4.nädal 2023.aastal

Esmaspäev, 23.jaanuar:

Oluliselt muutub Elroni rongide sõiduplaan Läänesuunal, kus hakkab tänasest  väljumisi olema umbes veerandi võrra rohkem. Paraku tähendab see, et Keila linnas asuv raudteeülesõit saab olema tihemini suletud ja Keila lõunapoolsem ümbersõit muutub järjest hädavajalikumaks. Eskiisprojekti oleme juba näinud, linnavalitsus teeb tööd selle nimel, et riik telliks reaalsed ehitustööd võimalikult varem.

Linnavalitsuse trepigaleriis on väljas uus Tegijanäitus – valik fotosid Keila lehe 2022.aastal ilmunud rubriigist “Tegija”. Piltide autor on Valdur Vacht, valiku tegemisel aitas fotograaf Raivo Tiikmaa,  vormistas Tarmo Rämmi / OÜ Digifoto. PILDID

Miki lasteaias võeti pidulikult vastu jäneses aasta.

Teisipäev, 24.jaanuar:

Linnavolikogu Kultuurikomisjon otsustas teha Keila Linnavolikogule ettepaneku määrata Keila linna kultuuripreemia 2023. aastal Peep Pahvile ja Üllar Kerdele treeneritöö eest, mille tulemusena jõudis Keila esindusmeeskond korvpalli meistriliigasse.

Linnavalitsus saalis oli Tallinna maantee eskiislahenduse avalik esitlus. Projekti koostamine on alles algusjärgus, teostatud on liiklusuuring. Selles staadiumis oodati ennekõike piirkonna elanike sisendit, millisena nad loodavad tulevikus Tallinna maanteed näha.

Keila Koolis on eelmisest neljapäevast õpilasvahetuse hollandlased Nieuwegeini Calls Collegist  – 23 õpilast ning õpetajad Cisca Korver-Kraaij ja  Isabelle van Gestel.  PILDID. Täna, ärasõidu eelõhtul kohtusid külalised linnapea Enno Felsi, Keila Kooli direktori Martin Ööveli ja Hollandi Kuningliku Suursaatkonna esindajatega. Lennu hilinemise jõudsid külalised Keilasse neljapäeva õhtul. Reedel on Tartu päev, kui külastati ERMi, ja vaadati linna. Nädalavahetusel oli vastuvõtjate perede sisustada, esmaspäeval Tallinnas, täna  Keilas ning lahkumine homme, 25.jaanuari varahommikul. Meie noored sõidavad vastukülaskäigule aprillis. Keila Kooli  poolt tegevuste koordinaatorid olid õpetajad Teele Jurtom ja Kaspar Koitjärv.

Nõmme Kergejõustikuklubi lahtistel meistrivõistlustel naiste 600 m jooksust taaskord uue isikliku rekordilise tulemusega teine koht Karmel Janole .

24.01 toimusid Kiilis Harjumaa koolidevahelised MV võrkpallis, kus Keila Kooli võrkpalli poisid ja tüdrukud saavutasid tubli neljanda koha. Alagupimängud läbiti võitudega, poolfinaalides kaotasid poisid napilt Viimsi Gümnaasiumile ja tüdrukud Kiili Gümnaasiumile. Põnevuslahingud olid ka pronksimängud, kus poisid võitlusliku mängu järel kaotasid Saue Riigigümnaasiumile ja tüdrukud Viimsi Gümnaasiumile.   Keila Kooli võistkonda kuulusid: poisid: Marvin Kalju 12g, Laur Maide 11e, Jacob Jäetma 12g, Marten Saaremets 10i, Aleksander Babtsenko10v, Renee Ert 12e, Kristofer Kerno 11t, Risto Sepp 12e ning tüdrukud Marie Helene Eensalu 11e, .Miina Vanem 12g, Elizaveta Vanitseva 11h, Maria Tammeaid 12e,Katriin Laipaik 11t, .Meribel Väli 12g, Berit Israel 12g, Kerttu Leibenau 12e. Keila Kooli õpilased näitasid üles südikust, võitlusvaimu ja meeskonnatööd, õpetajana olen uhke, et meie koolis õpivad sellised õpilased. Võistkondi juhendas õpetaja Tauno Hausenberg.

Täna oli Rukkilille lasteaias tore teistmoodi hommik meie Sipelgate rühmas. Raamatuprojekti raames käis ette lugemas Harju Maakonnaraamatukogu ‘st Kersti Salf Leedu kirjaniku lasteraamatut “Õnn on rebane”. Enne seda voltis iga laps endale oma rebase. Lapsed said kenasti loetust aru ja oskasid kaasa arutada teemal, mis on õnn. Vaja veel tegelusvihik täita ja ristsõna lahendada.

Keila Noortekeskus: Algas Keila noorte omaalgatuste konkurss🤩. Rohkem infot: https://www.keilanoortekeskus.ee/omaalgatused/ . Toetuse määraks on kuni 500 eurot projekti kohta, kusjuures vahenditele võib kulutada kuni 50% eelarvest. Suuremate ideede puhul on võimalik toetust saada ka suuremas mahus, kuid selleks tuleb eelnevalt konsulteerida projektide koordinaatoriga: Geter Ehrenpreis (geter@keilanoortekeskus.ee). Teise taotlusvooru priorideediks on Ukraina noorte kaasamine. Kaasamisprojektide toetusmäär on 1000 eurot.

Kultuurikeskuses Komöödiateatri esituses Toomas Kalli kirjutatdu ja Hendrik Normanni lavastatud etendus Anne Paluver ikka veel 27!

Harjumaa Muuseumi esindajad olid Eesti Muuseumikaardi  muuseumiturundajate võrgustiku kohtumisel ERM´is.

Tartus toimus noortevaldkonna tunnustussündmus „Noorte Heaks Tänu.” Aasta noorsootöötaja kategoorias on üheks nominendiks – Geter Ehrenpreis ja aasta noortekeskuse nominent on – Keila Noortekeskus. Auhinda Keilasse ei tulnud.

Kolmapäev, 25.jaanuar:

ERR: Keila SOS Lasteküla pereema Urmi Pärn pälvis Hermann Gmeineri akadeemia SOS lasteküla vapiga kuldsõrmuse. 31. märtsil on Signe ja Ivari viimane tööpäev lastekülas, siis ootab neid väljateenitud pensionipõli ja pühendumine oma lapselastele. 29 aastat Keila SOS Lasteküla perevanem olnud Mare Kangur  pälvis Elutöö preemia kuldordeni!

Keila linna sissesõitudele on üles saanud uued linna kaardid. Disainis Disainiosakond. Samas stiilis tulevad kaardid ka bussipeatustesse.

Kooliharjapäeva tähistamine Keila Kooli Pargimajas. Keila Muusikakooli akordioni ōpilased Henri Loog, Rivo Pert, Freddie William Laido, Sandra Tamm, Risto Pert, Gabriela Ehalill Skalkina esitasid pargimaja ōpilastele muusika palasid. Kontsert tekitas kuulajates ülendavaid meelekogemusi. Täname juhendajaid Erika Uus ja Pille Metsson.

Neljapäev, 26.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 72.istung 26.jaanuaril 2023.

Linnavalitsus kooskõlastas Harjumaa Muuseumi töötajate põhipuhkuse aja muutmise, mille tulemusel Harjumaa Muuseumi töötajate põhipuhkus on 2023. aastast 35 kalendripäeva. Harjumaa Muuseumi juhataja on esitanud avalduse Harjumaa Muuseumi töötajate põhipuhkuse aja pikendamiseks, kehtestades põhipuhkuse ajaks senise 28 kalendripäeva asemel 35 kalendripäeva. Muutmine on vajalik töötajate motivatsiooni tõstmiseks. Rohkem puhkusepäevi kompenseeriks väiksema palga ning aitaks olla oma valdkonnas konkurentsivõimelisem tööandaja.

Linnavalitsus kooskõlastas avalikustamiseks ja naaberkinnistute omanikele arvamuse küsimiseks eelnõu Ohtu tee 8 abihoone projekteerimistingimustest. Projekteerimistingimused on vajalikud, kuna krundil ei ole kehtivat detailplaneeringut.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku rajamiseks Paldiski mnt 26a, Piiri tänav, Piiri tn 1, 3 ja 5 kinnistutel. Ehitamiseks on vajalik maaomaniku nõusolek, mis tähendab maakasutuse vormistamist isikliku kasutusõiguse või sundvalduse seadmise kaudu.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Tervise tn 30 kinnistul.

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis oleva Piiri tänava kinnistu osa AS Utilitas Eesti kasuks isikliku kasutusõigusega, et omada kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud kaugküttevõrku ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud kaugküttevõrgu ehitamiseks ning kaugküttevõrgu kasutamiseks, ümberehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, asendamiseks, hooldamiseks ja muul viisil käitamiseks tehnorajatise talitluse tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus kehtestas Tuula tee 14 detailplaneeringu, millega on planeeritud ühe kahekorruselise väikeelamu ehitamine ning määratud krundile maakasutustingimused, ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning seatud keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. DP koostamine oli vajalik kehtiva detailplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu tellijaks olev maaomanik soovib ehitada väikeelamu, mida kehtiv detailplaneering ette ei näe, ning sellega seoses hoonestusala ja ehitustingimuste määramiseks. Alale kehtib  varasem, Tuula tee, Teaduse tänava ja Teaduse tn 2 vahelise maa detailplaneering, mis nägi ette Tuula tee 14 kinnistu säilimise haljasalana.

Linnavalitsus kandis maha Keila Sotsiaalkeskuse invabussi  Peugeot Boxer seoses uue sõiduki soetamisega  ning Haapsalu mnt lõigus Keskväljak kuni Jaama tn enne renoveerimist olnud osa ning kanti bilansist välja varad, mille soetusmaksumus on alla 10 000 euro. Kasutuskõlblikud varad kantakse väheväärtusliku majandusinventari koosseisu.

Linnavalitsus kehtestas alates 1.02.2023 Keila Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames osutatavate teenuskomponentide hinnakirja.

Linnavalitsus otsustas maksta erakorralist sotsiaaltoetust linnaeelarvelistest vahenditest 600 eurot.

Tallinna maantee pikendusel uue Vesiveski silla kõrval enam vana jalakäijate silda pole, täna ühendati lahti vana silla konstruktsioon.

Paar nädalat tagasi oli intsident kui pikema (2,5h) elektrikatkestuse ajal Keila Kooli Pargimaja  koolikapid ei avanenud. See probleem on nüüd lahendatud. Pargi- ja Loodemaja garderoobide kapimoodulitesse on paigaldatud akud, mis võimaldavad õpilaspiletiga kappe avada kui elekter ära läheb. Akud kestavad vähemalt terve tööpäeva (8h). Pargimaja keldrikorruse sideruumi võrguseadmed on ühendatud UPSi külge, mis võimaldab kappe avada ka kaugelt. Seda juhul, kui õpilasel pole sel päeval õpilaspiletit kaasas. Akud jäid garderoobe ehitades paigaldamata ehituslike arusaamatuste tõttu.

Eesti Muusikaauhinnad 2023:Aasta Muusikavideo on nublu “Kastehein”, režissöör Johannes Veski.

Politsei- ja Piirivalveameti merevalve ja patrulligrupi liikmeid tutvustasid jääennetust ja ohutust pargimaja ōpilastele. Koolitus sisaldas: 1. Tutvustamine ohtudest jääl. 2. Tegutsemine õnnetusjuhtumi- ja ohu olukorras. 3. Jääpääste võtted. 4. Jääpääste vahendite tutvustamine. 5. Tutvumine päästetöös kasutatavate sõidukitega ( päästejett või jääpääste paat). 6. Üldised veeohutus nõuded (ka suvisel ajal).

Noortekeskusega käisid tutvumas Lääne-Harju valla noortevaldkonna tegijad

29. jaanuaril saab Keila Lasteaed Vikerkaar 38-aastaseks. Selle puhul alustasid sünnipäeva pidustustega Vikerkaare maja nooremad rühmad. Sünnipäevapidu toimus lasteaia saalis, kus tähistati nukk Liisi sünnipäeva. Muusikaõpetaja Aune ja liikumisõpetaja Sirje eestvedamisel tantsiti üheskoos erinevaid tantse ning lauldi nukule ja ühtlasi ka lasteaiale sünnipäevalaulu. Peo lõppedes kinkis lasteaia direktriss Kaia kõikidele rühmadele raamatu „Tihti tehti tähti“.

Täna toimus Keila Rukkilille lasteaia Jaaniusside rühmas õpetaja Sirje kirjutatud lavastuse “Hips, Hops ja Hugo seiklused” esietendus. Nagu päris,  teatridirektor palus isegi mobiiltelefonid vaikse peale lülitada. Lavastaja-dramaturg – õpetaja Sirje, kunstnik-dekoraator – Anne, dekoratsioonid valmisid koostööna Virve ja Anne ühistööna, materjalidega abistas Evely Go . Lapsed vaatasid huviga, vastasid julgelt küsimustele, laulsid kaasa ja plaksutasid. Väga tore etendus,  osatäitjad kõik sõbralikud ja abivalmid.

XIII Harjumaa noorte tantsupeo I eelproov Viimsi Koolis – Keila Kooli tantsurühmad osalesid.

Reede, 27.jaanuar:

Keila Lehes: esikaanel muuseumipärandi digitaliseerimisest.  Uudistes valimistest, kodanikuühiskonna aasta tegijatest, Tallinna maanteest, Waldorfkooli Läte avatud uste päevadest, judost, avalikest varjumiskohtadest, Eesti kirjanduse päevast ning sellest, kuidas käituda pettasaamise korral. Muuseumivaramu jätkab Keila 1922 – 1940.aastate spordielu tutvustamisega. Tegija on Juhan Paadam. Keila Lehest reklaami tellimise info leiab siit: https://keila.ee/keila-leht/

Ensto Ensek ja Glamox toetavad Keila kooli uudsete füüsika katsekomplektidega. Täna andsid Ensto Keila tehase juht Kaarel Suuk ja Glamoxi Keila tehase juht Virve Jõgeva 9E klassi juures olekul Keila Kooli direktorile Martin Öövelile ning õpetajatele Ermo Soobikule ja Martin Jürisele Praktikali töövahendite komplektid  üle. PILDID

Leedu turismioscari pälvis Keila sõpruslinn Birstonas, annab teada Birstonase linnapea Nijolė Dirginčienė. Birstonas – kõige edukam aastal 2022. turismiatraktsiooni koht!

Kultuurikeskuses oli doonorpäev.

Reedel, 27. jaanuaril, sõidab Keila KK esindusmeeskonnale külla Lätist külla BK Ventspils meeskond. Varasemalt oleme juba lätlastega nende kodusaalis mänginud ning siis jäi seisuks 93:86 Ventspilsi kasuks.

Muusikakoolis segakoor KOOR sünnipäevakontsert “S nagu Saar ja Sisask”, dirigent Raul Talmar, tekste loeb Jaan Tammsalu. Kavas koorilaulud Mart Saare loomingu algperioodist ja osad Urmas Sisaski viimaseks jäänud kooritsüklist “Gloria Patri 2” Jaan Tammsalu tekstidele. Sissepääs vabatahtliku annetusega, kava 2 eurot.

Kuni 27. Jaanuarini oli Harju Maakonnaraamatukogus Rahvusraamatukogu väga huvitav näitus: Looduse kõnd ja jõud. Inimene ja loodus algupärases Eesti kooliõpikus.

Keila Kooli tantsurühmad sõitsid Kose Kultuurikeskusesse XIII Harjumaa noorte tantsupeo I eelproovi.

Pargimaja pidas Aabitsapidu 1.klassidele.

Keila KK – BK Ventspils: kolm veerandit tasavägist mängu. Lõpp 75:86 külalistele. PILDID

Laupäev, 28.jaanuar:

Harjumaa muuseumis Ado Köögardali päevaraamat 1946 ja 1947” esitlus. PILDID . Neljanda köitena ilmuvad nüüd ühtede kaante vahel 1946. ja 1947. aasta päevikud, mis mõlemad on säilinud vaid poolenisti. 1946. aasta ülestähendused katkevad 9. septembril ja 1947. aasta omad algavad 14. maist. Vahepealsed poognad on kirjutaja ise millalgi ilmselt ettevaatuse mõttes hävitanud. Põhjusi võime tagantjärele vaid oletada. “Ado Köögardali päevaraamat 1946 ja 1947“ esitlus kujunes suuresti ettevaateks järgmistele võimalikele väljaannetele. Kauaaegse Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali lapselaps Anu Saluäär – Kall,  päevaraamatute käsikirjast ümber kirjutaja, andis raamatu väljaandjale, Harjumaa Muuseumi juhatajale Gea Mossinile üle järgmise võimaliku raamatu käsikirjad – päevaraamatud aastatest 1940 ja 1948. Köidetud, kuid väljarebitud lehtedega päevaraamatud aastatest 1934 – 1938 toimetas Ado Köögardali lapselapselaps Ulla Kadakas omakäeliselt muuseumi arhiivi. Ado Köögardal oli Keila Miikaeli koguduse õpetaja  aastatel 1921–1957. Kogu selle perioodi pidas ta päevikut, millest suurem osa oli  perekond säilitanud varjatult läbi nõukogude aja. Päevaraamatuid aastaist 1924–1930 saab lugeda Harjumaa muuseumi kodulehelt. 2019. aasta sügisel ilmus Harjumaa muuseumi väljaandel raamatuna “Köögardal 1944”, 2020. aasta sügisel “Köögardal 1945” ja 2022. aasta alguses “Ado Köögardali päevaraamat 1949”. Detsembris 2022 ilmus neljas raamat ehk aastad 1946/47. Raamatud annavad vägagi tõetruu keerulistest aegadest Keilas ja peaks olema iga vähegi ennast keilalaseks pidava inimese koduriiulil. Raamatuid on võimalik soetada Harjumaa Muuseumist.

Keila Motohallis toimus mototriali võistlus, kus võistlesid lapsed ja suuremad tegijad. Kohal ka välisvõistlejad nii Lätist, kui ka Soomest. Rohkem ürituse kohta infot koos stardinimekirjaga https://results.trial.ee

Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuses toimunud Harjumaa MV murdmaasuusatamises naiste 6km absoluutklaasis saavutas Anna Helene Rauk 2.koha.

Pühapäev, 29.jaanuar:

Keila Tervisekeskuse saalis EVF karikavõistluste III tsooniturniir Võrkpallis ja ujulas Pardikeste võistlus, kell 10:00-15:00 on Ujula tavakliendile suletud!

Eelmine Kutse Keila Linnavolikogu 17. istungile

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content