22.nädal 2024 Keilas

Esmaspäev, 27.mai:

28.mai 2005, Keila Päeva avamine

Pilt 28.maist 2005, kui Keila Päeva alustuseks eemaldas linnapea Ago Kokser sümboolselt Keskväljaku nurgalt esimese äärekivi – algas Keskväljaku kapitaalne ümberehitus. Nüüd on Keskväljaku piirkonna kinnistute omanikele läinud linnavalitsuselt laiali kirjad, et Keila linnavalitsus alustab lähiajal  Keila linna Keskväljaku (alates Paldiski mnt kuni Luha tn ja Uus tn) ja Luha tänava (Keskväljak kuni Põhja tn) sõidutee katte remonti. Tööde teostamiseks on sõlmimisel  töövõtuleping Osaühinguga Tee ja Tee ning omanikujärelevalvet teostab OÜ Ehitusagentuur. Planeeritud on sõidutee remont, osaliselt rekonstrueeritakse kõnniteed ja sademevee lahendused. Teetöödega samal ajal toimub AS Utilitas Eesti kaugküttetrassi renoveerimine ja AS Keila Vesi vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine. Keskväljaku tavapärane elu on ehituse ajal häiritud, tööde teostamise ajal on liikluspiirangud, kohati suletakse liiklusele terve tänav ning liiklus on ümber suunatud. Täpsem informatsioon sulgemiste kohta selgub paari nädala jooksul  ning selle informatsiooni edastame koheselt kui on olemas ka liiklusskeemid. Täpne ehitutööde algusaeg selgub ehitajaga lepingu sõlmimisel, kuid töövõtja ei alusta enne 10.juunit 2024.a.

Vikerkaare hoovis toimus traditsiooniline Mudilase olümpia. Hoovis olid üles seatud erinevad ülesanded: sai mängida jalgpalli, hüpata hoota kaugust, roomata läbi rõngaste ja palju muud. Aga mis kõige olulisem – sai veeta suviselt sooja õhtupooliku lõbusalt koos oma perega! Täname õpetaja Sirjet ürituse korraldamise eest, kõikidele panustajatele ning peredele osalemise eest! Aitäh ka Pinusele ürituse toetamise eest!

27.-28.05 Keila Kooli Lastekoori kontsertreis Viljandimaale. Oli viimane koolipäev 9. klassidel.

Harjumaa Muuseum tegi 27-28.05 Kollektiivse õppereis Hiiumaale.

Teisipäev, 28.mai:

Keila Linnavolikogu 32. istung.

Pärast linnapea aruannet andis Keila Kooli tegevusest ülevaate kooli direktor Kristine Laanisto.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande. Audiitorfirma Audest Audiitorteenuste Osaühingu vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2023 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.    Keila linna 2023. aastaks kinnitatud koondeelarve (põhieelarve koos kahe lisaeelarvega) põhitegevuse tulude maht oli kokku 23 809,7 tuhat eurot ja põhitegevuse kulude maht 23 539,7 tuhat eurot.  2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve täideti 100,9% sh maksutulude laekumine oli 100,6%. Maksutulude laekumised ületasid kavandatut 82,0 tuhande euro võrra. Kaupade ja teenuste müügist laekus kavandatust 78,6 tuhat eurot enam. Maksumaksjaid oli 2023.aastal 5175 2022 oli 5027), tulumaksu laekumise kasv oli võrreldes 2022.aastaga +10,1%.

Linnavolikogu otsustas võtta eelarveaastat ületava rahaline kohustuse Keila linnavalitsusele vajalike IT valdkonna  teenuste ja asjade ostmiseks hangete tulemusel sõlmitavate üle eelarve aasta hankelepingute täitmiseks.  Selleks osaleb Keila ühishankijana ja/või vabatahtliku keskse hankijana ja/või ühineda keskse hankija korraldatava riigihankega Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) poolt korraldatavatel hangetel. Kavas on osaleda hankel “Microsoft litsentside ostmine ja rentimine raamlepinguga”  (kestvusega 36 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 150 000 eurot, millele lisandub käibemaks), hankel „Lauarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga“ (kestvusega 24 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 50 000 eurot, millele lisandub käibemaks) ja hankel „Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga (klass 5-7)“  (kestvusega 24 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 150 000 eurot, millele lisandub käibemaks). Planeeritavate hangete tulemusel saavad Keila linna asutused enda käsutusse kuni 190 süle- ja tahvelarvutit, 100 monitori ning tarkvara litsentse.

Linnavolikogu tegi  teise lugemisega Keila linna põhimääruses muudatused, et täpsustada põhimääruses eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldisi põhimõtteid.

Linnavolikogu võttis vastu Keila linna finantsjuhtimise korra, millega sätestatakse finantsjuhtimise üldised põhimõtted Keila linnas. Keila linna finantsjuhtimise kord on koostatud lähtudes Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) sätestatud põhimõtetest.

Linnavolikogu vabastas ametist Keila Linnavalitsuse liikme Merle Liivandi ja kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks Veljo Reiniku. Mõlemad kandideerisid Keila Linnavolikogu valimistel Valimisliidu Sõbralik Keila nimekirjas.

Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila linna teenetemärk nr 43 Mall Siniveerile erakordse pühendumuse eest Keila linna ja ümbruskonna ajaloo tutvustamisel ning talletamisel Harjumaa muuseumis ning Keila linna teenetemärk on 44 Raido Nottonile liikumisharrastuse edendamise ja terviseradade arendamise eest Keila linnas.  Keila linna 2024. aasta teenetemärgi kandidaatide kohta esitati linnavalitsuse määratud tähtajaks 5 nõuetekohast ettepanekut 5 isiku kohta. Autasu antakse üle 19.augustil toimuval Pargikontserdil.

Keila ja Paldiski päästekomandol oli Türisalu pangal ühine nööripäästeõppus.

Vikerkaare lasteaia Naksitrallid-Rõõmupallid rühma lõpupidu.

Keila Kooli 5. klasside poiste ning tüdrukute pioneerpalli turniir loovtöö raames. Mängud toimuvad Keila Tervisekeskuses algusega kell 8.15. Võistkonnas on 6 poissi ning 6 tüdrukut.

Muusikakooli lõpuaktus VII klassile.

Waldorfkooli Läte 9.klass istutas oma kirsi Keila Keskparki.

Kolmapäev, 29.mai:

Palju õnne, Helga Treima, 100.sünnipäeval! Täna käisid 65 aastat Keilas elanud Helgat õnnitlemas linnapea Enno Fels, sotsiaalnõunik Piia Peterson ja Keila Lehe toimetaja Evelin Povel.

Kultuurikeskuses oli kontsert Polyphon 50 / Consilium 45/ Raimo Aas 70 – sellega tehti kummardus  ansamblite laulukirjutajale ja solistile Oleg Sõlele, legendid tegid kummarduse ka kodulinnale. Koosseisust oli trummidel  Sulev Hermaste, kitarridel Rein Laaneorg ja Allan Ladvas. Solistid  Urmas Mägi ja külalissolist Taavi Peterson, klahvidel Tarvi Jaago. Lava kõrval istus ka ansamblite kuldliige/suu Raimo Aas. Kõik said tänusõnad Keila linnalt ja Keila Kultuurikeskuselt, käepigistusega linnapealt Enno Felsilt. Üks võimalus on seda koosseisu veel kuulata – 11.juunil Käsmus. PILDID

Keila väärikate ülikooli õppurid lõpetasid 11.õppeaastat väljasõiduga Läänemaale. Alustati Ants Laikmaa majamuuseumist. Sealt edasi sõideti Haapsallu. Giid oli Jevgeni Vihman.

Täna tunnustati Keila Kooli Pargimaja viktoriinisarja “Kuks tahab teada” II hooaja parimaid. Oktoobrikuust maikuuni oli kõigil 2.-5.klassi õpilastel võimalus käia kooliraamatukogus otsimas vastuseid kümnele küsimusele.  Küsimused olid koostatud ajakirjade “Minu maailm”, “Hea Laps” ja “Täheke” sisu põhjal.  Viktoriinisarjast saavad huvilised lugeda ka kooli kodulehelt. Esikoha ja ajakirja “Hea Laps” aastatellimuse sai Katarina Suviste (4. klass). Teise koha ja ajakirja “Minu maailm” aastatellimuse sai Marleen Peterson (4. klass).  Kolmanda koha omanik Simona Marii Esna  (3. klass) sai tubliduse eest pärjatud Rõõmu Kaubamaja kinkekaardiga. Kõik kolm said ka ajakirja “Minu Maailm” poolt kingitud raamatuga “Lukas, Luurih ja lonkav linn”. Tubliduse eest said premeeritud ka IV koha omanik Lisete Marie Reiska (3. kl) ja V koha saavutanud Pelle Pärtel (3. kl). Auhindadega toetasid meid ajakirjad Hea Laps, “Minu maailm” ning Keila TÜ. Suur tänu toetajatele!

Uus äri Keilas: tegutsemist on alustanud Energiameistri kauplussalong Harju KEKi tööstuskülas, Keki 3 hoone 5.boksis. Smart Energy Solutions OÜ, brändinimega Energiameister, on ettevõte, mis tegeleb elektri-, vee-, kütte-, jahutuse- ja ventilatsioonitarvikute müügiga, pakkudes lisaks müüdavatele materjalidele ja seadmetele ka paigaldus-, hooldus- ja remonditöid.  Lisainfot leiad nende kodulehelt. Täna pandi äri ukse kohale reklaamiks valguskast.

Sipsiku lasteaias lõpupidu.

Muusikakoolis oli õp. Margus Minn’i kitarriõpilaste kontsert.

Neljapäev, 30.mai:

Keila Linnavalitsuse 150.istung 30.mail 2024.

Linnavalitsus otsustas suunata sügava puudega lapse hoiukodu teenusele ja rahastada temale osutatud Tallinna Lastekodu  hoiukodu teenust vastavalt esitatud arvetele. Erakorralisi sotsiaaltoetusi maksti summas 768 eurot.

Linnavalitsus kehtestas Eesti Õhuväe poolt korraldatava 105. sünnipäeva kontserdile 5. juulil 2024 Keila lauluväljaku üürihinnaks 0 eurot. Eesti Õhuvägi tähistab käesoleval aastal oma 105. sünnipäeva ja soovib sellest osakese kinkida kohalikule kogukonnale. Juubeliürituste raames soovitakse Keila Lauluväljakule tuua esinema US Marylandi Rahvuskaardi 229-nda armee bändi. Kuna kogu ürituse kontseptsioon on 0 eurot, ehk bändil puudub honorar ja esinevad kohtades, kus rahvalt raha ei küsita, siis paluvad võimalust Keila Lauluväljaku rendihinna soodustuseks 100 %. Orkester oma originaalis on suur, kuid Eestisse tullakse koosseisus 15 orkestranti, esinemiskoosseisus Ceremonial Concert Band, mis on moodustatud nende Commercial Band (Rock/Jazz) ja Brass Quintent rakkudest.

Linnavalitsus seadis sundvalduse AS Utilitas Eesti kasuks Allika tn 4 kinnisasja ligikaudu 255 m² suurusele osale kaugküttevõrgu 2xDN40 rajatisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus seadis sundvalduse ka Telia Eesti AS kasuks Harju tänava ja Paldiski maantee osale sideehitisete omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks sidevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Allika tn 4 ja Paldiski mnt 16 kinnistutel.

Seoses linnavalitsuse liikme Merle Liivandi asendumisega Veljo Reinikuga kinnitas linnavalitsus ka  Linnavalitsuse liikmete tööjaotuse. Linnapea Enno Felsi valdkonnad on üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine; linna esindamine, suhted avalikkusega;  välisprojektid, välisrahastus, välissuhted; sisekontroll; perekonnaseisutoimingud; kriisi preventsioon ja kommunikatsioon; riigihanked; linna eelarve; laenupoliitika; investeeringute finantseerimine;  kohalikud maksud; raamatupidamise korraldamine. Linnavalitsuse liikme Maret Lepiksaare valdkonnad on linna arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine; linna arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine; turismimajanduse arengu linnapoolne koordineerimine, linna turismialase teabe kogumine ja levitamine; ettevõtluse arendamine; kultuur ja huvitegevus;  sotsioloogiliste uuringute teostamine, tellimise korraldamine ja analüüs. Linnavalitsuse liige Inge Angerjas tegeleb linna territooriumi ruumilise planeerimise korraldamis; muinsuskaitsega; keskkonna, heakorra, jäätmemajandusega; ehituse ja maaga seotud toimingutega; veevarustuse ja kanalisatsiooniga; energiamajanduse ja kommunikatsiooniplaanidega, transpordi ja liikluskorraldusega. Linnavalitsuse liikme Margus Välja valdkonnad on linnavara haldamine ja arendus, elamu- ja kommunaalmajandus; korrakaitse küsimuste koordineerimine; avalik kord ja turvalisus; tarbijakaitse. Linnavalitsuse liige Veljo Reinik tegeleb hariduse; sotsiaaltöö; tervishoiu, teaduse; narkomaania ennetusega. Linnavalitsuse liikme Elmet Puhmi valdkonnad on  noorsootöö; lastekaitse; kommunikatsioon; kaasamise ja koostöö arendamine;  kodanikuühendused; suhted usuorganisatsioonide ja kirikutega; mitte-eestlaste integratsioon. Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea Maret Lepiksaar, kui linnapea käskkirjaga ei ole määratud teisiti. Abilinnapeade ja linnavalitsuse liikme asendamine toimub linnapea käskkirjaga määratud korras.

Täna toimus Beebiball selle aasta jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis sündinud 17 tüdrukule ja 15 poisile. Peale Miki lasteaia laste esinemist tervitas uusi linnakodanikke linnapea Enno Fels, abilinnapea Maret Lepiksaar ning haridus- ja kultuuriosakonna juht Kristel Kõrvits. Head sõnad ja kutse raamatukogusse esitas lasteosakonna nimel Kersti Salf, Trallipallitajate juhendaja Riin Hiieväli ning kogukonnatöö nõunik Jaanus Väljamäe, kes kutsus kõiki laupäeval Titerallile. PILDID

Harjumaa Pärimuskeskuses oli täna käimas Tiiu Kera, Eesti päritolu Ameerika Ühendriikide õhuväe kindral erus, kes suure käsitööhuvilisena lõpetas eelmisel suvel veebi vahendusel keskuse rahvarõivakursuse. Ta tegi valmis rahvarõivameistrite Silja Nõu ja Maret Lehise üle interneti antud näpunäidete järgi Kirbla ja Rapla kihelkonna rahvarõiva komplektid. Silja Nõu, Maret Lehis ja sama kursuse siin lõpetanud Kätlin Paalaroos näitasid Tiiule Pärimuskeskuse töötuba ja parasjagu Harjumaa Muuseumis nähtavat rahvarõivakooli esimese lennu näitust „Ilu tuleb pika pilu peale”. Tiiu tõi oma õpetajatele kingis trukid, mille pakendi tagaküljel on tootmisaastaks märgitud 194. Muidu Washingtonis elaval Tiiu Keral ja ta abikaasal on ka Tallinna kodu, kus nad viibivad suviti mõne kuu vältel. Tiiu Kera on 1949.aastal pagulasena Ameerikasse jõudnud eestlastest vanemate laps. Pärast hiilgavat karjääri läks kindralmajor Tiiu Kera erru 1. veebruaril 2002. Sel puhul sai ta tänukirja USA president George W. Bushilt, lennuväeministrilt, lennuväe staabiülemalt ja Riikliku Julgeolekuagentuuri direktorilt.

Keila Kool ootas Pargimaja õpilasi ja nende vanemaid täna õhtul pereõhtule. Toimusid erinevad töötoad, mille tegevused olid seotud selle õppeaasta projektipäevadega.

Vikerkaare lasteaed: Paari nädala jooksul võis nii Keila linna Keskpargis kui lasteaia hoovis märgata väikeseid jooksjaid rinnamärgistusega number 1. Loomulikult olid lastega kaasas ka suuremad jooksjad. Toimus LHV maijooksu raames virtuaalne lastejooks 2024. Meie lasteaiast registreeris ennast osalema kokku 7 rühma, millest kaks olid sõimed. Osalesid järgmised rühmad: Arabella, Päikesepärlid, Kuukiired, Metsluiged, Murumunad, Pääsupesa ja Tuhkatriinu. Kõik osalejad said tänutäheks diplomid ja medalid. Eriline tänu aktiivsetele lapsevanematele ja rühmade meeskondadele ideega kaasa tulemise eest. Sportlikult vahvad jooksuhommikud olid lastele toredad.

Miki lasteaeda külastas Aruheina lasteaia kollektiiv.

Linnavalitsuse hoone katusealusesse pandi juurde rattahoidlaid. Sel korral raamikinnitustega.

Abilinnapea Inge Angerjas ja finsntsjuht Katri Reimann viibisid kaks päeva Norras, kus külastat Harjumaa Omavalitsuse Liidu delegatsiooni koosseisus muu hulgas Oslo linnavalitsust ja Eesti saatkonda Oslos. Delegatsiooni kuulus 27  inimest – linna- ja vallajuhid ning omavalitsusliidu töötajad. Oslos linnas ja linnavalitsuses nähtu ning kuuldu mõjus inspireerivalt. Nii mitmedki kiitsid Eesti ja Norra koostöövõimalusi ja tutvustasid omavalitsuste projekte, kus Norra ühel või teisel moel kaasatud.

Reede, 31.mai:

Keila Lehes: esikaanel lauluväljaku avamisest. Uudistes Keila linna teenetemärkide saajatest, Keila Päevast (sh korraldusmeeskonna tänusõnad), liikluskorraldusest Harju maakonna laulu- ja tantsupeo ajal, juubilarist Helga Treimast, Restorani Jää sulgemisest, tõukiside kasutamise heast tavast, valimistest ja maakatastrist. Muuseumivaramu jätkab kunstilisest isetegevusest Keila kandis. Tegija on Leili Kolk.LV pressiesindaja vabandab vea pärast linnavolikogu istungi ülevaates, linnavolikogu vabastas linnavalitsuse liikme kohustest Merle Liivandi.

Miki lasteaias Meelespeade ja Nurmenukkude rühmade lõpupeod.

Keila Kooli teistmoodi õppekorraldusega päev.

Keila Muusikakooli aastalõpuaktus I – VI klassidele.

Laupäev, 1.juuni:

Keila Titeralli 2024. Stardiks valmistumine kell 10.30 Keila lauluväljakul. Üritusele oodati lastekärudega peresid. 11.00 start noortekeskuse suunas, kus ühineti lastekaitsepäeva programmiga – Kogukonnapäev lastele. PILDID

Keila loomelinnaku kogukonnapäev. Päeva jooksul said lapsed nautida mitmesuguseid meelelahutuslikke tegevusi. Pipi Pannkoogi etendus, Minionsi maskotid magusakorviga, Patsipunuja, Näomaalija, Krutski lõbus batuut ja võimalus ratsutada poni Hertaga on vaid mõned sündmused, mis lastele rõõmu pakuvad. Lisaks sai tutvuda Keila Loomelinnaku erinevate võimalustega, sest loomelinnaku uksed on avatud kõigile huvilistele. Lisaks pakkusid politsei ja päästeamet lastele rõõmu oma uhkete autodega. Projekti on rahastatud Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise vahenditest. PILDID

Tervisekeskuses ujumisvõistlus Turbo CUP:

Pühapäev, 2.juuni:

Tervisekeskuses ujumisvõistlus Lotte CUP.

Eelmine Keila Linnavolikogu 32. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content