11.nädal 2024

Esmaspäev, 11.märts:

Harju Maakonnaraamatukogus riiulinäitus “EESTI NAINE – 100”. Ajakiri Eesti Naine tähistab sel aastal oma sajandat ilmumisaastat …

Keila kooli Pargimajas on emakeelenädal – Kauni käekirja konkurss (ärakiri) viidi läbi oma koduklassis nädala jooksul.

Teisipäev, 12.märts:

Vikerkaare lasteaed pakkus täna mõlemas majas soovijatele võimalust laste ja täiskasvanute silmade kontrolliks. Kohapeale oli kutsutud Silmaoptika OÜ.

Miki lasteaia esindus  külastas HEV-laste toetamise eesmärgil kogemuste vahetuseks Kajamaa kooli.

Kolmapäev, 13.märts:

Utilitas ja Harju KEK sõlmisid kokkuleppe Keila kaugkütte võrgupiirkondade ühendamiseks. Võrkude ühendamisel suureneb Keila Tööstuspargi võrgupiirkonna varustuskindlus ja väheneb CO2 heide ning soojusenergia hind. Harju KEK AS juhatuse liige Janek Lehtmets: „Oleme väga rahul, et tööstuspargi klientidel on võimalus juba sel sügisel kasutada biomassil põhinevat soojusenergiat. Antud samm on üks paljudest tegevustest Harju KEKi jätkusuutliku ja loodustsäästva ettevõtluskeskkonna loomisele.“ Konkurentsiameti heakskiidu järel soovitakse võrgud füüsiliselt ühendada juba 31. augustiks 2024 ehk enne uue küttehooaja algust.

Juhan Liivi luulekonkurss Harjumaal sai Keila Koolile hea lõpu. Ella Marie Mäger tõi Keilale I koha vanuserühmas 3.-10.klass. Edasi 13.aprillil üleriigilisele võistlusele. Ella Marie juhendaja on õpetaja Elle Mähhar. Pilt erakogust.

Täna saabus Postimehe vahendusel teade, et Eesti õlletootja Lehe Pruulikoda lõpetab tegevuse: Harju maakohus kinnitas, et neile on laekunud ettevõtte pankrotiavaldus. Lehe pruulikojas villiti esimene toodang 21.märtsil 2014 (pildil) . 2019.aasta suvel anti teada, et Lehe pruulikoja on ostnud kohvi- ja õllepoe “Uba ja humal” looja Tanel Nurmeots. Sel ajal oli Lehe Pruulikoda oma enam kui 130 000 liitrise aastase tootmismahuga üks Eesti suurimatest.

Keila Väärikate Ülikool Keila Kooli auditooriumis: füüsikadoktor Aile Tamm: Teadustaristud – teadlaste mänguasjad?

Keila Sotsiaalkeskuses tähistati emakeelepäeva. Külla tuli Tarvi Ojala, kes on enda kohta öelnud: “Olen südamega keilakas, lõpetanud Keila kooli, elan Keilas ja tunnen rõõmu, kui Keilal hästi läheb. Mulle pakub huvi keel kui suhtlusvahend ja väljendusviis, sealhulgas metafoorid, kalambuur ja algriim. Viimast ehk algriimis jutukesi võib leida terve tähestiku ulatuses minu 2021 ilmunud raamatus “Ühetähejutud”. Selle raamatu saamisloost ja paljust muust seonduvast räägime emakeelepäeva puhul 13.märtsil.

Waldorfkoolis Läte oli avatud uste päev, sai külastada ka tunde.

Noortekeskuse noorsootöötaja Maarek Paalberg osales 2.-13.03 Iirimaal Erasmus+ projektirahastuse toel noortevahetusel „Political Picassos – The Arts 4 Political Change“.

Neljapäev, 14.märts:

Keila Linnavalitsuse 137.istung 14.märtsil 2024.

Keila Lasteaed Vikerkaar direktori ning Keila Lasteaed Miki direktori  hoolekogudega kooskõlastatud taotluste kohaselt otsustas linnavalitsuses sulgeda kollektiivpuhkusteks Keila lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki 1. juulist 2024 kuni 31. juulini 2024. Sel perioodil on asendusrühm avatud Rukkilille lasteaias.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila Linnavolikogu 27. septembri 2022 määruse nr 16 „Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmiseks. Eelnõuga tehakse ettepanek muuta koduse lapse toetuse määramise ja maksmise korda Keila linnas ning viia teistes määrustes kooskõlla Keila linnavolikogu määrusega kinnitatud linnavalitsuse kui asutuse raamatupidamisega tegelevale struktuuriüksusele tehtud viited. Eelnõu kohaselt saab toetust määrata avalduse esitanud isikutele, kes ei olnud jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linna kodanikud.  Seda lõiget on võimalik rakendada peredele, kes kolivad aasta sees Keila linna ning peres on kasvamas 1,5-3 aastane laps, kellele linnal ei ole võimalik koheselt lasteaiakohta pakkuda. Lapsevanem esitab asutusele põhjendatud avalduse (pere on ostnud Keila linna kinnisvara või üürib elamispinda) ning olenevalt asjaoludest määrab asutuse juhi poolt määratud ametnik (ametijuhendi alusel) toetuse määra.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korra muutmiseks, mille kohaselt  lisaks rahalisele toetusele on linnal võimalus eraldada võistkondadele treenimiseks ja võistlemiseks linna baasi.

Linnavalitsus esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu  Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekutest Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskava investeerimisvajaduste loetellu 2024-2027 ja Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavasse 2024-2027.

Linnavalitsus kooskõlastas avalikustamisele suunamiseks eelnõud määrata katastriüksusele Põhja tn 8b uueks koha-aadressiks Põhjakaare tn 4a ning Põhja tn 12c koha-aadressiks Põhjakaare tn 1a. Põhja tn 12b uueks koha-aadressiks on plaan määrata Põhjatähe tn 1. Posti tn 14 uus  koha-aadress saab olema  Põhjakaare tn 2a.

Linnavalitsus kooskõlastas avalikustamisele suunamiseks üle eelnõu, millega määratakse Pargi tänavalt lauluväljakule viivale teele moodustatava liikluspinna – Lauluväljaku tänav ruumikuju ja kohanimi.

Linnavalitsus andis loa Luha tn 11 kinnistul asuva korterelamu ümberehitamiseks. Viiekorruselise 75 korteriga ja viie trepikojaga korterelamu rekonstrueerimise käigus soojustatakse välisseinad ja sokkel, viimistluseks paigaldatakse plaatmaterjal. Aknad vahetatakse, katuslagi soojustatakse täiendavalt, katusele paigaldatakse päikesepaneelid. Hoonesse paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Emakeelepäeva tähistati nii Keila Koolis, kui lasteaedades. Vikerkaare lasteaia mõlemast majast kostus täna nii põnevalt ebatavalist suminat kui kihinat-kahinat. Kohapeal selgus, et toimus traditsiooniline emakeelepäevale pühendatud luulehommik, mis sellel aastal oli putukateemaline ja kandis pealkirja „Mesilaste ja teiste putukate-mutukate kuningriik ”. Lapsed esitasid perega koos välja valitud luuletusi nii saalis kui rühmades. Luuletusi esitati nii ühekaupa, kahekaupa kui kogu rühmaga. Kodudes perede poolt valitud, vormistatud ja lastele selgeks õpetatud luuletustest valmisid kaunid rühmade luuleraamatud, mida peagi vastavatel näitusealadel imetleda saab. Vahvalt luulelennulise meeleolu eest hoolitsesid Liblikas koos Mesilasega. Mitmete luuletuste autorid olid laste pereliikmed. Lasteaed tänab ürituse korraldajaid, samuti nii väikeseid kui suuri osalejaid ja abistajaid. Soojad tänusõnad Lugemispesa töögrupi juhtidele organiseerimise eest. Tuhat tänu peredele koostöö eest! Miki lasteaia Pääsusilmade rühma lapsed panid kokku luulekogu.

Keila Kooli humanitaariainete õppetool tutvustas distantsõppepäevadel loodud emakeelepäeva tarbeesemete kavandeid. Seitsmenda klassi õpilaste ülesanne lõimus informaatikaga: tarbeese tuli visandada ruumiliselt keskkonnas Tinkercard. Kaheksanda klassi õpilaste tarbeeseme kavandid valmisid koostöös oskusainete õppetooliga. 9.–12. klassi õpilased vaatasid taevasse, otsides pilvedest sõnumeid. O-tiiba on vaatamiseks välja pandud näitus taevalistest taiestest.

Päevkohane väljapanek oli ka Harju maakonnaraamatukogus.

Keila Terviseradade teenindushoone ehitusel kaks protseduuri korraga – pandi nurgakivi ja rajameistrist arendusjuht Raido Notton tõi alla sarikapärja. Nurgakivi said müürida Keila linnavalitsusse jääva kelluga Riigikogu liige Timo Suslov, Keila Tervisekeskuse juhataja Toni Meijel ja Harju Ehitus AS ehitusdirektor Henry Kukk. Keila Terviseradadele ehitab SiSo Arhitektide OÜ (arhitekt Siim Sokk) projekti järgi Harju Ehitus AS 318 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga hoone, mille lepinguline maksumus on 790 000 €, rahastab 500 000 € ulatuses Kultuuriministeerium ja ülejäänus Keila Linn/Keila Tervisekeskus. Hoone valmimisele aitavad kaasa Keila ettevōtted – AS Glamox abil saab hoone valgustuse, elektrijuhtmestik Prysmian Groupilt. Hoone peaks valmima selle aasta sügisel. PILDID

Harjumaa Muuseumis oli erainvestori toel ilmunud „Ado Köögardali päevaraamat 1924“ esitlus. Raamatu kirjutas ümber Ado Köögardali lapselapselaps Ulla Kadakas. Harjumaa Muuseumi väljaandena on seni ilmunud päevaraamatud aastatest 1944, 1945, 1946 ja 1947; 1948, 1949. Oodata on veel 1925.aasta päevikut. Kõiki neid kõige ehedamal moel Keila ja kogu Eesti eluolust kõnelevaid raamatuid on võimalik soetada Harjumaa Muuseumist. PILDID

Harju Maakonnaraamatukogus oli täna külas 100.ilmumisaastat tähistava ajakirja „Eesti Naine“ toimetus eesotsas peatoimetaja Heidit Kaioga. Raamatukogu riiulil oli ka „Eesti Naise“ sadat aastat kajastav näitus. PILDID

Keila Kooli Pargimajas tähistati emakeelepäeva etluskonkursiga.  Oma luuletuste etlemisoskusega võtsid mõõtu 1.- 3. klasside õpilased. Kokku osales 29 õpilast. Žüriisse kuulusid õpetajad Ebelii Barndõk, Marge Asik, Mati Velme, raamatukoguhoidja Varje Mägi ning näitleja Veljo Reinik. Tulemused olid järgnevad:  1. klasside arvestuses I koht Anna Brizmer (õp. Kairi Arula), II koht Lauren Tigane (õp. Pilvi Kula), III koht Rebeka Kaldre (õp. Pilvi Kula). 2. klasside arvestuses I koht Ragnar Ahtama (õp. Leelo Tamkivi), II koht Sonja Lena Hütsi (õp. Leelo Tamkivi), III koht Marta Saidlo (õp. Riina Kink) ja Marti Piir (õp. Ülvi Aavik). 3. klasside arvestuses I koht Darina Primakova (õp. Maria Veskla), II koht Kaileen Külasalu (õp. Maria Veskla), III koht Meribel Surva (õp. Anastasia Rikk).

Aare Lepiksaar meenutas, kuidas ta aasta paar tagasi uuris Keila sildade ajaloost ja korraldas paar üritust Keila sildadega seotult ja auks. “Mõttes mõlgub üks lisandväärtusega mõte veel sildadega seoses, SEEGA, KIRJUTAGE mulle kui teil on, või teate kedagi kellel on põnevaid mälestusi, lugusid, juhtumeid, seoses Keila jõe ja sildadega. Küsige kindlasti ka oma Keilas elavate/elanud vanemate ja vanavanemate käest ja jagage mulle (nende loal, loomulikult) kasvõi vaid nende kontakti,“ kirjutas Aare sotsiaalmeedias.

Linnavalitsuse saali toimus Keila spordiklubide ümarlaud.

Reede, 15.märts:

Keila Leht peab meeles tänast Emakeelepäeva. Sellest kõneleb ka artikkel ÕS-ist. Esilehel selgub, et Utilitase kaugküttepiirkond laieneb tööstusparki. Uudistes Bolti saabumisest Keilasse, pensionite tulumaksu määrast, mürgistustest,  korduvkasutusega nõude kasutamisest suveüritustel, puude hooldusest, tänavate koristusest, korstnapühkija tegemistest, tunnustustest muusikutele, judokatele ja akrobaatidele. Finantsinspektsioon kutsub konkursile “Rahapada”.  Muuseumivaramu jätkab Keila apteegi ajalooga. Tegija on Mare Oder.

Portaal Tööstusuudised annab teada, et Aasta tehas 2024 suurettevõtete kategooria võitja on AS Harju Elekter. Auhind anti üle 14.märtsil toimunud Tark Tööstus galaõhtul.  “Konkursi žürii sõnul paistis Harju Elekter silma väga hea Lean-metoodikate juurutajana ja sellelt saadava kasu mõõtmisega. Lisaks on ettevõte viimase kahe aasta jooksul oma kaks Keila tehast edukalt ühendanud ja värskendanud, aktiivselt tehaste töötajaid arendustöösse kaasanud, pannud rõhku selgetele eesmärkidele ja digitaliseerimisele ning pööranud tähelepanu tööohutusele,” kirjutab Tööstusuudised.  AS Harju Elekter tegevjuht Alvar Sass sõnas, et tööd on tehtud palju ja selle taga on terve ettevõtte meeskond. „Seda auhinda peaks olema vastu võtmas kõik meie enam kui 340 töötajat,“ sõnas Sass. Foto Tööstusuudised/Raul Mee.

Toimus Keila Kooli 68. lennu MOESHOW “Xtravaganza”. Toetajad JJ-Street, Saku Läte, KangaDzungel, Valemivihik, Sushi Plaza, Selver, Vihanetihane, hansakaupmees, Keila Linnavalitsus, Hole in One, Keila tarbijate ühistu, Saku Õlletehas, Maheleib, Säde, E&T, Amare Luna, Keila Noortekeskus, Paide Tantsustuudio.

Sotsiaalkeskuse  klientide teatrigrupp osales erihoolekande asutuste teatripäeval  Raplas.

2023/2024 hooaja viimases mängus suutis Keila Basketi naiskond saavutada võidu Tartu Ülikooli naiskonna üle 61:53.

Emakeelenädal Keila Kooli Pargimajas lõppes. Nädala jooksul said Pargimaja õpilased võtta osa etluskonkursist, etteütluse kirjutamisest, kaunima ärakirja ning omaloomingu konkursist. 1.f klassi õpilased kohtusid veebi vahendusel kirjanik Kristiina Kassiga. Raamatukogus on vaatamiseks näitus aabitsatest läbi aegade. Kui etteütluse ja etluskonkursi tulemused on tänaseks teada, siis ärakirja ning omaloomingu konkursi tulemused selguvad järgmisel nädalal.

Harjumaa Muuseumis algas kirivöö kursus. Suviseks traditsiooniks on saamas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt ellu kutsutud kirivööpäev, mis toimub jaanilaupäeval – 23.juunil 2024. Nii antaksegi hoogu ühe toreda kirivöö kursusega.

Laupäev, 16.märts:

Harju Maakonnaraamatukogu Jutuhommik. Aare Lepiksaar luges ette jutte Aino Perviku raamatust “Kirjatähtede keerukas elu”. Pärast ettelugemist saavad huvilised meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Omad Retked korraldas Välkmatka. „Selgus, et plusskraadidest hoolimata on Keila 8000 aasta taguse poolsaare ja rannavalli vahelises madalas lodumetsas veel hulganisti jääd. Vaatepilt on väga kaunis ja võlumetsalik – tule teeme üheskoos kummikuliugu! Ala servades on juba lahtine vesi ja ilma kummikuta läbi ei pääse. Tegemist on metsaalusega, kus jää all on umbes 60 cm vett. Kui kogemata jalg kuskilt läbi jää vajub, võib vesi üle kummikuserva tulla – selleks tarbeks olgu kaasas varusokid. Võlumetsa ja tagasi suundudes pajatame vahvatest kohtumistest metsaelanikega ning tutvustame tänaseks hävinud Kivisauna ehk Uusneri talu maid, mida teel läbime,“ on kirjutatud reklaamis.

Keila Motohallis toimus mototriali võistlus, kus algusega kell 10.30 võistlevad lapsed ja suuremad tegijad stardivad kell 14.00. Kohal ka välisvõistlejad nii Lätist, kui ka Soomest.

Keila kooli Pargi maja saalis U13 korvpallipoiste võistlused.

Tervisekeskuse ujulas on Harjumaa Meistrivõistlused ujumises. Kell 11:00-13:00 on ujula tavakliendile suletud.

Pühapäev, 17.märts:

Tervisekeskuses iluvõimlemisvõistlus Sweet Candy RG Tounment. Korraldab võimlemisklubi Graatsia.

Eelmine 10.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content