44.nädal 2022

Esmaspäev, 31.oktoober:

Harjumaa Aasta tegija 2022 nominentide esitamine on lõppenud. Harjumaa aasta tegija konkursile esitati 96 kandidaati: Aasta sädeinimene – 21 kandidaati; Aasta vabaühendus – 13 kandidaati; Harjumaa tervisetegija – 13 kandidaati; Harjumaa tervisetegu – 10 kandidaati; Aasta tegu – 9 kandidaati; Aasta panustaja – 8 kandidaati; Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon – 8 kandidaati; Harjumaa aasta küla – 4 kandidaati; Parim LEADER koostööprojekt  – 4 kandidaati; Parim LEADER elukeskkonna projekt  – 3 kandidaati; Parim LEADER ettevõtlusprojekt  – 3 kandidaati. Keilast on tiitlitele kandideerimas: Aasta panustaja – Keila ettevõtjate ümarlaud; Aasta vabaõhendus – MTÜ Lääne-harju Lasterikkad ja MTÜ Keila RK; Aasta Tervisetegija – Keila Teraapiakeskus OÜ; Aasta sädeinimene – Valdur Vacht. Tunnustused antakse üle pidulikul sündmusel, mis toimub 22.novembril vastavatud Viimsi Artiumis.

14 Keila Kooli saksa keele õppijat  7.-11. klassini käisid koolivaheajal Saksamaal Barsbüttelis sealse kooli õpilastel külas. Külastati kooli, osaleti sealsetes tundides ja vastuvõtvad pered korraldasid toredaid väljasõite ja tegevusi. Kõik koos külastati Hamburgi ja Lübekit. Õpilased said praktiseerida saksa ja inglise keelt ning suure kogemuse võrra rikkamaks.  Uute sõpradega jäeti nägemist, sest saksa õpilased tulevad juba märtsis vastukülaskäigule. Õpilasvahetuse korraldas õpetaja Michael Kirschinger ja lisaks temale käis õpilaste saatjana kaasas ka õpetaja Anni Toom. Rohkem muljeid õpilasvahetusest saab lugeda reedel Keila Lehe vahel ilmuvast Noortelehest.

Noortekeskuses hallowewnipidu Keila Kooli 2,klassi õpilastele. Halloweni tähistati ka Harjumaa Muuseumis. Kolati kolmel retkel pimedas jõepargis ja räägiti jubedaid legende. Avatud kohvik.

Muutus Elroni sõiduplaan ja reisirongid hakkasid sõitma üle vastrajatud silla.

Tervise Arengu Instituut (TAI) avas https://www.narko.ee  tugiliini, kuhu saavad pöörduda kõik, kel narkootikumid põhjustavad küsimusi ja muret. Tugiliinile on võimalik pöörduda nii telefoni, e-kirja kui ka vestlusrakenduse teel. Tugiliin on anonüümne.

Harju Maakonnaraamatukogus on raamatute kogumise nädal. Raamatukokku saab tuua puhtaid ja terveid raamatuid, mis on kodus üleliigseks muutunud. Tegemist on Eesti Hoiuraamatukogu aktsiooniga.

Teisipäev, 1.november:

Alates 1.novembrist on Keila finantsjuht senine pearaamatupidaja Katri Reimann. Senine finantsjuht Tatjana Tamm loobus finantsjuhi töös ja asub taas tööle pearaamatupidajana.

Maikel Mõttus Keilast on Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuses. Jõudu! 1.-02.11 toimus kaunis Tammistu mõisas Tartumaal Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosolek, mille raames valiti ka uus juhatus. Uues koosseisus jätkavad Eiki Nestor (juhatuse esimees), Veiki Laan tegevjuhina ning Krista Neering (14 poolthäält); uute liikmetena lisandusid: Helen Bokmann – 14 poolthäält; Marika Ein – 13 poolthäält; Maikel Mõttus – 13 poolthäält; Indrek Matla – 11 poolthäält ning Erki Altma – 7 poolthäält. Palju õnne, jõudu ja jaksu uuele juhatusele ning produktiivset ametiaega järgmiseks 3 aastaks!

Noortekeskus tutvustas Keila Kooli õpilasesinduse ruumis noorte omaalgatuse projekti.

Sotsiaalkeskuses oli koos Lauluklubi.

Kultuurikeskuses oli Indrek Taalma monoetandus „Parimad paad vol 3“

Kolmapäev, 2.november:

Keila terviseradade projektijuht – rajameister Raido Notton ja arhitekt Siim Sokk tutvustasid täna linnavalitsuses huvilistele Keila Terviseradade tulevikuplaane ja eriti põhjalikult kavandatava teenindushoone eskiisprojekti. Täna ei saa veel lubada ei konkreetseid tähtaegu ega kulutusi (ja kulutuste katjaid). Pikemalt saab plaanidest lugeda järgmise nädala Keila Lehest. PILDID

Harjumaa Muuseumis avati Eesti Tuletõrjemuuseumi rändnäitus „Pritsunaised“, mis mõtestab naiste olulist rolli Eesti tuletõrjes ja päästes läbi aegade. Eesti tuletõrje algusaegadel olid just naised need, kes kogusid tuletõrje tehnika ja toimimise tarvis kapitali. Aja möödudes hakkasid naised ka päästetöödel osalema. Näitusel on kaardistatud naiste ametikohtade muutused 20. sajandil, mis annab vaatajale üldisema konteksti ja ülevaate erinevatest ajajärkudest ning ametitest. Eksponeeritud on ajaloolised fotod naiste tegevustest tuletõrjes, vormid ja tööriided erinevatest ajastustest ning videosalvestis komandodes toimuvast igapäevaelust. Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu naistele, kes läbi ajaloo on tegelenud alaga, mida on eelkõige seostatud meeste ning maskuliinsusega.  Näitust saab Harjumaa Muuseumis vaadata kuni 31.jaanuarini 2023.

Keila väärikate ülikoolis esines maastikuarhitekt Helle Väärsi, kelle hobiks on mükoloogia. Esmalt film “Seened mitte ainult söögiks” ja siis – seened nii ja naa.

Hingedepäeva ühtul oli Keilas kaks hingedepäeva kontserti kooridelt. Keila Miikaeli kirikus esinesid kammerkoor Studium Vocale ja Padise segakoor. Dirigent Tiina Sooba, klaveril Tiiu Jürima. Harjumaa Muuseumis esines hingedepäevakontserdiga segakoor Keila. Kandlel Luisa Koitmaa.

Noortekeskusel olid külas Lääne – Harju Noored aktivistid. Arutatakse koostööd tüdrukute ettevõtlikkuse programmi “Oma elu Disainer” ja Rohefestivali osas.

LA Miki toimus selleks õppeaastaks valitud hoolekogu esimene koosolek. 

Vikerkaare lasteaia puhketoas toimus lõuna ajal sisekoolitus “Interaktiivse tahvli erinevate kasutamisvõimaluste tutvustamine” Sipsiku maja õpetajatele. Koolituse viib läbi Päikesepärlid rühma õpetaja Laura, kes on ühtlasi ka lasteaia Digitugi töögrupi üks juhtidest.

Sotsiaalkeskuses oli loeng-töötuba “Kodu puhtaks keemiata”.

Neljapäev, 3.november:

Keila Linnavalitsuse 58.istung 3.novembril 2022.

Linnavalitsus otsustas välja anda 16 Keila linna I ja 32 II järgu teenistusmärki pikaajaliselt linna heaks või linna teenistustes töötanud inimestele. I järgu märgi saavad linna teenistuses vähemalt 20 aastat ja II järgu 10 aastat olnud inimesed.

Linnavalitsus kiitis heaks Keila linnavalitsuse ja Eesti Raudtee vahel sõlmitud Keila  – Pääsküla raudtee ja Tuula tee ristumiskohas jalakäijate tunneli ja kergliiklustee ehitustööde lepingu viimase makse tähtaja muutmise, tuues selle 2022.aastasse. Nimetatud lepingus järgi pidi Keila linn tasuma kulud 50 % ulatuses Tuula tee tunneli ja kergliiklustee ehituseks AS Eesti Raudtee poolt korraldatud hankes edukaks tunnistatud pakkumuse käibemaksuta maksumusest, kuid mitte rohkem kui 250 000 euro suuruses summas. Summa tasutakse 3 aasta jooksul Raudtee poolt esitatud arvete alusel alljärgnevalt: • 100 000 (ükssada tuhat) eurot – pärast hankelepingu sõlmimist; • kuni 100 000 (ükssada tuhat) eurot – 28.02.2022; • ülejäänud summa – 31.01.2023. Kõikidele summadele lisandub käibemaks. Linnal on võimalik juba valminud ja kasutusse võetud tunneli viimane osamakse 45 518,69 eurot  tasuda juba käesoleval aastal, kuid selleks tuleb lepingut maksetähtaja osas muuta.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Pargi 4a kinnistul asuva lauluväljaku lammutamiseks. Esimesed kirjalik märge lauluväljakust sellel kohal on 1927. aastast. Praeguse ilme sai väljak 1998.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused kaugküttetorustiku projekti koostamiseks Paldiski mnt 26a, Piiri tänava, Piiri tn 1, Piiri tn 3 ja Piiri tn 5 kinnistule.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa maasoojuspuuraukude rajamiseks Keila linnas Tervise tn 39 kinnistul ning kasutusloa Põhja ja Piiri tänava kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule.

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis olevate Ülesõidu tänava, Raba tänava ja Suve tänava osad  isikliku kasutusõigusega AS Keila Vesi kasuks maatükiga püsivalt ühendatud veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike, ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud taristu ehitamiseks ning kasutamiseks, ümberehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, asendamiseks, hooldamiseks ja muul viisil käitamiseks tehnorajatise talitluse tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus tegi otsuse rahastada OÜ Satirmos ja Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus kutsus alates 3. novembrist 2022 tagasi Aktsiaselts Keila Vesi nõukogu liikme, senise Keila linna finantsjuhi, nüüdse pearaamatupidaja Tatjana Tamme ning valis Aktsiaselts Keila Vesi nõukogu liikmeks alates 3. novembrist 2022 alates 1.novembrist Keila finantsjuhina töötava Katri Reimanni.

Keila sõpruslinna/valla Sigulda uus volikogu esimees, meie mõistes linnapea Liga Sausina, kes siiani oli valla haridus- ja sotsiaalala abivallavanem. Senine juht, üle 10 aasta valda juhtinud  Uģis Mitrevics teatas mõni päev tagasiastumisest.

Keila Kultuurikeskuses andis võrratu kontserdi kitarrivirtuoos Tom Lumen. Aitäh vahendamast Liszti Instituut Tallinn / Liszt Intézet Tallinn ja Tiit Peterson, Tallinna Kitarrifestivali peakorraldaja!

Harju Maakonnaraamatukogu ORANŽIL SEINAL on Veiko Kokka fotonäitus “Turu saarestik, Põhjamaade Veneetsia”. Veiko Kokka fotosid saab meie raamatukogus vaadata detsembri lõpuni.

Reede, 4.november:

Keila Lehe 700.numbris esilehel Maarja Unduskist ja Ellen Niidust. Uudistes maa väärtusest, uuest Keila kodulehest, sõpruslinnade seltsist, maksuvaba tulu tõusust pensionäridele, Harjumaa aasta tegija nominentidest ja biojäätmete konteineritest. Jätkub Keila lehe Hiiumaa reisikiri – Margit Kääramees. Palamets pajatab vaganditest. Tegija on Urmas Keller. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keila linna koduleht www.keila.ee sai uue väljanägemise.

Linnavalitsuses oli täna külas Eesti Korvpalliliidu esindus – eesmärk tihendada koostööd kohalike omavalitsustega. Keila sai kiita, eriti Keila Korvpalliklubi noortetöö, mida toodavat eeskujuks teistelegi klubidele.

Tunnustati Keila Korvpalliklubi tööd treenerite ja kohtunike koolitamisel. Keila linna poolt osalenud linnapea Enno Fels ja kultuurinõunik Jaanus Väljamäe tutvustasid siinse spordielu korraldust. Liidu rahvas tunnustas Keilas juurutatud süsteemi, kus huviringid saavad lapsevanema tasu hoida madalamana, kuna spordibaaside – spordisaalide eest  tasub linn. Huvi pakkus ka spordimeisterlikkuse toetamise ja esindusvõistkondade toetamise kord. Küllap on selle töö tulemus ka Keila meeskonna jõudmine PAF meistriliigasse, mis omakorda on toonud publiku Keila Tervisekeskusesse Keila meeskonna kodumängusid vaatama. Ja mitte ainult – kuuldavasti olevat korvpalliliidu partneri Delfi ülekannetes Keila mängude vaatajaskond Kalev Cramo mängude järel teisel kohal. Täna õhtul on selleks taas võimalus Saalis näeme!

Keila KK esindusmeeskonnale sõitis Lätist külla Valmiera Glass VIA võistkond, kellega oleme saanud juba hooaja eel veidi madistada. Kontrollmängu võitsid tookord lätlased seisul 87:95. Keila KK teenis Paf Eesti-Läti korvpalliliigas teise võidu, kui alistas külla sõitnud Valmiera Glass VIA 104:96. Delfi salvestus

Pühapäev, 6.november:

Linnaorienteerumine toob osalejad Keila linna. Osalejatel on võimalik valida 4 erineva pikkus- ja raskusastmega raja vahel (1km – 6km), mida läbitakse individuaalselt. Start on avatud 11:00-12:30 ning finiš suletakse 13:00. Keskus asub Keila Keskpargi lõunapoolses otsas. Võistlusala jääb linna kirdenurka piirnedes idast  Jaama tänava – Paldiski maantee ja lõunast raudteega.

Keila Kooli Lastekoor esineb Mart Saare galakontserdil Estonia Kontserdisaalis.

Eelmine 43.nädal 2022

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content