48.nädal 2023

Esmaspäev, 27.november:

Kultuurikeskuses Komöödiateatri etendus “Doktor, appi!” Selle komöödia kirjutas ameeriklane John Patrick ja lavastas Anne Paluver, mängivad Henrik Normann, Kaili Närep, Vladas Radvilavicius ja Lisabet Loigu.

Teisipäev, 28.november:

Keila Linnavolikogu 26.istung.

Ülevaate huviregistrist andis e-teenuste arendusspetsialist Katrin Leppik.  https://keila.huviregister.ee/  Huviregistri andmetel osaleb Keilas huvitegevuses 1419 last, kellest 1105 on Keila lapsed, ülejäänud teistest omavalitsustest. Rekord – üks Keila laps osaleb 7 ringis ja 2 viies.

Keila Linnavolikogu võttis II lugemisel vastu Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve, millega suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot ja põhitegevuse kulud 303 401 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on  +415 238 eurot ja likviidsete varade muutus +615 561 eurot. Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, ning suunatakse kassajääki. Kaupade ja teenuste müügitulud suurenevad kogusummas 78 147 eurot. Muude kaupade ja teenuste müük suureneb 80 147 eurot, seal hulgas laekub Keila Linnavalitsusele 45 000 eurot Sotsiaalkindlustusametilt halduslepingu nr 5.2-9/2619-1 alusel ajutise kaitse saaja üürikulude ühekordseteks hüvitisteks ning 21 400 eurot Sotsiaalkindlustusameti koostöölepingu nr 2-9/54334-1 projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames.

Keila Linnavolikogu viis läbi Keila linna 2004.aasta eelarve esimese lugemise. Esitatud Keila linna 2024. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 24,8 miljonit eurot, mida on 6% rohkem kui 2023. aastal. Eelnõu osa on Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Kohaliku omavalitsuse suurimaks tululiigiks on maksutulud, mis moodustavad 65% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 16 042 000 eurot, maamaks 166 000 eurot, reklaamimaks 10 000 eurot. Alates 2023. aasta juulist kehtestati teede ja tänavate sulgemise maks, millest järgmisel aastal laekub prognoositult 5 000 eurot. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv 1. jaanuari seisuga, nende brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. 2024. aastast laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,89% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2023. aastal oli selleks määraks 11,96%) ja 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist (uus määr alates 2024. aastast). 2024. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on 2023. aasta planeeritud laekumisest 12% suurem, arvestades järgmisel aastal jõustuvaid tulumaksu määrade muudatusi, 2023. aasta põhieelarves prognoositud laekumist ja Rahandusministeeriumi majandusprognoosis välja toodud kohalike  omavalitsuste tulumaksu kasvu aastatel 2024-2027. Maamaksu laekumise prognoosimisel lähtutakse Maaameti poolt 2022. aastal korraldatud maade hindamise tulemustest, kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud maksumäära suurustest ja 10%lisest maamaksu kasvu piirangust. Tasandusfondist laekub 2024. aastal Keila linnale 40 849 eurot, mis on seotud tulubaasi muudatusega (2,5% tulumaksu laekumine linnaelanike riiklikust pensionist). Seoses uutele maksumääradele üleminekuga makstakse pensionitelt laekuv jaanuarikuu tulumaksu osa läbi tasandusfondi. Toetusfondi vahendeid prognoositakse 2024. aastaks 0,6% vähem kui laekus 2023. aastal.

Keila Linnavolikogu muutis oma 25. oktoobri 2011 määrust nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord“. Vastavalt uuele redaktsioonile on toetuse saaja huvitegevuses osalev kuni 19-aastane (k.a) isik, kelle enda ja tema vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse eraldamise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või isik on Keila linnas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel. Taotleja esitab linnavalitsusele  taotluse elektroonilises keskkonnas baasitoetuse saamiseks toetatavale perioodile eelneva aasta 1. oktoobriks. Baasitoetust võib erandkorras taotleda toetatava perioodi jooksul. Meisterlikkuse toetuse taotlus elektroonilise keskkonnas tuleb esitada toetatava perioodi 5. jaanuariks.

Keila Muusikakoolis oli Pille Parm’i klaveriõpilaste kontsert.

Selgus, et Raestipendiumi sai ka keilalasest TalTechi doktorant Kertu Lepiksaar  kevadel kaitsmisele tuleva doktoritöö “Targa energiasüsteemi efektiivsuse parendamine läbi koostootmise paindlikkuse tõstmise”(juhendaja Anna Volkova, kaasjuhendaja Igor Krupenski) eest.  Kertu on saanud sama Raestipendiumi ka 2020.aastal magistritöö kirjutamise ajal. Sel korral said stipendiumi juba Kertu juhendatav tudeng Kiur Kalme oma magistritöö eest.

Keila Coolbet pidi ENBLiiga kodumängus vastu võtma kaotuse 92:96 RSW Liege Basketilt.

Täna sai Keila Leht trükikojast kätte Keila kihelkonna 2024.aasta kalendri, mille kujunduses on kasutatud Keila Miikaeli koguduse korraldatud fotokonkursile laekunud pilte. Esimene võimalus kalender endale soetada on pühapäeval, 3.detsembril I Advendi laadal.  Keila lehe müügikoht on Keila Kultuurikeskuses. Edaspidi müüakse kalendrit Harjumaa Muuseumis, linnavalitsuse infoletis ning Keila Tarbijate Ühistu Keila kauplustes. Kalendri trükiarv on 700. Tänusõnad kalendri väljaandmist toetanutele: Keila linn, Harju KEK , Keila Tarbijate Ühistu, Harju Elekter Estonia, Glamox, ENSTO,  Keila EELK Keila Miikaeli kogudus.

Kella 10-seisuga on linna tänavatel lund koristamas 5 sahka, nendest üks tegeleb kõnniteedega. Kuues sahk andis võitlusel lumega alla ja vajab remonti. Välja sõideti öödel kella neljaks. Põhilised trassid on kõik üle käidud. Tuisuga on lund on tulnud üle 15 cm, eriti keeruline on olukord põhjatuultele avatud piirkondades. Kannatlikku meelt!  Liiklusolud on keerulised üle Eesti. Tihe lumesadu jätkub veel mõned tunnid.

Kolmapäev, 29.november:

Keila Kooli Pargi maja saalis U19 Korvpalli mäng Keila KK vs Talltech BS/Fenster.

U16 karikavõistluse poolfinaalis BC Kalev Cramo/KK Sokud – Keila KK 79:62. Treener Taavi kommentaar: „Eile õhtul mängisime võõrsil karikavõistluste poolfinaali BC Kalev Cramo/KK Sokkude vastu, mille tugeva lahingu järel kaotasime 79-62. Mäng algas meie jaoks hästi, sest peale nelja minutit juhtisime 11-2. Olime mänguks hästi valmis ning halvasime vastase rünnaku maa-ala pressinguga. Veerandaja lõpuks sai vastane mängu tagasi, kui teisele veerandile läksime 18-16 eduseisus. Tegime nii rünnakul kui kaitses agressiivse esimese veerandaja – sundisime vastaseid pallikaotusi tegema ning saime ise tihti vabaviske joonele. Miinuspoolelt tulebki välja tuua 9 mööda läinud vabaviset esimese kümne minuti jooksul. Jätkasime sarnaselt teisel veerandajal ja punkt-punktis liikusime poolaja pausile vastaste 1-punktilises eduseisus 34-35. Kolmas veerandaeg algas meie jaoks kehvasti, sest viienda vea sai üks meie liidritest Marten Midri. Vaatamata sellele suutsime mängu hoida põnevana ja olime enne viimast veerandaega ainult viie punktiga maas. Kahjuks algas viimane veerandaeg vastase kahe kiire korviga, mis paisutas vahe kahekohaliseks. Samuti hakkasid otsa saama meie jõuvarud. Lõpuks läks mäng vastasele punktiseisuga 62-79. Vaatamata kaotusele tuleb poisse kiita hingestatud mängu eest!”

Rukkilille lasteaia Mesilaste rühm käis Keila Sotsiaalkeskus vaibatoas õppekäigul.  Kõigi panus on koguda materjali ehk siis kilepakendeid, millesse on pakitud erinevad leiva-saiatooted.

Väärikate Ülikooli oli külas Päästeamet. Algatuseks väike tervitus kooli minikella kvartetilt.

Keila Kooli põhjamajas esines 5.-6. klassidele akordionist Mikk Langeproon, kes viis õpilastega läbi n-ö kaasaegse tunnikontrolli ehk kasutama pidi nutiseadet. Kõlasid teosed meediamaailmast, alustades filmimuusikatöötlustest ja lõpetades arvutimängu tunnusmuusikaga. Meeleoluka arvamisemängu tegi keerukamaks lugude esitamine akordionil, mis erines harjumuspärasest versioonist teinekord päris palju. Kuulajatel tuli ära tunda erinevaid teoseid. Selgitati välja parimad meediamuusika eksperdid. Tegevus toimus tiimides ja hõigati välja ka võitjad – KIL. Kes ennast sellise pseudonüümi alla mahutasid, teavad ise:) Igal juhul au ja kiitus, kirjutab Muusika õppetooli juht Kadi Härma.

Tänases kodumängus pidi Keila Basketi naiskond meistriliigas tunnistama Tartu Ülikooli 69:54 paremust.

Kiwanis andis teada, et ettevalmistused Advendilaadaks juba käivad. Laupäeval sai tehtud koostöös Keila Noortekeskuse ja Keila Kooli õpilasesindusega piparkooke. Pühapäeval need ka pakitud ja nüüd jääb vaid esimest adventi oodata. Väga oluline osa elust on andmine ja head tegemine, ilma mingisuguse ootuseta midagi vastu saada. Tule ja teeme koos head! Müügituluga toetame Keila suvise õpilasmaleva tegevust.

Keila Terviserajad said täna Terevisioonis kiita. Rajameister Raido Notton oli rajatraktori roolist otse-eetris. Vaata alates 8.47. https://etv.err.ee/1609167113/terevisioon

29.11.2023 toimusid Raasikul Harjumaa koolidevahelised võistlused rahvastepallis 1.-3.klassi tüdrukutele. Meie kooli võistkond koosseisus: Mariett Avila, Meribel Surva, Simona Marii Esna, Mete Marta Helde, Kaisa Miller, Mia Kaimer, Annaliis Plamus, Maribel Jõema, Ita- Riin Habakukk ja Maribell Vilde võitsid esikoha. Võidu aitas koju tuua tüdrukute südikas mäng ja positiivne suhtumine. See erakordne võit tuli Keilasse esmakordselt. Suured tänud kõigile osavõtjatele ja panustajatele.

Neljapäev, 30.november:

Keila Linnavalitsuse 120.istung 30.novembril 2023.

Linnavalitsus andis Pindi Kinnisvara OÜ-le loa reklaami paigaldamiseks Tallinna maantee kinnistule. Reklaam on nähtav T-8 Tallinn-Paldiski maanteelt ning Tallinna maanteelt ning see ei piira sõidukijuhtide nähtavust. Tegemist on metallraamile kinnitatud kahepoolse 3 x 5 m suuruse reklaamplakatiga, mida eksponeeritakse 17.12.2023 – 30.06.2024. a. 

Pindi Kinnisvara OÜ sai loa paigaldada reklaam ka Vasara tänav T1 kinnistule. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt ning see ei piira sõidukijuhtide nähtavust.  Tegemist on metallraamile kinnitatud ühepoolse 4 x 3 m suuruse reklaamplakatiga, mida eksponeeritakse 28.11.2023 – 30.06.2024. a. 

Linnavalitsus muutis Keila linnas asuvate katastriüksuste aadresse. Pargi tn 37  uus koha-aadress on Harju maakond, Keila linn, Barsbütteli tn 64; Jalgtee 1  – Spordi kergliiklustee; Jalgtee 2 Roosi kergliiklustee L3; Jalgtee 3 Roosi kergliiklustee L3;  Jalgtee 4 Roosi kergliiklustee L2;  Jalgtee 5 Roosi kergliiklustee L1; Jalgtee 6 Barsbütteli kergliiklustee L1 ; Jalgtee 8 Sopsu-Tooma kergliiklustee;  Jalgtee Tervise põik kergliiklustee.

Linnavalitsus muutis Keila linnas, Põhja tänaval asuva kolme katastriüksuste aadressid järgmiselt: Põhja tn 10 uus koha-aadress on Harju maakond, Keila linn, Põhjatähe tn 2; Põhja tn 10b uus koha-aadress Harju maakond, Keila linn, Põhjatähe tn 4; Põhja tn 10a uus koha-aadress Harju maakond, Keila linn, Põhjatähe tn 6. Eraldi annab linnavalitsus korteriühistutele teada, millisest kuupäevast tuleb uut aadressi kasutama hakata.

Linnavalitsus vaatas enne arvamuste küsimist üle eelnõu ehitusloa andmisest  Linnuse tn 3 kinnistule ridaelamu, Linnuse 5 kinnistule rida- ja korterelamu püstitamiseks ning maasoojus-puuraukude rajamiseks Linnuse tn 5 kinnistul.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Paldiski maantee kinnistul rekonstrueeritud ja laiendatud ühisveevärgi torustikule.

Linnavalitsus andis loa kasutada  Jõe tn 70 kinnistul asuvat ümberehitatud elamut. Kasutusloa sai ka Jaama 18 asuv kirik pärast tehtud ümberehitust.

Linnavalitsus andis loa Põhjakaare tn 3 kinnistule ajutise ehitise püstitamiseks. Püstitatav hoone on iseteeninduslik Telia väliesindus, mis koosneb kliimakontrollitud konteinerist ja Cleveroni pakirobotitest ning iseteenindusekraanist.

Linnavalitsus väljastas osakasutusloa väljastamine korterelamu püstitamisel aadressil Vasara tn 15. Ehitusprojektiga ette nähtud päikesepaneele katusele paigaldatud ei ole. Arendaja peaks need paigaldama kahe aasta jooksul.

Linnavalitsus vaatas enne avalikustamisele suunamist üle eelnõu projekteerimistingimuste määramisest Põhjakaare tn 6 kinnistule kaubandushoone ehitusprojekti koostamiseks.

Linnavalitsus kinnitas 2024. aastaks Keila linna koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta Keila Lasteaias Miki 557 eurot kuus ja Keila Lasteaias Vikerkaar 522 eurot kuus.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna munitsipaalkooli Keila Kool õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2024. aastal ühes kalendrikuus 154 eurot ja 75 senti.

Linnavalitsus kinnitas 1. jaanuarist 2024 kuni 31. maini 2024 ja 1. septembrist 2024 kuni 31. detsembrini 2024 Keila Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumuseks ühe õpilase kohta  363 eurot kuus.

Linnavalitsus otsustas maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 800 eurot.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja volitas seda kätte saama Keila Sotsiaalkeskuse juhtumikorraldaja.

Linnavalitsus andis Keila Linnavalitsusele ametiasutusena volituse täita Keila linna eestkostel oleva kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses. 

Linnavalitsus määras avatud ideekonkursi „Keila jõeäärse promenaadi ideekonkurss“ seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni esimeheks abilinnapea linnapea ülesannetes Maret Lepiksaar ja arvas seoses puhkusele lubamisega nimetatud komisjoni koosseisust alates 4. detsembrist 2023 välja linnapea Enno Fels.

Sotsiaalteenistuse ja sotsiaalkeskuse vastava valdkonna spetsialistidele toimus arengupäev Tuula seltsimajas, et üheskoos arutleda  eakate hoolekande arendamise/parendamise teemadel.

Keila Muusikakoolis Tiina Hundi flöödiõpilaste kontsert ja Riine Pajusaar’e klaveriõpilaste kontsert.

Süttisid jõuluvalgustused Keila Keskpargis.

Hilisõhtul alustati lume äraveoga kesklinnast.

Rukkilille lasteaed sai ka sel aastal toreda koostöökutse Keila Rõõmu Küpsetuskojalt, et ära ehtida Rõõmu Kaubamaja suur kuusepuu omatehtud piparkookidega. Rõõmsad Küpsetuskoja pagarid valmistasid 20kg tainast, erivärvilist glasuuri ja saatsid sabadeks  ka paelad. Töö kestis 2 päeva, osalesid kõik rühmad, olenemata vanusest. Täna ehitisid Sajajalgsed kõikide piparkookidega kuuse, kaasas oli esindaja igast Rukkilille rühmast.

Reede, 1.detsember:

Keila Lehes: esikaanel Dolly-nukkude tegemisest. Uudistes Keila kihelkonna kalendrist, lumetõrjest, Minu Unistuste Päevast, Vanatoa arendusest, Shindost, õpetajate Spliti reisist, linnavalitsuse koostööst Maksehäireregistriga. Muuseumivaramu jätkab alevivahe kalmistul. Tegija on Liis Sild. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

1.detsembrist alustab Keila linnavalitsuse laste heaolu spetsialistina tööd Maive Riismandel. Maive on õppinud sotsiaaltööd ja rehabilitatsiooni Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, varem ka turismiga seotud erialasid. Viimati töötas ta õpetajana Waldorfkoolis Läte, enne seda Nõmme Linnaosa Valitsuses pereabi teenuste spetsialistina ja Pärnu sotsiaalkeskuse sotsiaaltöötajana. 

Keila Tervisekeskuse ujulas Harjumaa koolidevaheline ujumise teatevõistlus. Võistluse ajal on ujula tavakliendile suletud!

Pargimaja saalis kohtuvad U19 Korvpalli võistlustel Keila KK vs Rae SK/Kiili SK.

Keila Muusikakoolis Keila Mk õpilaste advendikontsert.

Täna käis Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja lastel külas lasteteater Nipitiri nukunäidendiga “Sinisaba jõulud”.  Lapsed nautisid näidendit, kiitsid nukunäitlejate head selget häält ja lauluoskust. Etendust kuulati ja vaadati suure huviga.

Kaitseliidu Harju maleva vabatahtlik Mart Arrak, kes on eraelus Keila linnavalitsuse heakorraspetsialist, pälvis kaitseministeeriumi kuldrinnamärgi. Aitäh Mart pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Kaitseliidus! Kaitseminister Hanno Pevkur tunnustas kaitseministeeriumi teenetemärgiga üle 200 inimese ja organisatsiooni, kes panustanud riigikaitsesse ja Ukraina toetamisse sõjas Venemaaga.

Laupäev, 2.detsember:

Harju Maakonnaraamatukogu ootas lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. AX-Teatri näitleja Maie Kivi luges jutte Kairi Looki raamatust “Kiludisko”. Pärast juttude kuulamist saavad huvilised meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital

Tervisekeskuses U14 Tüdrukute Karikas korvpallis ja  Tartu Kalev vs Keila KK U16 tüdrukute võistlus korvpallis. Keila kooli saalis U16 Poiste EMV Mängud korvpallis.

Harjumaa Muuseumi näitus “Muistne Rävala” sai sobilikku täiendust Eero Annuse enigmaatilise rändnäituse “Must kunst ja ruunimaagia” näol. Osa samast näitusest oli alles väljas ka Keila Kultuurikeskuses. Tänase avamisürituse raames viis “Muistse Rävala” kuraatorituuri läbi muuseumi teadur German Lebedev. Eero Annus kõneles iidsete maagiliste märkide tähendustest avades ukse oma loomingumaailma.

2. ja 3.detsembril on jõulumüük ja avatud uste päev Agnes Veski Jewerly ateljees Paldiski mnt. 46 keldrikorrusel.

Kolmapäev, 3.detsember:

I Advent Keila Keskväljakul. PILDID

11.00-16.00 ADVENDILAAT Kultuurikeskuse ees.

Kultuurikeskuses kell 11.00 Kehra Nukk etendus „LUMEEIT” . Pilet kõigile 4 eurot alates 3. eluaastast.

12.00-14.00 külla tuli jõuluvana Albert, JÕULUVANA POSTKAST. NB! Jõuluvana palus lastel kirjad eelnevalt kodus valmis kirjutada.

12.00-14.00 JÕULU FOTOBOKS. Pildid kohe kätte – 2 eurot

11.00-15.00 Keila kalendrite müük kultuurikeskuse I korruse fuajees

11.00-16.00 jõulukaartide töötuba Rohelises toas. Juhendavad Keila kodutütred ja Naiskodukaitse liikmed.

16.00 JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE KUUSEPARGIS. Jõulurahu kuulutasid välja Keila linna volikogu esimees Tanel Mõistus ja Keila Miikaeli koguduse abiõpetaja Volli Nugis. Esinesid Bel Canto laulustuudio lauljad. Kel oli kaasas küünal, sai jõulutule koju viia. PILDID

Keila Kooli Pargimaja saalis TU 14 EMV Etapp korvpallis

Keila Coolbet võitis Tallinnas Kalev/Snabbi  BAF Eesti – Läti ühisliiga mängus 91:101. Tallinnast sõidame koju magusa, kuid raske võiduga Tallinna Kalev/SNABBi üle! Mäng oli rabe, kuid me ei lasknud vastasel hoogu üles võtta!

Eelmine Keila Linnavolikogu 26.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content