20.nädal 2024 Keilas

Esmaspäev, 13.mai:

Keilas, linnavalitsuses olid täna külalised Moldaaviast, sealsete omavalitsuste delegatsioon tuli tutvuma siinsete oludega. Nad soovivad teha koostööd sellistes valdkondades, nagu digitaalne ümberkujundamine, ELi integratsioonitavad, kultuur, ettevõtlus ja haridus. Teiste hulgas olid delegatsioonis Chișinău naabruses asuva Durlesti linnapea Eleonora Saran ja Moldaavia läänepiiril asuva Leova linnapea Alexandru Bujorean. Neid võttis vastu Keila linnapea Enno Fels ja Riigikogu liige Timo Sulov. Peale kohtumist linnavalitsuses tehtid väike ring Keilas, peatuti uuel lauluväljakul. Keilast sõitis moldaavlaste delegatsioon Tartusse.

Linnavalitsus kiitis heaks Keila linna konsolideerimisgrupi 2023. aasta majandusaasta aruande ning kooskõlastas linnavolikogu otsuse eelnõu Keila linna 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Täna tänasid Vikerkaare lasteaia Merineitsi ja Naksitrallid-Rõõmupallid rühmade sügisel kooliteed alustavad lapsed lasteaia personali nendega hoole ja armastuse jagamise eest piduliku tänukontserdiga. Laste poolt joonistatud tabavalt meeleolukad pildid olid kenasti autahvlile  sätitud. Kutsutud personali liikmetele kingiti tänukaardid ja laste poolt rühmas kasvatatud taimed ning pakuti laste poolt valmistatud küpsisetorti. Ametitega seotud personaalsed laulusõnad tekitasid kuulajates rõõmsat elevust.

Teisipäev, 14.mai:

Paldiski maantee äärse, tulevikus aadressiga Harju tn 2 asuva  Keila Keskuse ehitus algab. Täna alustati ehitusala piiravate aedikute paigaldamisega. Töödega objektil alustatakse 20.mail. Peatöövõtja ehitusfirma Nobe OÜ esindaja vabandab juba ette ebamugavuste pärast, mida tööd võvad tekitada ja lubab häirida piirkonna elanikke nii vähe, kui võimalik. Hoone peaks valmima 2026.aasta I kvartalis.

Muusikakoolis andis kontserdi Deliisa Virunurm (tšello) ja Kairi Vavilov (klaver). Kavas Bach, Granados, Sunko, Goltermann, Saint-Saens.

Muusikakoolis õp. Lembit Sepp’a kitarriõpilaste konkurss (kammersaalis).

Harju Maakonnaraamatukogu tutvustab maikuus  Hollandi kirjandust.

Tänasest kuni 15.juunini on Keila Kultuurikeskuse kahel korruse koridorides  vaadata kolme keskuse tarbekunstiringi – lapitöö , portselanimaali ja keraamikaringi tööde näitus. Keila Kultuurikeskuse keraamikaringi juhendaja on Kärt Seppel, portselanimaali ringi juhendaja Reet Õunloo ja lapitöö ringi juhendaja Küllike Villa. PILDID

Harjumaa Omavalitsuste Liidu algatatud omavalitsuse võistukäimise vahekokkuvõte: teise nädala lõpuks on 150 sammujat Harjumaal kokku teinud 27,2 milj sammu.  Omavalitsuste vahel on olnud tihe rebimine. Sammude arvestusse läheb tiimi keskmine ehk kogu tiimi sammude arv jagatuna tiimiliikmete arvuga. Top 7 näeb hetkel välja selline: 1. Keila linn; 2. Rae; 3. Loksa; 4. Jõelähtme; 5. Raasiku; 6. Lääne-Harju; 7. Tallinn. Keila linnavalitsuse tiimis on: Janne, Kaire, Tarmo, Tiina, Uno, Ele-Reet, Märt, Sven, Mart, Heidi, Triin, Jaana ja Marju. 17 päeva võistluse lõpuni.

Noortekeskuses oli Argentiina kultuuriõhtu koos Lääne-Harju valla vabatahtliku Malenaga.

Toimus Kodanikuôppe seminar 14.mail Maardu, Keila ja Lääne-Harju valla kodanikele Haapsalus. Korraldas HEAK, toetas Integratsiooni Sihtasutus.

Kolmapäev, 15.mai:

Keila Terviseradadel on turva  eesmärgil tõkkepuu autodele, mis sulgub ööseks automaatselt kell 22.00 ja avaneb hommikul kell 6.00. Välja saab alati  24/7, tõkkepuu avaneb anduriga. Politsei,  G4s jätkavad 24/7 patrullimist ja omavad avamiseks numbrit.

Sisekaitseakadeemia III kursuse kadetid Sten-Erik Orusalu (Keilast) ja Egne Lii Soesoo olid sotsiaalkeskuses, et rääkida levinumatest petuskeemidest ja annavad soovitus, mida teada ja kuidas end kaitsta.

Ilusad ilmad tõid Miki lasteaia õuele vahvad kaaslased. Majake on taaskasutus Vaarikas Vahukoorega aiast, nendele kinkis puuri Keila Kiwanis klubi. Praegused elanikud on pärit Ohtust Jaani talust.

Muusikakoolis Klassikontsert õp. Helge Oserovi flöödiõpilased.

Kevadine spordipäev Vikerkaare lasteaias.

Keilas liigub nüüd kastiratas. Haljasalade korrashoiuga tegelev Turf OÜ võttis pargialade hooldusel, eriti prügikastide tühjendamiseks kasutusele kastiratta. Kui näete Vladimirit Keskpargis sõitmas, võite teda tervitada ja jõudu soovida

Neljapäev, 16.mai:

Keila Linnavalitsuse 148.istung 16.mail 2024.

Linnavalitsus otsustas suunata alates 13.maist kodaniku tasulisele ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele Tallinna Lastekodusse ja selle eest tasuda kuni tema riigi poolt rahastatavale ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele suunamiseni arve osas, mis ületab tema töövõimetustoetust.

Erakorralisi sotsiaaltoetusi makis linnavalitsus summas 1515,6 eurot.

Linnavalitsus otsustas eraldada Keila linna sportmängude esindusvõistkonna toetust mittetulundusühingule MTÜ Keila Basket 50 000 eurot. Eesti korvpalliliit on esitanud kinnituse, et Keila Basketil on õigus osaleda Eesti-Läti Korvpalliliigas ja Eesti korvpalli meistriliigas 2024/25 aastal. Hääletusel oli viis pooldavat ja üks vastuhääl.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna Teenetemärgi andmisest. Keila linna 2024. aasta teenetemärgi kandidaatide kohta esitati tähtaegselt 5 nõuetekohast ettepanekut 5 isiku kohta. Keila linnavolikogule edastatakse kõik Keila linna teenetemärgi kohta nõuetekohaselt esitatud avaldused ja tehti ettepanek tunnistada teenetemärgi kandidaatideks kõik esitatud isikud ja nende hulgast valida poolthäälteenamusega kuni 2 teenetemärgi saaja.

Linnavalitsus vaatas üle Keila linna ja Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni ühiste kavatsuste kokkuleppe projekti. Kokkuleppe eesmärk oleks pooltevahelises koostöös Keilasse spordiala järelkasvuks ning harrastamiseks tingimuste loomine terviseradadele multifunktsionaalse lasketiiru rajamise näol, mis on sobiv kasutamiseks vibulaskurite, õhupüssiga laskesuusatamist õppivate laste ja noorte ning pikka püssi laskvate noorte ja täiskasvanute poolt ning väljaõppe kohana.  Tiirukompleksi võimaldatakse kasutada väljaõppe kohana mh Kodutütardel ja Noorkotkastel. Finantseeringu tiirukompleksi projekteerimiseks ja ehituseks leiab föderatsioon. Samuti pakub föderatsioon Keila suusatreeneritele vajalikke laskesuusatamise koolitusi võtted prioriteediks Keilasse laskesuusatamise klubi loomise.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Pae tänaval, Pae tn 1 ja Pae tn 3 kinnistutel. Ehitamiseks on vajalik maaomaniku nõusolek, mis tähendab maakasutuse vormistamist isikliku kasutusõiguse või sundvalduse seadmise kaudu. Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaarhall-lao lammutamiseks Paldiski mnt 31 kinnistul.

Linnavalitsus kooskõlastas eelnõu ühissõidukipeatuse nime määramiseks. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ettepanekul rajatakse Keila linnas asuvale Põhja tänavale uus bussipeatus elanikele, kes kasutavad sõiduks Keila linna siseliine. Hetkel asub Põhja tänava bussipeatus Põhja tn 8a/1 kortermaja juures ning ühistranspordi liikumise suund on peatusest Piiri tänavale. Rajatav bussipeatus paigutatakse olemasoleva peatuse vastaspoolele, Põhja tn 15 kortermaja juurde ning ühistranspordi liikumise suund on peatusest Luha tänavale ja hakkaks kandma nime Põhja.

Linnavalitsus muutis Aukametsa, Ringtee 12 ja Ringtee 14 katastriüksuste sihtotstarvet. Seni sihtotstarbeta Aukametsa katastriüksuse uueks sihtotstarbeks sai 100% elamumaa, Ringtee 12 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa ning Ringtee 14 sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa. Kehtivad detailplaneeringud nimetatud katastriüksuste osas puuduvad. Keila Linnavolikogu 26.03.2024. a otsusega kehtestatud Keila linna üldplaneeringus on Aukametsa katastriüksuse osas juhtfunktsioonina ette nähtud elamute arendusala ning Ringtee 12 ja Ringtee 14 osas juhtfunktsioonina ette nähtud kaitsehaljastuste ala.

Linnavalitsus seadis Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse Vaikse tänava osale liitumiskilbi ja maakabelliini omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna finantsjuhtimise korra eelnõu. Eelnõu koostamise eesmärk on sätestada finantsjuhtimise üldised põhimõtted Keila linnas. Keila linna finantsjuhtimise kord on koostatud lähtudes Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud põhimõtetest. Uus finantsjuhtimise kord täiendab oluliselt seni kehtinud linnavalitsuse poolt kehtestatud korda. Uue määrusega täpsustatakse eelarve liigendamist, eelarve koostamist ja menetlemist ning eelarve reservfondi kasutamist.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu rahalise kohustuse võtmiseks  vajalike teenuste ja asjade ostmiseks kolme hanke tulemusel sõlmitavate üle eelarve aasta hankelepingute täitmiseks. Linnavalitsus soovib osaleda ühishankijana ja/või vabatahtliku keskse hankijana ja/või ühineda keskse hankija korraldatava riigihankega Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) poolt korraldatavatel hangetel  “Microsoft litsentside ostmine ja rentimine raamlepinguga” hankeleping kestvusega 36 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 150 000 eurot, millele lisandub käibemaks;  „Lauarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga“ hankeleping kestvusega 24 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 50 000 eurot, millele lisandub käibemaks ja  „Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga (klass 5-7)“ hankeleping kestvusega 24 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 150 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna põhimääruse muutmisest. Keila linna põhimääruse muutmise eelnõu esitamise eesmärk on täpsustada põhimääruses eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldisi põhimõtteid.

Folklorist Jaan Sudak käis täna Harju Maakonnaraamatukogus rääkimas unenägudest, käes tema enda koostatud raamat “Mia nägi unõs”, mis kirjeldab kihnlaste unenägude pärimust, aga mitte ainult – ka unefolkloori tekkimise tagamaid üldisemalt, rääkimata märksõnade kaupa unenäoennetest.

Kultuurikeskuses Viljandis Laste- ja Noorteteatri Reky etendus „Pöial-Liisi“.

Muusikakoolis õpetaja Tiina Hunti flöödiõpilaste kontsert.

Mõnusa kontserdiga esines Miki lasteaias Ökula Huvikooli Kandleansambel .

Scandium Kinnisvara kutsus kõiki Keila lasteaialapsi osalema joonistuskonkursil Minu Unistuste Kodu! Kõik laekunud tööd jõuavad juba juunis Keila linnapilti. Tööd hakkavad kaunistama Keilas Allika tänaval kerkiva Allika Kodude ehitusaedasid. Viis parimat tööd premeeritakse 50-eurose mänguasjapoe kinkekaardiga. Joonistuste esitamise tähtaeg on 31. mail.

Keilas alustas ringsõite Jätsiabi.

Reede, 17.mai:

Keila Lehe esikülje tarbeks käis Keila Leht turul. Uudistes Keila Keskuse ehitusest, Keila Kooli koolitusloast, korvpallist, sisseastumiseksamitest Keila Muusikakooli, Euroopa Parlamendi valimistest Keilas. Keila leht avaldab Keila Päeva programmi. Tegija nr 600 on Mait Lepp.

Muusikakoolis Vanemate klasside kevadkontsert.

Keilas on Lääne Harju Koostöökogu LEADER koostööprojektis osalevad külalised mitmest välisriigist. Oma kodukandi vaba-aja korraldajad tutvusid Keilas terviseradade arendusjuhi ja rajameistri Raido Nottoni ja kogukonnatöönõuniku Jaanus Väljamäe saatel terviseradade ja lauluväljakuga. Lääne-Harju Koostöökogul on lõppemas kaks LEADER koostööprojekti –  5*Nature +/5 tärni turism + ja Dark Sky LHKK International – Argo Navis –  5 Star Nature project “Loode-Eesti tähed – teaduse, toidu ja turismi arendamine“. Kahe projekti ühine Eesti lõpuseminar/õppesõit toimub just sel nädalal. Koostöökogul külas kohalike tegevusrühmade esindajad Hispaaniast, Itaaliast, Soomest, Austriast ja Järvamaalt. Esimesel päeval külastasid Austria projektipartnerid superministeeriumi ja Ülemiste City ärilinnakut. Teisel päeval tutvustasid Järva arengu Partnerid MTÜ tegevuspiirkonna LEADER projekte. 15.05 toimus Loode-Eesti Geopargi seminar Laulasmaal, Pakri poolsaare matk, külastati Lääne-Harju vallavalitsust ja Tavern Peetri Tolli. Õhtu lõppes lummava valgusparvematkaga Rummus. Täna teritati uusi projektiideid Paekalda Puhkekeskuses ning sõideti elektrirattaga Padisele. Täna külastati hommikul Saue vallavalitsust ja  õhtul minnakse Padise piirkonda.

Täna vaatasid Vikerkaare lasteaia keskmise vanuserühma lapsed saalis etendust “Sinitriibuline unistus”. Näitleja Sandra Lange autorilavastus rääkis fantaasiarikka loo taaskasutusest. Etenduses nähti nii maske, nukke kui live-joonistamist. Kõlas Kaspar Jancise helilooming. Lastele meeldis väga ja nende abistavate hüüete saatel etendus kenasti ka kulges. Personali poolt jagus samuti vaid kiidusõnu. 🙂 Tänusõnad näitlejale ja rõõmsameelsele publikule.

Vikerkaare Spordinädala jooksul said lapsed enda võimeid proovile panna nii kaugushüppes, jooksus kui palliviskes. Lisaks sellele veel mitmed põnevad osavusharjutused. Mõni rühm kaasas emadepäeva raames saali tegevusse emad, kellele ning kellega koos nii oma oskuseid kui lemmikmänge demonstreeriti.  Õuetegevused õnnestusid tänu päikeselisele ilmale ja meeloludele. Tänusõnad liikumisõpetajatele ja kõikidele osalejatele

Keila Baptistikoguduses oli Tervikliku Tervenemise Teenistus, millest tegid otseülekande TV7 kanalid. Teenistus on mõeldud neile, kes vajavad kristlikku tervenemist vaimule, hingele ja ihule.

Maakonna laulu- ja tantsupeo tantsujuhid vaatasid oma silmaga üle tantsupeo platsi Keila Kooli staadionil.

Laupäev, 18.mai:
Omad Retked: Keila poolsaare müttamismatk. Kas teadsid, et 8000 aastat tagasi loksusid Keila külje all lained? Tegemist oli Läänemere eelkäija Antsülusjärvega – jääajajärgse mageveelise veekoguga. Maakerke tõttu on merepiir tänapäevaks nihkunud Keilast linnulennult 10 km kaugusele, kuid iidsete lainete kujundatud pinnavormid on endiselt jälgitavad ja moodustavad Keila mäe, mille loodeosa näib omamoodi poolsaarena. Müttamismatkal saab kõndida metsas ja loopealsetel üles-alla mööda kunagist rannavalli, manada silme ette minevikku haihtunud avaraid vaateid ja kõrvu lainemüha, ammutada teadmisi meie jalge alla jäävast paelademest ja sealse ehitusmaterjali kasutusest ning kadunud talukohtadest. Valmis tuleb olla vaheldusrikkaks sinka-vonka jalgrajaks, kus on palju väikeseid tõuse ja laskumisi. Distants 8-9 km, 3,5-4 h.  Algus ja lõpp: Keila Terviseradade parklas.

Keila Mudellennuklubi: Seierid helendama! Kas sooviksid kogeda midagi unikaalset ja põnevat? Liitu meiega Muuseumiööl lennukiavastuste teekonnal! Avasta mudellennuklubi ajalugu, tutvu an12 imposantset ilu ning sukeldu öö maagiasse. Ootame sind avastusrohkele ööle Keila Mudellennuklubis! Ole osa meie lennukast seiklusest! Ootame sind kõrgustesse tõusma!

Harjumaa Muuseumis Kevadlaat. PILDID. Laadalt sai soetada mett, käsitööd, kosmeetikatooteid jm huvitavat. Laaadaloosis võitis igaüks! Õhtul Muuseumiöö  „Öös on vabadust“. PILDID: Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal, sümboolse hinnaga või suisa tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Harjumaa Muuseum ootab looduskaunile jõesaarele tutvuma meie muuseumiga. Muuseumiööl liigutakse meil vabalt ringi, lisaks näitustele saab piiluda meie hoidlatesse, pööningule, kontorisse… Olemas võimalus esineda VABALAVAL vabakavaga! Avatud on värskendav smuutibaar ja hõrgutiste kohvik. Muuseumiöö programm kestab kell 18-23, sissepääs 1 euro. Bussiring alustab kell 18.00 Keila kirikuplatsil, külastame Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumit Paldiskis, Arvo Pärdi keskust Laulasmaal ja lõpetame orienteeruvalt 20.30 Harjumaa Muuseumi külastusega Keilas.

Keila JK mängupäev: Keila JK vs Harju JK Laagri U21.

Erakool Läte ootas huvilisi osa saama jutuhommikust Grete Arroga, kus räägime tasaarengust, sellest kuidas toimub õppimine ja kuidas kättpidi looduses toimetamine seda toetab. Jutuhommik on üks teadmisteamps Lätte kooliaia loomise teekonnal. Osalemine 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀! Grete Arro on eesti haridus- ja keskkonnapsühholoog. Tema uurimishuvid on seotud õppimise eri aspektidega, peamiselt mõtlemise arengu, väärmõistete, motivatsiooni ja eneseregulatsiooniga, ühe huvifookusega ka keskkonnateadlikkuse mõtestamisel ja toetamisel. Jutuhommik toimus Lätte kooliaias, Männiku tee 10, Kumna, Harku vallas. Peale juturingi ning kerget einepausi jätkame talgutöödega! Plaanis on õuesõppeklassi ja kuivkäimla ehitus, koristamine, lõke jmt. Oodatud on ka huvitatud lähiümbruskonna inimesed, kes soovivad omale peenrakastis meelepäraseid taimi ning aiasaadusi kasvatada. Kaasa võtta: juturingi ajaks midagi istumise alla (matt, matkatool, kohapeal on pappi ja kangast kotte), tervislikud näksid ühisel piknikulaual jagamiseks, töökindad & kui saad laenata tööriistu (küsi infot Külvilt, mida vaja!).

 Pühapäev, 19.mai:

Tervisekeskuses kell 9.00-12.00 Pardikeste ujumisvõistluse finaal. Külastajatele on sel ajal ujula suletud.

Eelmine 19.nädal 2024 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content