2.nädal 2023

Esmaspäev, 9.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 70. istung 9.jaanuaril 2023

Linnavalitsus otsustas eraldada Keila linna sportmängude esindusvõistkonna toetust mittetulundusühingule MTÜ Keila Basket 50 000 eurot.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Tööstuse tn 18 kinnistu ehitusõiguse täpsustamiseks detailplaneeringu olemasolul. Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse 7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneering on 30.04.2013 Keila linnavolikogu otsusega nr 9 osaliselt kehtestatud ja taotleja soovib ehitusala nihutamist ca 6% ulatuses.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Jõe tn 19 // Ülesõidu tn 9 kinnistule elamu püstitamiseks. Krundile on näha ette üks eluhoone olemasoleva lammutatava hoone asemele. Lisaks võib rajada kuni kolm elamu abihoonet, sealjuures ei tohi krundi kõigi hoonete ehitisealune pindala kokku ületada 30 protsenti krundi pindalast, käesoleval krundil 406 m2.   Abihooned võivad olla ühekorruselised ja eluhoone võib olla kuni kahekorruseline. Lamekatusega eluhoone teha kuni 7 m kõrgune. Viilkatusega ja katusekorrusega eluhoone katusehari võib olla kuni 9 m kõrgune. Abihoonete maksimaalne kõrgus võib olla 6 m.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Tallinna maantee, Vesiveskisilla ja Ülejõe tee 2a kinnistutele ehitatud jalgteesillale – Vesiveski sillale.

Koolides algas taas õppetöö. 9.-13. jaanuaril toimub Keila Kooli 7.-8. klasside koolisisene emakeeleolümpiaad. Olümpiaadil osalevad kõik õpilased ja see toimub ainetundide ajal. Pargimajas algasid jääohutuse koolitused.

Haigusest räsitud Keila KK esindusmeeskonda kaotas Riias VEFile 95:48. Veel enne Lätti jõudmist, haigestus Keila tagamängija Marcis Vitols. Lisaks Marcisele, pidi koju jääma veel Matej Radunic ja Kaido Saks.

Teisipäev, 10.jaanuar:

Peaminister Kaja Kallas on täna Keilas, nüüd õhtul kohtumisel linnavalitsuses. Päeval külastas Kaja Kallas Keila Haiglat ning  lõunatas Scottish Housis koos ettevõtjatega Harju KEKist, Prysmianist ja Glamoxist.

Eakate komisjon kogunes Keila Sotsiaalkeskuses.

Nublu on nomineeritud Eesti Muusikaauhinnad 2023 konkursil neljas kategoorias: Aasta Hip-Hop/Rap Artist, Aasta Meesartist ning palaga  „kastehein“ (režissöör: Johannes Veski) Aasta Muusikavideo  ja Aasta Laul  kategoorias. Ligi 200 liikmest koosnev žürii selgitas välja Eesti Muusikaauhinnad 2023 nominendid 18 kategoorias. Enim nominatsioone sai viies kategoorias STEFAN ning neljas kategoorias nublu ja Gram-Of-Fun, kolme nominatsiooniga paistavad silma Anett, Jüri Pootsmann, Minimal Wind ja Rita Ray.

Umbes kella 11.45 paiku kadus elekter Pargi ja Kooli tänava piirkonnas, hõlmates ka väiksemaid lähitänavaid ning Allika tänava piirkonnas. Kella 14 oli katkestus likvideeritud. Elektrikatkestus häiris tugevalt Keila Kooli Pargimaja tööd. Tundide lõppedes ei pääsenud nooremate klasside õpilased ligi oma personaalsetele garderoobikappidele, mis avanevad ja lukustuvad automaatselt õpilaspiletiga. Kuna elektrikatkestuse tõttu ei olnud võimalik kappe avada, tuli osa lapsevanemaid lastele järele, tuues kodunt kaasa täiendavad üleriided ja talvejalatsid. Ülejäänud kappide avamiseks kasutati Keila Vee generaatorit. Keila Kooli haldusjuhi Tarmo Soobiku sõnul jõuti enne katkestuse lõppu generaatori abil avada pooled kapid. Lahendusena nähakse ette kapimoodulitele vaheakude paigaldamist, et hoiduda edaspidi voolu kadumisega kaasnenud tõrgetest kappide avamisel. Keila Linnavalitsus esitas Elektrilevile järelepärimise ette hoiatamata elektrikatkestuse põhjuste kohta. Vastust pole veel tulnud.

Liikumisaasta 2023: Keila terviseradadel võeti üles reklaamklippi aktsiooni “100 tasuta suusatundi” tarvis. Kohal on näitlejad Katrin Karisma ja Elina Pähklimägi.  Reedel juba avaldati ka esimene klipp.

Toimus Keila Kooli hoolekogu koosolek. Teemadeks on kommunikatsioon, uues motivatsioonisüsteem ja -fond, tugimeeskondade vastustusvaldkonnad.

Kolmapäev, 11.jaanuar:

Ettevõtjate ümarlaud oli täna Keila Koolis. Sissejuhatuseks tutvuti  Keila Kooli ja direktori Martin Ööveliga ning arutleti tööstusettevõtete ja Keila Kooli koostöö üle. Annely Tank, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakond, haridus- ja tööturuteemade nõunik rääkis teemal “Mida saame üheskoos teha, et noored ja ettevõtjad teineteist leiaksid?”

Harju Elektri Eesti kutsus Keila tehastesse külla TalTech – Tallinna Tehnikaülikool  stipendiaadid, rohelise energiatehnoloogia magistriõppe üliõpilase Mirko Nõmmsalu, kes sai Endel Palla stipendiumi ja elektroenergeetika bakalaureuse tudengi Trevor Uuna, kes sai Harju Elektri stipendiumi. Noored said väga hea ülevaate Harju Elektri tegemistest Eesti üksuse tegevjuhilt Alvar Sassilt, kontserni juhtkonnaliikmelt Erko Lepalt ja kontserni personalijuhilt Taimi Kaulerilt.  Arutati inseneride pealekasvu küsimust ja inseneride lõpmatuid karjäärivõimalusi. Ühtlasi said noored võimaluse käia meie Keila tootmistes ka ringkäigul. Harju Elekter annab Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu igal aastal bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele välja omanimelist stipendiumi. Alates 2001. aastast on HE stipendiumiprogrammis osalenud 77 tudengit.

Keila linna 2022.aasta kronoloogia on valmis ja Harjumaa Muuseumi direktorile Gea Mossinile (pildil) teiste muuseumi töötajate silma all üle antud. Kiirköitja, mille vahel on 335 lehekülge teksti  (+ mälupulk 7958 pildi-, video-, heli- ja tekstifailiga eelmisest aastast) leiab oma koha muuseumi raamatukogu riiulis eelmiste aastate köidet kõrvale. Koostas linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht.

Vikerkaare lasteaed: Jaanuarikuus tutvuvad lapsed Eesti loomade ja lindude talvise eluviisiga. Õpetajate juhendatud tegevuste käigus saavad lapsed teada seda, et loomadel on välja kujunenud imelised kohastumused elada üle ka kõige karmimad talvekülmad. Osad neist vajuvad  talveks sügavasse unne, mõned aga  naudivad vaid väikest uinakut. Kes on need loomad, kes parasjagu talveunes on? “Looduse sõbrad” töögrupp on õuesõppeklassi üles seadnud näitliku õppematerjali. Lisaks kirjeldavale tekstile saavad lapsed näha- kus magab talveund pruunkaru, millises talvekorteris tukastab siil ja kuhu on pugenud talvituma rästikud. Väljapanek pakkus lastele lisaks uutele teadmistele ka palju huvi ja elevust!

Noortekeskuses oli Värviteraapia töötuba.

Keila Kooli 9.f ja 9.d klass külastasid riigikogu.

Miki lasteaia Meelespeade rühma õpetajad Agni,  Sirje ja Ulvi korraldasid lastele toreda väljasõidu Kloogaranda. Seda päris õiget rannailma sellel päeval ei olnud. Sai lumega mässatud,  ära testiti mänguväljak, loodust vaadeldi  ja lugusid räägiti. Ning siis siirduti lõkkeplatsile keha kinnitama. Menüüs oli lõkkes küpsetatud kartulid ja vorstikesed ning magustoiduks vahukommid. Kui kõht täis, sai veel natuke mängida ja oligi aega tagasi lasteaeda tulla. Vaata pilte

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühingu 11.01.2023 toimunud esinduskogu koosolekul selgitati välja tunnustussündmuse Kaheksakand auhindade nominendid. AASTA TEGIJA kategoorias on nominent Keila Kultuurikeskus. Tunnustus omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks.

Neljapäev, 12.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 71.istung 12.jaanuaril 2023.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa gaasitorustiku ehitamiseks Tehase tänav 6, Veski tn 8 ja 10 kinnistutel Tehase tn 6 ja Veski tn 8 kinnistute liitumiseks olemasoleva gaasivõrgu magistraaltorustikuga.

Linnavalitsus koormas tähtajatult Kruusa tn 31 ja Kruusa tn 33 kinnistu osad Aktsiaselts Keila Vesi kasuks isikliku kasutusõigusega omada maatükiga püsivalt ühendatud puurkaevpumplat ja veevarustustorustikke (sh side- ja elektritoite kaablid) ning antud taristu kasutamiseks, ümberehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, asendamiseks, hooldamiseks ja muul viisil käitamiseks tehnorajatise talitluse tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus määras Tähe tn 15 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 23102, katastritunnus 29601:013:0040, pindala 1748 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) ja Koidu tn 76a katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 9714602, katastritunnus 29601:013:0024, pindala 616 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) piiride muutmisel moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Tähe tn 15 asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% elamumaa ning Koidu tn 76a asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% elamumaa.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 10. jaanuarist 2023 Triibuliine OÜ ja  Lee OÜ teenusel viibiva kolme Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus  otsustas kaheksa Keila linnas elava raske puudega lapse sotsiaaltransporditeenusele suunamise ja selle teenuse eest maksmise Osaühingule Andu Reisid. Üks raske puudega laps suunati rahastamise kohustuse võtmisega Murzi Lapsehoid OÜ-sse tugiisikuteenusele.

Avatud on Keila linna 2023.aasta kaasava eelarve hääletus.

 Kaasava eelarve ettepanekud:

– Koerte jalutus- ja harjutusväljaku rajamine Lõuna-Keilasse.

– Välijõusaali rajamine Lõuna-Keilasse harrastussportlaste jaoks.

– Väikelaste mänguväljaku rajamine Mudaaugu piirkonda.

– Pumptracki rajamine. Noorte seas on väga populaarsed trikitõuksid ja -rattad – Pumptrack annab võimaluse veel rohkem õues viibida ja sporti teha. Pumptrack on jõukohane igas vanuses lastele ja noortele.

– Jalgrattahoidjad Keskpargi juurde ning selle lähiümbrusesse (ühendamaks jalgrattaga ja ühistranspordiga liiklemist paigaldatakse jalgrattahoidjad ka bussipeatuste lähedusse.)

– Jalgrattaparklad Keila Kooli ja Keila Tervisekeskuse juurde.

– Mänguväljaku/seikluspargi rajamine väikelastele ja noortele Tuula tee ja Keila jõe vasakharu vahelisele alale (Jõepargi alale), mis annab peredele võimaluse lastega koos aega veeta.

– Viidasüsteem „Pargist parki“, millega ühendatakse terviserajad Jõepargist Harjumaa Muuseumi juurest Keila Terviseradadega. Idee esitaja mõte on juba valgustatud ja hea kattega Keila pargid omavahel ühendada. See julgustab inimesi rohkem aktiivselt liikudes õues viibima ja oma tervise eest hoolitsema.

– Mobiilne kogukonnasaun, mis asetseks peamiselt Harjumaa Muuseumi taga rannal, et soovijad saaksid mõnusasti saunas käia pärast ujumist, trenni, lihtsalt sõpradega karastada. Sauna haldaks ja hooldaks Keila Ringmajanduse MTÜ vabatahtlikud.

– Ratastooliga liikujate jaoks sobivate mänguväljakuatraktsioonide lisamine Keila mänguväljakule.

HMY korraldaja andis teada, et teist aastat järjest kuulutas Marathon100 Heavy Metal Ultra Eesti parimaks jooksuvõistluseks väikeste võistluste kategoorias! Parimaks ei tee meid parim korraldus (ok, natuke see kah… 🙂 ), aga Eesti parimad osalejad ja maailma parimad abilised/vabatahtlikud, kirjutab peakorraldaja Olle Rõuk.

Eesti Laulu I eelvoorus esinesid kaks Keilaga seotud artisti: Kaw (Kevin Keevallik) ja Mia (Kersti Kukk), kahjuks edutult. Edasi pääses Andreas (Poom), kelle ema Lissell on Keilast pärit.

Täna etendus Rukkilille lasteaia ja Sipsiku maja vanematele rühmadele Vikerkaare majas jõuluajale tagasi- või suisa edasivaatav näidend „Kõigist tähtsama selgumislugu“. Kuna näidendis küpsetatakse piparkooke, siis said ka kõik saalis olijad jõuluaega meenutavalt oma suukesed kenasti magusaks. Direktriss Kaia tänas etenduse autorit ja mängutruppi šokolaadimedalitega. Rukkilille lasteaia õppejuht Astrid ja Sipsiku maja tänasid meid omakorda vastuvõtu eest. Rõõmus aitäh nii lahkele publikule kui kordusetendusel osalejatele!

Miki lasteaia Kullerkuppude rühma lapsed tegid jääskulptuure.

Reede, 13.jaanuar:

Keila Lehe esikaanel ringkäik uuenenud postkontoris. Uudistes e-rahvastikuregistrist, õppusest omavalitsustes, elektrikatkestusest, kergejõustikust. Lehest saab ülevaate eelmisel aastal sündinutest ja Jõepargi talveloodusest. Leht annab teada, et algas kaasava eelarve rahvahääletus ning annab ülevaate 2022.aasta Keila tähtsamatest sündmustest. Muuseumivaramu jätkab spordieluga Keilas aastatel 1922 – 1940.  Tegija on Geter Ehrenpreis. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keila Leht: 2022.aasta populaarseimad nimed Keilas on Lennart, Gustav, Lukas ja Indrek ning Marta, Paula, Emma ja Hanna. Keilas elab aastavahetuse seisuga 55 tüdrukut ja 47 poissi, kes on sündinud 2022. aastal. Sündisid ka ühed kaksikud: õde-venda Mathias ja Rebeca. Kõige sagedamini esinev tüdrukunimi 2022. aastal oli Hanna (neljal korral) ja Anna (kahel korral), mitmel juhul topeltnime ühe nimena. Sündis kolm Emmat, kaks Paulat, kaks Martat, kaks Mariid. Sündisid ka Sära ja Sädeli, Mia ja Maia, Adelina ja Anastasia, Aliise ja Alice, Greta ja Grete. Omapäraseid harvaesinevaid nimesid oli veel rohkesti, näiteks Sonne Hõbejää, Lily-Lidia, Marii Michelle, Alessia, Nora Kritt, Brianka, Alicia-Stacye, Alora Elyse, Jiana Shalini, Kete-Mariin, Sevilia, Tiffany Melisa. Poistenimede hulgas ei saa üht ja ainust populaarset nime välja tuua, ent seda võib küll täheldada, et nimede seas on hulk vanu ja väärikaid ning vahepeal ehk pisut unustatudki nimesid: sündis kaks Gustavit (üks neist Gustav Reinhold), kaks Indrekut, kaks Lennartit (üks neist Lennart Mattias), kaks Lukast ja üks Luka, kaks Hugot, aga ka Theodor, Rafael, Uku, Karl, Leo, Tambet, Jonatan. Harvaesinevatest nimedest pandi poistele nimeks Ren, Semjon, Lennox, Timur, Kenneth, Evert, Brennan, Björn, Randel, Ralf Simba, Ratmir, Dairon, Elbert ja Ruubel. Keila linna vanim elanik Linda-Elisabeth Lesk on sündinud 1923. aastal. Talle järgnevad 1924. aastal sündinud Agnes Rand ja Helga Treima.

ENSTO: Elektrivõrgu tarvikute tootja Ensto Ensek investeeris Eesti tehase unikaalsesse silikoonivalu tehnoloogiasse kolm miljonit eurot. Selle ärisuuna käive kasvas lõppenud aastal 24% ning ettevõtte eesmärk on järgmise kolme aasta jooksul silikoonivalu tootmismahtu kasvatada enam kui kaks korda. Ensto keskendub Eestis järjest tugevamalt jaotusvõrkude sektori maakaablivaldkonna toodetele, varasemalt on ettevõte investeerinud valdkonna arendamiseks 2 miljonit eurot ning loonud Keilasse maailmatasemel infrastruktuuriga tootmise. Eelmise aasta 3 miljoni euro suurune investeering on suunatud tootmismahtude jätkuvaks suurendamiseks ning ainulaadse silikoonivalu tehnoloogia arendamisesse, et pakkuda globaalsetele klientidele maailmatasemel külmkahanevate maakaablitarvikute lahendusi.

Keila KK esindusmeeskonnale sõidab külla Avis Utilitas Rapla meeskond! Korra oleme Rapla meestega juba madistanud – siis jäi seisuks 67:59 Rapla kasuks. täna Rapla Avis Utilitas alistas Paf Eesti-Läti korvpalliliigas võõrsil Keila KK 85:71.

Laupäev, 14.jaanuar:

Harju Maakonnaraamatukogu ootab lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. Aare Lepiksaar loeb jutte Juhan Voolaid uuest raamatust “Kommikoletis”. Proovime ka ise meisterdada lõbusaid ja värvilisi koletisi. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Pühapäev, 15.jaanuar:

Ka Keila Terviseradadel algavad aktsiooni „100suusatundi üle Eesti“ treeningud Raido Nottoni juhatusel.

Viimane päev esitada kandidaate Keila aasta tegija, sündmuse ja kultuuripreemia nominatsiooniks.

Eelmine Kaasava eelarve rahvahääletus kuni 31.01.2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content