37.nädal 2023 Keilas

Esmaspäev, 11.september:

Miki lasteaeda saabusid erinevad põnevad robootikavahendid. Meil on nüüd lisaks BeeBot´idele kaks Qobo tigu koos matemaatikalaienduse ja erinevate temaatiliste mattidega. Lisaks maastikurobot, mTiny, detektorid, mikroskoobid, rääkivad pesulõksud jms. 13.09 kohtume õpetajatega, et uute põnevate tegelastega lähemalt tutvuda. Eesmärk on rikastada erinevaid õppetegevusi, sh muu kodukeelega laste eesti keele õpet. 

Sel nädalal algas Mikis ka lastevanemat koosoleku jada.

Muusikakoolis andis kontserdi Lea Valiulina (klaver).

Vikerkaare lasteaia Naksitrallide-Rõõmupallide rühma lapsed said vanavanemate päeva järgses hommikuringis jutustada oma vanavanematest ja sellest mida mammad, papad on neile õpetanud. Seejärel otsustati lastega, et tehakse kartulivõtu päev. Mõeldud tehtud, kartulivõtt oma rühma taimekastist pakkus lastele palju põnevust. Lapsed said võrrelda oma saaki kuju, suuruse ja värvi järgi. Järgmiseks päevaks mõeldakse välja toite, mida saaks ise kartulist valmistada. Koos otsustati, et valmistatakse keedetud kartulitest kalaga suupisteid järgmisel õhtul toimuvaks lapsevanemate koosolekuks. Merineitsi lapsed korjasid samuti üles kevadel maha pandud kartulid. Lapsed nägid ja uurisid kartulikabli, kartulikonksu (heal lapsel mitu nime), millega vanasti kartuleid üles võeti. Keedukartulid isetehtud võiga maitsesid järgmisel päeval lastele väga. Kokkuvõttes leiti, et kevadel käivitatud kartuliprojekt tekitas osalejates kasvavat õhinapõhisust. PILDID

Keila Sotsiaalkeskus: selle hooaja (2023-2024) huviringid vanemaealistele: võimlemine, kangastelgedel kudumine, tikkimine, heegeldamine ja kudumine, taaskasutusring (prahiring), kunstiring, nahkkäsitööring, mälutreening, lapitehnika A ja B. Täpsem info lisandub peagi! Jälgige reklaami! Fotol meenutus 2013.aasta kevadisest näitusest VAHVA – vapustavalt asjalikud (armsad) hoolsasti valmistatud asjad.

Teisipäev, 12.september:

Jonathan Lee Mäe tegi kokkuvõtte esimesest hooajast Krosskart 650 masinaklassis. Tulemuseks:  Eesti Meister jäärajasõidus.  Eesti Meistrivõistlused Rallikrossis, Krosskart 650, hooaja kolmas koht! Ületasime kõik hooajaks seatud ootused ja lootused. Plaanis oli mitte jääda viimaseks ning äkki hea sõidu korral jõuda 1 etapil poodiumile. 2024 hooaja eesmärgid ei ole kindlasti enam nii tagasihoidlikud! Sõidame kaasa kõik rallikrossi etapid ning kui jõudu ja jaksu jagub siis läheme piiri taha ka jõudu proovima. TÄNAME kõiki kes meile kaasa elasid! Erilised tänud: Raido Niinberg, Andres Polver, Elikar Külv  Teie toetus on aidanud meid siia kus me täna oleme.

Kolmapäev, 13.september:

2024.aasta augustis toimuva Keila Hoovilugude päeva nimi on “Aja Väravad”, selgus tänasel selle aasta kodukohvikute päeva tänusündmusel Keila Kultuurikeskuses. PILDID

Terviseradadel toimus Škoda MTB Kolmapäevakute Keila ühisstardiga finaaletapp.

Eesti NATO ühing: Täna käisid Keila koolis külalistunde andmas liikmed Erlend Sild ja Avo Martinson. Kumbki andis ühe 45min tunni, kokku oli kahe klassi peale õpilasi 57. Täname ka partnereid.

Neljapäev, 14.september:

Keila LV 107.istung 13.septembril 2023.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2023. aastal kogukonna projektitoetust 1445 eurot Mahlamüts OÜ-le Perepäeva ja kogukonnalaada korraldamise eest.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Tamme põik kinnistule ehitatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikule Pargi tn 19a kinnistu liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikuga.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Jõe tn 19 kinnistul.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Keskväljaku 54 ruutmeetri suurusele osale Telia Eesti AS kasuks sideehitisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks sidevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus määras Keila linnas asuvale Uus tn 19 kinnisasja (pindala 764 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Uus tn 19a kinnisasja (962 m², sihtotstarve ärimaa 100%) ja Ohtu tee T1 kinnisasja (pindala 1979 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) maakorraldustoimingu käigus uuele moodustatavale reaalosale koha-aadress ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt: Turu tn 1 asukoht Harju maakond, Keila linn, ärimaa 100%. 

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Raba tn T4 kinnistule eesmärgiga kavandada planeeritavale alale kuni kolm väikeelamu krunti ja igale krundile üks kuni kahekorruseline väikeelamu; määrata kruntidele sihtotstarve, maakasutustingimused, ehitusõiguse ulatus, juurdepääsud, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringuala hõlmab Keila linnas munitsipaalomandis oleva Raba tn T4 kinnistu ( suurusega ca 3449 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ning eraomandis oleva Raba tn 90a kinnistu ( suurusega 54 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100% ) ning vajadusel nende kinnistutega külgnevat lähiala. Detailplaneeringu eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu maantee 24 kinnistule üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Krundile saab näha ette üks eluhoone põhimahuga krundi Haapsalu maantee poolses osas. Hoonestusala on nähtud ette laiendada põhja suunas ja paigutada vähemalt 2 m kaugusele Haapsalu mnt 22a kinnistu piirist ja vähemalt 8 m kaugusele Oksa tn 3 ja Männiku tn 18 piirist. Hoonestusala on nähtud ette vähemalt 4 m Männiku tn 14 ja 16 krundi piiridest ja vähemalt 16 m kaugusele krundi lõunapiirist. Krundil võib kokku paikneda kuni kaks elamu abihoonet, sealjuures ei tohi ehitisealune pindala kokku ületada 30 protsenti krundi pindalast, käesoleval krundil 344,1 m2.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu linnavara võõrandamisest avalikul kirjalikul enampakkumisel. Linnavalitsus teeb ettepaneku müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega (kinnistusregistri registriosa nr 16206850), mis moodustatakse kinnistust aadressiga Keila linn, Sooserva (müüdava kinnistu aadressiks on määratud Maanteeserva, pindala ca 21 433 m2, sihtotstarve 50% tootmismaa ja 50% ärimaa) ja määrata enampakkumise alghinnaks 750 000  eurot. Nimetatud kinnistu piirneb suure koormusega T8 Tallinn-Paldiski maanteega, kinnistust ida pool asub Uus-Paldiski tee 5 Warmetec OÜle kuuluv hoonestatud ärimaa kinnistu. Kinnistust edela ja lõuna pool asuvad ESPAKi ehitusmaterjalide kauplus ja Olerexi tankla, pood ja autopesula, mis kõik on ärimaa sihtotstarbega. Kinnistul puudub ehitusõigus, mille saab määrata detailplaneeringuga.

Linnavalitsus määras hoonestusõiguse aastatasu algsuuruseks 1,5% maa 2022. aastal määratud maksustamishinnast (146 880 eurost) Keila linn, Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast moodustatava kinnisasja (pindala ca 1836 m2, sihtotstarve ärimaa) koormamiseks hoonestusõigusega, see on 2 203 eurot.   Samaga moodustati hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks 3-liikmeline komisjon, mida juhib Keila abilinnapea Inge Angerjas.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu hoonestusõiguse seadmisest eelläbirääkimistega pakkumisel turukompleksi ehitamiseks ja turu pidamise eesmärgil. Eelnõu kohaselt tuleks linnavalitsusel korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast moodustatava kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega.

Linnavalitsus andis Keila Kooli direktorile nõusoleku Keila Koolis 2023/2024. õppeaastal ühe pikapäevarühma avamiseks.

Linnavalitsus vabastab Martin Ööveli Keila Kooli direktori ametikohalt 17. septembrist 2023 (viimaseks tööpäevaks lugeda 15. september 2023) ja kohustab teda anda asjaajamine ja ameti tõttu tema kätte usaldatud vara üle Ahti Noorele, kes on nimetatud Keila Kooli direktor kohusetäitjaks alates 18.septembrist.

Linda-Elisabeth Lesk 100! Ennelõunal käis Lindat õnnitlemas linnavalitsuse poolt linnapea Enno Fels ja sotsiaalnõunik Piia Peterson ning Keila lehe toimetaja Evelyn Povel, et Lindast järgmisesse lehte väike lugu teha. Sobilikult oli selleks ajaks saabunud ka President Alar Karise isiklik tervitus Lindale. PILDID. Täna oli külalisi veelgi – näiteks sotsiaalkeskusest, mille ringides on Linda alati osalenud -enim kangakudumise ringis. Külalisi on täna veelgi! Palju õnne ja tervist, Linda! 🙂

Keila Coolbet: kolmandas kontrollmängus pidime kodusaalis tunnistama Drive Basketball Academy meeskonna paremust seisul 64-76! Kohe algusest peale ei saanud me oma mängu käima ja tegime palju rumalaid eksimusi… aga pead norgu ei aja ja juba esmaspäeval sõidame Lätti, et mängida kontrollmäng Läti Ülikooli vastu! Meie parimad:  Luka 22p, 12l, Anderi 10p, 5l.

Sotsiaalkeskuses kogunes Dementsusega inimeste hooldajate tugigrupp.

Rehe Küünis, Üksnurme külas, Saku vallas tähistati Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 25. sünnipäeva. HEAK asutati Keilas.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja Naksitrallid tähistasid südamlikult vanavanemate päeva. Koos vanavanematega sõideti jalgratastel mööda Keila-Tuula matkarada Tuula külla. Tuula külas ootas üks vahva talu, Tuula Rohtaed ja Tall, kus hoolsa pere hoole all elavad erinevad karvased ja sulelised. Põnevust jätkus kõigile – nii väikestele kui suurtele. Pakuti porgandeid pontsakatele jänestele ja naati häälekatele hanedele, vaadeldi kanade ja partide pävatoimetusi ning kassipoegade peitusemängu. Oinas Mati ja tema Prouad Lambad ootasid meid, et maiustada leiva ja saiaga. Ja kõigi lemmikud – hobused, keda toideti leivaga ja selle lõppedes kitkuti ning pakuti neile mahlast rohtu. Vaata klippi

Reede, 15.september:

Keila Leht teeb kummarduse õpetaja Liivia Telgmaale! Uudistes keilalannast Euroopa Liidu barokkorkestris, Keila lahingu aastapäevast, kihelkonnapäevade ajalookonverentsist, maksuvabast tulust, Diva Tantsustuudiost, stipendiumidest nortele sportlastele ja teatrisoovitus. Muuseumivaramu jätkab Podinite, Kaupside ja Karudega.  Tegija on Alo Lilleberg.

Eesti Takistuskrossi Liit esitles täna Belgias, Genkis alagava MM-i osalevat Eesti rahvuskoondist, kuhu kuuluad ka Kaspar Grauen, Oliver Grauen ja Peteri Grauen Keilast.

Belgias, Genkis toimuvatel takistuskrossi MM-võistlustel pälvis Oliver Grauen esimesel päeval kuldmedali. Maailmameistritiitel tuli 3 kilomeetri pikkusel sprindidistantsil meesjuunioride vanuseklassis. Oliver Grauen läbis M18-19 klassis 3 kilomeetri pikkuse võistlusmaa ajaga 25.12. Teise koha pälvinud Poola sportlast Cezary Szulwachi edestas Oliver 10 sekundiga. Kolmanda koha pälvis kohalik võistleja Liam Hamerlinck, kes kaotas võitjale juba kolme ja poole minutiga. Mullu võitis Oliver Grauen sprindidistantsil MMvõistlustel pronksmedali. Teistest Eesti sportlastest sai Kaspar Grauen vanuseklassis M14-15 12. koha, Karl Kolts vanuseklassis M40-44 59. koha ning Peteri Grauen vanuseklassis M45-49 22. koha. VAATA võitjat rajal.

Tellingute paigaldamisega algas Jaama 3 asuva endise vabrikuhoone vägagi eklektilise fassaadi remont.

Kuigi maailmakoristuspäev toimub homme, alustasid Miki lasteaia lapsed Kassikäppade rühma eestvedamisel maailmakoristusega juba täna. Hommikul kell 10.00 tõmbasime kummikindad kätte, võtsime prügikorjamiseks kaasa köögist saadud tühjad leivakotid ja sukeldusime Keskparki. Lapsed olid tegevusest elevil, kõik möödakäijad võisid kuulata laste rõõmsaid hüüdeid, kui keegi prügi leidis. Ja prügi me leidsime, eriti põõsastest ja pinkide ümbert. Vast kõige põnevamateks leidudeks olid lutt ja purgikaanetaja, nokamüts ning moodsad päikeseprillid. PILDID

Laupäev, 16.september:

Ööl vastu laupäeva suri kirjanik ja tõlkija Helvi Jürisson (5.10. 1928 – 16.09.2023). Helvi Jürisson pälvis 2001.aastal Keila linna kultuuripreemia elutöö eest luuletaja, lastekirjaniku ja tõlkijana. Kahe lapse – Peeter Volkonski ja Kerttu Soansi ema, kuue lapse vanaema ja kolme lapse vanavanaema maetakse Karjaküla kalmistule Keila kõrval, kus on mulda sängitatud ka tema vanemad ja abikaasa Olev Soans.

Kirikuplatsil oli Kihelkonnalaat. PILDID

Pühapäev, 17.september:

Muusikakooli saalis andis kontserdi Mantas Šernius (klaver). Kavas J.S.Bach, J.Haydn, F.Chopin S.Rachmaninov, J.Vitols, C.Debussy ja M.Mussorgsky.

Terviseradadel toimuvad Harjumaa Meistrivõistlused Discgolfis.

Eelmine 36.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content