26.nädal 2024 Keilas

Esmaspäev, 24.juuni:

Jaanipäev.

Teisipäev, 25.juuni:

Kliimaministeerium alustas romukampaaniaga. Romukampaania toimub sellel aastal 25.06-14.07.2024, kestab kokku kolm nädalat. Romukampaania eesmärk on koguda kokku pikalt seisma jäänud sõidukid, mis enam kasutust ei leia ning sellega vähenda ohtu keskkonnale. Kampaania on mõeldud ka neile, kellel ei ole võimalik ise oma romusõidukit vastavasse kogumispunkti viia. Kui muidu peab omanik romusõiduki jäätmekäitlejale ise ära viima või organiseerima transpordi ja tasuma romusõiduki äraveo eest, siis kampaania raames tullakse sõidukile tasuta järele, olenemata sellest kui kaugel sõiduk asub või kui halvas seisukorras romusõiduk on. Romukampaania raames romusõidukite eest raha ei maksta. Võrreldes varasemate kampaaniatega on sellel aastal kaks muudatust. 1. Sellel aastal on võimalik sõidukeid ära anda ka inimestel, kelle nimele hoovis seisev romu ei kuulu.  Sellise sõiduki kohta tuleb saata digitaalselt allkirjastatud taotlus Transpordiametile, kes palub auto omanikul vormistada volituse sõiduki üleandmiseks jäätmekäitlejale. Pärast volituse saamist tuleb äraveo tellimiseks pöörduda Eesti Autoammutuste Liit MTÜ või Kuusakoski AS poole, misjärel väljastab jäätmekäitleja lammutustõendi, mille alusel kustutatakse kadunud sõiduk registrist. 2.      Sellel aastal saab anda ära ka osaliselt lammutatud sõidukeid. Omanik saab tellida veo osaliselt lammutatud sõidukile ja ei pea sellega seoses jäätmekäitluskulusid kandma.  Proovime saada peatatud kandega sõidukite registri puhtamaks. Transpordiamet võtab valdajatelt taotlusi vastu kuni 14.07.24 ning taotlusi menetletakse kolm päeva. Alguses Transpordiamet helistab omanikule ning seejärel saadab emaili. Omanikult oodatakse vastust kolm päeva. Jäätmekäitlejad võtavad tellimusi vastu 25.06-18.07.2024. *Lisaks väljastab kampaania raames Transpordiamet  tasuta registritunnistuse digidokumendi, kui omanikul on registreerimistunnistus kaduma läinud.

Keila Kooli Loodemaja raamatukogu kolis sel nädalal Põhjamajja.

Kolmapäev, 26.juuni:

Muinsuskaitseamet andis teada, et nende nõustamismeeskonnas alustas suve hakul Harjumaa nõunikuna tööd Mirje Tammaru – Mirje tööpõlluks on Harjumaa lääneosa ehk ta on nõu ja jõuga abiks kõikidele mälestiste omanikele Keila linnas ning Harku, Lääne-Harju, Saku, Saue ja Viimsi valdades. Mirje on pärit Tallinnast, kuid igapäevaelu on teda alati liikvel hoidnud üle kogu Eesti. Tema varasemad tööd ja tegemised on olnud pikalt seotud turismivaldkonnaga ja seda just Harju-, Rapla- ja Läänemaal. Mirje on Eesti Kunstiakadeemias õppinud muinsuskaitset ja konserveerimist ning tema peamine uurimisvaldkond on olnud mõisate tööstuspärand. Selle põneva valdkonnaga jätkab ta kindlasti ka edaspidi. Mirje kontakti leiab ameti kodulehelt: https://www.muinsuskaitseamet.ee/kontakt

Sel nädalal jätkusid tööd Keskväljakul AS Keila vesi trassi rajamisega. Kavas on tööd Ülesõidu tänaval Uue tänavaga ristumise juures. Töid tehakse poole tänava kaupa. Kõigepealt, alates kolmapäevast (26.juunist) raudtee ülesõidu poolt tulev suund. Lõuna-Keilas tulev liiklusvoog suunatakse alates kella 9-st ümbersõidule kas Rohelise või Uus tänava kaudu. Järgmisel nädalal, 1.juulist on liiklusele suletud lõuna poole viiv tee pool. Ümbersõit lõuna suunal on taas Uue tänava või Rohelise tänava kaudu.

Keila Kooli (Keila 1.Keskkooli) 17.lennu lõpetajad ehk siis 2024.aasta KULDVILISTLASED said oma 50 aasta tagusel lõpuaktuse päeval 26.juunil Keilas, Kegeli kohvikus kokku. Kahe klassi peale olid kohal täpselt pooled lõpetanud. Taaskohtumise sisustasid erinevad ja kordumatud lood ja nagu üks vilistlane südamlikult hiljem kirjutas, jäi uhke tunne, et igaks on kuidagiviisi kangelane. Suur tänu Erika Kaljusaarele, kelle eestvedamisel käidi tervitamas ka a klassi klassijuhatajat Ruth Kuknerit. Pilt erakodust.

Neljapäev, 27.juuni:

Keila Linnavalitsuse 155.istung 27.juunil 2024.

Linnavalitus kinnitas Keila linnale kuuluval Piiri 7a kinnistul paikneva hoone pindalaga ca 1 944,3 m² (Kärnihoidla, Puursüdamike töötlemise kompleks), eelläbirääkimistega pakkumise tulemused ja kuulutas pakkumise võitjaks ainukese pakkumise esitanud MTÜ Kultuurikeeris, kelle pakkumine oli hinnaga 20 eurot kuus ja otsustas sõlmida hoone üürileping pakkumise võitjaga tähtajaga viis aastat, st 1. juulist 2024 kuni 30. juunini 2029. Üürnik kohustub tasuma kõik hoone kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh kommunaalteenuste kulud, hooldus- ja halduskulud, jms) ja peab pakkuma linnaelanikele mitmekülgseid võimalusi kultuuriliseks eneseteostuseks ja sisukaks vaba aja veetmiseks.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. augustist 2024 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse hoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus suunas Keila elanikust lapse Mittetulundusühing Toetus logopeedi teenusele alates 1. juulist 2024 kuni 31. detsembrini 2024.

Linnavalitsus tegi otsuseid eluruumi tagamise teenuse osutamise lõpetamise ja sotsiaaleluruumi üürilepingu muutmiste kohta.

Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le Keila Basket Keila linna esindusvõistkonna jaoks linna spordibaasi tasuta kasutamise õigus perioodil 25.06.2024-31.05.2025 lähtuvalt esitatud tunniplaanist, mille puhul on arvesse võetud eelmisel aastal esindusvõistkonna poolt kasutatud mahtu.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Pae tn 9, Paldiski mnt 2 ja 4 kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule.

Linnavalitsus andis loa ehitusteatises märgitud tingimustel rajatise „Kanalisatsioonitorustik K-1 Paldiski mnt 14 ja 16 kinnistutele“ rajamiseks Paldiski maantee kinnistul; rajatise „Sademeveekanalisatsioon K2 Paldiski mnt 14 ja 16 kinnistu tarbeks“ rajamiseks Paldiski maantee kinnistul;  rajatise „Sidekanalisatsioon Paldiski mnt 14 ja 16 tarbeks“ rajamiseks Haapsalu mnt 2// Paldiski maantee// Paldiski mnt 14 kinnistutel; rajatise „Tarbeveetorustik V1 Paldiski mnt 14 ja 16 kinnistutele“ rajamiseks Haapsalu mnt 2// Paldiski maantee kinnistutel.

Linnavalitsus teeb hankemenetluse „Keila jõeäärse promenaadi projekteerimine ning autorijärelevalve teostamine“ võitjale OÜ Väli-le hankelepingu sõlmimise ettepaneku vastavalt läbirääkimiste tulemusel saavutatud tingimustele ning pakkumuses toodud hinnaga 50 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Eesti Orhideekaitse Klubi, Oma Retked ja Keila linn korraldavad loodusfestivali Keila Orhideepäevad. Täna avati sündmus Keila lauluväljakul fotonäituse ja loengutega: Triin Leetmaa rääkis Niitvälja madalsoo taastamistöödest ja Marilin Mõtlep Käokeelte põnevast ööelust. Järgmised sündmused on ka puisniidul ja keskpargis. PILDID

MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad avasid täna oma uutes ruumides mängutoa Päikesepesa. Sellega on nende uued ruumid Uus-Paldiski mnt 4 ka avalikkusele tutvustatud. PILDID . Uutesse ruumidesse koliti möödunud sügisel. Esimesel korrusel on koht õpitubadele,  toidupäästmise toimetustele ja muudele tegevustele. II korrusel, kus on mängutuba Päikesepesa, on ka kena puhkenurgale vanematele. Esimene – Ranitsapidu peeti juba mai lõpus. Täna tänati suure töö tegijaid – vabatahtlikke ja koostööpartnereid. Keila linna esindas abilinnapea Maret Lepiksaar. Lääne-Harju lasterikaste hulgas on 412 pere 1361 lapsega üheksast omavalitsusest. Enim lapsi on Lääne-Harju vallast (109 pere) ja Keila linnast (104 pere). Suurimad on kaks kaheksa alaealise lapsega pered.  Lääne-Harju lasterikaste tegevusest võid rohkem leida informatsiooni https://www.lasterikkad.ee/laaneharju

Varemgi Keilas korduvalt esinenud tänavaartist Sylvain OULALA  esitas täna Keilas oma selle-aastase Eesti tuuri esimesel etendusel oma kava. Ja nagu lubatud, hüüdis publik üsna pea üheskoos Sylvainile “OULALA!”. Sylvain OULALA on kümme aastat tagasi Prantsusmaalt Eestisse elama tulnud Estonian-frenchman, kes teenib elatist tänavatsirkuse etendusi andes. PILDID

Reede, 28.juuni:

Keila Lehes: esilehel “mesilaste kuningriigist”, ehk projektiõppest Vikerkaare lasteaias. Uudistes Keila Keskusest, rongiliiklusest, noortekeskuse linnalaagrist, Keilas asuvast Harjumaa kaunimast kodust, autoromudest lahti saamisest, Keskväljaku remondist, Energiameistrist, korvpallikoolist. Muuseumivaramu tutvustab Johanna Lahesalu vahendusel Keila kultuuritegelasi aastatest 1785 – 1941. Lehes on ka Keila koolide lõpetajate nimekiri. Tegija on Ivar Leidus. Lehe vahel on ka Keila IV avatud aedade päeva flaier. Järgmine Keila leht ilmub 2.augustil.

Linnavalitsuse katusele paigaldati Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) lepingupartneri Piracon OÜ poolt hädaolukorra teavituse sireenid. Sarnane sireeniseade pannakse Keilas ka Harju Elektri katusele. Sireenid saavad töökorda suve lõpuks, katsetuse aja üle otsustab Päästeamet.

Harju KEK andis teada, et Keila Keskuse ehitust finantseerib Coop Pank.

Orhideepäevadel täna: 17:30-18:00 Tiiu Kull (Eesti Orhideekaitse Klubi) “Aasta orhidee vööthuul-sõrmkäpp” lauluväljakul. 18:00-18:45 Forest Film Studio “The life of the forest. Orchids.”. Lauluväljakul tasuta Poola orhideefilm eestikeelsete subtiitritega. 20:00-21:00 Pärimusmuusiku Kulno Malva akustiline kontsert rahvapillidel. Puisniit. PILDID 23:00-01:30 Kadri Aller (MTÜ Oma Retked, Eesti Orhideekaitse Klubi) “Ööviiulid ja tondijutud”. Retk algusega Keila Terviseradade parklast.

Tervisekeskuses ujumisvõistlus Arena CUP. Kell 11 – 14 on ujula külastajatele suletud.

Keila Korvpallikooli õpilased Laura Loog ja Elly Last on saanud kutse U16 neidude rahvuskoondise treeningkogunemisele. 26. juunil algas suvine ettevalmistuslaager eesootavateks võistlusteks. Neidude rahvuskoondist ootab sel suvel ees 3.-7. juulini Soomes Kisakallios peetav Nordic Championships. Juuli lõpus mängitakse Leedus toimuval Balti Matšil ning 16.-24. augustil Türgis Konyas, kus toimub Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniir.

Laupäev, 29.juuni:

Orhideefestivalil kell 10:00-10:45 Christel Rose Bachmann (Keskkonnaagentuur) “Vabatahtlik seire ja riikliku seire toetamine” puisniidul. 11:00-14:00 Olev Abner (Eesti Orhideekaitse Klubi), käpaliste liigiõppe retk puisniidul. 16:00-18:30 Ylle Ottokar “Kuidas joonistada orhideesid”. Puisniidul tötuba täiskasvanutele. 16:00-17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00 Dagmar Adler, orhidee-teemaline joonistamine-meisterdamine lastele (alates 7. eluaastast) lauluväljakul. 19:00-19:45 Forest Film Studio “The life of the forest. Orchids.”. Lauluväljak ul tasuta Poola orhideefilm eestikeelsete subtiitritega. 23:00-01:30 Kadri Aller (MTÜ Oma Retked, Eesti Orhideekaitse Klubi) “Ööviiulid ja tondijutud”. Retk algusega Keila Terviseradade parklast.

Kadrioru staadionil algasid Eesti meistrivõistlused kergejõustikus. KJK Tipp võistleja Aet Laurik võitis esmakordselt kolmikhüppe tulemusega 13.32. Väga tubli oli ka KJK Tipp võistleja Kristo Mägi, kes võitles  koos meestega 400m jooksus ning saavutades 5 koha. Jooksu võitis olumpiamees Rasmus Mägi.

Pühapäev, 30.juuni:

Orhideepäevadel: 10:00-11:45 Meelis Suurkaev „Kuidas pildistada orhideesid?“. Puisniidul töötuba, 10:00-13:00 Olev Abner (Eesti Orhideekaitse Klubi), käpaliste liigiõppe retk puisniidul. 12:00-14:00 Urmas Jürivete (Eesti Lepitopteroloogide Selts), käpaliste tolmeldajate (putukate) retk puisniidul. 15:00-16:00 Jüri Metssalu (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kohapärimuse Keskus)„Eesti heinamaapärimus“ lauluväljakul tasuta loeng. 16:00-16:30 Mall Hiiemäe „Käpaliste rahvapärimus“ lauluväljak – eelsalvestatud videoloeng. 16:30-17:00 Keila Orhideepäevade lõpetamine lauluväljakul.

Keila Hoovilugude päev: Aja väravad kodukohvikute registreerimine on lõppenud. 10. augustil ootab meid ees ülimalt tegus päev, sest avanevad lausa 27 hoovi väravad.

27.-29 juuni Viljandis toimunud kristlik laulupidu „Rõõm üle maa“ kulmineerus Keila Miikaeli kiriku koori jaoks Keilas, kus teenistusel laulis kaasa ühekorraga kolm koori: Gråsteni lossikoor (dirigent Rut Boyschlau) ja Tyrstrupi kirikukoor Laudamus (dirigent Karin Mølbak Jensen) Taanist ning Keila koguduse koor Miikael (dirigent Pille Metsson, kes oli peol üks segakooride üldjuhtidest,). Laulupeolt tulles ööbisid taanlased Keila kooriliikmete kodudes. Laulupeole eelnes meie koori aprillikuine kontsertreis Taani, kus kohtuti tänaste külaliskooridega ning lauldi koos Tyrstrupi kirikus Christiansfeldis ja kuninganna Margarete suveresidentsi kirikus Gråstenis. Reisil põigati läbi ka Keila sõpruskogudusest Saksamaal Kozelis. Kõik viis kontserti kõlasid täissaalidele.

Eelmine 25.nädal 2024 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content