25.nädal 2023. Võidupüha!

Lõpuaktused, Võidupüha ja Jaanipäev

Esmaspäev, 19.juuni:

Harjumaa Muuseumi Lastelaager “Suveseiklus jõesaarel” on saanud huvitava alguse. Külastati Keila kirikut, kus Evelin Povel tegi väga huvitava ekskursiooni, saime käia ka kirikutornis. Peale lõunasööki tulid Keila Noortekeskusest Laivi ja Geter lõbusaid mänge läbi viima. Ilm on ilus ja tuju on hea. Pildid muuseumi lehel.

Lääne-Harju politseijaoskond andis teada, et hommikul Keilas –  Keila-Haapsalu maanteel, Paldiski maanteel ja Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel toimunud “kõik puhuvad” politseioperatsiooni käigus kontrolliti kokku 2624 juhti, kellest2609 olid kained. Kontrolli käigus tabati 10 sõiduki juhti, kes olid alkoholi piirmäära ületavas seisundis. Lisaks veel 5 korral jäi sõidukijuhtide alkoholisisaldus ühes liitris väljahingatavas õhus alla 0,10 milligrammi ja nemad said natukest aega tee ääres ilusat ilma nautida.

Alates tänasest on Gnoom 3 nädalat kollektiivpuhkusel. Avatakse taas 10. juulil.

Teisipäev, 20.juuni:

Keila Linnavolikogu 22. istung toimus Tuula Seltsimajas, Vana-Tuula tee 2. Umbes kolmandik saadikutes tegi väljasõidu jalgratastel.

Keila Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega aadressiga Keila linn, Paldiski mnt 2b (kinnistu pindala 1118 m²), mis Keila linna üldplaneeringu kohaselt asub segahoonestusega maa-alal ja määrata enampakkumise alghinnaks kaheksakümmend kolm tuhat kolmsada (83 300) eurot. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 176 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga garaaž, EHR kood 116067931. Kinnistul puudub juurdepääs avalikult kasutatavale teele. Kinnistu asub Keila kesklinnas, Keila Kultuurikeskuse, Keila Perearstikeskuse ja mini Rimi kaupluse vahetus läheduses.

Linnavolikogu esitas Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse. Esitatud ettepanekud puudutasid ühtse viidasüsteemi loomist,  interaktiivsete info- ja reklaamtahvlite paigaldamist.

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. novembri 2016 määrust nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“, et muuta paremini kohaldatavaks Keila linna jaoks olulistele isikutele tunnustuse avaldamise menetlust. Muudatuse kohaselt kehtestatakse määruse uus paragrahv 1¹, kuhu on koondatud kõigi tunnustusavalduste ettepanekute esitamist reguleerivad sätted, mis võimaldab saada ülevaade kõigi tunnustusavalduste ettepanekute esitamise tingimuste kohta ühes asukohas.

Rahandusministeerium avalikustas täna Linnamäel kohalike omavalitsuste 2022. aasta teenustasemete tulemused. Erinevates kategooriates paistavad üldjuhul positiivsemalt silma suuremad linnad ja vallad, ent teiste seas on ka väiksemaid omavalitsusi, kes ühes või teises valdkonnas väga heal tasemel teenuseid pakuvad.  Kõiki tulemusi näeb siit: https://minuomavalitsus.ee/ . Eriauhinna said võimaluste kasutajate kategoorias Keila linn ja Väike-Maarja vald. „On hea meel näha, et vaatamata väga keerulisele majanduslikule olukorrale omavalitsustes ning ka ootamatustele, millega on viimastel aastatel rinda pistetud, on need kaks omavalitsust leidnud viise, kuidas leida ja luua uusi võimalusi ning neid ka teostada,“ kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid. Avatud omavalitsuse tiitli pälvisid Saue vald ja teist aastat järjest Tartu linn. Kolmanda kategooriana tunnustati sel korral omavalitsusi eelmise aasta sügisel toimunud elanike rahulolu uuringu tulemuste alusel. Teistest peajagu kõrgemate rahulolu tulemustega paistis silma Muhu vald. Valitsemisvaldkonnas pälvis Keila koos Tartu ja Viljandi linna ning Saue vallaga teistega kõrgemad 6 punkti.

Keila Koolis said valmis järjekordsed omaloominguringi üllitised ja Kriselda Kisel sai oma esimest raamatut “Laulud läbi aegade” natukene näha, et vajalikud autogrammid sisse kanda. Üks neist oli Kriselda Kiseli esimene raamat “Laulud läbi aegade”.  Teised trükised on spiraalköites ja sisaldavad abituriendi Liisa-Lotte Heina ja 9.klassi lõpetava Lisete Talvari loomingut. Täna said raamatute autorid trükiseid esimest korda näha. Väljaandmist korraldasid autorite teadmata kooli humanitaarainete õppetool, õpetajad Tiina Murdla ja Hurmi Väljamäe. Kulutusi aitas kanda Keila linn kogukonnaprojektist.

Tervisekeskuses oli EUL Noortesarja III etapp.

ENSTO andis teada, et nende  tehasel uus juht on Margus Leinbock. Senine juht Kaarel Suuk jätkab jätkab ENSTOs ja keskendub enda teistele rollidele – tegevjuht, grupi tarneahela juht ja grupi maakaablitarvikute äriüksuse liige. Margusel on 10-aastane kogemus rahvusvahelistest tööstusettevõtetest, peamiselt ABB-st, kus ta viimased kaks aastat töötas mootorite ja generaatorite tehase juhi rollis. Enstoga liitumisel peab ta suurimaks ajendiks ja väljakutseks ettevõtte unikaalset tootmistehnoloogiat ning ambitsioonikaid kasvuplaane, aga ka Ensto tehase iseseisvust ja olulist rolli globaalses ettevõttes. Vabal ajal elab Margus tulihingeliselt kaasa Manchester United jalgpalliklubile ning hoiab ennast aktiivsena erinevaid spordialasid harrastades. 🌶Tema lemmikbänd on Red Hot Chili Peppers ning teravaid maitseid ja uusi katsetamisi ei pelga ta ka kokates.  Meeskonna juhina peab Margus oluliseks, et inimesed tunnevad ennast kaasatuna – igaühe panus on tähtis ja erinevad arvamused viivad läbi arutelu lõpuks paremate lahendusteni.

Kolmapäev, 21.juuni:

Keila Koolis oli põhikooli lõpuaktused. Kell 11 oli aktus 9.b,9.d, 9.e,9.f ja kell 16 aktus 9.a,9.g 9.c, 9.h, 9.l klassile – kokku 174 lõpetajat. Klassijuhatajad olid klassijuhataja on Kristi Värv, Kadri Toom, Allan Randlepp, Katrin Aas, Heli Israel, Külli Kalamees, Ellen Haljand ja Svetlana Sudenko. Lisaks traditsioonilisele direktori Martin Ööveli kõnele rääkisid linnavalitsuse esindajana abilinnapea Eike Käsi, lapsevanemate esindajad Rain Jano, klassijuhatajad Allan Randlepp ja  ning lõpetajatena Enrico Peterson, Karmel Jano, Emma-Mia Kübard, Karl Altermann, Karl Marcus Kanger, Karl Henry Schuster, Lisette Talvar ja Lisette Tarto. PILDID. Esinesid 9.b klassi bänd ja Hanna Liis Aunver.

Selgus, et Harjumaa kõige kaunimaks eramuks on tunnistatud mullune Keila kauneim eramu, Evelina ja Andrei Vedomi kodu Keilas, Tervise 8.

Keila TV avaldas sarjast Keila Kooli Lood kaheksateistkümnendas osa, kus meenutab Tiina Veisalu õpilaseks ja õpetajaks olemise aegu ning seda, kuidas nad käisid mööda ümbruskonna põlde Keila haridus 300 mälestusmärgiks kivi otsimas.

Keskpargi käimla maksesüsteem on muudetud – nüüdsest saab tasuda vaid pangakaarti (NFC telefoni) kasutades. Varasem helistamise süsteem ei õigustanud end. Kasutamisjuhtnöörid on ukse juures. KLIPP

Harjumaa Muuseumi lastelaagris: Urmas Veersalu õpetas ohutut lõkke süütamist, õppisime millal, mis materjalist ja kuidas lõket teha metsas. Peale kosutavat lõunasööki tegi iga laps Urmase juhendamisel endale sarapuu oksast vibu ja nooled.

Sotsiaalkeskus pidas jaanipiknik Ohtu lõkkekohas.

Neljapäev, 22.juuni:

Keila Linnavalitsuse 94.istung.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa korterelamu püstitamiseks Posti tn 8, Posti tn 10 ja Posti tn 12 kinnistule, kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Posti tn 10, Posti tänav L1 ja Põhja tänav kinnistutel ja sõidutee rajamiseks Posti tn 8, 12, 14, Posti tänav L1, Põhja tn 8c ja Põhja tänav kinnistutel. Tulevikus saab selle tänava nimi olema Nurme.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu laiendamisel Koidu tn 100b kinnistul. Juurdeehituse käigus ehitati elamu idaküljele saun, dušš, 2 jaheruumi ja sauna eesruum. Laienduse lõunaküljele rajati avatud terrass. Paigaldati keraamilise sisuga moodulkorsten. Lisaks olemasolevale õhk-vesi soojuspumbale paigaldati jahutuseks õhk-õhk soojuspump.

Linnavalitsus kinnitas Paldiski mnt 2b kinnisasja – garaažide enampakkumisel müügi tingimused.  Pakkumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud konteineris hiljemalt 14. augustil 2023. a kell 14:00 Keila Linnavalitsuse e-posti aadressile klv@keila.ee.  Enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni juhib abilinnapea Inge Angerjas.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja andis dokumendi kodanikule toimetamiseks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus tegi seitse otsust väljaspool kodu kodanikule osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamise kohta. 

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks ühe oma korralduse  eluruumi tagamise teenuse osutamiseks sotsiaaleluruumi üürile andmisest.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. juulist kuni 31. juulini 2023 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvele.

Keilasse jõudsid suvelilled. Sellel aastal proovime, kuidas õigustavad ennast püsilillede konteineris kasvatamine. Sekka ka suvelilli, sest püsikute õitsemisaeg on lühem. Keskringidele tulevad siilkübarad ja suvelillena kaenal-lõhiskellukas. Bussipeatustesse mix püsi- ja suvelilledest. Naistenõges, kukehari, siilkübar, kalevikepp, hiidhirss.

Pühade-eelselt on linnavalitsuses täna lühendatud tööpäev kuni kella 13.00-ni. Võidupühaõnnitlus ja kena jaani! Oleme taas avatud esmaspäeval, 26.juunil.

Keila Kooli 66.lennu lõpuaktus. Klassijuhatajad Kadi Härma ja Madis Loorents.  Kavas direktor Martin Ööveli kõne, linna esindajana linnapea Enno Fels, lapsevanemate esindajana Jana Uibo.  Klassijuhataja kõne asemel kõlas Madis Loorentsi ja Kristofer Apri  esituses “Üllatuslaul”, kuid enne seda kõneles Kadi Härma. Lõpetajate kingi – Rockipeost tuntud kirstust tehtud istme üleandmise kõne pidas Kriselda Kisel. Kooli lipu võtsid vastu Laur Maide, Helena Erm, Helen Johanna Tamm. Esinesid Carmel Sengbush ja Kadri Klanberg, Anne.Mari Kohava. 66.lend – Kegel – 51 lõpetajat, 5 kuldmedalit, 7 hõbemedalit. PILDID

Harjumaa Muuseumi viimase laagripäeva viis läbi muuseumi teadur German, kes rääkis keskajast, õpetas joonistama vappe (soovi korral võis kasutada trafalette), kõik tegid endale oma kilbi ning mõõga. Peale lõunasööki läks õues korralikuks võitluseks.

Keila Korvpallikool andis teada, et nende kassikujulise maskotti nimi on SHUUTER. Shuuter veedab hetkel aega saalis, et oma oskuseid täiendada. Räägitakse, et Tervisekeskuse jõusaalis olevat ka Shuuterit tihti nähtud. Kui sina soovid Shuuterit näha, siis järgmise hooaja kodumängudel lubas ta kindlasti kohal olla.

Keila Korvpallikool andis teada, et meie hulgast on lahkunud Keila korvpalli üks teerajajatest Ago Kliimson (15.01.1963 – 22.06.2023). Mängijana kuulus Ago Kliimson aastatel 1979-1990 mitmesse Eesti meistriliiga meeskonda s.h TSIK, Harju KEK, Standard, Tempo jt. 1984/85 hooajal mängis NSV Liidu meistrivõistlustel Tallinna Kalevi koosseisus. 1996. aastal alustas ta Keilas korvpallitreeninguid 1980-82.a. sündinud poistele, kus on sirgunud mitmed Eesti koondise mängijad ja Eesti tippkohtunikud. Mängijad: Priit Silland, Heiko Niidas. Kohtunikud: Tanel  Suslov, Timo Suslov, Rain Rannamets, Ranno Konks. Aastatel 1996-2009 on ta olnud treeneriks paljudele Keila poistele ja tüdrukutele. Treenerina on tulnud Eesti meistriks 2000 ja 2001 aastal, vastavalt U12 (1989.a sünd.) ja U18 (1983.a. sünd. ) vanuseklassi noormeestega.  1998.aaastal tegi Ago Kliimsoni eestvedamisel debüüdi Eesti meistrliigas Keila Puuviljaparadiisi meeskond, kus Keila poistest mängisid Raivo Puolokainen ja Kaido Pae. 2004. aastal kutsus ta korvpallitreeneriks praeguse Korvpallikooli juhi Tarmo Heina ning 2010.a. andis üle neli treeningrühma, millest sai alguse tänane Keila Korvpallikool.

Reede, 23.juuni:

Jaanilaupäev.

Kaitseliitlaste Mart Arraku ja Ivo Melleri abil toimetas abilinnapea Maret Lepiksaar Kosel toimunud Harju Maakaitsepäevalt võidutule Keilasse. Algkooli juurde oli tulnud mitmeid inimesi, kes soovisid võidutule leeki ka oma jaanitule süütamiseks võtta. Lõpuks toimetas Maret leegi Terviseradadele, Keila jaanitule peole.

PILDID

Sugarland Peod korraldas Teviseradadel Keila jaanitule. MyTV esitleb ja Isekallur.ee kutsub! Esinesid  2 QUICK START, KARL-ERIK TAUKAR,  SYNNE VALTRI BAND,  HUNT, AG,  STARBOY BOB, ANSAMBEL LAINE. Parima tantsumuusika garanteerib DJ WH1TELAND. Õhtut juhtis PEETER VÕSA. Kavas veel  Erinevad atraktsioonid. Avatud baarid ja toitlustuskohad. Jaanimängud & võistlused nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Oli Keila Miikaeli koguduse fotokonkursi “Keila kihelkonna pildid”  tööde esitamise viimane tähtaeg.

Laupäev, 24.juuni:

Jaanipäev. Kogu nädalavahetus on pühad.

Eelmine Linnavalitsuse istung: Paldiski mnt 2b kinnisasja enampakkumisest

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content