41.nädal 2022

Esmaspäev, 10.oktoober:

AS Eesti Raudtee ja Keila Linn sai tähistada täna olulist sündmust Keila linna raudteeajaloos ‒  piduliku tänuürituse ja ajalooliste fotodega Harjumaa Muuseumi fondist kulutati valminuks Tuula tee tunnel. Tegemist on esimese kergliiklejate raudteetunneliga Keilas, mis aitab kaasa kohalike elanike raudteeohutuse tõstmisele. Kohaletulnutele kõnelesid  abilinnapea Inge Angerjas, linnapea Enno Fels, volikogu esimees Tanel Mõistus ja AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann. Tänati töö tegijaid. Pakuti suppi ja tunnelitorti. Valminud on ka uus raudtee sild, raskuskatsetused on juba tehtud. Tööd loodetakse Keilas lõpetada oktoobri lõpuks ja detsembrist käivitada uus, senisest tihedam sõiduplaan. “Taolised koostööprojektid kohalike omavalitsustega on raudteeohutuse tõstmise mõistes väga olulised. Eritasandilised ristmikud on kahtlemata kõige ohutumad jalakäijatele ja ratturitele, eriti veel olukorras, kus rongide kiirused tulevikus tõusevad,” kommenteeris AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann. Varasemalt oli Keila linnas neli samatasandilist raudteeülekäiku, peale Tuula tunneli ehitust on alles kolm. „Raudteetunneli ehitamine on hea näide koostööst Eesti Raudteega, mille käigus saime muuta olulise liiklussõlme ohutumaks,“ ütles Keila linnapea Enno Fels. Tuula tunneli maksumuseks kujunes pea pool miljonit eurot, millest Eesti Raudtee ja Keila Linnavalitsus tasusid mõlemad poole. Tunneli ehitajaks oli töövõtulepingu alusel Lääne Teed OÜ. PILDID

Sel nädalal jätkub noorte puude istutamine Tuula tee ja Keila jõe vasakharu vahelisele alale. Puuabi istutab 30 noort puud. Puud on 4-6 meetri kõrgused, valikus lehised ja niiskele alale sobilikud mustad lepad. 

Harjumaa Muuseumis jätkub leivanädal.

Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatud Noorte Heaks 2022 projektikonkursil tegi Keila Noortekeskus Eesti teise tulemuse ja sai rahastuse projektile “ Oma elu Disaner”. Projekti üldine eesmärk on, koostöös Harjumaa Ettevõtlus – ja Arenduskeskuse ja koostööpartneritega välja töötada 5- kuuline tüdrukute ettevõtlikkust toetav ja arendav programm.

Teisipäev, 11.oktoober:

Keila Kooli Pargimajas toimusid “Liiklusminutid” 1.klassidele. Külas käis politsei, kes rääkis turvalisusest ja liiklemisest. Tutvuti ka politseitöö ja varustusega.

Registreerimine asbesti kogumisringile on suletud. 36 registreerunut. Asbesti kogumisreidi viib läbi      Keskkonnateenused AS. Kõigile, kes registreerusid, saadetakse info meili teel või helistatakse. Kogumisreid toimub 11.-12.oktoober.

Kolmapäev, 12.oktoober:

Keila Lions Klubi korraldatud sündmusel Keila Kultuurikeskuses tegid võrratu etteaste esimest korda Keila laval olnud Elina Nechayeva, Ann Meeta Teppo viiulil ja Auli Teppo klaveril. Toimus heategevuslik kontsert “Muusika teeb head”, millega lõvid koguvad raha, et toetada Ann Meeta Teppole viiuli ostu. Täna Ann Meeta mängis oma uuel, ligi 300 aasta vanusel instrumendil. PILDID

Linnapea Enno Fels käis idufirmas Auve Tech, et uurida, kas ja mis tingimustel  ettevõtte arendatav iseauto ka Keilas liikuma panna. Kohtumisel osalesid vasakult Auve Techi operatioonide juht Deivis Sepp, linnapea Enno Fels ja Auve Techi tegevjuht Johannes Mossov.

Linnavalitsuse saalis programmi ClassAct tutvustamine, osalesid Keila kooli tugimeeskonna liikmed ja linnavalitsuse ametnikud ehk siis koostöövõrgustik.  Tutvustajad on Martin Öövel ja Kristiine Laanisto.

Harju Maakonnaraamatukogus toimus Kirjastus Päike ja Pilv  raamatu “Endel ja Kati” esitlus. Kohale olid tulnud nii kirjanik Kadri Kiho , kunstnik Stella Salumaa kui ka kirjastuse esindaja Katrin Reinmaa  ning kolm koolieelikute rühma Keila Rukkilille lasteaiast.

Linnavalitsuses toimus Keila Päev 2023 koosolek. Otsustati, et Keila linnaks nimetamise 85.aastapäeva tahetakse tähistada uhkemalt, kui tavaliselt. Arvatavasti toimub sündmus 1.mail. Keila Päeva tahetakse sel korral viia läbi kahel päeval, alustada kontserdiga reedel, 26.mail ja täismahus Keila Päev laupäeval, 27.mail . Plaan on kutsuda külalisi kõigist sõpruslinnadest.

12.oktoobril toimus Keila Kooli pargimaja raamatukogus 4.ndate klasside õpilastele mõeldud ettelugemisvõistluse kooli eelvoor. Sel aastal kannab võistlus lastekirjanik Aino Perviku auks pealkirja “Ühes väikeses Perviku raamatus”. Sestap oli kõigil osalejatel võimalust ennast proovile panna lugedes just Aino Perviku sulest ilmunud raamatut. Kokku osales võistulugemises 14 õpilast, keda hindas 4-liikmeline žürii koosseisus Veljo Reinik, Ebelii Barndõk, Marge Asik ja Marion Nordström. Kuulda sai katkeid raamatutest “Kunksmoor”, “Arabella, mereröövli tütar”, “Kallis härra Q”, “Sisalik ja sookoll” ning “Paula ja õuelapsed”. Enim saime kuulda lugusid sakrispäisest vanaprouast, võidu tõi aga lugu saladuslikust härrast taevavõlvil. Ülihea meel on aga teatada, et meie kooli esindab reedel toimuval maakondlikus voorus Grethel Kaares. Hoiame talle kindlasti kõik ka kõvasti pöialt. Suurimad tänud aga kõigile osavõtjatele, nende juhendajatele ning tänamatult raske töö (žürii) tegijatele. Kohtumiseni raamatukogus!

Haridus- ja Kultuuriselts Läte sai 15-aastaseks!

Vikerkaare lasteaias oli “Naljakate võistluste päevad”. Väiksematel lastel pisut kergemate ja suurematel loomulikult keerulisemate vigurülesannetega. Lapsi innustas jäneseks kostümeeritud liikumisõpetaja Sirje. Energilised täiskasvanud ees – rõõmsad lapsed järel.

Täna ennelõunal toimus Vikerkaare lasteaia mõlemas majas evakuatsiooniõppus. Lõuna ajal kogunes lasteaia personal saali evakuatsioonikoolitusele. Aitäh ohutusettevõtte Safest OÜ tuleohutusspetsialist Priidik Roos õppuse ja koolituse läbiviimise eest. Muumi rühma lapsed käisid täna õppekäigul Pääsküla depoos. Lapsed tutvusid rongide tööga ning teavad nüüd, kuidas käituda ohutult. Lapsed joonistasid enda poolt kingituseks raamatu.

Rukkilille lasteaia Sipelgad käisid täna õppekäigul Tallinnas,  Raeapteegi “Ravimtaimede” töötoas.

Raeapteegi giid viis läbi ekskursiooni, kus tutvustas apteegi ajalugu. Seejärel liiguti keldrisaali, kus viidi läbi ravimtaimede töötuba. Mänguliselt tutvuti tuntud ja vähem tuntud ravimtaimi, õpiti tundma nende välimust, lõhna ja raviomadusi. Seejärel uhmerdas iga laps endale ravimtaimedest tee, mille pakendas ja sai koju kaasa võtta. Jälle üks imetore ettevõtmine ja kogemus.

Keila Noortekeskus oli Unicorn Squad – tüdrukute tehnoloogiaring.

15. oktoobril on hõimupäev. Riikliku tähtpäevana on hõimupäev ühelt poolt Eesti omanäolise rahvusliku omakultuuri päev, teisalt aga pühendatud soome-ugri rahvaste sidemetele ja koostööle. Selle puhul tähistatakse Keila Koolis 10.-14. oktoobril hõimunädalat, mille raames pööratakse eesti keele tundides tähelepanu meie sugulasrahvastele ja -keeltele: otsitakse nende kohta infot, kuulatakse sugulaskeeltes muinasjutte, tehakse loomingulisi ülesandeid ja palju muud, et hõimurahvaid meeles hoida. Osalevad kõik põhjamaja õpilased eesti keele tundide raames.

Keila Koolis toimus Mälumängu I voor. 3.tunni ajal 5.-6.klass teemal “Kodu- ja veoloomad” ja 4.tunni ajal 7.-9.klass teemal “Loodus ja keskkonnatehnoloogia”.

Neljapäev, 13.oktoobwer:

Keila Linnavalitsuse 55.istung 13.oktoobril 2022.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmisest. Linnapea alluvusse on lisatud uute teenistuskohtadena linnavalitsuse valdkonna tegevuse tõhustamise eesmärgil kommunikatsioonijuhi töökoht ja sisekontrolöri ametikoht ning nõuniku ametikoht – järelevalvespetsialisti ametikoht nimetati ümber, muudeti ametijuhendit ja ametikoha alluvust. Arendus-, kultuuri- ja noorsootööteenistuse koosseisu lisatakse projektijuhi ametikoht. Majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisu spetsialisti töökoht nimetatakse ümber heakorraspetsialisti töökohaks ning planeeringuspetsialisti töökoht muutub ametikohaks. Haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisu eestkostespetsialisti ametikoht muutub eestkoste- ja sotsiaaltööspetsialisti ametikohaks ning lisatud on koordinaatori tähtajaline töökoht ja 2 tugiisiku tähtajalist töökohta. Raamatupidamisteenistuse koosseisus kaotatakse raamatupidaja töökoht, mille järgi puudub vajadus. Kokku saab linnavalitsuses olema 25 ameti- ja 17 töökohta. Samuti muudetakse alates 2018.aastast muutmata olnud põhipalga astmestiku määrasid.

Linnavalitsus tunnistas lihthankel „Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi ehitamise administratiivne projektijuhtimine ja omanikujärelevalve“ edukaks Osaühing Ehitusagentuur pakkumus maksumusega 53 025 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast esialgsel hindamisel järjestuselt teine majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta.

Linnavalitsus tunnistas nõuetele vastavate pakkumuste puudumise tõttu Keila Keskväljakul Kuusepargi poolse bussipeatuse vastas; Keskväljak 12 kinnistul, Keila Kultuurikeskuse ja Keskväljak 10 hoone vahelisel haljasalal lipuväljaku vastas ja Jaama platsil Jaama poe juures asuval haljasalal asuvate maa-alade eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse andmine nurjunuks. Sellest tulenevalt andis linnavalitsus nimetatud vara otsustuskorras viiekas aastas alates rendilepingu sõlmisest reklaamikandjate paigaldamiseks kampaaniareklaami eksponeerimiseks Prisma NET OÜ kasutusse rendihinnaga 25 eurot iga reklaamikandja aluse maatüki kohta, st 300 eurot aastas, mis teeb 3 reklaamikandja aluse maatüki eest kuus kokku 75 eurot ja aastas 900 eurot.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa sõidu- ja kõnniteede ehitamiseks Pargi tn 4a, 30, Paldiski mnt 7 ja Ehitajate tee 3 kinnistutel. Ehitatakse asfaltkattega juurdepääsuteed Pargi tänavalt, asfaltkattega ja sõelmekattega kõnniteed ning sõiduteed lauluväljakul liiklemiseks.

Linnavalitsus seadis seotult Luha tänava äärde rahatava kergliiklustee rajamisega sundvalduse Elektrilevi OÜ  kasuks Luha tn 11 ja 13 kinnistu osale elektrirajatiste omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Elektrilevi OÜ kasuks seati ka Haapsalu maantee kinnisasja osale maakabelliini ja liitumiskilbi omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna kasuks tähtajatu sundvalduse seadmisest Luha tn 11 ja Luha 13 korteriomanditele osale kergliiklustee rajamiseks.

Linnavalitsus vaatas kooskõlastusringile saatmiseks üle eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Haapsalu mnt 57a kinnistul asuva tootmishoone laiendamiseks. Taotleja soovib laiendada hoonet üle 33% esialgu kavandatud mahust, lisades juurdeehitusega kondiitri- ja kulinaariatsehhi täiendavad ruumid ja osaliselt Rõõmu Kaubamaja laoruumide pinnad. Olemasoleva hoone ja juurde ehitatava osa vahel on kaetud varikatuse alune ala.

Linnavalitsus määras Keila linnavalitsuse esindajateks lasteaedade hoolekogudesse Keila Lasteaed Mikis Katri Reimanni ja Keila Lasteaed Vikerkaares Maris Mägeri. Samaga kinnitati mõlema lasteaia hoolekogu koosseisud 2022 / 2023.a õppeaastaks.

Keila Lasteaed Miki hoolekogusse kuuluvad Lapsevanemate esindajad: Sandra Villmäe – Karikakrad, Karoliina Vaher – Kassikäpad, Viktoria Sakerman-Jaksina – Pääsusilmad, Kaia Vainola – Meelespead, Kairit Jaanverk – Karukellad, Liina Kõiv – Sinililled, Andres Parve – Nurmenukud, Karin Põldma – Kullerkupud, Maarja Maltsaar – Võililled, Õpetajate esindaja: Tiia Laidinen ja Keila linnavalitsuse esindaja: Katri Reimann.

Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks: Lapsevanemate esindajad: Vikerkaare majast Mari Reier – Päikesepärlid, Kristjan Park – Pöial-Liisi, Birgit Tamme – Tähekesed, Helen Kaljuste – Metsluiged, Silvia Laiv Mumma – Arabella, Kristo Künnapas – Pääsupesa, Eleri Välli – Nublu, Maia Prunt – Merineitsi, Tiiu Kuura – Naksitrallid-Rõõmupallid, Riina Makarova – Muumid, Anu Holst – Tuhkatriinu, Piret Saft – Lotte, Triin Pukk – Kuukiired, Viktoria Nigul – Murumunad; Sipsiku majast Sandra Tali – Sipsik, Getrin Halling-Sula – Naksitrallid, Eron Adoberg – Krõll, Anastasia Mitrofanova– Lepatriinud, Helena Vaha-Päikeseratas, Õpetajate esindajad: Diana Nigu – Vikerkaare maja, Tiiu Langeproon – Sipsiku maja, Keila linnavalitsuse esindaja: Maris Mäger.

Linnavalitsus määras  Keila Linnavalitsuse esindajaks Keila Kooli hoolekogusse Eike Käsi.  Keila Kooli hoolekogu 2022/2023 õppeaastaks kinnitati koosseisus Kriselda Kisel – õpilaste esindaja, Risto Sepp – õpilaste esindaja, Helen Pert – 1.klasside lapsevanemate esindaja, Märt Mathisen – 2.klassidelapsevanemate esindaja, Kaarel Allikmäe – 3.klasside lapsevanemate esindaja, Kertu Lepiksaar – 4.klasside lapsevanemate esindaja, Anneli Pärlin – 5.klasside lapsevanemate esindaja, River Tomera – 6.klasside lapsevanemate esindaja, Viljar Paalaroos – 7.klasside lapsevanemate esindaja, Peteri Grauen – 8.klasside lapsevanemate esindaja, Ermo Soobik – 9.klasside lapsevanemate esindaja, Raili Kann – 10.klasside lapsevanemate esindaja, Anders Eensalu – 11.klasside lapsevanemate esindaja, Kaja Kisel – 12. klasside lapsevanemate esindaja, Mirjam Pärtel – õpetajate esindaja, Tauno Hausenberg – õpetajate esindaja, Marge Kannel – õpetajate esindaja, Julia Guljajeva – õpetajate esindaja ning  Eike Käsi – linnavalitsuse esindaja.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Vikerkaar struktuuri ja koosseisu tehes mõned muudatused: likvideeriti 1,0 tervishoiutöötaja ametikoht,  0,25 toidulaohoidja ametikohta ja luues juurde 1,0 asendusassistendi ametikoht, 0,2 pesulaohoidja ametikohta ja 0,5 eripedagoogi ametikohta. Kokku jääb lasteaeda 81,5 ametikohta.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus -653 249 eurot. Vastavalt määruse eelnõu suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 725 273 eurot, põhitegevuse kulud suurenevad 796 690 eurot, investeerimistegevuse maht väheneb kogusummas 1 527 198 eurot ja finantseerimistegevuse maht väheneb 2 060 000 eurot. Likviidsete varade muutus on -604 219 eurot. Maksutulu suurendatakse 299 100 euro võrra seoses füüsilise isiku tulumaksu parema laekumisega võrreldes põhieelarvega. Nimetatud summa suunatakse kassajääki. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid 109 513 euro võrra. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna põhitegevuse tulude eelarvet 300 470 eurot.

Keila Muusikakooli esineb Sten Lassmann (koaver). Kavas Hatšaturian, Chopin, Balakirev, Babadžanjan.

Rahvaliigas on Keila KK-l  kodumäng TSA Kalev.

Reede, 14.oktoober:

Keila Lehe esikaanel Tuula tee tunneli avamisest. Uudistes tunnustusest dirigent Valdo Rüütelmaale, postiettevõtete ühinemiskeelust, noortekeskuse sünnipäevst, postcrossingust, Tuula tee Keila Kodudest, tunnustustest õpetajatele, Keila linna sünnipäeva-aastast, Keila Raamat 2022-st, Seeriajooksust. Leht avaldab järelhüüde Natalja Debkovale. Leht kutsub koos linnavalitsusega mõtterännakule jõeääre planeeringust. Palametsa pajatused jätkavad õpetamisest ja õppimisest keskaja ülikoolis. Tegija on Oliver Grauen.

Kultuurikeskuses on doonoripäev.

Laupäev, 15.oktoober:

Kadri Aller ehk Ringkäigud Keilas korraldab retke Nõia(protsessi)d Keila kihelkonnas.

Harjumaa Muuseumis koolitus „Kuidas hoida ja kaitsta tekstiile kahjustuste eest“. Loengu viib läbi Marika Laht.

Keila Sotsiaalkeskuses on avatud töötuba, kus räägitakse soome-ugri rahvaste kaitsenukkudest, soovijad saavad endale ka nuku meisterdada, punume rahvuslikke paelu, heategevuslikult valmistame ukraina kaitseingleid ja punume varjevõrku Ukraina armeele, abikäsi on vaja ka ribade lõikamiseks. Päeva viivad läbi Tiiu Jalakas, Eve Selisaar, Piret Tiismaa, Lembe Maria Sihvre, Kaja Hõimoja. Üritus toimub üle eestilise ürituse Avatud käsitöökojad raames ja on osalejatele tasuta.

Pühapäev, 16.oktoober:

KAAMOS KARIKAVÕISTLUSe sarjas kohtuvad kella 17.30 Keila tervisekeskuses Keila KK  BC Kalev/Cramoga.

Eelmine 40.nädal 2022

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content