valdkondades ja peamiselt on kõik seotud olnud Keilaga. Mul on olnud Keilas oma taaskasutuspood, suvekohvik ning lastehoid. Viimased aastad olen olnud tihedalt seotud turundusega. T1 keskuses olin üritus- ja ristturunduse spetsialist ning Jõgeva Valla Kultuuri turundusspetsialist. Hobiks on erinevate kontserdite korraldamine. Viimased kontserdid toimusid Keila jõepargis ning koostöös Keila linna ja noortekeskusega korraldasime sügisel väga menuka Perepäeva koos taaskasutuslaadaga. Üdini Keila fänn,” ütleb Triin enda kohta.

Värskelt Lääne-Harju piirkonnavanemana tööd alustanud Allar Lohu (keskel) käis täna tutvumisvisiidil Keila linnavalitsuses ja kohtus Keila linnapea Enno Felsi ja turvalisusnõunik Uno Paasiga. Lohuga olid kaasas Keila linna piirkonnapolitseinikud Pille-Riin Rajasalu (vasakul) ja Annika Koppel. Esimesed jutud oli Allar Lohu osalemisest Keila linna kriisikomisjonis, aga ka muud koostööd puudutavad teemad.

Harju Maakonnaraamatukogu 105.sünnipäeva ürituste sarjas oli täna, 1.veebruarl kohtumine kirjanik Justin Petronega, kes jõudis tutvustada ka oma uut raamatut “Minu Itaalia”. PILDID

Harju Maakonnaraamatukogus on tänasest Marika Mikkori väljapanek raiesmikuandidest ja taarast punutistest.  Marika Mikkor on erialalt ajaloolane ja etnoloog, lõpetanud Tartu ülikoolis ajaloo osakonna ja kaitsnud magistrikraadi kirjandusteaduses Tallinna ülikoolis. Palju aastaid olid minu uurimisteemaks Kaukaasia eestlased, kelle ajaloost avaldasin raamatu ja korraldasin näitusi. Enim viljeleb Marika enim viljeldatavat traadiga punumisvõtet, kuid on arendanud seda tunduvalt edasi, punudes sama tehnikaga nii korve, vaagnaid kui heinavaipu. Ta kasutab ka ka segatehnikat, kus oksi põimitakse „korrapäratult“ ning kasutatakse ka pruugitud klaas-, plast-, ja metalltaarat. Näitusel on välja pandud ka heinanukkud, mille valmistamine on võrreldav lõnganukkude tegemisega. Oma näitusega tahab Marika juhtida tähelepanu kodumaiste looduslike materjalide mitmekülgsusele. Vaata ka https://www.facebook.com/Aastaring

Sotsiaalkeskus kogub  veebruaris Ukraina haigla tarbeks voodilinu ja meeste riideid.

Toimus laste ja perede komisjoni koosolek.

Oli kogukonna tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg.

Keila Basketi esindusnaiskond võitis kodusaalis Pärnu Spordikooli 59:54. Meie parimad Anni Sild: 18p, 15ef; Kristel Talv: 13p,  22ef; Anneli Peterson: 9p, 17ef.

Selgus, et Prodigy Europe Tour tiimis jätkab ka sel aastal Kaidi Allsalu Keilast, kes osales 2023. hooajal  18 PDGA võistlusel ja saavutas seal 9 poodiumikohast 7 esikohta.

Reede, 2.veebruar:

Keila Leht alustab küünlapäeva puhul küünaldega. Uudistes riigimaa müügist, sündivusest, Eesti toidupiirkondadest, pühendusmündist, Gordoni perekoolist, Enstost, abist Ukraina haiglale. Keila leht avaldab pika usutluse Keila Kooli direktori Kristine Laanistoga ja Keila Coolbeti meeskonna peatreeneri Peep Pahvi pöördumise. Muuseumivaramu uus lugu on Keila apteegi ajaloost, mille on koostanud Tiia Mõek ja Katrin Sikk. Tegija on Eneken Maripuu. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keila raamatukogu 105. Sünnipäev. Hommikul pakuti külastajatele kringlit. Harju Maakonnaraamatukogu lasteteenindus ootas lapsi raamatukogu sünnipäevale. Kella 9.00-12.00 loeti sünnipäevajutte. Igal täis- ja pooltunnil algas uus lugemine. Lisaks suure sünnipäevapildi tegemine ja sünnipäevakommide söömine. Õhtul oli kohtumine kirjanik Tuuli Jõesaarega. Tuuli rääkis oma raamatust “Meie vana maja”.

E-Service AS teostas elektrikaabli rikke parandamiseks kaevetöid Põhja tänaval. Liiklus oli sel ajal oluliselt häiritud, võimalik ka liikluse sulgemine Põhja 8a juures asuva ristmikul. Kolmapäeval olid sama rikke tõttu Keila põhjaosas ulatuslikud elektrivarustuse katkestused.

Laupäev, 3.veebruar:

Harju Maakonnaraamatukogu ootas lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. Seekordses Jutuhommikus kõlasid pillilood ja laulud. Esitajateks Pille Karras ja kandleansambel “Peened sõrmed”. Pärast esinemisi on huvilistel võimalik jääda ka meisterdama. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Harju Maakonnaraamatukogus skulptuurinäitus “Kirjanduslikud kujud“ avamine. PILDID. Näitus on 2023. aasta emakeelepäevast, 14. märtsist  alates liikunud Saue valla raamatukogudes. Eesti kirjanduse päevaks on näitus jõudnud Harju Maakonnaraamatukokku. Saue valla raamatukogudes ringi liikunud skulptuurid peatusid kuues erinevas raamatukogus. Igas raamatukogus peatus korraga üks skulptuur ja kümne kuuga tehti skulptuuridega tuur raamatukogudele peale. Näitus „Kirjanduslikud kujud“ võetakse kokku 2024.aastal, kus eesti kirjanduse päevaks on kõik skulptuurid kohtunud Keilas Harju Maakonnaraamatukogu galeriis. Eksponeeritakse nii Saue raamatukogudes ringi liikunud kui teisigi projektiga liitunud skulptuure. Teisel veebruaril 2024. aastal tähistab Harju Maakonnaraamatukogu oma 105. sünnipäeva, mida tähistame ka skulptuurinäitusega. Näituse eesmärgiks on jõuda skulptuuridega lähemale kultuurihuvilistele inimestele, kes liiguvad raamatukogudes ja kõnetada külastajaid neile juba omases ning tuttavas keskkonnas. Skulptoritest on projekti ühinenud Tiiu Kirsipuu, Anne Rudanovski, Eneken Maripuu, Leena Kuutma, Paul Mänd ja Mari Hiiemäe. Harju Maakonnaraamatukogu näitusega on lisaks liitunud ka skulptorid Aili Vahtrapuu, Mari-Liis Tammi-Kelder, Iris Jurma, Tõnis Paberit, Jüri Ojaver, Piret Meos-Uibotalu. Projekti kureerib Eneken Maripuu. Inspireerivate kohtumisteni raamatukogudes!

Suusaorienteerumise Eesti MV teatesõidus jääb sula tõttu ära.

Pühapäev, 4.veebruar:

Sula tõttu jääb suusaorienteerumise päevak Keilas ära.

Eelmine Keila Linnavolikogu 28. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content