40.nädal 2023

Esmaspäev, 2.oktoober:

Keila Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks väljakuulutatud konkursile laekus kokku 21 avaldust. Komisjon alustab dokumentide läbivaatamisega ja järgmiste voorude korraldamise ajagaraafikute paikpanemisega. Haridusspetsialisti  vaba ametikoha täitmiseks väljakuulutatud konkursile laekus kokku 22 avaldust. Komisjon kogunes esimest korda dokumentide läbivaatamiseks.

Sotsiaalkeskuses on kasutusele võetud FleetComplete rakendus hooldustöötajate tööde arvestuseks ja autode kasutamiseks. Meeskond on olnud tubli ja kaasatulev, hetkel töötab kõik plaanikohaselt. Jooksvalt teeme ka vajalikud parandused ja parendused.

21. aastat on Keila Noortekeskus tegutsenud noortega koos ja noorte heaks! Eelmisel aastal said sünnipäeva pauguga tähistatud , sel aastal hoiame vaiksemat profiili, teatab noortekas.

Selgus, et Kultuurkapitali muusikapreemia pälvis ka Keilast kasvanud Sten Heinojale sisuka rahvusvahelise kontserthooaja eest

Rahvusvahelise Muusikapäeva puhul musitseeris täna hommikul Keila Koolis Keila Muusikakooli trio koosseisus Tiina Hunt, Lembit Sepp ja Margus Minn.

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistati Keila kooli Pargimajas nelja kontserdiga. Lastele ja õpetajatele esines Ökula Huvikooli Kandlering (pildil vasakult paremale: õp. Helen Tuga – juhendaja, Mia Laura Davel, Jete Pärtel, Oskar Vaher, Kaarel Pillart, Janelle Kivistik, õp. Karin Peedo). Külalisena astus parmupilliga üles ka Marion Nordström. Esitati pärimuslikke lugusid meilt ja mujalt, mängides väikekannelt, vilepilli, jauramit, parmupilli, jembet ning rütmi- ja plaatpille.

Keila Muusikakoolis toimus Muusikapäeva kontsert koos Tabasalu Muusikakooliga.

2..-5.oktoobril on Keila Koolis Haridus- ja Teadusministeeriumi plaaniline järelevalve.

Harjumaa Muuseum jätkab 2.10-13.10 leivapäeva programmiga. Näidendis mängib ka muuseumisõber Tiina Vikat. Tavaliselt on päevas kolm gruppi lapsi.

Harju Elekter Eesti lehtmetallitehase masinaperes tervitati  uusi liikmeid – CNC painutuspinke. Tipptehnoloogia kasutuselevõtuga kaasneb meie jaoks palju eeliseid, sealhulgas nii kvaliteedi kui ka keskkonnasäästlikkuse tõstmine ja tööergonoomika parandamine.

Vikerkaare lasteaia Naksitrallide-Rõõmupallide rühm käis täna õppekäigul Energia Avastuskeskuses. Särtsutund oli aktiivne õpituba, kus lapsed said teha ise vooluringi, mängida selgeks patarei töötamise ja voolu tekkimise põhimõtte ning staatilise elektriga aeti juuksed püsti. Mängu ja vestluste tulemusena said lapsed teada, miks vajavad seadmed töötamiseks elektrit ning kuidas seda saadakse, mõistsid elektriga seotud ohte. Tegevused toimusid avastuskeskuse välgusaalis. Õpitunni osa oli ka välgu- ja staatilise elektri demonstratsioonid. Pärast õpitunni lõppu said lapsed ekspositsioonialadel avastada, katsetada ja mängida.

Abilinnapea Maret Lepiksaar viibis 02-07.10 õppekäigul Soomes ja Taanis programmis “Muutuste juhtimine ja kultuuriteenuste arendamine kohaliku omavalitsuse kultuurisektoris Taani ja Soome kogemuse põhjal. Tutvutakse kohalike omavalitsuste kultuuripoliitikate, külastatakse raamatukogusid, muusikakoole, muuseume, kultuurikeskusi, kunstihalli jne.

Teisipäev, 3.oktoober:

Vikerkaare lasteaia personalil oli võimalus 3.oktoobril 2023 oma tervist kontrollimas käia töötervishoiu bussis. Töötajate tervise korralise kontrolli ja bussi kohale kutsumise eest hoolitses tööandja – Keila Lasteaed Vikerkaar. Lasteaed tänab meeldiva koostöö eest Qvalitase arstikeskust. Samuti oleme südamest tänulikud Espakile parkimisvõimaluse eest.

Täna kogunes Vikerkaare lasteaias ühisarutelule Avatud Ruumi raames järjekordne mudilaste koosolek „Laste mõttering“. Laste mõtteringi valiti vastava vanusega laste rühmadest (Naksitrallid-Rõõmupallid, Tuhkatriinu, Pöial-Liisi, Arabella ning Sipsiku majast Naksitrallid, Sipsikud ja Päikeseratas) 2 laste esindajat. Merineitsi rühma lapsed olid seekord koolis õppekäigul. Seekordse laste koosoleku „Kuidas muuta lasteaias elu lõbusamaks ja sealjuures õpiks midagi…“ tekitas esimestest minutitest vahvalt sumiseva koostöö ning arutelu. Vestlusringi juhatas direktriss Kaia ja protokollis sekretär Tatjana. Lapsed joonistasid sissejuhatava vestluse järel oma mõtteid tahvlil oleva nutitaimeri ajal ühiselt paberile ja seejärel tutvustasid teistele. Lasteaia jaoks on oluline just see, et mõtteringis toimuvatel aruteludel ja vestlustel tuleksid esile laste enda ideed ning põnevad mõtted. Niimoodi saame täiskasvanutena vaadata lasteaiaelu läbi lapsesilmade ja kuulata arvamusi läbi „lapsesuu“. Mõttering kestis 30 minutit ja joonistamistuhinat ning juttu oleks jätkunud kauemakski. Mõtteringist jäi kõlama kaks märksõna: koostöö ja jagamisrõõm. Kusjuures üldse polnud aru saada, et koos olid erinevate rühmade lapsed. Üksteist kuulati, märgati ja hooliti. Jagati küsimise peale nii pliiatseid kui mõtteid. Kokkuvõttes tõi direktriss esile selle, et ka tänasel laste koosolekult õpiti üheskoos päris palju. Lisaks eelpool öeldule ka aja kasutamist ning selle jälgimist. Joonistamiseks määratud 10 minutist näis lõpuhetkedel isegi mitte piisavat. Vestluseks ja järel joonistamiseteks ehk täiendusteks pandi taimeril ajamääraks veel 13 minutit käima. Õpetlikult lõbus koosolek oli!

Täna külastasid Keila Kooli Vikerkaare lasteaia koolieelikute rühm “Merineitsi”. Lapsed tutvusid koolimajaga, külastasid raamatukogu, direktori kabineti ja ühe klassiruumi, kus kuulasid õpetaja elukutsest. Lisaks piilusid informaatika tundi. Kohtumise viis läbi õpetaja Anastassia Paasik.

Kolmapäev, 4.oktoober:

Linnavalitsuse saalis kogunes tervisedenduse meeskonna liikmed TAI ekspertidega, et koos arutada Keila linna heaolu- ja terviseprofiilile restardi tegemist.

4. oktoobri päeval käis Sipsiku maja lastel küllas HEA TUJU TEATER varjuetendusega “SÕBER”. Tegemist oli etendusega, mille raames jooksis linal ka film ja kõlas mitmeid muusikapalu. Põnev ja õpetlik lugu koerapoja seiklustest, kes lõpuks leidis endale sõbra. Lastele meeldis etendus väga.

Porikuu festivali korraldaja avaldasid 30.septembril toimunud festivali avasündmuse fotonurga pildid. Läbi kaunite fotode seikleme tagasi sellesse imelisse õhtusse – oh kui tore meenutus!

Alates 4.oktoobrist kuni kuu lõpuni on Keila Kultuurikeskuses avatud kunstiringi Sirlett 30 tähistav Näitus 3 Värvilised variatsioonid Näitus avatakse 10.oktoobril.

Korvpallikool andis teda EMV U19 põhihooajast: TSA vs Keila Korvpallikool 67:90. Treener Georgi kommentaar: „Võõrsil mäng Tallinna Spordiakadeemiaga kulges peaaegu kogu ulatuses meie kontrolli all. Vaid teise veerandi algul jäime 8-punktilisse kaotusseisu, mille järel saime paisu tagant minema. Kaitses suutsime vastast piisavalt häirida, kuigi paljudes olukordades jäime pehmeks. Samamoodi rünnakul jäi päris mitu valangut rauda. Igast küljest on meil palju arenguruumi.“ U19 mängis koosseisus: Kermo Sepik, Enrico Peterson, Karl Lillimägi, Oliver Kruus, Remo Meltsas, Richard Morgan Trumberg, Robert Villiam Päll, Robert Pärnoja, Laur Maide, Cristofer Lempu, Stefan Honga, Kenert Kuldveer.

Noortekeskuses alustas trummiring algajatele Kristo Otteri juhendamisel.

Kolmapäeval toimus Pargimaja raamatukogus üleriikliku 4.klasside ettelugemis-võistluse kooli eelvoor. Selle aasta võistlus kannab nimetust “Padakonna vada”.  Võistlus pühendatud lastekirjanik Eno Rauale, kelle sünnist möödus tänavu  95 aastat. Kooli eelvoorus osales kokku 13 õpilast ning žürii  (Veljo Reinik, Marge Asik, Marion Nordström, Varje Mägi) valik sai järgmine: I koht Anell Kink (4.b klass, juhendaja õp. Irma Erendi), II-III koht Emilia Kaseorg (4.e klass, juhendaja õp. Evelin Süvari-Hein),  II-III koht Anne-Mai Peterson (4.b klass, juhendaja õp Ebelii Barndõk). Täname kõiki osalejaid ning nende juhendajaid!

Neljapäev, 5.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 111.istung 5.oktoobril 2023

Linnavalitsus moodustas järgmise aasta 6.-9.juunil toimuvate Euroopa Liidu parlamendi valimisteks Keila linnas ühe valimisjaoskonna numbriga 1, mille hääletusruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Harju Maakonnaraamatukogus (Ehitajate tee 1, Keila linn, Harju maakond). Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda,  ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist, hääletamist asukohas, kodus hääletamist. 

Linnavalitsus kooskõlastas vastavalt muusikakooli direktori taotlusele Keila Muusikakooli töötajate koosseise alates 1. septembrist 2023. Kokku on muusikakoolis 21,13 ametikohta, seal hulgas 16,7 õpetaja, 1,73 kontsertmeistri, 1 direktori ja sekretär-administraatori ning 0,7 klaverihäälestaja ametikohta.

Linnavalitsus kiitis kooskõlastusringile saatmiseks heaks eelnõu Paldiski mnt 4 kinnisasjale sundvalduse seadmisest AS Utilitas Eesti kasuks. Sundvaldus seatakse kaugküttevõrgu 2xDN40 ja 2xDN32 rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas osaühingule Estlander Grupp reklaami paigaldusloa Keila Haldus OÜ kinnistule Jaama 3. Ühepoolne 5 x 1,93 m suurune reklaam osaühing Estlander Grupp reklaamimiseks on tellingutele kinnitatud reklaambänner. Reklaami eksponeeritakse 06.10.2023 – 21.12.2023. a. 

Linnavalitsus väljastada osaühingule Herbi Vara loa Haapsalu mnt 62a kinnistule Friedrich Kinnisvara  reklaami paigaldamiseks. Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt ning see ei piira sõidukijuhtide nähtavust.  Tegemist on ühepoolse 2 x 2,5 m suuruse metallraamile kinnitatud reklaamiga, mida eksponeeritakse 06.10.2023 – 06.10.2024. a. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise ümberehitamisel Jõe tn 70a kinnistul. Uuendus hõlmas kinnistul asuva garaaži elektrisüsteemi ümberehitamist ja katusele päikesepaneelide paigaldamist.

Linnavalitsus maksis erakorralisi sotsiaaltoetusi summas 500 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogude koosseisud 2023/2024.õppeaastaks ja määras neisse linnavalitsuse esindajad. Keila Lasteaed Miki hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajad Sandra Villmäe, Karoliina Vaher, Kairi Niinberg, Kaia Vainola, Kadri Ööbik, Viktoria Nigul, Jaana Näär, Maria Kokser, Maarja Maltsaar ja Daria Yevchenko, õpetajate esindaja Krista Maaro ning Keila linnavalitsuse esindaja Katri Reimann.  Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajad Mari Reier, Maksim Terin, Birgit Tamme, Helena Vaha, Silvia Laiv Mumma, Eleri Välli, Mart Veski, Maia Prunt, Tiiu Kuura, Eliisabet Serg, Getrin Halling Sula, Maris Halliste, Triin Pukk, Kaia Kotljarov, Sandra Tali, Merilin Kaalma, Eron Adoberg, Riina Loo  ja Külli Vallsalu, õpetajate esindajad Anu Tammik ja Ly Piirsoo ning Keila linnavalitsuse esindaja  Maris Mäger.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli hoolekogu 2023/2024. õppeaastaks  koosseisus lastevanemate esindajad Margit Eensalu, Helen Pert, Märt Mathisen, Kaarel Allikmäe, Kertu Lepiksaar, Anneli Pärlin, River Tomera, Viljar Paalaroos, Peteri Grauen,  Marge Randlepp, Raili Kann ja Anders Eensalu, õpilaste esindajad Laur Maide ja Helena Erm, õpetajate esindajad  Mirjam Pärtel, Eve Hint ja Julia Guljajeva ning linnavalitsuse esindajaks määratud Eike Käsi. 

Õpetajate päev. Kultuurikeskuses oli täna õpetajate päeva kontsert-aktus, kohal oli õpetajaid kõigist koolidest – lasteaedadest ning noortekeskusest. Kõnesid pidasid linnapea Enno Fels ja linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees Erki Fels. Esines Uku Suviste. Lõpetuseks anti üle linnavalitsuse tänukirjad. PILDID

Keila Koolis oli õpetajate päeval ajamasin keeratud 100 aastat tagasi. Piduliku päeva puhul on külla tulnud tantsutrupp Lübeckist, haritlasprouad Tallinnast, rikas Eesti talumees oma sulasega, tehasetööline Tartust, hulk tähtsaid linnakodanikke ja niisama bravuuritare. Tore on olla ÕPETAJA. Head õpetajate päeva kõigile Keila Kooli õpetajatele! Palju tunde andsid Pargimajas teiste linnaasutuste inimesed, seal hulgas linnapea Enno Fels. Paralleelselt toimus imeliste ōpetajate tunnustamine. Kaunite südant puudutavate muusikaliste numbritega üllatasid 4.B klass koor ja 2.B klassi koor ning solist Meribel

Miki lasteaia Sinilillede rühma lapsed koos õpetajatega panid kevadel seemned mulda. Nüüd on saak üles võetud ja salve paigutatud. Täna said lapsed proovida kui magusalt maitseb ikka omakasvatatud porgand. Miki Meelespeade rühma lastele toimus esmaabikoolitus. Aidati vigastatud rühmakaaslasi, õpiti verejooksu siduma ja teisi tarvilikke oskusi.

Portaali Tööstusuudised kuuenda konkursi Aasta tööstur 2023 kandidaatide hulgas on ka Harju Elekter Eesti, tegevjuht Alvar Sass ja Harju Elekter Grupi juhatuse esimees Tiit Atso. Kandidaatide hulgas on ka Inission Tallinn tegevjuht Nadežda Dementjeva, kes veel eelmisel aasta juhtis Keilas Ensto Building Systemsi tehast.

Reede, 6.oktoober:

16-aastaseks saamist tähistanud Keila Lehes: esikaanel Porikuu algusest Keilas. Uudistes renoveerimise uuringust, maamaksust, kiriku uuest katusest, videodiskost, biolagunevate jäätmete sorteerimisest, aeroobikast vees, koolitõrgetega laste vanemate tugigrupist, Raba tn eramukruntide arendusest, abivahenditest. Muuseumivaramu jätkab teemal Podinid, Kaupsid, Karud – aasta 1941. Tegija on Hans-Kristen Sapas. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keskkonnaagentuur edastas erakorralise teabe, et 6.10. õhtul tugevneb lõuna- ja kagutuul, saartel edelatuul 12-18, puhanguti 21, rannikul 25 m/s. Vihmasadu on intensiivne ja on äikeseoht. 7.10 pärast keskööd pöördub Lääne-Eestis läände ja loodesse, saartel ja rannikul jätkub tugevnemine. Vihmasadu on intensiivne, on äikest. 7.10 päeval pöördub tuul kõikjal loodesse ja on tormine, puhanguid sisemaal kuni 23 m/s, rannikul kuni 30 m/s.  Tormituul ja tugev vihmasadu ühes äikesega põhjustavad puude murdumist. Elektrikatkestuste oht on suur. Suure tõenäosusega häirib tormituul praamiliiklust.

PAF Eesti-Läti iiga mängus kohtuvad Keilas Keila Coolbet ja BC Prometey. Hooaja esimeseks kodumänguks on meile külla sõitmas eelmise hooaja meister BC Prometey.  Kohapeal saab puhvetis endale head ja paremat soetada, publikul paneb jala tatsuma DJ Taavo Soodla ning fännid tõmbab käima ei keegi muu kui Aare Lepiksaaar. Loomulikult ei puudu kodumängudelt ka Allshow tantsutüdrukud, kes samuti platsile kibelevad! 74:89 jäi Keila turniiri favoriidile alla.

Täna käis Mikis külas Ivar Lett etendusega “Igal ühel oma õnn”. Kõlama jäi mõte : igaühel on oma õnn – nii Sinul, minul , kui kõigil, oska üles leida ja kinni hoida. Etenduses said “käe valgeks” meie Karikakarde rühma poisid. Aitäh esinejatele!

Laupäev, 7.oktoober:

Harju Maakonnaraamatukogu ootab lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. AX-Teatri näitleja Katrin Sepp loeb jutte Andry Ervaldi raamatust “Ole sa, kes sa oled”. Peale juttude kuulamist saavad huvilised meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Torm Keilas palju kurja ei teinud, murdunud on mõned puud ja oksad. Kultuurikeskuse esisel lipuväljakul murdis tuul kaks läänepoolset lipuvarrast.

Selgus, et aasta huvialaõpetaja on Mart Aus, Rakvere Muusikakooli, Lasnamäe muusikakooli, Paide Muusikakooli ning ka Keila Muusikakooli löökpillide õpetaja.

Pühapäev, 8.oktoober:

Kultuurikeskuses on tsirkuse etendus. Programmis on tuvid, kassid, koerad, dekoratiiv kuked. Esinevad akrobaadid, žonglöörid, illusionistid, klounid.

Terviseradadel toimus Rullsuusasari 2023 võistlus.

Eelmine Keila Linnavalitsuse 111.istung 5.oktoobril 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content