27.nädal 2024 Keilas

Esmaspäev, 1.juuli:

Harju Maakonnaraamatukogus toovad EKA avatud akadeemia Raamatuillustratsiooni kursusel õppinud värsked illustraatorid vaatajate ette uudistamiseks oma värsked lõputööd. Raamatuillustratsiooni kursusel tutvustati valdkonna põhioskusi ja -teadmisi ning arendati isikupärast illustraatorikäekirja. Kursusel osalejad said teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöös. Näitusel osalevad: Liina Maadla, Kati Ernits, Kristina Suit, Triina Britt Aumere, Alisa Ivanova, Kaur Riismaa, Ragne Hoog, Kaia Otstak, Laura Kristiin Lubi ja Alexandra Lisette Pere. Õppekava juhivad Anne Pikkov ja Kertu Sillaste. Anne iseloomustab õppekava juhi ning ühe juhendajana lõputöid järgnevalt: „Nendel piltidel siin on ellu ärganud lood, mis haaravad meid läbi oma erilise kujutluslaadi, tehnikate, karakterite ja vaatenurkade. Kes on leidnud looduse ilu ja rahu, kes allegooriad metsarahva hulgast või vanadest muinasjuttudest – igal autoril valmis kursuse lõpuks raamat, mis sunnib meid peatuma ja märkama. Raamatuillustratsiooni õppekava pakub võimaluse sukelduda sügavale illustratsioonimaailma, kus on võimalus mängida loovusega ja täiendada tehnilisi oskusi, õppides professionaalsete illustraatorite ja disainerite käe all.”

Raamatukogu Galeriis algas hooldusremont.

Alates 1. juulist muutuvad Ukraina sõjapõgenike sõidusoodustused! Lõpeb maakonnaliinidel ühistranspordi kaardi alusel sõjapõgenikele seni kehtinud tasuta sõiduõigus ja pilet tuleb soetada vastavalt kehtivale hinnakirjale.

FinalBossMedia avaldas 21 minuti pikkuse dokumentaali Keilas toimunud maakonna laulu-ja tantsupeost Meie Vägi: https://youtu.be/xcOXuMCUuhg?si=X6Wv7iAJQ-CVBBY2

Pärast hommikust tipptundi jätkas AS Vensen kaevamisi Ülesõidu tänava Keskväljakult eemalduval suunal Uue tänavaga ristumise piirkonnas. Ülesõidu tänav oli kaevamiskohas taas ühesuunaline, nüüd raudteeülesõidu poolt Luha tänava suunas. Keskväljakult Ülesõidu tänavale ja Ülesõidu tänavalt Uuele tänavale pöörata ei saanud. Tuli kasutada ümbersõitu Haapsalu maantee ja Uus tänava kaudu või siis Tuula tee ja Rohelise tänava kaudu.

Alates 1.07 tuli Harjumaa Muuseumisse publikuprogrammide kuraatorina tööle Annika Kivi. Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis alustas tööd kuraator Andrei Maksimjuk

Teisipäev, 2.juuli:

Miikaeli koguduse aktivistid tegid taas talgupäeva Keila kirikumõisas, kui koristati ruume. Järgmine on planeeritud 10.juulile, kuhu on vaja juurde abikäsi. Suvised koristamised tipnevad lahtiste uste päevaga Keila Hoovilugude päeval, 10. augustil.

Evelin Povel: „… See 1797. aastal valminud kirikla on olnud koduks mitmele Keila kirikuõpetajale nooremast Holtzist Köögardalini välja, siin on tegutsenud ka leerikool, käidud õpetaja jutul, võetud vastu tähtsaid külalisi lähemalt ja kaugemalt. 20. juunil 1940 tõstsid piiri ületanud Nõukogude väed Ado Köögardali koos perega üle öö majast välja ning pärast seda on siin elanud sõjaväelased, sõjapõgenikud ja kohapealse sovhoosi töötajad. Ehkki maja tagastati 2000ndatel kogudusele, jäi mitu inimest sinna edasi elama ja elab veel tänagi. Aeg ja elanike hoolimatus on teinud seal oma töö, ent mõnest säilinud detailist, aknaraamist või trafarettmustreist seintel õhkab senini algusaegade suursugusust – aga see hilisbaroki ja varaklassitsismi piirimail ehitatud paekivihoone ongi oma kahe korruse ja mõisaliku joonega Eesti kiriklate seas erandlik näide. Kirikumõisa senine sihtasutus on ära teinud palju vajalikke ja olulisi töid, vastasel juhul oleks hoone täna vast juba varemetes. Tuhat tänu selle eest! Ent viimastel aastatel on aktiivne tegevus soikunud ja tööd üle võtmas järgmised. Mina nende seas.

Hoone on arhitektuurimälestisena arvel, ent veel enne suuremaid renoveerimistöid (ja rahade taotlemist selleks) ootab lähikuudel ees läinud sügistalvel lekkima hakanud katuse avariiremont. Ükskõik, kas ja kust selleks vahendeid saab, on vajalik kokku saada omaosalus.

Selle kirja eesmärk pole rahaküsimine. Pigemini võtan nüüd ja edaspidi „valjusti“ mõelda erinevate kogemuste ja arvamuste saamiseks, aga hõikan välja ka abipalveid.

JA TULGU SIIT ESIMENE APPIKUTSE: koristame kolmapäeval, 10. juulil mõisas kaht (ääretult räämas) tuba. Sul on võimalus koristamisel ja prügi jäätmejaama viimisel kampa lüüa. Läheneme keskkonnateadlikult ehk osa prügi (tekstiil, paber, pakendid jm) on võimalik sorteerida. Kui soovid tulla appi koristama või on Sul sootuks võimalus tulla appi järelkäru või kaubabussiga (jäätmejaam asub 1 km kaugusel), võta palun minuga Messengeris, e-kirjaga (evelinpovel@gmail.com) või telefonis 5667 5252 ühendust. Oled tänuga oodatud!“

Vensen sai Ülesõidu tänava kaevamistega hakkama juba täna ja liiklus on avatud. Töö jätkub Uuel tänaval, Ülesõidust sinna pöörata ei saa. Keila kesklinna tasub vältida autodega kogu suve. Järgmine kaevamine saab olema Keskväljak 15 parklasse sissesõidul.

Keila Koolil on alates tänasest uuendatud kujundusega koduleht: https://keilakool.ee/

Kolmapäev, 3.juuli:

Harjumaa Muuseumis avati noakunstnik Tõnu Arraku tööde näitus. Kaubamärgi Tuuts all valmivad tööd on noakunsti absoluutne tipp Eestis. Pilt Mart Arrak.

Keskväljakul oli Synlabi proovivõtubuss. Soovijad said osta kõiki SYNLABi tervisekontrolli pakette, üksikanalüüse ja kinkekaarte ning anda soovi korral kohe ka vereproovi ära. Ennetav tervisekontroll ja ülevaade olulistest tervisenäitajatest annab võimaluse kindlustundeks ning varjatud haiguste varajaseks avastamiseks.

KJK TIPP võistleja Kristo Mägi võitis Eesti U23 kergejõustiku meistrivõistlustelt Rakveres 400m distantsil. M U20 3000m takistusjooksu võitis Oliver Grauen, kes esindab Nõmme KJK. Varem on Oliver tulnud oma vanuseklassis Eesti meistriks ka  kreeka-rooma maadlus, vabamaadluses, takistuskross ja trepijooksus. Karmel Jano võitis N U18 2000m takistusjooksu.

Neljapäev, 4.juuli:

Keila Linnavalitsuse 156.istung 4.juulil 2024.

Linnavalitsus andis üürile Männipargi 1-3 asuva invakorteri ja otsustas rahastada alates 01.07.2024 OP Eakatekodu OÜ (registrikood 12849166) Loksa majas  üldhooldusteenusel viibiva Keila kodaniku teenuskoha maksumust üldhooldusteenuse pakkuja poolt kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses.

Linnavalitsus algatas Raba 43 ja Aukametsa alale detailplaneeringu koostamise. Eesmärk on kavandada elamumaa krundid, anda ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kahekorruselistele hoonetele, määrata arhitektuurilised tingimused, juurdepääsud, kujad, kitsendused, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringuala hõlmab ka planeeringu lähiala kinnistuid selleks, et lahendada nõuetekohane juurdepääs planeeritavatele kruntidele ning viia ellu üldplaneeringuga seatud tingimused läbiva liikluse suunamiseks Ringteele ning lahendada üldplaneeringu kohaste jalg- ja jalgrattateedega ühildamine. Planeeringuala hõlmab: Raba tn 43, Aukametsa, Raba T1, Raba T2, Ringtee 12 ja Ringtee 14 kinnistuid.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusluba Allika Kodud OÜ ühepoolse 2 m x 1,2 m suuruse reklaami paigaldamiseks Paldiski mnt 6 piirdeaiale, et see oleks vaadeldav Paldiski manteelt ja Põllu tänavalt ajavahemikul 4.07.2024 – 31.08.2024.

Linnavalitsus otsustas lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 19. august 2024 kuni 30. juuni 2027 Kalda põik 26 jäätmevaldaja.

4. augustil kell 14.00 toimub surnuaiapüha Ohtu kalmistul

KJK TIPP võistleja Kristo Mägi võitis Eesti U23 kergejõustiku meistrivõistlustelt Rakveres 800m distantsil. See on talle teine kuldmedal Rakverest. Karmel Jano tuli N U18 800m jooksus teiseks.

Reede, 5.juuli:

Keila Männikus alustati üraski poolt kahjustatud kuuskede raiega. Töid teostab arborist Priit Saaremäel, konsultant on Männikus üraskeid uurinud metspatoloog Kaarel Aruste. Raietööd Männikus kestavad ca 3-4 nädalat, likvideerimisele läheb 40 kahjustustega kuuske. Keila alustas üraskite tõrjega 2020.aastal, kui varakevadel olid  avaldunud esimesed suuremad üraskikahjustused. Aruste sõnul oli oluliseks põhjuseks sellele 2018 aasta väga kuiv ja palav suvi, mis oli soodne üraskite arenguks ja masspaljunemiseks ja mis tekitasid kõikjal Eesti kuusepustutes 2019 ja 2020 aastal suuri üraskikahjustusi. Samal, 2020 aasta varakevadel otsustas Keila linnavalitsus kasutada üraskitõrjel kõiki teadaolevaid võimalusi ja vahendeid. Linnavalitsus tellis kuusepuistu tervisliku seisukorra kohta ekspertiisi, kus määrati kindlaks kuusepistus olevad puude tervislikku seisukorda mõjutavad kahjustajad (seenhaigused, putukkahjurid, üraskid) ja muud puistu tervislikku seisundit mõjutavad tegurid. Kuusekahjurite tõrjeks kasutati üraskite (kuuse-kooreürask ja harilik võraürask) püüdmist püünistesse paigutatud feromoonidega. Kahjustatud ala  lähedusse paigutati 7 püünist. 5 püünises oli kuuse-kooreüraski ja hariliku võraüraski feromoonid, mis meelitasid üraskeid püünistesse. 2 püünises oli võraüraski feromoon. Kokku püüti juba esimese aastaga suurusjärgus 12 tuhat kuuse-kooreüraski valmikut.

Tähistamaks Õhuväe Õhukaitsedivisjoni esimest aastapäeva esines Keila lauluväljakul tasuta kontserdiga USA Maryland National Guard’s 229th Army Band – nii väikese orkestri koosseisuga, kui erinevate ansamblikoosseisudega ja solistidega. Kõlas muusika hümnidest popi ja rockini. Publikule tegid tervituskõned õhuväe staabiülem Janek Lehiste ja õhukaitserügemendi ülem Toomas Lents. PILDID

5.-7.juulil toimub Keila jalgpallistaadionil jalgpalliturniir Värska Originaal Cup. Erinevates vanuserühmades osaleb kokku 10 klubi võistkonnad.

Laupäev, 6.juuni:

„Luugid lahti“ – Keila Mudellennuklubi ajaloopäev.

Sel nädalal tuli Mäetaguselt Keilasse kaks discgolfi Eesti meistritiitlit:  Kaidi Allsalu naiste ja Jaanus Väljamäe mehed 60+ arvestuses.

Waldorfkool Läte korraldas Keila kirikumõisas  kooliaia rajamise talgupäeva.

Eelmine 26.nädal 2024 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content