17.nädal 2023

I lisaeelarve. Raamat Minu Keila. Lahkus Elmar Õun.

Esmaspäev, 24.aprill:

Elmar Õun

24.aprillil lahkus 93-aastasena Keila linna teenetemärgi nr 23 kavaler Elmar Õun. Teenetemärgi pälvis Elmar Õunale 2009.aastal sõprussuhete loomise ja hoidmise eest Keila ja Nacka vahel. Elmar Õun on Keila-Nacka sõprusseltsi esimees. „Elmar Õun on oma tegevusega igati toetanud Keila Gümnaasiumi õpilaste kultuurireise Stockholmi, aastate jooksul andnud materiaalset abi, aidanud luua kontakte väliseestlastega. Eesti taasiseseisvumise järgselt majanduslikult raskel perioodil organiseeris ta humanitaarabi toimetamist Keilasse,“ oli kirjas tema teenetemärgi esitamise taotluses. Elmar oli esimene, kes ulatas abikäe kui Keila linnal olid rasked ajad ja tuli alustada oma linna jalule aitamisega. Tema initsiatiivil loodi Nackas samasugune sõpruslinnade selts nagu Keilas. Tal oli Keilas palju tuttavaid, kirjutab ta sõber Enn Hütt. Keila linn avaldab kaastunnet omastele!

Linnavalitsuses toimus allasutuste juhtide koosolek. Muu hulgas andis ülevaate Keila linna 2024.aasta eelarve koostamise alustest finantsjuht Katri Reimann.

Keila Koolis oli eesti keele eksamit tegemas 51 statsionaarse- ja 13 mittestatsionaarse õppe abiturienti

Tähtajaks laekus üks ettepanek Keila linna teenetemärgi andmiseks.

Uudised Keila Muusikakooli tšelloklassist. 22.aprillil toimus Kiili muusikakoolis Loode-Eesti regionaalne tšellokonkurss, kus Keila Muusikakooli õpilased saavutasid väga häid tulemusi. V klass Kirta-Mia Kötsi II koht (õp Egmont Välja, km Kairi Vavilov); VI klass  Deliisa Virunurm I koht ja eripreemia virtuoospala väga hea esituse eest (õp Egmont Välja, km Kairi Vavilov). Erilise tänukirja sai kontsertmeister Kairi Vavilov silmapaistva kontsertmeistritöö eest.

Täna toimus Miki lasteaias raamatuvahetus. Lapsed võtsid kaasa sellise raamatu, mis omal oli läbi loetud ja vahetasid selle uue ja huvitava raamatu vastu. Ühe sõbra vana raamat on teise uus. Vikerkaare Sipsiku majas oli spordipäev.

Algas noortekeskuse Kevadine linnalaager 13-18.aastastele noortele.

Keila Sotsiaalkeskuses Keila Pensionäride Ühenduse ansambli PÜÜ kevadkontsert.

24.- 27.aprillini oli Harju Maakonnaraamatukogus koolivaheaja üritused: kirjanduslik aardejaht ja meisterdamised. Alustame iga päev kella 13.00-st.

Riigikontroll viib läbi Keila linna soojamajanduse auditit, auditi tulemused avaldatakse oktoobris.

JM Aiad hooldab sel aastal linna istutusalasid sh. Kuuse parki ja kultuurikeskuse esist ala. Tegemist on pereettevõttega, kel haljastuse rajamise ja hooldamise kogemust omajagu.

OÜ Stratum koostab Keila linna tellimusel täiendava liiklusuuringu seonduvalt Jõe 57b detailplaneeringuga. Liiklusuuringus käsitletakse järgmiseid teemasid: • Antakse hinnang olemasolevale liiklus- ja liikuvusolukorrale Jõe 57 DP lähialal (aasta 2023), tuuakse välja probleemkohad; • liikluse prognoos (liiklussagedus, liikluse koosseis) arvestades detailplaneeringu objektide poolt genereeritava liikluskoormusega; • hindamaks tänavavõrgu võimekust prognoositava liikluskoormuse läbilaskvuse rahuldamiseks, määratakse ka teiste Lõuna-Keila planeeringute prognoositavad liiklusmahud; • arvestades kõigi Lõuna-Keila planeeritavate arenduste liiklusmahtu, määratakse piirkonna ristmike läbilaskvõime kasutustegurid; • määratakse Ülesõidu tänava raudteeülesõidu häiriv mõju tänava läbilaskevõimele tipptunnil; • vastavalt prognoosi ja analüüsi tulemustele liikluskorralduse ettepaneku tegemine arvestades eelkõige kergliiklejate ohutust. • analüüsitakse Keila lõunapoolse ümbersõidu mõju planeeritavate mahtude poolt genereeritavale sõidukiliiklusele; • antakse liikluskorralduslik hinnang Jõe 57 planeeringulahendusele.

Teisipäev, 25.aprill:

Keila Linnavolikogu 20. istung.

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarvet. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 152 598 eurot, põhitegevuse kulud 89 698 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 528 960 eurot ja likviidsete varade muutus 591 860 eurot.

Keila Linnavolikogu muutis oma 24. novembri 2020 määrust „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ viies selle kooskõlla 1. juulist 2023 kehtima hakkava sotsiaalhoolekande seadusega. Prognooside kohaselt on 2023. aastal keskmine hooldekodu kohatasu suure hooldusvajadusega inimesele 1375 eurot kuus, millest osa (hoolduspersonali kulud) tasub edaspidi kohalik omavalitsus ning aprilliks prognoositav ca 700-eurone keskmine pension võimaldab inimesel endal katta ülejäänud osa. Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Keila linn saab 2023. aastal toetust summas 247 872 eurot. Praeguse seisuga viibib üldhooldusteenusel kokku 43 klienti, kellest 22 klienti on juba täna KOV osalusega.

Keila Linnavolikogu 29. mai 2007 määrus nr 17 „Harju Maakonnaraamatukogu põhimäärus“ tunnistati kehtetuks, kuna uus Harju Maakonnaraamatukogu põhimäärus on volikogu otsusega kinnitatud.

Komisjon otsustas kinnitada revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan järgmiselt: Revisjonikomisjoni aruanne Keila linna 2022. aasta majandusaasta aruande kohta – tähtaeg 15. mai 2023; Keila linna arengukava tegevuskava täitmise kontroll  perioodil 1. jaanuar 2022 – 31. detsember 2022. Tähtaeg 1. oktoober 2023 ning Harjumaa Muuseumi dokumentatsiooni kontroll – tähtaeg 1. detsember 2023.

Sotsiaalnõunik Piia Peterson viibis 25. aprillil Pärnus  finants- ja sotsiaalvaldkonna ühisel seminaril, mida korraldab Omavalitsuste finantsjuhtide korraldustiim koos Pärnu linna ning Rahandusministeeriumiga. Teemaks hooldusreform.

Õhtul sai alguse Keila seeriajooks, kus ilusas jooksuilmas läks rajale 159 jooksjat. Tehnilisel 1,4 km singlirajal kogus sel korral kõige arvukam Triathlon Estonia liikmeskond 990 punkti edestades enam kui neljakordselt Nõmme Spordiklubi. Koguti 8 poodiumikohta sh 4 vanuseklassi võitu (Berit Raudjärv, Anna Helene Rauk, Reine Ülem-Truuts ja Karmel Jano).

Keila Jalgpalliklubi uued esmaabikotid koos varustusega! Tänu kogukonnas tegutsevale ettevõttele Ensto Ensek sai iga Keila JK noortegrupp uued esmaabikotid koos vajaliku varustusega. Oleme ääretult rõõmsad, et Ensto hoolib kohaliku noortespordi arengu ja ohutuse eest!Esmaabikotid said komplekteeritud tunnustatud esmaabikoolitaja Inge Rumbergi poolt. Suured tänud ka temale!

Keskpargi purskkaevule on kaheks päevaks aedik ümber pandud ja sinna sisse pole hea mõte minna – hooldustöödeks on käsil torustiku läbipesu.

Kolmapäev, 26,aprill:

Kultuurikeskuses esitleti täna Keila Lehe toodetud albumit “Minu Keila”, mille  lehekülgedel mõtestavad enda jaoks lahti selle mõiste mitmed Keilaga seotud inimesed – need, kes on siin sündinud ja kasvanud, need, kes on valinud siia elama tulla, need, kes on valinud siin töötada: Matthias Burghardt, Timo Diener, Virve Jõgeva, Toomas Kall, Kristjan Kannukene, Urmas Keller, Kriselda Kisel, Tiina Laanem, Õnne Mets, nublu, Tiiu Pikpoom, Eduard Pukkonen, Mall Siniveer, Tiina Vikat. Suurem osa piltidest on teinud Valdur Vacht, kujundas Rein Seppius, toimetas Evelin Povel. Raamatu väljaandmine sai võimalikuks Keila linna toetusele. Esitlusel said autorid lugeda lõigu oma tekstist. Muusikat tegid Keila Muusikakooli trio ja Kristjan Kannukene. AX Teater taaselustas pilte raamatust. Suurem osa raamatutest jääb Keila linna ametlikuks kingitusest, kuid jätkub ka müügiks. Müügikohtadest annab teada Keila Leht. PILDID esitluselt.

Sipsiku maja Naksitrallid kutsusid endale täna külla Lepatriinu, Krõlli, Sipsiku ja Päikeseratta rühmade lapsed, et esineda neile muusikalise etendusega “Reisimäng”.  Ühtlasi oli tegemist emadepäevapeo peaprooviga. Aitäh muusikaõpetaja Küllile, tänud suurtele ja väikestele Naksitrallidele toreda etteaste eest!

Keila Muusikakooli saalis esinesid Ida-Helsingi Muusikakooli pianistid ja noorteorkester Prima Nota Soomest, dirigent Krister Ehrlund. Ida-Helsingi Muusikakool (soome k. Itä-Helsingin Musiikkiopisto) on üks suurimaid ja kõrgematasemelisi muusikakoole Soomes. Eestis võib paralleeli tõmmata Tallinna Muusika- ja Balletikooliga, kus muusikaaineid ja erialatunde õpetatakse igapäevaselt koos üldhariduslike õppeainetega. Ida-Helsingi muusikakoolis õpib praegusel hetkel 1800 õpilast ja õpetab 110 õpetajat. Kool loodi 1964. aastal ja kooli direktoriks on olnud ka legendaarne ungarlane Géza Szilvay, kes koos oma venna Csaba Szilvayga lõid rahvusvaheliselt tuntud Colourstrings õpetusmetoodika. Ida-Helsingi Muusikakoolis töötab õppejõuna Keila juurtega tšellist Johannes Teppo, kes esineb kontserdil orkestri koosseisus. Muusikakoolis on õppinud tuntud muusikud Pekka Kuusisto, Réka Szilvay, Marko Ylönen ja Sakari Oramo jt.

KeilaTV avaldas sarjast Keila Kooli lood osa „Tarmo Kõrs“. Kümnendas osas on teie ees Tarmo Kõrs, kes räägib algkooli diskodest, uue maja avamise raames toimunud kolimisketist ja sellest, kuidas ta sõpradega kooliajal palju pahandust tegi. Intervjuu filmiti aastal 2021. https://www.keilavisuaalmeedia.ee/post/keila-kooli-lood-tarmo-k%C3%B5rs?fbclid=IwAR2ILr3R27FpfiuN1M2RRtHJsDSLFNz4SQEFIzzPZsWHdZVr-3aZxEe4KhQ

Harju Elekter avaldas börsiaruande. Ettevõte teenis 2023.aasta I kvartalis müügitulu 45,3 (2022 I kv: 37,3) miljonit eurot, mis on 21,3% rohkem kui aasta varem. Esimese kvartali brutokasum oli 5386 (2022 I kv: 2986) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 11,9% (2022 I kv: 8,0%). Ärikasum (EBIT) oli 1309 (2022 I kv: ärikahjum 1125) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 2,9% (2022 I kv: -3,0%). Puhaskasum esimeses kvartalis oli 749 (2022 I kv: puhaskahjum 1294) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 781 (2022 I kv: puhaskahjum 1308) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,04, aasta varem oli puhaskahjum aktsia kohta -0,07 eurot.

Täna lõpetasid Keila Lasteaed Vikerkaare lapsed Naksitrallide-Rõõmupallide ja Merineitside rühmast õpetaja Sirje Rannametsa juhendatud keraamika algkursuse.

Neljapäev, 27.aprill:

Keila Linnavalitsuse 87.istung 27.aprillil 2023

Linnavalitsus väljastas Sunenergia OÜ-le ja kinnistu omanikule ehitusloa Jõe tn 70 a kinnistul asuva 10 boksiga garaaži katusele elektrienergiat tootvate päikesepaneelide paigaldamiseks ja ühendamiseks elektrivõrguga.

Linnavalitsus  kooskõlastas avalikustamisele suunamiseks eelnõu Haapsalu maantee 22 kavandatava  pereelamu projekteerimistingimustest. Eelnõu kohaselt on krundile nähtud üks eluhoone põhimahuga krundi Haapsalu maantee poolses osas, vähemalt 4 m kaugusel Haapsalu maantee krundist ja 4 m kaugusel Haapsalu maantee 20 krundi piirist. Visuaalselt tagasihoidlike tuleohutusvõtete rakendamisel võib elamu hoonestusala kavandada kuni 2 m kaugusele Haapsalu mnt 22a krundi piirile. Lisaks võib rajada kuni kaks elamu abihoonet, sealjuures ei tohi ehitisealune pindala kokku ületada 30 protsenti krundi pindalast, käesoleval krundil 256 m2. Lubatud ehitisealune pind 256 m2 ja ehitise kõrgus 9 m.

Linnavalitsus muutis oma 2.02.2023. a korraldust nr 2-2/39 “Keila linn, Ülesõidu ja Raba tänav kinnisasjadele sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks” sundvalduse ala suuruse osas. Sidekaabli ehituse käigus Raba tänaval muutus osaliselt kahe kinnistu sidevõrguga liitumiseks mõeldud sidekaabli asukoht tulenevalt ehitustehnilisest lahendusest ja otstarbekusest. Kontrollmõõdistuse tulemusena täpsustati Raba tn ehitatud sidevõrgu paiknemine ja Telia Eesti AS soovib muuta eelnevalt  Keila Linnavalitsusele esitatud sundvalduse taotluses määratud ala vastavalt kontrollmõõdistuste tulemusele.

Linnavalitsus otsustas rahastada Käo Tugikeskuses Sotsiaalkindlustusameti poolt  igapäevaelu toetamise teenusele suunatud kodaniku teenust vastavalt esitatud arvetele ajavahemikus 03.04.2023 kuni 27.03.2028. 

Linnavalitsus kooskõlastas Keila linna lipu värvilise kujutise ning vapidetaili rukkilille kasutamise Keila linna 85. aasta juubeli reklaamlipul.

23.-27.aprillil toimus 26. rahvusvaheline noorte muusikute konkurss Daleki Akordi 2023 (Distant Chords) Splitis Horvaatias. Paarisaastatel korraldatakse konkurss klaverile, kitarrile ja laulule ning paaritutel puu-ja vaskpuhkpillidele ning keelpillidele. Sellel aastal osales tšellokonkursil Keila Muusikakooli VI klassi õpilane DELIISA VIRUNURM, kes saavutas oma vanuserühmas III koha. Deliisa õpetaja on Egmont Välja ja kontsertmeister Kairi Vavilov.

Kultuurikeskuses on kuni juuni lõpuni vaadata keskuse tarbekunstiringide näitus. PILDID avamiselt.

Terviseradadel oli TON – Tallinna orienteerumisneljapäevak. 18.30 algas ka Keila Seeriajooksu etapp. Rada on  1,2 km Tanikimäe standard. Hea lai rada, ei ole ohtu, et keegi metsa ära kaoks. Tankimäe tõusu tuleb võtta 2 korda. Esimene kord lühike ja järsk, teine kord pikk ja lauge. Ja mäest alla saab ka joosta.

Sotsiaalkeskuses oli ringide hooaja lõpupidu vanemaealistele. Toimus ka infopäev omastehooldajatele. Hooldusreformi uuendusi tutvustab Keila Linnavalitsuse sotsiaalnõunik Piia Peterson . Koduhoolduse ja päevahoiu  võimalustest Keilas räägib avahooldusteenuse juht Olga Oksner. Lisaks nõu ja abi dementsusega inimeste hooldajatele.

Reede, 28.aprill:

Keila Lehe esikaanel 66.lennu lõpukellast, uudistes muudatustest eksamite korraldamisel. Uudistes veel plasttoodete keskkonnamõjust, inventuurist Keila pärandniitudel, noorte lauluvõistlusest, Keila sünnipäevast, muusikakoolist, uuest haridusprogrammist ja XCO-st. Liikumisaasta puhul lauatennisest. Lugejakiri  meenutab “Pikka Pehmet Kasukat” 😉  Tegija on Rein Seppius. Lehe vahel on Keskkonnaleht – lilleniidud, viidasüsteem, pirnipuud, rohekatused, päikeseenergia, jäätmed.

Täna toimus Harju Elektri aktsionäride korraline üldkoosolek, millest võttis osa 58 aktsionäri. Meil on hea meel, et meie aktsionärid on heaks kiitnud 2022. aasta aruande ja kinnitanud kasumi jaotuse ettepaneku. Lisaks soovime teatada, et AS Harju Elektri ärinimeks saab olema AS Harju Elekter Group.

Kirsid Luha tänava alleel on õites.

Laupäev, 29.aprill:

Keila II jsk naiskodukaitsjad korraldavad liikumisürituse. Anname koos au, matkates kevadises Keilas! Naiskodukaitsjad korraldavad ka sel aastal Anname au! kampaania raames mitmetes paikades Sinililleseiklusi, et koguda annetusi veteranide toetamiseks. Toetamiseks Soeta endale minimaalselt 2 € annetuse vastu sinilille märk või muid kampaania tooteid. On võimalik teha ka lihtsalt rahaline annetus Anname Au veebilehel: https://annameau.ee/#anneta Koguneme 29.04.23 kell 12.00 Keila Terviseradade tagumise parkla juures, matka pikkus ca 7 km.

Harju Maakonnaraamatukogu ootab lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. AX-Teatri näitleja Maire Meerents loeb ette Heiki Vilepi “Une-Mati udujutte”. Peale juttude kuulamist saavad huvilised meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Pühapäev, 30.aprill:

Keila Lauatenniseklubi annab teada, et aprill on Keilas lauatennisekuu. Mitmel erineval võistlustel näeb Keilas kõrgetasemelist lauatennise mängu.  30. aprillil toimuvad Keila Lahtised Meistrivõistlused, mis on pühendatud suure Keila lauatenniseaktivisti, Vahur Löör`i mälestuseks.

Eelmine Keila Linnavolikogu 20. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content