51.nädal 2023 Keilas

Esmaspäev, 18.detsember:

Keila Hoovilood: “Täna juhtus taas väike jõuluime, kui keilalased tegid maitsvad jõulupakid ühtekokku sajale inimesele! Tiiu Jalakas Keila Sotsiaalkeskusest teab, et need pakikesed teevad hoolealustele südamest rõõmu. Mitte keegi neist ei küpseta omal käel, kuid saavad koduse jõulumaigu suhu ning seeläbi parimad jõulutervitused kätte tänu kogukonna panusele.  Rõõmutoojate seas oli Keila Hoovilugude päeva hoovipidajaid, Kiwanis Eesti Keila üksus ja paljud teised keilalased. Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega valmistas imearmsad jõulukaunistused ning Keila Kooli algkoolimajast saadeti nii palju jõulukaarte, et neid jätkus ka Keilast kaugemalegi, Karjaküla sotsiaalkeskuse hoolealustele. Aitäh, armas keilalane! Soovime kõigile vastu palju jõulurõõmu ning armsaid hetki lähedastega!”

Linnavalitsus saatis linna tänavate hooldusega tegelevale EKT Teed OÜ-le pretensiooni teehoolduse osas ja leppetrahvinõude, kuna hommikusel kordusülevaatusel tuvastati kõnniteedel seisundinõuetele mittevastavat libedust. Jalgteedele on küll puistatud graniitliiva kuid see on sulanud jääkatte sisse ning teed on endiselt libedad. Lisaks raskendab kõnniteedel liikumist konarlik jäätunud lumekiht. Ka 15.detsembri kontrolliti teehoolduse halva kvaliteedi kohta saabunud kaebuseid ja leiti kinnitust teehoolduse halva kvaliteedi kohta saabunud pretensioonid. Kõnniteedel oli lumepudru ja millegi pärast oli sinna lume sisse ka graniitliiva puistatud. Puhastamist vajasid ka ülekäigukohad. Vastavalt tehnilisele kirjeldusele peab peab kergliiklusteedel lumetõrje olema tehtud 5 tunni jooksul alates lumesaju või tuisu algusest ja libedustõrje on tehtud 4 tunni jooksul alates libeduse tekkimisest. Lume paksus ei tohi ühelgi ajahetkel ületada: kohev lumi – 4 cm; sulalumi – 2 cm. Seni pole seda nõuet korrektselt täidetud. Keila Linnavalitsus nõuab EKT Teed OÜ-lt leppetrahvi 14. – 18.12.2023. a nõuetekohase teede hoolde tegemata  jätmise eest summas 2000) eurot.

Pargimajas tunnustati tublisid luuletajaid. Sussiluuletuse konkursile laekus 70 luuletust! Peedu reeglite järgi (kõik sõnad peavad algama sama tähe järgi) pani sõnu luuletuseks ritta 5 osalejat. Teedu reeglid olid kergemad  (4-realine ja ei tohi sisaldada sõna “jõulupuu”) ja luuletusi ka rohkem – 65 salmikest. Eriti usinad luuletajad on  3.a (õp. Jana Uibo), 3.b (õp. Anastasia Rikk) ning 4.e (õp. Evelin Süvari-Hein) klassis. Hea meel oli tõdeda, et leidus ka luulesõpru, kes tõid konkursile töid iseseisvalt. Suur tänu osalejatele ning nende juhendajatele!  Tublimaid aitas tunnustada Teedu ja Peedu jõuluraamatutega.

Harju Elekter Estonia: meie 340-liikmelises peres on nii palju säravaid ja andekaid inimesi, keda tänada ja tunnustada. Möödunud reedel saimegi kogu tiimi kokku kutsuda, vaadata aastale tagasi, tunnustada silmapaistvamaid kolleege ja nautida maitsvat jõululõunat. Aasta kolleegide tunnustamine toimub meil Harju Elektri väärtuste – areng, koostöö ja usaldus – järgi. Rõõm on esitleda meie kolme tähte, kes pälvisid tänavu aasta kolleegi tiitlid:   Arengu kategoorias – Katri Vaik , Koostöö kategoorias – Maksim Ivanov , Usalduse kategoorias – Annika Blumkvist. Suur aplaus nende suurepärase töö eest!  Lisaks jagasime veel mitmeid tunnustusi erikategooriates. Näiteks selgitati välja aasta ühendusklemm, aasta ohutustegu, aasta prooton, aasta “Neetidele valu”, aasta leidur Leo ja paljud teised põnevad tiitlid.

Võõral väljakul suutis Keila Coolbet 73:93 alistada tugeva Basket Brno meeskonna. Juba esimesest minutist olime mängus sees ja ei lasknud vastasel kordagi eest ära minna, vaid suutsime tugeva teise poolajaga sotid selgeks teha!

Esmaspäeval käisid Karikakarde rühma lapsed Keila Miikaeli kirikus jõululaule laulmas. Inspiratsiooni saadi kiriku kaunitest akendest ja meisterdati oma rühmalegi roosiaknad.

Vikerkaare lasteaia puhketoas oli 18-21.detsembril avatud 3.advendi jõulufilmide kinonädal. Rühmadele on jagatud multifilmide valik ja vaatamas käiakse rühmade kaupa.

Keila Kooli  vahvad noormehed tõid ka sel aastal väga toredaid enda valmistatud kuuseehteid ja mänguasju Rukkilille lasteaeda. Kuuseehted sobisid meie konkursil osalenud kuusele kohe ideaalselt, teised meisterdused jäävad kevadet ootama.  Nädala sees viisid õpetaja Dinibek Izbatõrovi õpilased oma töid ka teistesse lasteaedadesse.

Keila Sotsiaalkeskuse Kangakudumiseringi jõuluõhtu Harjumaa Muuseumi pärandõppe keskuses, algul tutvuti mõne telgedel kootud museaaliga, uuriti vanu kangakudumistarvikuid, seejärel toimus pidulik jõulukoosolek, kus peeti ka juubeliplaane.

Toimus Keila Muusikakooli õpilaste jõulupidu.

Harjumaa Omavalitsuste Liidus toimus NEET- Projektis osalejate kohtumine. 7. detsembril saiKeila Noortekeskuses kinnituse, et Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt esitatu projekt  on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuselt positiivse rahastusvastuse. Projekt  „Lääne- Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“  on viie Lääne-Harju KOVi ühisprojekt: Harku vald, Keila linn, Kiili vald, Lääne-Harju vald ja Saku vald. Projekti tegevused kestavad 01.01.2024-31.12.2027. Projekti käigus luuakse igasse KOVi noorte heaolu spetsialisti ametikoht ning 0,5 koormusega KOVide-ülese koordinaatori koht, kelle peamine ülesanne on analüüsida tehtud tegevuste tulemusi ning koordineerida laiemat võrgustikutööd. Projektis saab tuge vähemalt 180 NEET-olukorras noort, kellest vähemalt 25% edasi tööturule. Maakondlikult koordineeritud tegevuse, noorte heaolu spetsialistide professionaalse töö, omavalitsuste vahelise koostöö, noorte lähivõrgustiku toetamise ning läbimõeldud võrgustiku- ja ennetustöö kaudu on Lääne-Harjumaal (s.o Harku vallas, Lääne-Harju vallas, Keila linnas, Saku vallas ja Kiili vallas) suurenenud NEET-olukorras ja NEET-riskis 13-29 aastaste noorte motivatsioon ja konkurentsivõime ning 25% projektis osalenud abivajavatest noortest on jõudnud tööturule.

Teisipäev, 19.detsember:

Keila Linnavolikogu 27. istung toimus teisipäeval, 19. detsembril 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Linnapea aruande andis abilinnapea Maret Lepiksaar Keila linnapea kohusetäitjana.

Ülevate sotsiaaltööst Keila linnas kandis ette sotsiaalnõunik Piia Peterson.

Elanikke 10 374, sh ukrainlasi 334

Pensionäre 1953, neist üksi elavaid 280, töötavaid 447 (1.10.23)

500 puudega inimest (31 12 22, sh lapsi (8-16) 82

Sünnitoetust II osa 89, matusetoetust 88, esmakordselt kooli mineva lapse toetust 125, juubelitoetust 188, erivajadusega lapse transporditoetust 10 lapsele.

2024.a makstud 531 toimetulekutoetust summas 214319 eurot

Koduteenusel 66 isikut, täisealise isiku hooldust on saanud 41 hooldatavat, tugiisikuteenusel 21 last ja 64 täisealist rahvusvahelise kaitse saanud isikut.

Varjupaigateenusel 13 inimest (majutusüksuses)

Väljaspool kodu üldhooldusteenusel 71 suunamist, hetkel 56

Päevahoiuteenusel 9 isikut

Toetusi on veel.

Erihoolekande teenustel 63 isikut

Kokku on 2024.aastaks sotsiaaltööle planeeritud ca 2,4 miljonit eurot.

Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu Keila linnas moodustatava Maanteeserva kinnistu avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks ja enampakkumise menetluse lõppenuks. Linnavalitsusele pandi ülesanne korraldada nimetatud kinnistu müük otsustuskorras.

Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast moodustatavale kinnisasjale eelläbirääkimistega pakkumisel hoonestusõiguse seadmise nurjunuks ja pakkumise menetluse lõppenuks ning andis Keila Linnavalitsusele ülesande  korraldada nimetatud kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine turukompleksi ehitamiseks ja turu pidamiseks otsustuskorras.

Prysmian Group Baltics: Tänavu toetasime haridust, sporti ja vabatahtlikku tööd. Kohaliku elu edendamiseks jätkasime Keila Coolbet korvpallimeeskonna toetamist. Elektrialase hariduse vallas käivitasime uue projekti, nimelt toetasime elektriõppe kutsekoole õppevahendite ehk kaablitega. Samuti toetasime teadushuviharidust: enerhack laagrit ja Keila kooli teadusringi. Toetame ka töötajate vabatahtlikku tööd, mida kogunes 100 tundi.

Naksitrallid-Rõõmupallide laste etendus „Päkapikk, kes kaotas mütsi“ meeldis publikule väga. Esmaspäeval kutsuti mõned sõprusrühmad peaproovi vaatama ja eilsel jõulupeol mängiti etendust lapsevanematele. Põnevalt lavastatud ja hästi esitatud näidend täitis vaatajate südamed mõnusa jõuluootusega. Aitäh vahvale näitetrupile ja etenduse õnnestumise eest hoolitsejatele/korraldajatele! Tänusõnad publikule. Häid peagi algavaid pühi kõigile!

Vikerkaare lasteaia Kuukiirte rühm võttis osa Milda Playdough voolimise võistlusest ‘’Meie voolime’’, kus saavutati auhinnaline esimene koht. Võistlusel osaleti vahvate siilidega (plastiliin+kõrvitsaseemned). Kuukiirte rühm tegutseb tihti taaskasutuse lainel. Õpetades lastele, et igale asjale võib anda uue elu. Kõrvitsatest valmisid vahvad halloweeni kõrvitsad ning seemnetest said siilid endale toredad okkad.  Siilikestest tehtud pilt saadeti võistlusele ning seejärel asuti hääli koguma. Hääletusel koguti 427häält (like). Kuukiirte rühma lapsed võitsid endale igaüks Milda plastiliinid, taignarullid ja vormid.  Kuukiired tänavad kõiki, kes neile enda hääle andsid!

Miikaeli kirikus toimus õhtul Keila Kooli jõukontsert.

Sotsiaalkeskuses oli Jõululaulude ühislaulmine koos Lauluklubiga.

Muusikakoolis oli Margus Minn’i kitarriõpilaste kontsert.

Kolmapäev, 20.detsember:

Konkursi „Keila jõeäärse promenaadi ideevõistlus“ võitjatöö kandis märgusõnaga „JUUR“ ja selle esitas OÜ Väli koosseisus Kadri Uusen, Kadi Nigul, Johanna Etverk, Katariina Lepiku ja Kristian Nigul. Harju Maakonnaraamatukogus toimunud sündmusel kuulutas võitjad välja maastikuarhitekt Maarja Tüür, abilinnapea Maret Lepiksaar ja abilinnapea Inge Angerjas. Žürii koosseisu kuulusid: maastikuarhitekt Maarja Tüür (žürii esimees), Keila linna abilinnapea Inge Angerjas, Keila linna arhitekt Märt Maripuu , Keila linna planeeringuspetsialist Kadi Tuul, maastikuarhitekt Heiki Kalberg, arhitekt Toomas Paaver, maastikuökoloog Lauri Klein ning kogukonna esindaja ja muinsuskatse spetsialist Kirsi-Merilin Luik. Žürii sekretär (hääleõiguseta) oli Kerttu Kõll. Esimese koha auhinna väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Loe juurde

Vaata pilte.

Žürii: Töö ühendab elegantse käekirjaga jõepargi ja jõe-äärsed alad, luues kujunduslikult harmoonilise terviku. Arvestatud on Keila linna rohestrukuuri tervikliku sidumisega („roheline ring“). Töö on teostatud lihtsalt, turvaliselt ja laitmatult, näidates professionaalsust. Uusi elemente on lisatud ettevaatlikult tunnetades olemasoleva looduskeskkonna väärtusi. Positiivseteks aspektideks peeti jõepargi ja jõe-äärsete alade elegantset ühendamist, luues harmoonilise terviku, mis arvestab Keila linna rohestruktuuriga. Tööd hinnati lihtsuse, turvalisuse ja professionaalsuse poolest ning žürii kiitis uute elementide tundlikku lisamist, mis austavad olemasolevat looduskeskkonda.

II koha saanud ideekavandi märgusõnaga „minor plus est“,  esitasid  Loci Maisema-arkkitehdit OY ja TajuRuum OÜ. III koht ideekavand märgusõnaga „SIUTS-SÄUTS“ , autorid Birgit Pukk, Signe Kasepalu, Elina  Koel ja Kaile Escbaum AS K-Projektist. Eripreemia pälvis ideekavandi märgusõnaga „PURRE“ , mille esitasid OÜ Loovmaastik ja OÜ Rewild. Kõik tööd on kuu aega vaadata Harju Maakonnaraamatukogus.

Keila Baptisti Kogudus, Keila adventkogudus ja EELK Keila Miikaeli kogudus ühendasid jõud ja tulid täna õhtul Keila jaama, et rongilt tulijatele pakkuda piparkooke ja glögi ning laulda jõululaule. Möödujatele anti teada ka jõulujumalateenistuste toimumisaegadest.

Saku II liiga mängus oli Keila Korvpallikoolil külas BC Kalev/Cramo II ja võitis 60:57.

Keila Kooli võrkpalli huviringis  toimus matškohtumine gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate/koolitöötajate vahel. Pingelise kohtumise võitsid seekord õpetajad ning said enda valdusesse rändkarika. Võitjate võistkonda kuulusid: Tauno Hausenberg, Kairo Arna, Tarmo Kõrs, Kriselda Kisel, Johanna Rozin, Karoliina Kreem. Õpilaste võistkonda esindasid: Laur Maide 12e, Marten Saaremets 11i, Richard Morgan Trumberg 12h, Georg Markus Vellmann 11a, Karola Kruusement 12e, Elis Nigul 10d, Helena Erm 12a.  Suured tänud kooli vilistlastele, kes tegutsesid kohtunikena: Ermo Soobik, Mike Maurice Kirschinger, Brigita Westholm, Kristofer Apri, Anne- Mari Kohava.

Vaatamata sulailmale toimus Keila Suusasari 2024 esimene etapp – eraldistardid. Osalejaid oli 27. Sõita sai valgustatud rajal, aga viimatised vihmad välistasid suuremad tõusud. Rada oli jäine ja kergelt freesitud, st suusavalikusse sobisid odavamad või vanemad “trennisuusad”. Ringi pikkus on 1,9 km. Suured sõidavad 3 ja noored 1 ringi. Kõige väiksemad sõidavad platsil ühe 630 m pikkuse ringi:

Keila kaitsevõrgu punujate esindus on kutsutud MTÜ Aitan kaitsta jõuluüritusele.

Neljapäev, 21.detsember:

Keila Linnavalitsuse 125.istung 21.detsembril 2023

Linnavalitsus kehtestas valmiva Keila lauluväljaku tasuliste teenuste hinnad. Lauluväljaku üür on 1000 eurot ööpäevas või 10% piletite müügitulult. Toitlustamise hind on 50 eurot 3 tundi (100 eurot üle 3 tunni) 3 x 6 meetrise müügiala eest, sh elektrikulu.  Atraktsioonide hind on 30 eurot 3 tunni ja 60 eurot üle 3 tunni eest (sh elektrikulu). Käsitöö 1X3 m müügiplatsi hind on 15 eurot. Muu kauba 1X3 m müügiala hind on 30 eurot 3 tunni ja 60 eurot enam, kui 3 tunni eest.

Linnavalitsus kutsus tagasi Keila Linnavalitsusega „Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine (viitenumber 272243)“ moodustatud hankekomisjoni esimees abilinnapea Eike Käsi ning määras hankega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni esimeheks abilinnapea Maret Lepiksaar.

Linnavalitsus otsustas kogukonna tegevuse toetusena maksta Keila linna eelarvest 2023. aastal kogukonna projektitoetust mittetulundusühing Eesti Kirikute Nõukogu projektile „Teeliste kirikud 2024“ 300 eurot ja SA Keila Leht projektile  „Avalik fotonäitus Keila linna tänavatel 2023. a. vaadetega“ 1500 eurot.

Linnavalitsus kooskõlastas lähinaabritelt ja puudutatud võrguvaldajatelt arvamuste küsimiseks eelnõu Põhjakaare 1 ja Põhjakaare 4 parkimisala ning Põhjakaare 6 kaubandushoone projekteerimistingimustest detailplaneeringute täpsustamiseks.

Linnavalitsus tegi neli korraldust sotsiaaleluruumide üürilepingute kohta ning andis sotsiaaltöötajale kaks volitust esindada Keila linna eestkostetava esindamiseks tema korteriomandi üürile andmisel.

Linnavalitsus otsustas rahastada kahe lapse viibimist lapsehoiuteenusel.

Keila Korvpallikooli võistkond on hetkel Saku II liiga turniiritabelis 2. kohal. Neljapäeval võitsid Keila Korvpallikooli poisid Rae Spordikool/Hansamaja nende kodusaalis skooriga 86-66.

Muusikakoolis oli Pille Metssoni akordioni-, klaveri ja oreliõpilaste kontsert. Algas muusikakooli koolivaheaeg.

Algas koolivaheaeg.

Reede, 22.detsember:

Selle aasta viimases Keila Lehes: esikaanel jõepromenaadi ideekonkursi tulemustest. Aastavahetuse tervitus Keila Linnavolikogu esimehelt Tanel Mõistuselt. Leht kutsub märkama aasta tegijaid ja sündmusi. Jõulupalvuse on kirjutanud preester Roman/Roland Tõnisson ja Keila ortodoksid. Jõululugu on Anne Kaldaga tema vanadest jõuluehetest. Juttu on veel liikumisaastast, korvpallist, suusasarjast, ööretketest, uusaastakontserdist. Tööinspektsioon jagab soovitusi jõuluvanale. Muuseumivaramu jätkab Peeter Sepa kirjutisega Keila Haiglast aastatel 1944-1992. Tegija on Indrek Rätsep. Ja lehes on jõulusalmide spikker 😉

Järgmine Keila Leht ilmub 5.jaanuaril 2024.

Keila Coolbet võitis Paf Eesti-Läti ühisliiga kodumängus Viimsit 82:80. Mängu säravaim päkapikk on Keila meeskonnas Kristen Kasemets, kes viskas 31 minutiga 12 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis 6 resultatiivset söötu.  Kevin Johnson 16p, 5l, 11ef,  Andrei Myronenko 13p, 5l, 18ef,  Kaido Saks 11p, 2l, 12ef. Mängu esitles Reval Auto!

Rajameister Raido Notton: eile sai suusaraja mustadele kohtadele veetud traktori kopaga ca 16m3 kunstlund. Tänu raja kasutajate annetustele saime osta traktori esimestele ratastele lume/jää ketid 680-€, mis tegi liikumise tōusudel ja langustel vōimalikuks ja turvaliseks lume vedamise ajal.  Täna sai värske sulalumi rajale kinni rullitud.

Keila Baptistikogudus avaldas jõulutervituse video.

 Linnavalitsuse töö aasta viimastel päevadel: Linnavalitsus on 22. detsembril suletud ning ametnikud on kaugtööl ja kes pole puhkusel, võtab telefoni vastu. Jõulupühadel, 25.-26. detsembril on linnavalitsus suletud.

27.-29. detsembrini on linnavalitsus avatud tavapärase ajagraafiku järgi.

1. jaanuaril on linnavalitsus suletud.

Kaunist pühadeaega! 🙂

Laupäev, 23.detsember:

Enne kui jõuluaeg kätte jõuab, toimusid Harjumaa Muuseumis kaks kuraatorituuri näitusel “Muistne Rävala”., üks eesti-  ja teine venekeelne.

JÕULUTEENISTUSED KEILA KOGUDUSTES

KEILA MIIKAELI KOGUDUS

24. detsembril kell 16 ja 18 Jõuluõhtu jumalateenistused. Teenib õpetaja Matthias Burghardt.

Kell 16 teenistusel esineb koguduse ansambel Miikael.

25. detsembril kell 11 esimese Jõulupüha jumalateenistus. Teenib abiõpetaja Volli Nugis

KEILA BAPTISTI KOGUDUS

Jõulujumalateenistus

24. detsembril kell 15

KEILA ADVENTKOGUDUS

23. detsembril kell 12 Jõulujumalateenistus „Gloria in excelsis Deo“, kõneleb pastor Marge Randlepp, jõulumuusikat teevad koguduse noored ja vanemad. Pärast teenistust kaetud jõululaud. Tere tulemast!

Eelmine Keila Linnavolikogu 27.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content