Keila Linnavolikogu 27.istung

Keila Linnavolikogu 27. istung toimus teisipäeval, 19. detsembril 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. . Ülevaade sotsiaaltööst Keila linnas andis sotsiaalnõunik Piia Peterson. Memona: Elanikke 10 374, sh ukrainlasi 334. Pensionäre 1953, neist üksi elavaid 280, töötavaid 447 (1.10.23). 500 puudega inimest (31 12 22, sh lapsi (8-16) 82. Sünnitoetust II osa 89, matusetoetust 88, esmakordselt kooli mineva lapse toetust 125, juubelitoetust 188, erivajadusega lapse transporditoetust 10 lapsele. 2024.a makstud 531 toimetulekutoetust summas 214319 eurot. Koduteenusel 66 isikut, täisealise isiku hooldust on saanud 41 hooldatavat, tugiisikuteenusel 21 last ja 64 täisealist rahvusvahelise kaitse saanud isikut. Varjupaigateenusel 13 inimest (majutusüksuses). Väljaspool kodu üldhooldusteenusel 71 suunamist, hetkel 56. Päevahoiuteenusel 9 isikut. Toetusi on veel. Erihoolekande teenustel 63 isikut. Kokku on 2024.aastaks sotsiaaltööle planeeritud ca 2,4 miljonit eurot.
  3. Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine
    Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu Keila linnas moodustatava Maanteeserva kinnistu avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks ja enampakkumise menetluse lõppenuks. Linnavalitsusele pandi ülesanne korraldada nimetatud kinnistu müük otsustuskorras.
  4. Eelläbirääkimistega pakkumisel hoonestusõiguse seadmise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine. Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast moodustatavale kinnisasjale eelläbirääkimistega pakkumisel hoonestusõiguse seadmise nurjunuks ja pakkumise menetluse lõppenuks ning andis Keila Linnavalitsusele ülesande  korraldada nimetatud kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine turukompleksi ehitamiseks ja turu pidamiseks otsustuskorras.

Eelmine 50.nädal 2023 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content