33.nädal 2023

Esmaspäev, 14.august:

AS Harju Elekter andis teada, et on võitnud Eesti Energia ASi hanke komplektalajaamade, jaotuspunktide ning seadmete tarnimiseks. Raamlepingud sõlmitakse pärast vaidlustusperioodi möödumist. 115 miljoni euro suuruse kogumahuga raamlepingud sõlmitakse Elektrilevi OÜga 36 kuuks võimalusega pikendada 24 kuu võrra. Lepingute alusel tarnitakse kaupa ka teistele Eesti Energia ASi kontserni kuuluvatele ettevõtetele, samuti Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ lepingupartneritele.

Keila Teraapiakeskus andis teada nimemuutusest. Nüüdsest ootab sõpru, kliente, abivajajaid mitte enam ambitsioonikas TeraapiaKESKUS, vaid inimlik ja sõbralik TeraapiaMAJA. Lisaks nimele käib aja ja uue nimega ühte sammu ka meie logo. Logo visuaalis domineeriv inimese DNA motiiv ühendab endas nii meie kutsumuse teisi aidata kui ka inimkonna oskused, kogemused ja teadmised laiemalt. Visuaali täiendab ning „elustab“  lihtne ja inimlik nimi. Nii saavutavad need koos täiusliku tasakaalu.

Saabus info, et 11.augustil löödi Sõpruslinnas Siguldas Ohtus elava keilalase Urmas Veersalu rookrooni ehitamise rekord. Võrdluseks – Urmase eestvedamisel 2019.aasta Mardilaadal ehitatud rookroon oli 330cm kõrge, koosnes 22 008 pilliroo jupist. Sigulda kultuurikeskuse laval rippuv Arija Berze kroon on 4,5 meetrit kõrge ja koosneb 100 000 kõrrest. Urmas avaldas headmeelt, et lätlased nii uhke krooni on valmis saanud ja loodab, et see kantakse ka rekorditeraamatusse, siis oleks Urmasel motivatsioon uus rekord teha. Urmasel on plaan Siguldasse minna, et uhke kroon ka oma silmaga üle vaadata.

Keila Kool andis teada, et koostöös Keila Kooli hoolekoguga on Keila Kooli oskusainete õppetool töötanud välja põhjamaja 5.-9. klasside oskusainete tundides (käsitöö ja kodundus, tehnoloogia ning kunst) vajaminevate töömaterjalide jaoks nn. mugavuspaketi.  Mugavuspaketi eelised:

– Kooli poolt suuremates kogustes materjali ostmine on odavam.

– Lapsevanem ei pea muretsema, et lapsel kõik vajalik olemas oleks (suuremate projektide puhul võib tulla erisusi).

– Õpetajatele mugav, sest kõigil lastel on kvaliteetsed ja õiged töövahendid alati tunnis olemas.

– Säästlikum suures plaanis, kõike pole vaja endal omada. Osade materjalidega tehakse vaid üks töö aasta jooksul ja nii saab proovida suurema hulga erinevaid vahendeid ja tehnikaid.

Raha kogume kooliaasta alguses ja summa on 15 eurot õpilase kohta. Tagamaks arvepidamise korrektsust on loodud MTÜ Keila Kooli Oskusained. MTÜ nõukogu koosneb oskusainete õppetooli juhist ja kahest hoolekogu liikmest.


Teisipäev, 15.august:

Keilas, Keila Koolis oli täna külas Eesti haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Külalise võttis vastu ja tegi väikese ringkäigu Põhjamajas Keila Kooli direktor Martin Öövel, hilisemal vestlusel osalesid ka Keila abilinnapea Eike Käsi ja haridusnõunik Terje Rämmel. Ministri sotsiaalmeedias nimetatu kohtumisel olulisimaks teemaks eestikeelsele õppele ülemineku teemat.

Sadakond vähemalt 35-aastast sõidukit tegid õhtul oma järjekordse lustisõidu – sel korral Männikult läbi Keila Rummu. Ka Keilas oli kolonni hulk inimesi vaatama tulnud.  Suvel, maist septembrini iga kuu kolmanda teisipäeva õhtul, kogunetakse Autosõit OÜ libedasõidurajal ja tehakse ühine väljasõit kuhugi mitte väga kaugele. Mootoril peab ju laskma töötada!  Järgmine sõit tuleb 19. septembril. PILDID

Linnavalitsuse hoone kõrvale tuli päikesevarju rändur Prantsusmaalt, kes on tegemas oma Põhja-Euroopa tuuri. Väike peatus ja edasi Riia poole…. Oma nime ta ei tahtnud öelda, kuid viitas oma reisiblogile: https://www.cyclololo.com/

AX-teater andis teada, et Kuhjavere külatestetrite festivalilt saabuti tagasi pika-pika paiga.  Publiku lemmik näitetrupp- AX-teater, Publiku lemmik naisosatäitja – Marilin Prants, Miika rolli eest, etenduses ” Redel”, Õnnestunud roll- Maire Meerents, osad ” Hüljatute radadel”, Kolleegipreemia Anna Maria Ristal.

Harju Maakonnaraamatukogus toimus Keila huvitegevuse registri haldurite ja juhendajate kasutajakoolitus. Oodatud olid ka need huvitegevuse korraldajad, kes pole veel registriga liitunud. Koolitaja oli e-teenuste arendusspetsialist Katrin  Leppik.

Noortekeskusel olid külas Linnamäe noortekeskuse karjäärilaagri noored koos juhendajatega, kes osalesid rahatarkuse töötubades koos malevlastega ning mängisid ettevõtlusküla rollimängu.

Kolmapäev, 16.august:

Tallinnas Unibet Arenal algas 2023. aasta naiste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniir, mis kestab 23. augustini. Eesti koondisesse kuuluvad keilakad Kadi Kullerkann ja kaptenina Liis Kiviloo (endine Kullerkann).

Keila KK esindusmeeskond andis teada, et lisaks Eesti meistriliigale ja Eesti-Läti ühisliigale hakkatakse  uuel hooajal mängima ka Põhja-Euroopa liigat. Lisaks teatas klubi, et uuel hooajal tõmbab Keila KK särgi selga 24-aastane Kevin Johnson. Ameerikast pärit tagamängija mängis eelmisel hooajal Rumeenia kõrgliigas keskmiselt 29 minutit, viskas 13 punkti ning võttis 3,4 lauda.

Spordisemu avaldas Keila Terviseradadel toimuva Seeriajooksu sügisesed etapid: 19.sept 18:30  rada Singel 1,4 km; 21.sept 18:30 rada Tankimäe standard 1,2km; 26.sept 18:30 rada Tankimäe pikk 2 km; 28.sept (!!! 18:00 ) rada Hüppemäe 1,1 km. Naised ja lapsed jooksevad 1 ringi, Mehed alates 14.a. jooksevad 2 ringi. Registreerimine ja tulemused: https://my.raceresult.com/220907/registration . Autasustamine peale viimast etappi 28.septembril.

Tallinna lauluväljakul alanud võistluse selguvad nädala lõpuks kettagolfi Euroopa meistrid. Eesti koondisesse kuulub  Kaidi Allsalu Keilast.

Neljapäev, 17.august:

Keila Linnavalitsuse  103. istung 17.augustil 2023.

Linnavalitsus väljastav kasutusload Haapsalu maantee kinnistule, Luha tänava ja Keskväljak kinnistutele ning Piiri tänavale ehitatud sademeveekanalisatsiooni-, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikule.

Linnavalitsus kooskõlastas Keskkonnalahendused OÜ poolt esitatud taotluses puuraukude asukohad Jõe tn 70c // Turu tn 1 // Keila raudteejaam kinnistule maakütte puuraukude rajamiseks.

Linnavalitsus määras Keila linnas asuvale Kõrvalmetsa kinnisasja (kinnistu registriosa nr 21413350, katastritunnus 29601:001:0407, pindala 15 583 m², sihtotstarbeta maa) maakorraldustoimingu käigus moodustatavatele uutele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Kõrvalmetsa, asukoht Harju maakond, Keila linn, maatulundusmaa 100% ja Arutammiku tee L2, asukoht Harju maakond, Keila linn, transpordimaa 100% ning Pähklisalu kinnisasja (kinnistu registriosa nr 21347250, katastritunnus 29601:001:0359, pindala 5704 m², sihtotstarbeta maa), maakorraldustoimingu käigus moodustatavatele uutele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed Pähklisalu, asukoht Harju maakond, Keila linn, maatulundusmaa 100%; Arutammiku tee L3, asukoht Harju maakond, Keila linn, transpordimaa 100%.

Linnavalitsus muutis oma 24.11.2022. a korraldust nr 2-2/323 “Keila linn, Pargi tn 4a kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks” muutes sundvalduse ala suurust ning lisas teksti liitumiskilbi. Samuti vahetati ära korralduse lisas olev asendiplaan.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa haigla, üldhooldekodu, päevakeskus, ühiselamu, majutuse hoone ümberehitamiseks aadressil Männipargi tn 1 Keila haigla V2-korpuse rekonstrueerimiseks. V2- korpus asub haiglakompleksi edelapoolses tiivas, mis on seni olnud kasutuses rendipinnana (ühiselamu).

Linnavalitsus vaatas kooskõlastusringile saatmiseks üle Haapsalu maantee 24 üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistingimused. Krundile kavatsetakse ette näha üks eluhoone põhimahuga krundi Haapsalu maantee poolses osas. Hoonestusala on nähtud ette laiendada põhja suunas ja paigutada vähemalt 2 m kaugusele Haapsalu mnt 22a kinnistu piirist ja vähemalt 8 m kaugusele Oksa tn 3 ja Männiku tn 18 piirist. Hoonestusala on nähtud ette vähemalt 4 m Männiku tn 14 ja 16 krundi piiridest ja vähemalt 16 m kaugusele krundi lõunapiirist. Krundil võib kokku paikneda kuni kaks elamu abihoonet, sealjuures ei tohi ehitisealune pindala kokku ületada 30 protsenti krundi pindalast, käesoleval krundil 344,1 m2.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linnale kuuluva Paldiski mnt 2b asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kinnitamisest, millega kuulutatakse enampakkumise võitjaks HL Investment OÜ 106 600 eurot.  

Linnavalitsus kinnitas nelja kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus saatis Keila Linnvolikogu menetlusse eelnõu koolilõuna toetuse kasutamise tingimustest ja korrast. Riigieelarvest Keila linnale eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes 1.-12. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatud toetuse vahe kaetakse linnaeelarvest.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 heakskiitmisest ja avalikustamisest.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega määrataks audiitoriks Keila linna 2023-2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Audest Audiitorteenuste OÜ.

Linnavalitsus otsustas korraldada Keila jõeäärse promenaadi avatud ideekonkursi  riigihangete registris e-menetlusena eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste (projekteerimise) hankeleping. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati linnapea Enno Fels, kes hakkab juhtima ka riigihankega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni. Konkurss kuulutatakse välja koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga .

Keila KK esindusmeeskond andis teada, et nende treeneritetiimiga ühineb uuel hooajal pikalt Viimsis tegutsenud Kristjan Evart.

Harju Maakonnaraamatukogus oli lauamänguhommik, mida korraldas õpilasmalev.

Reede, 18.august:

Keila Leht tervitab taasiseseisvmispäeva puhul ja kutsub homsele Pargikontserdile. Pikalt on juttu Hoovilugude päevast, tänusõnad ütlevad korraldajad – ohvitseriprouad. Uudistes Harju Elektri edust Eesti Energia suurhankel, vanade küttekollete asendamistoetusest, veebitundidest, külateatrite festivalist, jalgrattaga sõitmisest, tenniseõppest, jalgpallurite perepäevast, Heavy Metal Ultrast. Muuseumivaramu jätkab Keila kaubanduse ajalooga. Tegija on Age Kogerma.

Keila Keskpargis toimus õhtul Pargikontsert. Kavas lisaks kontserdile Keila linna teenetemärgi üleandmine ja Kaunis Keila kodu 2023 võitjate tunnustamine. Teenetemärk nr 42 omistatud Piia Petersonile sotsiaalvaldkonna tulemusliku arendamise eest Keila linnas. Sündmuse PILDID. Konkursi Keila Kaunis Kodu 2023 võitjate PILDID

Konkursil Keila Kaunis Kodu  anti eramute arvestuses välja koguni kolm esikohta: Tervise 11 Kristel ja Madis Kõrvitsale, Paldiski mnt 41 Helen Loorile ja Margus Roostile ning Nurmenuku 32 Age ja Allan Kogermale. Eripreemia „Elurohke aed“ pälvis Kanarbiku 13 (Merike ja Valdo Kraam) . Tänukirja said ka kategooria finalistid Aukamäe 24 ( Kaie ja Ivart Papli), Kanarbiku 18 (Kristiina ja Silver Laiv).

Kortermajade hulgas tunnistati võitjaks Tuula tee 2b, 2c, 2d ja 2e – auhinna – sh väikesed auhinnaplaadid kõigile hoonetele sai arendaja esindaja Katre Tamp. Tänukirja sai finalist Haapsalu mnt 25 (korteriühistu esindaja Kristel Prikko). Ühiskondlikest objektidest oli võitja Tuula tee jalakäijate tunnel, tänukirja saab AS Eesti Raudtee.

Kontserdil esinesid: kell 18 Keila Linnaorkester, Marek Sadam ja Martin Trudnikov,  Urmas Lattikase ansambel, solistid Maarja-Liis Ilus, Jarek Kasar ja Jan Uuspõld. Kontserti juhtis Peep Raun. Kontsert on tasuta. PILDID

Täna õhtul oli Keskpargi kõrval liiklus suletud – Paldiski ja Haapsalu maanteel said kontserdikülastajad parkida. Kohalikud pääsesid koju, vaba oli ka ühistranspordi läbisõit.

Noortekeskuses oli õpilasmaleva lõpupidu.

Vikerkaare lasteaed: töömalevlased olid mõlemas majas õhinapõhiselt eriliselt tublid. Iga töö sujus tõrgeteta ja noorte enda näod särasid tegutsemisrõõmust. Kõik tööd ja tegevused tehti korralikult ära. Lühiülevaade Vikerkaare majas tehtud töödest: lihviti laste toole, värviti metallist poste ja jalgrataste hoidjaid, korrastati paberiladu ja puhketoas raamaturiiul, abistati köögis koka abilisena, mängiti rühmades ja õuealal lastega ning aidati näiteks jalutuskäikudel nende turvalisuse eest hoolitseda. Puhastati rattahoidjate all olev asfalt samblast ning sorteeriti õuemänguasju.  Lühiülevaade ka Sipsiku majas tehtud tegudest. Malevlaste esimesel nädalal oli rohkem värvimist, kraamimist ja koristamist. Teisest nädalast said malevlased olla rohkem rühmades abiks. Ühel päeval abistasid noored ka eripedagoogi. Malevlastel õnnestus kogeda Vaikuseminutite võlu ja nad said kuulata erinevaid lugusid plaadilt „Lapse rõõmuks“. Tööpäeva lõpetuseks on malevlased saanud võimaluse joonistada, värvida, mängida legodega ja lauamängudega. Töötempo oli noortel niivõrd aktiivne, et pidime uusi tööülesandeid jooksvalt juurde valima. Lasteaed tänab nii töömalevlasi kui organiseerijaid rõhutades, et tunnustamist väärivad kõik malevlased.

Laupäev, 19.august:
Espak Keila väljakul toimub KEILA SUVELÕPUPIDU 2023. Kontserti annavad: TERMINAATOR, REKET, SYNNE VALTRI BAND, CLICHERIK & MÄX, HELLAD VELLED ja KARL MADIS. Parimat tantsumuusikat mängib DJ WH1TELAND. Lisaks  Suur lasteala Batuudijussilt, Näomaalingud, Erinevad toitlustajad. Avatud baarid. Sündmus võib kesta kuni 1.30-ni.

Keskväljak 13 a esimesel korrusel avab külastajatele uksed uus söögikoht – Namaste India Restaurant. “Nagu nimigi vihjab, pakutakse India, Hiina ja Tai roogasid,” ütlesid omanikud Megh Singh Rana ja Chaman Lal.


Pühapäev, 20.august:

Terviseradade jalgpallistaadionil toimub Keila JK Perepäev. Kell 14:00-14:10: Ürituse avamine ja tutvustamine; Kell 14:15-14:45: Soojendus läbi erinevate mängude. Kõik osalised koos. Kell 15:00- 16:45: Osavusvõistlused perede/tiimide vahel. 6 erinevat jaama, igaühes tuleb sooritada üks ülesanne. Ülesande sooritamise eest tood enda perele/tiimile punkte. Järjestus tekib, kui liidetakse iga pere/tiimi-liikme punktid kokku. Maksimaalne tiimi suurus 4 liiget või juhul kui suurem, siis arvestatakse 4 parimat tulemust. Kell 14:00-16:45: Batuut, toitlustus, mullipallid, muusika; Kell 16:45: Osavusvõistluse autasustamine Kell 17:00-19:00 Lauamäng SOKKER eelturniir selgitamaks välja 3 parimat, kes lähevad 30.septembril A le Coq Arenale Eesti meistrivõistlustele Keila JK-d esindama. Lauamängu turniir toimub U12 vanuseklassis, ehk osaleda saavad kõik, kes on sünniaastaga 2012 ja nooremad. Kell 17:00-19:00 II liiga mäng: Keila JK vs Raplamaa JK.

Eelmine Keila Linnavalitsuse  103. istung 17.augustil 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content